fredag, desember 18, 2009

Vox leser fredagslyrikk - Kolbein Falkeid

Noen hundre statsledere føler nok et visst ansvar for å legge frem et konkret forslag i "Hopenhagen" i kveld/natt. Sender noen tanker med Kolbein Falkeids: NåNå er du. Her og nå.
Det er nå du sitter i cockpiten
og har ansvar for at jorda går fram
til neste generasjon.
Det er nå du kan slå i bordet
og si hva du mener.
Det er nå du kan lese gressets
lette kursiv i vinden,
trærnes eldgamle stavelser og
dyreblikkets
meninger om justismord

Ja, her og nå.
Det er nå minstejenta puster
godnattkysset på kinnet ditt.
Det er nå du står på fyrdørken
og kan skufle venners ord,
morgenlys og nutraktet kaffe
innunder kjelene
så det damper og går

Vent ikke på drømmen om i morgen,
kamerat.
Sleng lassoen din rundt hornene på den,
hal inn
og hiv den over ende.
Det er nå du har sjansen. Her og nå.
Bare her og nå

tirsdag, desember 15, 2009

De siste dagers skinnhellige

Symboler er viktige i Norge. Ofte viktigere enn realpolitikk. Bare du gjør de riktige, små tingene til rett tid, så kan du slippe unna med det meste. Jeg tror jeg knapt kjenner til andre land der symboler blir brukt eller misbrukt mer enn her til lands.

En som forstod hvor viktig symboler var for Ola Nordmann, var Kong Olav. Derfor satte han seg på trikken en søndag under oljekrisen i 1973. Men mandagen brukte han nok den bensinslukende Buicken han likte godt. Men det var det ingen som tok bilder av.

Derfor er vår statsminister et takknemlig bytte for VG i dag. Avisen liker dårlig at ikke Jens bruker symbolikken når han skal reise til København. Jens har tenkt praktisk. Han har mye på tapetet om dagen. Å lede landet er krevende. Og møtene i Kongens By virker så utstrukturerte at de er vanskelige å planlegge. Derfor valgte han å bruke privat jetfly. Feil svar. Privat jetfly kan Jens bruke hvor som helst og når som helst ellers. Men ikke til klimamøte i Kø-benhavn.

Vi er enkle mennesker. Vi må ha disse symbolene for å forstå at vi står overfor en klimakrise. Nå har Jens ødelagt alt. I morgen dropper vi bussen eller toget og tar bilen til jobben. Vi driter i kildesorteringen og kommer til å dusje ekstra lenge. Fortsette som før altså. Selv har jeg skrudd opp temperaturen noen grader i protest. Kan Jens så kan også jeg.

Vi er de siste dagers skinnhellige. Dette var det vi trengte for å få bekreftet at vi ikke trenger å endre våre vaner/uvaner. Så vi de fleste av oss bør sende Jens en vennlig tanke. Og ikke minst de 3 journalistene og redaksjonen i VG. Det er ingen som forstår hvor mye arbeid som ligger bak en slik story.

Selv har jeg en mistanke om at Danmarks nye utenriksminister Jonas Gahr Støre (Det har ikke rablet for meg, bare se her) og hans gode venn Al Gore har bidratt mer til å fyre opp klimaskeptikere. Med sin omtrentlige tallbruk i sin felles rapport har de kanskje ødelagt mer enn statsministerens privatflybruk. At ikke Al Gore klarer å plassere Støre i rett land, viser vel hvor tett sammen de har jobbet. Men Jonas og Al fløy rutefly. Så da så.

mandag, desember 14, 2009

Ikke skyt Jagland. Han er bare pianospilleren

Det er ikke Torbjørn Jaglands skyld at generalsekretæren i Europarådet ikke betaler skatt. Eller har 4 tjenere og 1 sjåfør. Han arver et avtaleregime helt tilbake fra 1949. Så det kan synes veldig urettferdig at han kritiseres for dette. Ja, kanskje til og med en litt norsk variant av smålighet. Deler av dette er jeg enig i. Og at det er VG som leder an, bør ikke overraske. Jagland har aldri stått høyt i kurs i avisen.

Men, for det er noen men. For det første burde Jagland (og regjeringen) vite at dette ville kjent. Og for det andre at det måtte bli en debatt om temaet. Og det er vel typisk norsk å tørke skitt etter at den har nådd vifta. Finansdepartementet har i en stund visst at Jagland har fått jobben og samtidig visst at betingelsene er skattefrie, og burde derfor tatt fatt i saken da. Nå virker det litt panisk etterpåkloksk.

Norge har selvsagt fullt innsyn i Europarådets gjøren og laden. Vi betaler i år 38 millioner kr. til rådet. Noe som er en økning på 27%. At det økes så kraftig i periode der det drives aktiv valgkamp for en norsk kandidat, er kanskje tilfeldig. I tillegg til dette kommer 2 mill som Jagland har fått til å drive valgkamp for. Derfor kommer ikke dette som biodieselavgiften på miljøvernministeren. Ville man gjort noe med det, kunne og burde det vært tatt opp tidligere.

Men jeg vil dra en aldri så liten parallell. Jagland har akseptert avtaler som er "normale" for denne stillingen og som han ikke har bestemt selv. Vel og bra. Men da Eivind Reiten aksepterte avtaler for sin stilling som heller ikke var bestemt av ham selv, men av en kompensasjonskomite og et styre, så ble han gjenstand for en kritikkstorm av en helt annen styrke. "Honnørord" som grådig og egoistisk haglet. I ukesvis. Jeg hørte ingen politikere som den gang forsvarte Reiten med at dette var smålig kritikk, fordi han ikke hadde bestemt dette selv. Slik Martin Kolberg gjør for sin venn i dag.  Reiten avstod fra en del av opsjonen.

Som sagt, Torbjørn Jagland kan ikke få skylden for avtaleregimet. Så deler av kritikken er urettferdig. Han er bare pianospilleren. Men hans forsvar for den, virker noe umusikalsk. Pianoet burde kanskje vært stemt først.

fredag, desember 04, 2009

Vox leser fredagslyrikk - Jakob Sande

Det er fredag og tid for enda ett julebord. I kveld samles gamle kolleger for å prise Lutefisken på Stortovets Gjestgiveri. Som vi har gjort i vårt lille chambre separée i over 20 år.

Og etter det gode laget, den gode maten og det edle fludium, kommer det en dag i morgen. Og få har vel skildret manges tanker dagen-derpå, bedre enn Jakob Sande. Som i "Etter ein rangel"

ETTER EIN RANGEL
I morgon vil eg byrja på eit nytt og betre liv,
trur eg.
Eg skal aldri gå på fylla meir og skjera folk med kniv,
trur eg.
Eg skal aldri skråla visar meir i laddevinsrus,
men synge åndelege sanger i Zions bedehus,
trur eg.
Alle kvinnfolk som eg møtar skal eg sky som bare fan,
trur eg.
Og gå vyrdeleg forbi dei som ein nybakt kappelan,
trur eg.

Eg skal sitte som ein munk i ein misjonskone-ring,
og drikka kaffe medan drøset går um åndelege ting,
trur eg.
Det skal ingen meir få sjå meg når det lir til høgste natt,
trur eg,
koma ruslande på heimveg utan stivety og hatt,
trur eg.

Eg skal legga meg når grisen går til kvile i sitt bol,
og stå opp når hanen flakser og gjel i morgonsol,
trur eg.
Ja, i morgon skal eg byrja på den gode veg som sagt,
trur eg.
Taka striden upp mot kjøtet og den heile develsmakt,
trur eg.

Men i dag lyt det få vera, for eg er so spøkje tyrst
at eg må ha eit ølkrus til å leska meg på fyrst,
trur eg.

tirsdag, desember 01, 2009

Dette er datalagringsdirektivet

Datatilsynet har laget en liten videosnutt som enkelt forklarer hva datalagringsdirektivet er.
NB: Dette er den oppdaterte versjonen (02.12.09)

For sammenhengens skyld, tar jeg også med teksten som er lagt ut på Datatilsynets hjemmeside:

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU i 2006 og skal etter planen implementeres av alle medlemsland og EØS-land. Formålet med direktivet er å gi myndighetene bedre muligheter til å bekjempe alvorlig kriminalitet ved at opplysninger om tele- og nettrafikk lagres.

Ifølge direktivet skal følgende opplysninger lagres:

- Data som er nødvendige for å spore og identifisere alle parter som kommuniserer via tekst, bilder eller lyd. Dataene skal lagres når kommunikasjonen skjer via fasttelefoni, mobiltelefoni, internettadgang, e-post eller IP-telefoni.
- Dato, klokkeslett og varighet for telefonsamtaler, tidspunkt og varighet av nettoppkobling, IP-adresser og bruker-ID for internettadgang og opplysninger om utstyr du bruker ved oppkobling.
- Telefonnummer og opplysninger som identifiserer SIM-kort og telefon (IMEI og IMSI-nummer) for mobiltelefon, og telefonlinje eller digitale abonnentlinje for data.
- Opplysninger om sted: Data som viser hvor mobilt utstyr befant seg da kommunikasjonen begynte, og i den periode det lagres kommunikasjonsdata.
- Dataene skal lagres og oppbevares i minst seks måneder og maksimalt to år. Data som avdekker innholdet i kommunikasjonen kan ikke lagres med hjemmel i direktivet.
For en uttømmende liste kan man se i direktivets artikkel 5 (se peker nederst på siden)

Dagens tilstand

Datalagringsdirektivet skiller seg på noen områder vesentlig fra hva dagens regelverk tillater av lagring. Teleleverandørene kan lagre følgende opplysninger ut fra faktureringsformål og for å administrere og ivareta sikkerheten ved sin tjeneste:
- Informasjon om hvilken abonnent som er tildelt en IP-adresse. Opplysningene kan lagres i maksimalt tre uker.
- Opplysninger om kommunikasjon via telefoni. Det kan registreres og  lagres hvem som har kommunisert med hverandre, og når kommunikasjonen fant sted. Opplysningene skal slettes senest tre måneder etter registrering ved månedlig fakturering og senest fem måneder etter registrering ved kvartalsvis fakturering.
Teleselskapene har ikke lov til å lagre følgende opplysninger, når de ikke er nødvendige for å fakturere for bruk av en tjeneste. Ved slik lagring skal formålet komme klart frem, og dataene skal slettes så snart formålet er nådd:
- Lokasjonsdata om hvor en befinner seg når kommunikasjon finner sted. I de tilfeller hvor slik lagring skjer skal disse dataene kun oppbevares noen timer for å kunne administrere og ivareta sikkerheten for tjenestetilbyder.
- Systematisert informasjon om hvem som er sender og mottaker ved bruk av e-post.
- Informasjon som identifiserer brukerens personlige kommunikasjonsutstyr.
- Ip-adressen din.

Lenke til datalagringsdirektivet (dansk versjon)

Lenke til Datatilsynets samleside om datalagringsdirektivet