onsdag, februar 28, 2007

Hallgrim Berg og homofiles rettigheter

Hallgrim Berg har som kjent skrevet brev, eller var det bok? I brevet/boken fremhever han at Vesten har frambrakt kvinnefrigjøring, rettigheter for homofile og sosiale rettigheter for folk flest. For å nevne noen av de verdiene han vil verne mot ”muslimsk okkupasjon".

Da er det litt interessant å se at Berg selv ikke alltid har vært så opptatt av homofiles rettigheter. Er det ikke det som kalles dobbelt bokholderi?

Som når han f. eks. gikk sammen med Krf i et forsøk på å få opphevet Partnerskapsloven i1996.

” Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti og representanten Hallgrim Berg vil understreke at partnerskapsloven gir homofile som inngår partnerskap de samme rettigheter som gifte. Det er bare på to områder homofile ikke likestilles med ektepar. Det gjelder retten til vigsel og retten til å adoptere barn. Dette innebærer i realiteten at ekteskapet ikke lenger har en særstilling i forhold til andre samlivsformer i lovverket, men at homofilt samliv er likestilt.

Disse medlemmer viser til at partnerskapsloven innebærer et klart brudd med de grunnleggende prinsipper og den lovtradisjon samfunnet tidligere har lagt til grunn. Ekteskapets særstilling som fellesskapsfundament og som basis for barns oppvekst tilsidesettes.

Disse medlemmer mener ekteskapet mellom mann og kvinne fortsatt må være den prioriterte samlivsform. Det heterofile ekteskapet er den beste ramme rundt barns oppvekst, og også rundt den slekt som skal føres videre. Det er først og fremst hensynet til trygge og gode oppvekstvilkår for barn i stabile familieforhold som er utgangspunktet i den samfunnsmessige begrunnelsen for ekteskapslovgivningen.

Disse medlemmer vil understreke at det forhold at andre land har fått en lignende lovgivning som Norge vedrørende homofilt samliv, ikke endrer de grunnleggende prinsipper som bør være basisen for samfunnets prioritering av ekteskapet som samlivsform i lovgivningen.

Disse medlemmer vil peke på at lovregler som skal ivareta rettigheter og plikter for personer som lever i andre samlivsformer enn ekteskapet, kan fastsettes gjennom en utbygging av loven om husstandsfellesskap.

Disse medlemmer viser for øvrig til dokumentet og er enig i de vurderinger som der er gjort vedrørende partnerskapsloven. Disse medlemmer vil på denne bakgrunn støtte forslaget i dokumentet om opphevelse av partnerskapsloven.

(Uthevelse er gjort av undertegn.)
5 kommentarer:

Kapitalismus sa...

Hallgrim Berg er heller ikke min favoritt, men det er så store vesensforskjeller i Hallgrim Berg og KRF sine (for all del håpløse synspunkt) standpunkt, og det som Berg kritiserer i sin Amerikabrev/bok. Forskjellene er så fundamentale at jeg knapt vil kalle dette for forskjell mellom liv/lære eller dobbelt bokholderi.

Det er mer interessant å gå igjennom påstandene hans på selvstendig grunnlag, kan hende han har noen poenger.

Vox populi sa...

Når Hallgrim Berg selv i boka fokuserer på bl. a. at homofiles rettigheter er noe Vesten har kjempet frem og som er viktig å forsvare, så er jeg selvsagt enig med ham i det.

Men jeg misliker bare når han bruker dette som et eksempel og argument når han samtidig har forsøkt å redusere de samme rettighetene. At han har gjort det i kompaniskap med KrF er ingen tilfeldighet.

At han skulle ha noen poeng i boka, det ekal jeg ikke fradømme ham. Jeg har ikke fått lest hele ennå.

Det jeg har sett så langt samt hans kronikker blir litt for generaliserende og "bås-settende" til at jeg synes det er et godt grunnlag for debatt.

Beate sa...

Det er rart med det der. Av en eller annen grunn får det meg til å tenke på en avis som for et par år siden ville ha blasfemiparagrafen styrket, men som så gjorde helomvending.

Anonym sa...

Beate: Tidene endrer seg vettu!

Bjellus Bjellum Klorinius

Aksel Sterri sa...

Selv om Berg kanskje har noen poenger så forsvinner det likevel i mengden med vrøvl. Det han og mange andre islamofober (hvis det er legitimt å bruke dette begrepet i denne sammenheng) prøver å innbille oss er at alle muslimer handler på ordre fra Osama bin Laden og at de alle er programmert til å få masse barn for å ta over Europa. Det blir liksom litt for fjernt. Da får du heller skylde på deg selv når eventuelle gode poenger forsvinner i kaoset.

Jeg synes forøvrig Vox kommer med et morsomt poeng i dette innlegget.