fredag, oktober 31, 2008

Vox leser fredagslyrikk - Olav H. Hauge og finanskrisen

Kanskje det var opptakten til en finanskrise Olav H. Hauge hadde i tankene da han skrev diktet: Eg lyt finna på noko gale.

Gleda vart for stor,
kjelen held på og syd yver,
eine vektarmen peikar til himmels!
Eg lyt finna på noko gale,
Slå kaldt vatn på kjelen,
Hengja ein stein på vekti,
Hogga den største fura eg har.

Ingen kommentarer: