onsdag, februar 28, 2007

Hallgrim Berg og homofiles rettigheter

Hallgrim Berg har som kjent skrevet brev, eller var det bok? I brevet/boken fremhever han at Vesten har frambrakt kvinnefrigjøring, rettigheter for homofile og sosiale rettigheter for folk flest. For å nevne noen av de verdiene han vil verne mot ”muslimsk okkupasjon".

Da er det litt interessant å se at Berg selv ikke alltid har vært så opptatt av homofiles rettigheter. Er det ikke det som kalles dobbelt bokholderi?

Som når han f. eks. gikk sammen med Krf i et forsøk på å få opphevet Partnerskapsloven i1996.

” Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti og representanten Hallgrim Berg vil understreke at partnerskapsloven gir homofile som inngår partnerskap de samme rettigheter som gifte. Det er bare på to områder homofile ikke likestilles med ektepar. Det gjelder retten til vigsel og retten til å adoptere barn. Dette innebærer i realiteten at ekteskapet ikke lenger har en særstilling i forhold til andre samlivsformer i lovverket, men at homofilt samliv er likestilt.

Disse medlemmer viser til at partnerskapsloven innebærer et klart brudd med de grunnleggende prinsipper og den lovtradisjon samfunnet tidligere har lagt til grunn. Ekteskapets særstilling som fellesskapsfundament og som basis for barns oppvekst tilsidesettes.

Disse medlemmer mener ekteskapet mellom mann og kvinne fortsatt må være den prioriterte samlivsform. Det heterofile ekteskapet er den beste ramme rundt barns oppvekst, og også rundt den slekt som skal føres videre. Det er først og fremst hensynet til trygge og gode oppvekstvilkår for barn i stabile familieforhold som er utgangspunktet i den samfunnsmessige begrunnelsen for ekteskapslovgivningen.

Disse medlemmer vil understreke at det forhold at andre land har fått en lignende lovgivning som Norge vedrørende homofilt samliv, ikke endrer de grunnleggende prinsipper som bør være basisen for samfunnets prioritering av ekteskapet som samlivsform i lovgivningen.

Disse medlemmer vil peke på at lovregler som skal ivareta rettigheter og plikter for personer som lever i andre samlivsformer enn ekteskapet, kan fastsettes gjennom en utbygging av loven om husstandsfellesskap.

Disse medlemmer viser for øvrig til dokumentet og er enig i de vurderinger som der er gjort vedrørende partnerskapsloven. Disse medlemmer vil på denne bakgrunn støtte forslaget i dokumentet om opphevelse av partnerskapsloven.

(Uthevelse er gjort av undertegn.)
søndag, februar 25, 2007

Citius, Altius, Fortius 2018 – Nei takk!

3 (4) norske byer slåss nå om å få arrangere OL i 2018. Måtte de alle tape. Jeg orker ikke en gang tanken. Om å få lov til å se den sunne sjelen i det sunne legemet. For et beløp mellom 10 og 30 milliarder skal vi få lov til å velte oss i nærbilder av siklende skiskyttere og reinsdyr i gatene.

Vi skal få et nytt nasjonalistisk kick, en 14 dagers sammenhengende festrus. Der vi får vist at dette kan vi. I tillegg til å vinne selve arrangementet skal vi helst også vinne alle øvelsene. . Det går fort over og bakrusen avløser fort festrusen.

Det eneste som garantert kommer til å bli citius, altius, fortius (raskere, høyere, sterkere) ved en ny norsk ol-søknad blir budsjettoverskridelsen. Den er en sikker vinner. Etterbruk er en like sikker taper.

Spar oss. Spar oss for vetter, troll, reinsdyr og vikinghjelmer. Spar oss for orgasmiske, nasjonalistiske, elsk-oss-selv-scener. Der turistmarkedsføringen i hovedsak vil gå ut på at journalistene skriver om hvor dyrt alt er i Norge. Fordi vi må selvsagt skru opp prisen på alt i disse dagene. For noen usle kroners profitt. Norsk langsiktighet og skippertak på sitt beste.

Spar oss for kompakte leker og for korrupte IOC-geriatrikere. Olympiske leker har gått ut på dato. De bør merkes: Best før.

Miljøvennlig skal det visstnok bli også. Så miljøvennlig at jeg for 14 dager siden mottok ei tjukk blekke fra Oslo/Lillehammers søkerkomitè som bilag til Aftenposten. Gad vite hvor mange trær som var ofret på søknadsmarkedsføringens alter? Blekka gikk til resirkulering. Uåpnet. Det blir selvsagt miljøvennlig å fly inn utøvere og dignitærer fra hele verden, men for 30 milliarder kan vi vel kjøpe noen miljøkvoter ett eller annet sted.

Dersom det er slik at SP og Åslaug Haga trenger noen milliarder i nord, så har vi et pengesluk til å ta av: Landbrukssubsidier. Bruk noen av disse pengene til å utvikle regionen i stedet for å opprettholde en næringsstruktur som ikke har livets rett.

Det er ikke det at vi ikke har råd til det, men la oss heller bruke 10-20 milliarder ekstra på kultur og dryss dem godt ut over landet. Det er sannsynligvis langt bedre regiontiltak enn et OL noen sinne kan bli. Eller rett og slett gi dem til noen som trenger det bedre enn oss.

Slapp rådgiver

Min personlige rådgiver, Laban, har i det siste inntatt en noe nonsjalant holdning til sine plikter. Det har blitt vel mye avslapning på sofaen. Noe bildet avslører. Det kan tyde på at det har vært mangel på engasjerende saker i det siste.

Jeg har innkalt til medarbeidersamtale senere i dag. Leserne kan ta det helt med ro. Jeg garanterer at de vil bli totalt tårefrie.

Forhåpentligvis vil han oppfatte det som konstruktiv kritikk.

lørdag, februar 24, 2007

Det snør, det snør, tiddelibom - og fast vi står - tiddelibom

Det er noe galt med Vegvesenet. Fryktelig galt. Tunneler raser og på Sørlandet står trafikken bom stille i et døgn fordi det snør. I vinterlandet Norge. Det er nesten som man ikke tror det man ser.

Alt oppstyret rundt den antatte inkompetansen hos Vegvesenet, fikk meg til å tenke på en onkel av meg. Onkel Abel. Onkel var vegvokter. Smak litt på det ordet: Vegvokter. Det sier nesten alt. Og det var han til fingerspissene; vegvokter.

En tittel som de færreste under 50 år har hørt om, vil jeg tro. Jeg antar funksjonen forsvant sånn cirka da asfalten kom. Fra min barndom på 60-tallet husker jeg onkel Abel med den store gule vogna si. Som han fylte med sand.

Onkel gikk sin tildelte vegstrekning og fylte slaghullene i grusdekket. Samvittighetsfullt, dag ut og dag inn. I regn og sol. Mest regn, fordi vegstrekningen hans var lå på Vestlandet. Ikke så langt fra Høljebyen, byen der Hjorthen nå residerer og som er min fødeby.

Denne veistrekningen var onkels og han pleide den som om den var hans egen. Holdt øye med stikkrenner for å unngå oversvømmelse og satte opp brøytestikker om høsten. I likhet med de andre vegvokterene landet rundt. Man satte sin ære inn på å holde sin veistubb i topp stand.

Man bodde og virket i det samme nærområdet og man ville ikke høre noe negativt om den veistubben man ”eide”. Da asfaltdekket kom, ble onkel Abel en vanlig vegarbeider som bygde nye veier, det var ikke lenger bruk for den gammeldagse vegvokteren.

Men hva har dette nostalgiske våset om ”alt var mye bedre under krigen” å gjøre med dagens Vegvesen tenker du nok?

Jo, det handler om ansvar og yrkesstolthet, fremfor kroner og ører. Det kan se ut som om dagens organisering av Vegvesenet fokuserer for mye på budsjettbalanse kontra trafikantenes sikkerhet.

Først skilte man ut entreprenørdelen i selskapet med det merkelige navnet: MESTA, så i 2003 så privatiserte man brøyte og vedlikeholdsdelen. Det ble satt ut på anbud fordi man skulle få mer for pengene. Trodde man.

Nå er jeg ikke motstander av privatisering og anbudsutsettelse. Tvert i mot. Men det betinger at det er to likeverdige parter som signerer kontrakten. Og ting tyder på at Vegvesenet kanskje ikke har vært like profesjonelle som de som overtok jobben. I dagens Aftenposten utfører samferdselsminister Navarsete pliktøvelsen: Skyld på forrige regjering. Men det blir for dumt.

Det var vel ikke regjeringen som utarbeidet kontrakten? Dersom ikke Statens Vegvesen klarer å formulere en kontrakt som i nødvendig grad detaljerer hvordan brøyting og vedlikehold skal utføres og hvilke sanksjonsmuligheter man har om dette ikke gjøres, da må de hente hjelp til dette. Og mye tyder på at de trenger hjelp.

Kanskje en vegvokter kunne formulerte dette bedre enn økonomene og juristene. Vi må nå få en uavhengig granskning av Statens Vegvesen. For å finne ut om den har nødvendig kompetanse og bemanning for å ivareta den viktige funksjonen de skal ha. Det er alt for mange forhold som tilsier at det ikke er bra nok i dag. Jeg savner vegvokteren.

tirsdag, februar 20, 2007

Farlige ord

Vi sitter trygt og godt i vår lille bloggeandedam. Vi tror vi er usedvanlig modige når vi kan kritisere myndighetene. Gjerne anonymt. Skulle vi våge å utfordre islam er veien til heltestatus kort. Men det er så ufarlig, så trygt. Det koster ingen ting.

Det gjelder ikke alle. I Egypt sitter en blogger og venter på sin dom som faller torsdag. Han risikerer 11 års fengsel. Det må man være morder for å oppnå i Norge.

Bloggeren Kareem Amer, eller Abdul Kareem Suleiman Amer, som er hans virkelige navn har begått uhyrligheter som å forlange at kvinner og menn behandles likt. Han skal ha fornærmet egypts president Mubarak og uttrykt krav om at ytringsfrihet bør respekteres. I tillegg til at han mener at islamsk ekstremisme skader det egyptiske samfunnet.

For disse grove forbrytelser kan altså Kareem vente 11 års fengsel. Ikke på Ullersmo, men i et fengsel med egyptisk standard.

Hans far krever at sønnen dømmes i henhold til sharia-lover. Det innebærer at om han ikke innen 3 dager angrer sine uttalelser, bør han dø! Stammen vedkjenner seg ikke eplet.

Denne uretten må ikke vi bloggere akseptere. Jeg følger derfor oppfordringen fra Jan Arild Snoen og sender utfordringen videre. Blogg om Kareem. Les mer om aksjonen som er i gang på: www.freekareem.org

Jeg oppfordrer også flest mulig til å sende en mail til Egypts ambassadør i Norge. Jeg har akkurat gjort det og har forslag til følgende tekst (som forøvrig er hentet fra http://www.petitiononline.com/KAmer/

Jeg har også lagt ut tilsvarende på opprop.no

Oppdatert: Kareem er dømt til 4 års fengsel!!!

Send mailen til: information@egypt-embassy.no
To the Egyptian ambassador to Norway, H. E. Mr. Waguih Hanafi

I, the undersigned, are deeply concerned for 22-year-old Egyptian blogger and former law student Abdul Kareem Nabeel Suleiman (better known by his Internet pseudonym, Kareem Amer), who faces up to nine years in prison if convicted for personal opinions he expressed on his Weblog ( http://karam903.blogspot.com/ ).


As you are probably aware, Mr. Amer has been arrested twice, and is currently detained and charged with “spreading information and malicious rumors that disrupt public security”, “defaming the president of Egypt”, “incitement to overthrow the regime based upon hatred and contempt”, “incitement to hate ‘Islam’ and to breach public peace standards”, and “highlighting inappropriate issues that harm the reputation of Egypt and spreading these publicly”.

The interrogation process has allegedly involved certain irregularities by the Public Prosecutor's Office, according to the human rights lawyer of The Arabic Network for Human Rights Information who represented Kareem Amer before the Prosecutor. The observed irregularities include the illegal attendance of three interrogators, their laughing at Kareem Amer while interrogating him, and their addressing unwarranted questions to him, such as “Do you fast during Ramadan?”, and “Do you practice prayer?”.

The Public Prosecutor informed Kareem Amer that if he did not abandon his views, even though personal, he may be imprisoned. Nevertheless, Mr. Amer insisted on his right to freedom of expression, and was consequently detained pending investigation. His detention was renewed four times before his trial opened in an Alexandria court in January 25, 2007. The trial was adjourned to February 1, 2007, during which the judge is expected to rule on the case.

Mr. Amer's detention is considered a violation of his right to hold opinions without interference, which is stipulated in the Egyptian constitution.

Moreover, Egypt has been a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) since 1982. Article 19 of the ICCPR states that:

Article 19 (1): “Everyone shall have the right to hold opinions without interference.”

Article 19 (2): “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”

Furthermore, Articles 18 and 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UNDHR), adopted by the UN General Assembly on 10 December 1948, state that:

Article 18: "Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change religion or belief, the freedom to manifest religion or belief in worship, observance, practice, and teaching either alone or in community with others and in public or private."

Article 19: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

Because the rights to freedom of thought and freedom of expression are basic human rights that should never be undermined, and in light of the aforementioned international law articles:

We, the undersigned individuals, call upon the Egyptian government to honor its commitments to the ICCPR and the UNDHR;

We appeal to the Egyptian government to immediately drop charges against Kareem Amer for his personal online writings;

We urge the Egyptian government to release Kareem Amer without delay, protect him against more harassment, and guarantee his right to freedom of expression; and

We appeal to the Egyptian government to amend Egyptian laws that contradict the individual’s right to free expression under international law.

Sincerely,

"Clash of civilizations" blir ikke noe av, ifølge global meningsmåling

Et flertall I 27 land mener at politikk, økonomi og intoleranse – ikke religion og kultur er roten til konflikter mellom vestlig kultur og islam.

I en meningsmåling utført blant 27 000 mennesker i 27 land for BBC World Service, fant meningsmålingsselskapet GlobeScan at flertallet av de spurte mener at problemene mellom Vesten og Islam ikke er basert på religiøse, men politiske og økonomiske faktorer.

Sydney Morning Herald mener studien er:

”bad news for radio shock jocks and clash of civilization theorists”.

Sjefen for GlobeScan, som utførte meningsmålingen for BBC sier til BBC at resultatene tilsier at at verden ikke går mot en

“ineviatable and wide ranging clash of civilizations”.

Andre kommentarer fra WorldPublicOpinion.org viser til at mens 28% av de spurte mente at en konflikt var uungåelig, mente dobbelt så mange, 56% at et felles grunnlag kan bli etablert mellom Vesten og Islam.

Til Voice of America sier Miller fra GlobeScan at undersøkelsen viser at mesteparten av de spurte vil støtte forsøk fra deres ledere på å finne praktiske løsninger basert på

”the values shared by all communities”.

En oppmuntrende nyhet for de ”dumme” av oss som har større tro på dialog og soft power fremfor hard power. Det skal bli interessant å lese kommentarene på document.no når Hans Rustad har fått tid til å fordøye resultatet. Det er kanskje ikke svarene, men spørsmålene det er noe galt med?

mandag, februar 19, 2007

En borgerjournalist er ikke som andre journalister

Man kan jo undres over hva som har skjedd. Fra søppelbøttas dyp til medienes klamme favntak. Bloggere er in. Spesielt journalistutgaven: Borgerjournalist. Man lurer på om de tidligere mer eller foraktfulle kommentatorer nå faktisk har lest noen blogger, i stedet for å synse om dem.

Siste skudd på stammen er ABC Nyheter. De skal ha kred for å ha hanket inn Vampus til Borgerjournalistdelen. Det jeg har sett så langt, tyder på at hun kanskje bør gi noen en hjelpende hånd. Det er langt mellom de gode drammene, men det er litt tidlig å avsi den endelige dom.

For meg skurrer borgerjournalistkonseptet og ABC Nyheter aldri så lite. En av landets største mediebedrifter, Telenor, ønsker selvsagt trafikk. Det får man dersom man lykkes med kvantitet. Det har VG vist med sitt konsept der blandingen av blogg og lesernes sider. Kvalitet er bort i mot fraværende. Det gjør at frafallet blir stort.

Men hvorfor i alle dager skulle jeg bruke av min dyrebar tid til å markedsføre trafikk for Telenor og samtidig jobbe gratis? Er det den norske dugnadsånden som skal forføres? Er en artikkel god nok til å havne i ABCnyheter bør den honoreres på samme måte som de fast ansattes. I hvert fall når det er et kommersielt foretak som står bak.

Er det muligheten til å få noen minutters fame på forsiden av ABC Nyheter som skal kompensere? Er det håpet om å nå frem til flere lesere enn på en vanlig blogg. How knows.

Et annet forhold jeg misliker, er at borgerjournalistene i ABC Nyheter kan være anonyme. Det er en uting i en slik setting. En ting er hva man gjør på egen blogg, men i et nyhetsmedium bør ikke det aksepteres. Man vet ikke hvem som skjuler seg bak pseudonymet. Det er ikke journalistikk.

Personlig er jeg er ikke fristet. Skal jeg bruke tid på noe, så blir det Borgerjournalistene. Det er drevet av idealister for idealister. Dessuten beholder jeg integriteten. Det er jeg ikke så komfortabel med på andre løsninger. Håpet er at vi kan få med de inn flere av de beste ”tastaturene". At borgerjournalister kan få inn et mangfold og en spennvidde som ikke passer inn i MSM. Men det er et stykke vei å gå.

Det gleder meg at medieverden begynner å få øynene opp for at det finnes kvalitet i bloggsfæren. At å lese en bloggpost fra Mihoe eller Hjorthen har bedre kvaliteter enn mangt man kan lese i MSM. Kanskje bloggere kan få den seriøsiteten som fortjenes. For de som har gjort seg fortjent til det. Borgerjournalist eller ei.

"I en seng på hospitalet"

Vox populi har fått sett sykehusvesenet fra innsiden. For første gang. Derfor har dere blitt spart for irriterende bloggposter i noen dager.

Min nyvunne erfaring har styrket min oppfatning på to punkter.:
1) Det er et meget stort potensiale for effektivisering av logistikken på sykehusene.
2) De ansatte på "gulvet" gjør en fantastisk jobb og fortjener betegnelsen "engler i hvitt". Jeg er meget takknemlig for god behandling.

Når inntrykkene har fått sunket inn litt, kommer det til å utlede en bloggpost. Med gratis forslag til forbedringer.

torsdag, februar 15, 2007

Anbefalt lesning

Jeg kom forrige dagen over et nettsted som kanskje er kjent for dere, men som var jomfruelig mark for meg. Spiked. Spiked er et nettsted der man er herlig politisk ukorrekt.

Spesielt denne artikkelen om denial - fornektelse bidro til noen refleksjoner. Ikke minst med tanke på ytringsfriheten. Ytringsfrihet er fint, men hva når vi rokker ved de vedtatte sannheter om klimaforandringer, Aids, Holocaust, er ytringen like fri?

onsdag, februar 14, 2007

Kristins krig

Kristin Halvorsen skjønte nok at hun ikke har flertallet i SV bak seg. Derfor godtok hun å sende en av Forsvarets skarpeste enheter til Afghanistan, uten å forankre dette i landsstyret.

At dette blir oppfattet som en intern krigserklæring er ikke vanskelig å skjønne. Det var mange "høye og mørke" SVere etter at man satte foten ned sist. Og de fleste toneangivende kritikere er så oppegående at de har gjennomskuet spillet. Og det faktum at disse styrkene kan komme til å brukt andre steder, plager nok mange.

Kristin har suverent ridd av mange stormer før, men denne kan bli tøff. Har varmen i Finansdepartementet blitt så behagelig at hun klamrer seg fast til taburetten? Kanskje gjelder Nils Kjærs ord i det "Det lykkelige valg" om Stortinget, også Finansdept. " Her er det godt at sitte, Lavinia"

Når ledende tillitsvalgte uttrykker mistillit til Kristin Halvorsen, er det et alvorlig angrep på hennes autoritet. Kanskje blir kamelen denne gangen litt vel hårete å få fordøyd. Men SVs venstreside tenker seg nok godt om. Det kan bli en veldig lang marsj i skyggenes dal om man velger å forlate regjeringen nå.

søndag, februar 11, 2007

Tabloidpressens frimureri

Er det tilfeldig at ikke noen av våre største løssalgsaviser har kommentert Se og Hørs metoder. Jeg kan ikke se noen kommentar eller lederartikler (ber om korreksjon om jeg har oversett noe) siden "En helt vanlig dag på jobben" ble lansert.

Sitter man stille og venter på a) at stormen legger seg og man ikke trenger å ta stilling eller b) man venter til stormen øker til en styrke der kommentar blir uunngåelig.

Det som har blitt kjent nå (med forbehold om at det holder vann) er jo ikke noe nyheter. Jeg formoder at det f. eks. er meget godt kjent i VGs redaksjon. Camilla Bjørn, ”berømt” fra VGs egen reality-serie, er jo blitt lært opp av Håvard Melnæs. Hun stod frem i Ukeslutt på NRK, lørdag som sannhetsvitne. ”Håvard har ikke fortalt de verste historiene” (fritt etter hukommelsen).

Nei, vel, men hvorfor har ikke Camilla Bjørn og VG avslørt Se og Hør tidligere. De sitter jo med førstehånds kunnskap. Var det fordi man var redd for avsløringens eventuelle boomerangeffekt?

Er det ikke comme il faut å drite i eget reir. Finnes det frimurerske ritualer blant tabloid/kjendispressen som ikke må avdekkes? Er det fordi man har for mange svin på skogen selv? Vil man helst at saken forbigås i stillhet fordi alle parter (i pressen selvsagt) er tjent med det.

Se og Hør og tabloidene er jo ”tyver” på samme marked. Er man redd for at en eventuell (i mine øyne lite trolig) leserstorm mot Se og Hør vil dra ned deres egne opplag. Som allerede nå faller sterkt?

Jeg ser at det har vært reportasjer om saken i begge tabloider. VG bringer lørdag historien om Skavlans medarbeider Leif-Åge Reme som ble forsøkt vervet av Se og Hør. I tillegg har de resirkulert historien om Carl Ivars "hjemme hos"-reportasje.

Dagbladet har forsiden ”Slik ble familien ødelagt” (Mette-Marit - Sven O) og et 5 siders intervju i Magasinet med Melnæs. Det finnes ingen ingen avstandstagen til Se og Hørs metoder, de benytter bare en gylden mulighet til å utnytte bokutgivelsen til egen markedsføring.

Jeg savner deres meninger om det som har skjedd. Om de tar avstand fra slik metodebruk? Om de ser det problematiske i at aviser/magasiner opptrer som helere. De mottar informasjon som lovstridig er tatt fra en part og gitt til en annen. Den andre parten bruker så denne informasjonen til ett spesifikt formål. Å øke opplaget og tjene mest mulig penger. Det minner stygt om en helerivirksomhet.

En debatt om etikk i pressen er i denne saken fraværende. Når slike debatter reises i andre sammenhenger så er pressen feilfri. I hvert fall i egne øyne. Det eneste tilløpet jeg har sett er Harald Stanghelles anger i Valla-saken, selv om Aftenposten ikke var blant de verste.

Det er mange debatter som kunne utledes av denne saken. I tillegg til en presse-etisk debatt. Hvorfor synker noen så dypt at de utleverer fortrolig informasjon om andre mennesker for noen sølvpenger. Er det vår grådighet som flytter grenser og fjerner normale sperrer? Hva får så mange nordmenn til å ville lese om kjendisers gjøren og laden hver uke? Jo mer juicy, dess bedre.

Men jeg savner som sagt spesielt tabloidpressens mening om de presse-etiske sidene. Om de har noen. Eller våger å ha noen.

Stortinget og passord

At folkets utvalgte eller innvalgte på stortinget har problemer med hukommelsen er vel ikke noe nytt. Valgløfter er det første som sklir ut av "Memory Lane". De har også problemer med å huske passordet til PC-en. Det er derfor helt naturlig at de skriver dem på post-it og klistrer på skjermen. En skjerm som fra før er full av korrekturlakk.

Problemet er nå løst (kanskje) ved å gå over til fingeravtrykksleser. Da gjelder det bare å få ut fingeren.

lørdag, februar 10, 2007

No, Minister

Det politiske liv og de offentlige omgivelser er i for stor grad befolket av ja-mennesker. Som i frykt for å få beskåret sin egen maktbase, blir med på ferden selv om de egentlig ikke vil.

Derfor gjør det godt å møte noen som har integritet nok til å sette ned foten. Og bli stående. Siri Hatlen er en dame med integritet. Som ikke lar seg pille på nesen av en styringskåt statsråd. Hatlen har som styreleder i Helse Øst, år etter år levert. Ingen overskridelser av budsjettet under hennes myndige ledelse. Derfor var hun Brustads opplagte førstevalg til styrelederstillingen i det fusjonerte selskapet.

Problemet var bare at Brustad hadde èn klar premiss for det nye foretaket. Adm. Dir. Bjørn Erikstein i Helse Sør skulle bli ny direktør. Det fant ikke Hatlen seg i. Det er styret i helseforetakene som ansetter og avskjediger direktører. Ikke statsråden.

Det er ganske tydelig beskrevet i Helseforetaksloven:

"Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret, som også fastsetter daglig leders lønn. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige daglig leder."
Det hører med til historien at Helse Sør ikke har hatt den samme budsjettdisiplin som Helse Øst.

Det gjør godt å se at noen kan si fra om uheldig innblanding fra statsrådens side. Om Sylvia Brustad ikke kan forholde seg til Helseforetaksloven får hun ta initiativ til å endre den. Hvis ikke får hun følge spillereglene.

Jeg er overbevist om at Siri Hatlen ikke har dårligere forutsetninger til å finne den riktige lederen av Helse Sør-Øst. Tvert i mot. Bare synd at Brustads utidige innblanding bidrar til at helsevesenet mister en meget dyktig styreleder. Det nye Helse Sør-Øst har ikke råd til å snuble i starten. Da tar det tid å komme seg på bena igjen.

fredag, februar 09, 2007

Håvard Melnæs er en kødd

Håvard Melnæs er en kødd og Se og Hør er et møkkablad. Så er det sagt. Jeg liker begge deler like dårlig. Melnæs har flyttet møkka si fra Se og Hørs spalter til sin egen bok. Alt han har lært i Se og Hør bruker han tydeligvis i boka. Jeg tar et forbehold. Jeg har ikke lest boka, men baserer meg på det andre media har presentert + intervju med Melnæs, senest i bokbransjens eget markedføringsprogram: ”Først og Sist”.

Jeg er ikke imponert over en person som trenger 9 år for å finne ut at det han og hans arbeidsgiver driver med er tvilsom journalistikk om det er ordet som bør brukes om Se og Hør. Hvis noen i tillegg klarer å opphøye kødden til varsler, så er det hele fullbrakt. Da har det ordet mistet sin betydning.

Melnæs blåser sine viktigste kilder. Kilder som sannsynligvis har stolt 100% på at de ikke skulle bli avslørt. Man kan like eller mislike Se og Hørs kilder, eller tystere som Melnæs kaller dem. Men å bli blåst av en angrende journalist har vel ingen fortjent?

Først utnytter Melnæs Svenn-O på det groveste for siden bruke boka si til ytterligere uthenging av fyren. Hvorfor skal vi tro fyren nå? At dette skal være hans oppgjør med seg selv? Eller er det noen dype lommer som må fylles? Eller noe i Melnæs fortid i Se og Hør som må hevnes? Det er ikke vanlig at man skriver avtale med et forlag 9 måneder før man avslutter sitt ansettelsesforhold med å utlevere den samme arbeidsplassen.

I tillegg til å blåse sine informanter, så henger også Melnæs ut sine kolleger. De som burde lide de samme kvaler som han tydeligvis har bruk 9 år på å få gjort noe med.

Se og Hør har selvsagt sine svin på skogen og i redaksjonen, men det forsvarer ikke de massive tillitsbrudd Melnæs har gjort seg skyldig i. Spesielt ikke når han bruker metodene videre i sin egen bok.

Jeg forstår heller ikke MSMs påtatte overraskelse over Se og Hørs metoder. Dette kan umulig være noen overraskelse for de fleste oppegående mennesker. At folk stiller opp for penger og at man har kilder/tystere strategisk plassert. Mon om ikke dette er metoder som den øvrige presse er vel kjent med. Noen av disse journalistene har jo jobbet i Se og Hør. Men inntil Melnæs kom med sin bok har jo dette frimureriet vært like taust som andre frimurere. Nå spiller man moralsk forarget. Lite troverdig.

Se og Hør kommer ikke til å miste en leser. Lesere som har glede av søpla, driter i hvordan søpla blir til. For disse har Melnæs avsløringer ingen betydning. Se og Hør gir dem det de ønsker og da er metodene av mindre betydning. Dessverre

tirsdag, februar 06, 2007

Det geniale charterturkonseptet

Only You Travel er det nyeste på charterfronten. Etter at Star Tour innførte barnefrie soner på flyet noen år etter at de ble røykfrie, var det bare å vente på fortsettelsen.

Only You Travels konsept er genialt. Selskapet garanterer at du ikke forstyrres av noe under flyturen. Om ikke dine egne tanker skulle bli plagsomme nok,da. Det er nemlig ingen andre på flyet enn deg. Du disponerer selskapets moderne Airbus 330 XLS helt alene.

Slik slipper du både snørrete og grinete unger. Du slipper å ha en dritfull trønder foran deg og en pratesjuk bergenser bak deg. Alle som har sittet i nærheten av en slik person, skjønner hva det dreier seg om. Ingen bondetamper med fjøslukt på samme rad. Ingen som klapper for vellykket arrivering til feriestedet. Det er bare deg om bord, og betjeningen da selvsagt.

For at hele ferieoppholdet skal foregå uten forstyrrende støy, er det selvsagt at du bor alene på hotellet. I tillegg har vi sørget for å fjerne den innpåslitne lokalbefolkningen på feriestedet. Intet lokalt marked, ingen gatesangere. Alt dreier seg om deg, deg, deg.

Det blir selvsagt litt dyrere, men skitt au, penger har vi da nok av. Det er bare fred og ro som er mangelvare. Og likesinnede. Only You Travel. Når bare det beste er godt nok.

lørdag, februar 03, 2007

Voldsterskler i online-land

Vi har hatt en stygg voldsepisode i vårt nærområde. Flere 15-åringer, der en var utstyrt med ball-tre, tok turen til naboskolen for å banke en annen 15-åring. Fordi det var 2 røslige lærere på inspeksjon den dagen, fikk 15-åringen kun lettere skader. En av lærerne gikk i mellom og tok av for de verste slagene. Men angriperne gikk like godt løs på lærerne, når de ikke fikk banket det opprinnelig offeret.

Slike episoder skremmer. På samme måte som diskusjonen i etterkant kanskje skremmer like mye. Lokalavisa Budstikka la opp til en debatt om temaet, men måtte etter kort tid legge ned debattsiden. Innleggene ble for sterke. Det utartet til ren rasisme. Bakgrunnen for angrepet på 15-åringen skal være meldinger som ble lagt ut på MSN.

Vi hadde fighter i min ungdomstid også. Lunta kunne være svært kort da også. Men vi hadde begrensninger. Det var nesten aldri snakk om å være mange mot èn. Ikke var det spesielt tøft å slå noen som lå nede. For ikke å snakke om å sparke noen. Brøt man noen av disse uskrevne reglene, ble man regnet som en feiging.

Det var i hvert fall helt utenkelig å gå på en voksen, for ikke å snakke om lærere. Den korte veien mellom krangel og rå vold skremmer meg. At det ikke finnes sperrer mot å hente et balltre og reise til naboskolen for å banke en elev.

At ungdom ikke lenger har respekt for autoriteter kan være både og. Voksne får gjøre seg fortjent til autoriteten, ikke påberope seg den fordi de er voksne. Men om den blir totalt fraværende når man er lærer, er det fare på ferde.

Og hva med grunnlaget? Er det den ansiktsløse kommunikasjonen som foregår via SMS/MMS og MSN som gjør at vi ikke takler et oppgjør ansikt-til-ansikt. Som gjør at volden eskalerer. Vi gjemmer oss bak en skjerm og den fysiske avstanden til offeret gjør at budskapet blir sterkere enn om vi skulle fremsatt det samme direkte til motparten. Det skrevne ord oppfattes annerledes enn det sagte. Hvem av oss har ikke opplevd å få mistolket en e-post til en venn eller kollega? Mottager oppfattet budskapet helt motsatt av hva det var ment som.

Som far til en 15- åring opptar dette meg. Sønn og far har stadig noen samtaler rundt temaet og ikke minst i forhold til hvordan de kommuniserer. Spesielt hvordan skriftlig kommunikasjon kan virke, ispedd den slang og de uttrykk som aldersgruppen bruker. Det er en nyttig øvelse for begge parter, der ikke minst den aldrende far, lærer noe hele tiden.

Vi foreldre har en viktig funksjon og kan ikke skyve ansvaret fra oss. Episoder som dette må både foreldre, skole og politiet engasjere seg i. Ikke nødvendigvis for å straffe, men for å forebygge. Men vi har en vei å gå.

Politiet forteller stadig om foreldre som gir blaffen. De reiser bort i helgene, lar 14-15 åringer holde parties og når festene utarter og politiet kommer, så blir politiet truet med advokat fordi de blander seg. Fasaden er viktigere. Blålys i nabolaget er ikke helt comme-il-faut i Bærum. Skyv heller problemet under teppet. La det vokse til vi snubler i det.