tirsdag, oktober 26, 2010

Klar tale - uklar tanke

Man er sjelden i tvil om hva Carl Ivar mener. Heldigvis dessverre. Og få har vel en tilsvarende evne til å benytte seg av uttrykket  "hva var det jeg sa" for å fremheve sin evne til å ha rett. Bare synd at han ikke oftere konfronteres med at han har tatt feil.

Foreløbig har jeg bare bladd gjennom boka hans og havner nok i kategori 3. De som det ikke er håp for, i følge Elin Ørjasæter. I følge Elin så finnes det 3 måter å forholde seg til Carl Ivar på:


Boka «Klar tale» kan brukes som hjertestarter. En tredel av pasientene vil våkne fordi de blir så sinte. Den neste tredelen vil våkne i ren begeistring. Den siste tredelen er det ikke håp for.
Man må nemlig være helt og ugjenkallelig død for å være likegyldig til Carl I. Hagen.

Selv en nøyere gjennomlesning vil nok plassere meg i avdelingen for de håpløse. Jeg synes Elin har vært litt snill med Carl Ivar og lest boken litt på hans egne premisser. For selv om andre partier har nærmet seg Hagens synspunkter når det gjelder innvandring, så er det nok av andre områder der han har tatt feil. Veldig feil.  Men for all del, Elin skriver morsomt og er selv en man sjelden er likegyldig til.

Jeg synes Jan Arild Snoen har gjort en noe grundigere analyse av Hagens postulater i Minerva. Han kjenner jo både partiet og Hagen godt og var en av de som marsjerte ut under Dolkesjø-slaget og har også vært medforfatter til den uautoriserte biografien: Kong Carl.

Det er faktisk mye man kunne stilt Hagen til veggs i. En liten og mer anekdotisk sak som allikevel illustrerer janusmennesket Hagen er denne:  Mens Hagen er opptatt av at innvandrere må lære seg norsk og ikke ha særfordeler i det norske samfunnet, presterer han følgende kortslutning når det gjelder nordmenn i utlandet:

Spanjoler må lære seg norsk, hvis de vil jobbe med nordmenn i Spania

Tenk deg dette snudd litt på: Nordmenn må lære seg urdu hvis de vil jobbe med pakistanere i Norge?Hva hadde Hagen sagt til det?

Men det er noe annet som ville skapt store problemer for partiet som aldri har for lite penger til noe som helst. Jeg tenker ikke først og fremst på at Carl Ivar ville selge ut norske oljefelt på 80-tallet fordi vi ikke hadde teknisk og økonomisk kompetanse til å nyttiggjøre oss det. Og som får han til å komme med en sjelden innrømmelse av egen utilstrekkelighet, dog unnskyldt med ungdommelig vankunne: (s197)

Jeg er veldig glad for at de ikke hørte på en ung og fremadstormende politiker ved Carl I. Hagen som hadde helt andre synspunkter

Nei, jeg tenker på et Grunnlovsforslag som på en dramatisk måte ville endret Fremskrittspartiets mulighet til å strø petroleumspenger over det norske folk. Deres egen Zareptas krukke. Carl Ivar forutså nemlig at noen uansvarlige politikere kunne komme til å foreslå å bruke av Folketrygd- og oljefondet til helt andre formål enn fremtidige pensjoner. Hm. Lurer på hvem han hadde tankene? Grunnlovsforslagene er så korte at jeg gjengir dem her, men les gjerne begrunnelsen til Carl Ivar i lenken over.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende f o r s l a g :
Ny § 110 d skal lyde:
Al t e r n a t i v 1 :
Afkastning og Brug af Folketrygdfondets og Petroleumsfondets
Midler er begrænset til dekning af
Folketrygdens Pensionsforpligtelser.

Al t e r n a t i v 2 :
Afkastning og Brug af Petroleumsfondets Midler
er begrænset til dekning af Folketrygdens Pensionsforpligtelser.

Al t e r n a t i v 3 :
Afkastning og Brug af Folketrygdfondets Midler
er begrænset til dekning af Folketrygdens Pensionsforpligtelser.

Oslo, den 27. september 2000
Carl I. Hagen
Blant begrunnelsene Hagen bruker for forslaget hans kan nevnes:

Skal fondenes langsiktige sikring av pensjonsforpliktelsene ha en vedvarende troverdighet slik et pensjonsfond har i private forsikringsselskapers fondsordninger må det en grunnlovfesting til.
Da vil de som eventuelt ønsker å bruke av fondene til andre og mer vanlige populære statsutgifter gå veien om grunnlovsendringer som velgerne vil være kjent med ved et stortingsvalg.

Det står skarp kontrast til kapitlet hans om handlingsregelen i "Klar tale". Og han kunne spart 18 sider i boken.  Det hadde vært langt bedre med et mindre oljefond skriver Carl Ivar i dag. Det er bare 10 år siden han ville beskytte fondet i Grunnloven. Jeg antar at han grøsser bare ved å tenke på hva som kunne skjedd med Frp om dette hadde blitt vedtatt. Jeg går ut fra dette forslaget ikke tas med i hans "hva var det jeg sa"-samling.

21 kommentarer:

Konrad sa...

Ay, elegant som alltid.
Takk

are salomonsen sa...

hadde vært artig og sett en slik analyse av medlemmene i den rødgrønne regjeringen. om ikke annet enn for og forstå hva en liberal konsevativ egentlig liker i det politiske liv. vox skal jo ikke stemme høyre og tydeligvis ikke frp. er det noensinne noe positivt som skjer i norsk borgerlig politikk i norge sett fra en liberal konservativs stand punkt?

Anonym sa...

Hvis du virkelig var likegyldig til Hagen tror jeg neppe du frivillig ville lest boken og attpåtil skrive en anmeldelse.

Ellers er det prisverdig at du gir ham litt reell og begrunnet motstand.
Det er noe de aller fleste politikerene får for lite av.

Magne D. Antonsen sa...

Hei Knut, det er Magne D. Antonsen på VG Nett her. Nå har jeg lagt innlegget ditt som en av dagens anbefalinger på Lesernes VG. Ta kontakt om du har innvendinger.

Vox populi sa...

Konrad: Takk!

Are:Hva jeg stemmer er vel ikke så relevant, men tilsvarende analyser om rødgrønne politikere finner du jo her titt og ofte.

Anonym:Nei, kanskje ikke helt likegyldig, men dog ikke i de to andre gruppene til Elin, heller

Vox populi sa...

Hei Magne. Ingen innvendinger mot det. Så det først når besøkstallene steg.

Knut Sparhell sa...

Man kunne godt tenkt seg at Hagens grunnlovsforslag var gjennmført, uten at det skulle betydd at ingen avkastning fra et "oljefond" skulle kunn vært brukt. Man kan tenke seg at det var to elle tre fond, et "investeringsfond" med handlingsregel og et folketrygdfond som utelukkende skulle gå til pensjonsforpliktelser.

Jeg tror Hagen synes at navnet Statens Pensjonsfond var uhederlig, all den stund man kunne "spise" av utbyttet. Kall en spade en spade-holdningen, altså.

Jeg har ikek sett Hagen gå inn for at alle midler som ikke ble brukt på statsbudsjettet et år måtte inngå i et pensjonsfond. Tvert om.

Jeg er ikke tvil om norske nasjonalformuen kunne vært forvaltet via andre instrumenter, andre inndelinger, enn akkurat dagens ordning. Man kunne i særdelshet sagt klarere fra hva som var avsatt for å dekke opp fremtidige forplktelser, og hva som var avsatt for investeringe og/eller forbruk. Nå bruker man ordet pensjonsfond om noe som ikke utelukkende er det.

Vox populi sa...

Knut: Hvis du leser grunnlovsforslaget som jeg linker til, så er CIH ganske klar på at både folketrygdfondet og Statens pensjonsfond utland (den gang Petroleumsfondet) skulle i sin helhet gå til å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser. Sitat: "Grunnlovsforslaget tar således i denne omgang sikte på å hindre at midler tas ut av fondene til andre formål enn pensjonsutbetalinger."

Poenget mitt er at mange av de gode forslagene til CIH som han skriver om bl. i kapitlet om Handlingsregelen ikke ville vært gjennomførbare fordi også avkastningen skulle sikres ved et grunnlovsforslag.

Vi kan godt diskutere alternativ bruk av oljeformuen, men det var ikke poenget mitt i denne sammenhengen. Jeg tror mange vil se hvilket uføre FrP ville kommet i om de ikke skulle hatt tilgang til noe av denne formuen. Og dersom dette hadde vært grunnlovsfestet så kjenner vi også tiden det tar å endre en grunnlovsvedtak.

Kyle sa...

Det virker som mye av kritikken ligger på grunnlovsforslaget fra CIH. Uten at jeg kan si det helt sikket så mener jeg at dette er ett av forslagene som kan ha blitt fremsatt for å "teste" de øvrige partiene.

Man har tidligere fremmet forslag som er ordrett lik de andre partienes partiprogram hvor de så har stemt imot, og det skulle ikke forundre meg om dette forslaget kan ha vært ett forslag ment for å se om de øvrige partiene virkelig mente det de sa om oljefondet som inndekning for fremtidige pensjonsutgifter eller ikke.

For øvrig så stemte de andre partiene imot(?) grunnlovsendringen, og dermed også egen retorikk.

Vox populi sa...

Kyle: Hvis vokteren av de konstitusjonelle former, CIH brukte et Grunnlovsforslag til å "teste" sine politiske motstandere, er det jo enda større grunn til et kritisk blikk på ham. En ting er et dok 8-forslag, men man tuller ikke med Grunnlovsforslag i tide og utide.

Dessuten er det en grov desavuering av CIHs teft dersom du mener at måtte teste sine motstandere med et slikt forslag. Så dårlig teft har han aldri hatt.

Jeg forstår godt at andre ikke ville grunnlovsfeste et slikt forslag. Det ville gitt langt mindre handlingsrom i f. eks. en finanskrise.

Jeg antar at du har reflektert over hva det ville innbåret for FrP om forslaget hadde blitt vedtatt.

Anonym sa...

FRP med Carl I Hagen i spissen er det mest ærligste,rett på sak parti vi har.FRP rydder opp i alle saker,og står rett i ryggen,en spade kalles for en spade.Rødgrønne er så feige att det lukter mere en surt på mils avstand.Tydelig ikke Rødgrønne har hatt seg en skikkelig vask på lenge.Eldreomsorgen,hvor eldre gråter etter trygghet og sykehjemsplasser.etter mange års jobbing med betalte skatter.Tepper og smykker og lurerier er vanlig kost for den rødgrønne SKAM SKAM SKAM.

Anonym sa...

"Klar tale - uklar tanke
Man er sjelden i tvil om hva Carl Ivar mener".

Så du er ikke i tvil om hva Carl Ivar mener, tross hans angivelig uklare tanke påført av deg!?

"Boka «Klar tale» kan brukes som hjertestarter". Å mene , tenke slikt, si og skrive noe så ynkelig i en slik sammenheng, det er og blir på det laveste trinn på rangstien for han som ytres kan. Uff! Stakkars misunnende menneske!

Anonym sa...

Del 2

Hagen er så stor og ærlig at han uten å bli stilt til veggs av noen som helst helt frivillig tar opp sitt eget standpunkt angående oljespørsmålet - i sin egen bok. Han blottlegger svakheter uten at han på noen som helst måte trenger å gjøre det. I samme bok skriver han også at han har vært kravstor og maktsyk. Det krever ikke rent lite ydmykhet og integritet å kunne komme med disse innrømmelsene i en biografi - som oftest brukes til å hylle seg selv opp i skyene. Likevel presterer du å skrive følgende: "Og som får han til å komme med en sjelden innrømmelse av egen utilstrekkelighet". Makan. Selv jeg, som overhodet ikke har noe til overs for Jagland som politiker, beundrer ham for sin romslighet og ærlighet. Det samme kan du begynne å gjøre med politikere du ikke har politisk samhørighet med - i stedet for å i blodtåka slå vilt rundt deg i alle passende og upassende sammenhenger.

Alt er relativt og i forhold til noe. Hvis Hagen i din verden sjelden kommer med innrømmelser, må det nødvendigvis bety at det finnes politikere som ofte kommer med innrømmelser av sin egen utilstrekkelighet. Nevn dem.

Forøvrig synes jeg at Hagen er for selvkritisk, for selv nå 35 år senere er det ikke sikkert at å selge rettighetene hadde vært en så mye dårligere løsning. Statoil er den største forskjellen. Men det er uansett lett å være etterpåklok, eller hva, Knut? Du er passe desperat når du skal prøve å ta Hagen på et standpunkt han først stod for mens USA fremdeles var i Vietnam.

Artikkelen blir ikke bedre av at du later som om norske pensjonister i Spania kan sammenlignes med afghanske analfabeter i Norge. Spania tjener enorme summer på nordmenn som bruker sin norske pensjon i Spania. Ett pensjonistektepar bosatt i Spania bidrar årlig ca like mye som 100 turister på en syvdagersferie gjør. Merverdiavgiften på varer og tjenester er gull verdt for Spania som i disse dager sliter tungt. Innvandrere fra den afghanske landsbygda bidrar på sin side totalt sett ingenting i Norge, de integreres ikke - mye fordi de ikke lærer det norske språk. Språk er alfa og omega for å klare seg på skole og i arbeidsliv, det er leit at du selv ikke har forstått dette. Integrering av en 80 år gammel norsk, kristen kvinne som er ferdig med sitt arbeidsliv er på sin side ikke nødvendig, da å sitte på en balkong med en kaffe ikke forutsetter språkøre eller interaksjon for å lykkes. Ei heller behøver spanjolene å være redd for at den norske P-gjengen voldtar på åpen gate, bedriver narkotikahandel eller ran. De kan nemlig ikke få den opp, har dessuten nok penger og reseptbelagte medisiner, og er ikke fysisk kapable til å løpe fra purken.


Geir

Anonym sa...

Del 1

Svært pinlig kommentar dette, Mr. Johannesen. Du påstår at Hagen har tatt mye feil (veldig feil gjentar du lengre ned på siden), men klarer bare å gulpe opp denne ene saken som har vært i media i det siste. Jeg forventet ihvertfall tre-fire eksempler på saker der han har tatt feil, så du har dermed ingen belegg for å si dette. At Hagen har tatt lite feil opp i gjennom årene, og at du og media forøvrig dermed må ta mannen i stedet for ballen, er leit for dere. Jeg forstår frustrasjonen, men det forsvarer ikke usaklighet.

Snoen sluttet altså i FrP for 16 år siden. Hele seks år før den velkjente syverbanden med Kleppe og Hedstrøm i spissen måtte forlate partiet. Partiet er et helt annet i dag enn for 10 år siden, og du påstår altså at Snoen kjenner FrP godt når han var der hele seks år før man hev ut de radikale elementene? Bitre eks-FrPere har aldri vært noen gode sannhetsvitner, spesielt ikke når de nå er i Høyre. Artikkelen hans er forøvrig elendig, tendensiøs og oser av personlig agenda. Han var så bitter at han til og med skrev en uautorisert biografi om ham. Er det ikke typisk at det vrimler av uautoriserte biografier av både Hagen og Siv Jensen? At Aurdal fra radikale Klassekampen og Skarsbø Moen som selverklært Stoltenberg-fan på Facebook utgir hets i monolog-/bokform er trist, men ikke overraskende. Venstresiden med NRK i spissen er kjent for å ta alle midler i bruk mot FrP.

"Men det er noe annet som ville skapt store problemer for partiet som aldri har for lite penger til noe som helst"

Til og med SSB går god for statsbudsjettene som FrP legger fram, så din latterlige påstand om at FrPs budsjettforslag ikke holder mål er derfor pulverisert. Om du derimot tenker på handlingsregelen som FrP er imot, får du si det i stedet for å spekulere i å servere halvsannheter som du håper leserne tar for god fisk. Ja, FrP er i mot handlingsregelen som altså ingen regjering faktisk noen gang har klart å overholde. FrP er selvfølgelig i mot handlingsregelen som ikke skiller mellom investeringer og rent forbruk, det skulle da bare mangle som det eneste oppegående partiet som ikke lover i øst og vest. At du selv forsvarer investeringer i våpenindustrien fremfor investering i det norske veinettet får gå på din egen samvittighet og logikk. Selv om et mer effektivt og sikrere veinett faktisk sparer langt flere menneskeliv og kanskje til og med gir større avkastning i kroner og øre.

Ja, man kan faktisk bruke mer enn handlingsregelen tilsier og fremdeles bruke mindre enn hva realavkastningen har vært i gjennomsnitt de siste to årene. Om FrP velger å faktisk bruke noe av selve fondet også, behøver det selvfølgelig ikke være uansvarlig. Utfordringene i dette landet vil variere over tid, og akkurat nå er utfordringene større enn noen gang. Av den grunn gir det mening å ihvertfall bevilge penger slik at landet ikke forfaller mer enn det vedlikeholdes. I andre land prøver man altså å forbedre ting, men i Norge blir man korsfestet om man bare ønsker å vedlikeholde.


Geir

Anonym sa...

Du glemmer en liten, men vesentlig ting når du snakker om de som skal jobbe med nordmenn i Spania. Dette er et sykehjem som er heleid og betalt pluss driftet av Norge. Derfor går det an å stille slike krav.
Når det gjelder pakistanere så er det vel ikke noe pakistansk som er driftet og eid av pakistanske myndigheter - ambassaden unntatt. Pakistanerne i Norge blir betalt av norske myndigheter, når de blir pensjonister. Norske pensjonister koster ikke Spania noe, da de har pensjonen sin fra Norge .

For nordmenn som reiser til Spania for å jobbe gjelder jo samme regler til å lære seg språket, som det gjør for innvandrere til Norge.

Anonym sa...

@ Geir

Nei, det er ikke sant at SSB har gått god for FrPs statsbudsjett.

FrP har lagt fram deler av sitt statsbudsjett og bedt SSB regne på det.

SSB har regna på deler av det FrP har lagt fram, og funnet at det stemmer. Deler av det FrP la fram har de ikke regna på fordi det var umulig å tallfeste det.

Dette er et typisk eksempel på CIH/FrPs politiske metode. Noe av det de sier stemmer, men de trekker det ut fra den store helheten.

Anonym sa...

@ raagraaum

Hvilken del av ordet "budsjett" er det du ikke forstår? Et budsjett er absolutt og en svært enkel aritmetikkøvelse som kun involverer addisjon og subtraksjon.

Har du dokumentasjon på din uttalelse: "Deler av det FrP la fram har de ikke regna på fordi det var umulig å tallfeste det"

Faktum er at ingenting av det SSB har regnet på gir negative følger for økonomien. Den blir verken overopphetet eller går over styr på noen som helst måte.

Det er uredelig av både deg og Knut å kaste ut påstander om FrP som dere ikke kan dokumentere. Dere oppnår bare å se desperate ut. Å late som at FrP vil gi penger til alt gjør det ikke noe riktigere av den grunn. Videre, å utelate det faktum at FrP vil kutte på områder som partiene i posisjon ikke vil kutte på er symptomatisk for deres uredelige debatt-teknikk. Budsjettet henger selvfølgelig ihop, selv en elev i grunnskolen vil kunne avsløre uoverenstemmelser.

FrP er dessverre det eneste ansvarlige partiet på Stortinget. Stem alt annet om du ikke affiseres av at det dør 30% flere i trafikken i Norge enn i Sverige, og at de har 20 ganger så mange kilometer med midtdelere enn oss.

Stem rødgrønt om du synes livskvaliteten til volds- og drapsmenn er viktigere enn ofrenes, og derfor vil beholde verdens laveste fengselsstraffer og i særklasse mest luksuriøse og dyreste fengsler.

Stem Høyre og alle andre partier om du faktisk tror at analfabetene vi importerer fra den 3. verden ikke selv trenger pleie når de blir gamle. Stem FrP om du forstår at bølgen med innvandrere i dag også disse blir gamle, og selv vil skape en eldrebølge lengre frem i tid. Vi kan håndtere en eldrebølges økonomiske utfordringer i dag, men ikke om 40 år til når oljefondet er borte. Derfor bør vi i stedet selvfølgelig leie inn arbeidskraft som ikke blir værende etter at dønningene etter eldrebølgen har lagt seg. Å pisse i buksa for å holde seg varm er usmart, og på Stortinget er denne tankegangen totalt uansvarlig.


Geir

Anonym sa...

@ Geir

Det ble sagt i et av Skavlan-programmene.

Du finner en indikasjon i denne setningen:

"Med modellbestemt rente og valutakurs gir _den analyserte delen av FrP-politikkendringene_ litt lavere
sysselsetting i det første året, uendret i det andre og litt høyere i det tredje året i forhold til referansebanen." (s. 4)

(Min utheving.)

"Som det framgår av det ovenstående, er ikke alle elementene i FrPs økonomiske politikk analysert." (s. 6)

http://www.ssb.no/emner/00/1gangspubl/svar_budsjett_2008.pdf


"På bakgrunn av at ikke alle elementene i FrPs økonomiske politikk er analysert, må vi medgi at vi har
vært litt upresise i ordbruken i de foregående kapitlene hvor beregningene omtales som ”FrPs
politikkforslag” og lignende. En presis språkbruk måtte ta hensyn til at det bare var ”de analyserte delene
av FrPs politikkforslag” som ga de og de resultatene. Vi syntes en slik språkbruk var uhensiktsmessig.
Underforstått er det imidlertid altså det som menes.
[...]
SSB har ikke ”kryssjekket”
inputen i regnearket som fulgte med forespørselen om beregningene og kontrollert at den er i tråd med
”den offisielle FrP-politikken” i følge andre offisielle dokumenter." (s 6)

http://www.ssb.no/forskning/modeller/modag/nytt_svar_frp_budsjett_2007.pdf

Vox populi sa...

Geir: Det er alltid interessant når de som kommenterer er mer opptatt av å karakterisere andre enn å argumentere mot det som faktisk er skrevet. Dine karateristikker gidder jeg ikke bruke tid på.

Men hvis vi holder oss til det som er mitt hovedpoeng: Jeg registerer bare at dersom CIH hadde fått gjennomført sitt grunnlovsforslag i 2000, så ville han ikke kunne skrevet noe av det han gjør i kapitelet om Handlingsregelen i "Klar tale". Å ikke kunne bruke noe av oljefondet eller avkastningen ville ha bidratt til at FrP hadde hatt mindre penger i sine budsjett.

Jeg imøteser gjerne hva som er feil i den argumentasjon. Gjerne så konkret som mulig uten å tillegge meg meninger jeg ikke har.

Anonym sa...

Jeg har ingen ide om hva Carl I Hagen mener med at Oljefondet burde være mindre, men jeg synes ikke innlegget hadde noen spesiell brodd for det er jo ingen innlysende motsetning mot å mene at Oljefondet burde være mindre, og å beskytte det i Grunnloven!?!

I begge tilfellene kan man tenke seg at ønsket er å unngå at *politikere* kaster bort pengene. Man kunne f.eks. redusere Oljefondet ved å dele ut pengene til folket. Det som alternativ til å beskytte det i Grunnloven.

Nå vet jeg ikke hva Carl I Hagen mener, jeg kommenterer bare logikken i artikkelen. Den er svak.

Anonym sa...

Jeg ser at det vises til at Hagen ønsket at Spanjoler som skulle arbeide med Nordmenn i Spania måtte lære seg norsk. Det harseleres med at Nordmenn som skulle jobbe med Pakistanere i Norge måtte lære seg Urdu.

Å lære seg fremmede språk i en stadig mer globalisert verden er viktig. Hvor langt ville hotellansatte, restaurantansatte, flybetjening etc.etc. komme hvis de utelukkende skulle kommunisere med utlendinger på NORSK.