fredag, august 14, 2009

Vox leser fredagslyrikk - Karin Boye

Karin Boye har vært her før, men det får stå sin prøve når hun skriver så god lyrikk som dette:

Vi som inte vågar se

De få som vågade vara
-- välsignade de! --
stympas och dödas om igen
av oss som inte vågar se.

Mörknade ikoner
av lika och samma mått
hänger de levandes, de brinnandes bilder
trångt bland mycket smått.

Århundraden har slätat
deras sällsamma drag,
som vi nu flitigt slätar
dag efter dag.

Vi filar och förskönar
så gott vi kan och vet,
tills inget skiljer ande mer
från välanständighet.

De unga går och söker
elden som brann.
De går med tomma ögon,
som ingenting fann.

Allt måste de lida om igen.
Stackare de!
Vi spillde de heligas vinning -- vi,
som inte vågade se.

Ingen kommentarer: