mandag, oktober 10, 2011

Null hull ved Stad

Det tragisk-komiske spillet rundt Stad Skipstunnel er ikke over. En ny akt skal spilles. Den 18. siden tidlig 90-tall.

I januar i år, ble den 17. utredningen lagt frem. Og for første gang konkluderte Kystverket med at tunnelen ikke var "lønnsom". En konklusjon som Sintef sterkt opponerte mot. De kom til en helt annen konklusjon. Er det de samme lønnsomhetskriteriene som er brukt når man bygger bro til 72 innbyggere for 230 mill? Eller ny Holmenkollbakke til 1 mrd.

Av og til undres jeg over hvor dum en politiker vil gjøre seg for å unngå å bli upopulær ved å si nei. Som i dette tilfellet fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen:

– Det har med å gjere om båtane faktisk treff holet, eller straumforhold eller bølgjeforhold, både utanfor og inni tunnelen, seier fiskeriministeren Lisbeth Berg-Hansen til NRK.no. 

Altså, man har utredet skipstunnelen 17 ganger og så lurer man på om båtene kommer til å treffe hullet. En 18. utredning skal finne det ut. Nei, det er faktisk ikke en "Hallo i uken"-parodi, men en statsråd som forventer å bli tatt på alvor.

I august la Arbeiderpartiet frem "Næringsløftet" i et desperat forsøk på vinne tilbake Vestlandet med fagre ord og løfter. Giske og Stoltenberg var på sjarmoffensiv. Men vestlendingen lar seg ikke så lett sjarmere, Ap tapte Vestlandet. Og dette utspillet vil definitivt ikke hjelpe partiet til nye høyder.

I stedet for å dumme seg ut både med dette utspillet og en ny utredning, bør fiskeriministeren si det som er. At regjeringens egentlige beslutning er tatt og ikke fortsette seigpiningen, altså: Null hull på Stadlandet.

Men sånn kunne det blitt: