tirsdag, oktober 31, 2006

Med sugerør i statskassen

Kveldens Dokument2 var en skremmende opplevelse. Skremmende fordi Staten tilsynelatende ikke har kontroll med hvordan store beløp disponeres. Skremmende fordi noen "smarte" mennesker uten blygsel melker et naivt og snillistisk samfunn, på bekostning av de som trenger hjelp.

I Oslo er det registrert 84 somaliske hjelpeorganisasjoner som jobber mot barn og unge. På papiret. Riyo & Ràjo er en av disse. Men det er ikke lett å finne så mange barn og unge. Enda vanskligere er det å finne jentene som de jobber spesielt for. Når kameraene er slått av kommer lederen, Mohamed Sheik med sannheten: De er opptatt av å få pengene og er overhode ikke interessert i integrering. Sine egne barn vil ikke Sheik ha til Norge.

Kontrasten var stor for guttene på det somaliske fotball-laget som var lei av prosjektlykkejegerne og ville jobbe på egenhånd. De fikk lite hjelp og kom seg ikke på turneringen de ønsket. Andre stakk av med pengene. De ringte over 60 somaliske organisasjoner for å få hjelp. De fleste var ikke mulig å få fatt i, rett og slett fordi de ikke hadde telefon.

Det var ikke spesielt tillitvekkende å se lederen for PAKS i IMDI, Bjørn Holden, forsøke å forklare hvordan det er mulig for Sheik & co få sugd til seg så mye penger, samtidig som de motarbeider integreringen. På IMDIs hjemmeside sier han:

- Noen av de opplysningene som kom frem i Dokument 2 var likevel overraskende for IMDi,
sier Bjørn Holden

Ja, jeg håper de var overraskende. De sjokkerte meg og jeg er ikke lettskremt. PAKS står forøvrig for: Plan, Analyse, Kunnskap og Strategi. Jeg synes fraværet av de fire elementene var frapperende. IMDI har 2,9 milliarder til disposisjon for lignende tiltak. Jeg håper for guds skyld at de har litt mer styring på resten.

Det triste er at noen kjeltringer ødelegger for de som virkelig gjør en god jobb og som ønsker integrering. Det aller verste er at de bekrefter påstanden til dem som ønsker å fremme et fremmedfiendtlig budskap. Bistått av naive og dumsnille myndigheter økes fremmedhatet når slike tilstander avdekkes. Hvor mange flere Riyo & Ràjo finnes det?

Oppdatert tirsdag 31.10:
Rutinemessig går Bjarne Håkon Hanssen ut med sterk kritikk og trekker støtten og skal granske, granske, granske. FrP vil trekke all støtte til organisasjoner fra samme kulturkrets. Veldig forutsigbart. Hva om man starter med å spørre seg om hvorfor det har blitt en industri som skor seg på statlig støtte?

søndag, oktober 29, 2006

Er anstendighet et fremmedord?

En kjendis har vært dum. Han trodde at private bilder lagret på mobiltelefonen var nettopp det. Private. Det var de helt til han mistet telefonen. Nå er de offentlige. Kåre Conradi har fått erfare at gapestokken ikke er avviklet. Den er bare utviklet.

Hvorfor Kåre hadde disse bildene på telefonen vet jeg ikke. Jeg har heller ikke noe med det. Det er hans sak og bare hans.

Bildene finnes nå på flere bloggposter. De er ikke vanskelige å finne. Hva er det som gir oss rett til å publisere private bilder, åpenbart ikke ment for offentliggjøring. Er det fordi personen er betraktet som en kjendis? Har man da ikke rett til et privatliv? Er det bloggerens behov for oppmerksomhet? At antall klikk er viktigere enn respekt for andre. Er det noen åpne dører som må sprenges?

Er det noen som ikke har skjønt poenget med ytringsfrihet, at det ikke gir oss rett til å publisere hva som helst? Når vi har flyttet denne grensen, hva blir den neste?

Er ordet anstendighet flyttet til fremmedordboken? Er det et ord som bare har mening for oss som er over 50 og i fossilalderen relatert til bloggsfæren?

Jeg stiller mange spørsmål og har få svar. Med fare for å bli oppfattet som en gammel grinebiter som ikke skjønner dagens trender, så er mitt motiv å få bloggsfæren til å tenke seg litt om. Når vi publiserer private bilder passerer vi en grense. Vi oppfyller alle påstander fra debattanter og media som hevder at deler av bloggsfæren bare er en søppelfylling. At vi ikke har noen begrensninger verken med hensyn til etikk eller anstendighet. Det er synd fordi vi er så mye mer.

Kanskje er det også en speiling av den mediapåvirkning vi utsettes for. Realityserier som Big Brother og nettsteder som Youtube, MySpace og deiligst.no flytter hele tiden grenser for hva vi oppfatter som privatsfæren.

Jeg synes synd på Kåre Conradi. Det var ikke klokt å oppbevare bildene på telefonen, men også en kjent person har krav på et privat område som vi andre ikke har adgang til.

lørdag, oktober 28, 2006

Regjeringens tolkebok

Den rødgrønne regjeringen er til tider litt uklar. Så pass uklar at det nå er i ferd med å bli utarbeidet en tolkebok slik at misforståelser kan unngås. Den er for tiden til korrekturlesning hos Gerd Liv Valla. Siden Vox populi regnes som en av regjeringens nærmeste allierte har det lykkes å få fatt i noen utvalgte godbiter.

Dag èn:
Dette kan bety alt fra dag 1 til dag 1460.

Firmabil:
En bil som stilles til statsminister og statsråds disposisjon og som kan disponeres inntil pressen finner ut av det. Leveres så tilbake. Må ikke forveksles med ministerbilene. De kjøres av en profesjonell sjåfør. Ved bruk av ministerbiler er det passasjeren som leveres tilbake når tiden er ute.

Flest (soldater) pr. innbygger:

Nytt begrep som gjelder vårt forhold til Nato. Og brukes når man skal forklare hvorfor man ikke kan sende flere styrker til Afghanistan når AP og SP vil, men ikke kan, fordi SV tapte CO2-kampen om Mongstad (Se Dag èn). Sett gjerne inn et annet ord som passer, fordi dette uttrykket kan brukes i mange sammenhenger. Helse, bistand og landbruksstøtte er godt eks. Generelt brukes det når vi skal skryte over hvor flinke vi er.

Full barnehagedekning:
Må ikke forståes slik at det da skal være fullbarnehagedekning, men at regjeringen har gjort alt den kan for at det skal bli full barnehagedekning. At Kristin Halvorsen har ”truet” med å gå om ikke FB oppnås, må ikke oppfattes slik at hun skal gå av. Det gjør hun bare om vi ikke oppnår full barnehagedekning og det får vi fordi regjeringen har gjort alt den kan.

Kameler:
Truet dyreart etter at den rødgrønne regjeringen overtok. Kamelsvelging medhårs og mothårs er nye aktiviteter på linje med regjeringskonferanse og statsråd.

Konkurransetilsyn
Tilsyn som er opprettet for å ivareta at det er reell konkurranse næringsdrivende i mellom. Må ikke benyttes til saker der landbrukssamvirket inngår.

Næringsministerens verktøykasse:
En kasse som når den åpnes, viser seg å være tom.

Plen:
Gresskledt område utenfor Stortinget der regjeringens parti(er) demonstrerer mot regjeringen.

Styreledere i statseide bedrifter
Styreformenn i statseide bedrifter utnevnes og godkjennes først av ansvarlig statsråd, godkjennes så av statsminister, før han eller hun endelig blir godkjent eller avvist av Gerd Liv Valla. Avsettes gjerne i media av statsråder eller partimedlemmer som ikke er ansvarlig for fagområdet.

Svart arbeide
Arbeide uten innberetning som ble utført for politikere enten før de ble politikere, eller etter de ble politikere, men for mer enn 10 år siden.

Sykelønnsordning
Ordning som regulerer utbetaling av sykelønn. Avtalt mellom partene i arbeidslivet. Endres først av arbeids og ekskluderingsminister, endringen godkjennes av statsminister, for så å bli reversert av Gerd Liv Valla.

Som sagt er dette kun noen utdrag som Vox populi har fått tilsendt. Redaksjonen er usikker på lanseringstidspunktet, men den vil bli fortløpende revidert.

fredag, oktober 27, 2006

Karita Bekkemellem og umoral

Når Karita Bekkemellem snakker om umoral skal man lytte. Dette kan hun noe om. Nei, dette har ingen ting med hennes private gjøren og laden. Det handler om statens umoral.

I et harmdirrende intervju i gårsdagens DN går hun knallhardt ut mot eiendomsmeglernes umoralske prissetting.

”Eiendomsmeglernes honorarer ligger på et urimelig og direkte umoralsk nivå”
i følge vår forbruker og markeringsminister.

Mulig det, Karita. Men når det gjelder eiendomsmeglere kan vi forbrukere velge. Vi kan enten la være å bruke en og gjøre jobben selv. (Jeg har prøvd og gjør det ikke en gang til) Vi kan forhandle om honorar blant flere meglere. Noen har no cure – no pay. Noen har høye provisjonssatser, mens andre har lave. Og vi kan prute. Noen er dyktige, mens andre er mindre dyktige. Men vi kan velge.

Det vi ikke kan velge er om vi skal betale dokumentavgift. Når du snakker om urimelige timepriser blant meglere, hva sier du da til at vi skal betale 2,5% av boligens verdi til den mest umoralske aktøren i eiendomsmarkedet: STATEN?

For illustrasjonens skyld:

Det er beregnet at en megler i snitt har en timelønn på 3200-4000 kr. (ikke glem back-officefunksjonen. Den skal også betales)

Ved et salg av bolig til 2 mill. tar staten kr. 50 000,- i dokumentavgift. Dersom jeg er utrolig snill og sier at det tar 0,5 time med papirarbeidet, så har altså Staten en hyggelig timepris på kr. 100 000,-

I 2005 dro staten inn 4,67 milliarder på dokumentavgift. I 2007-budsjettet er det budsjettert med 5 mrd. Statsfinansenes vaktbikkje, Kristin Halvorsen har sagt at statens avgifter skal reflektere selvkost. Unntatt dokumentavgifter.

I tillegg er det også verdt å merke seg at staten for noen år siden innførte moms på meglerhonorar.

Inntil du har plukket opp alle bitene fra glasshuset ditt, så synes jeg du skal bruke tida di på noe mer fornuftig. Hold fingrene unna. Vi er selv i stand til å vurdere om vi skal bruke megler eller ikke og hvor mye vi er villig til å betale. Vi trenger ikke deg til å holde oss i hånda.

torsdag, oktober 26, 2006

Landbruksministerens interesser

Ingen som leser denne bloggen er i tvil om at jeg mener landbruksministeren er svært ivrig i å ivareta bøndene og landbrukssamvirkets interesser. På bekostning av oss som forbrukere. Ikke så rart kanskje siden Terje
Riis-Johansen og hans familie er medeier i landbrukssamvirket.

Jeg syntes det var litt oppsiktsvekkende at den samme landbruksminister sto registrert som styremedlem i Bondelagets Servicekontor . Spesielt med tanke på Servicekontorets formål:

"Bondelagets Servicekontor ble opprettet 1. januar 2003 for å stå til tjeneste for Norges Bondelags medlemmer.

Servicekontoret skal gi informasjon og faglig hjelp av landbruksmessig, økonomisk, regnskapsmessig og juridisk art og bidra til å utvikle ny næringsaktivitet med utgangspunkt i medlemmenes ressurser."


Jeg sendte derfor en mail 19.10 til Landbruksdepartementet med spørsmål om dette var i samsvar med god forvaltningsskikk og i henhold til "Håndbok for politisk ledelse" § 17.1.3.

I dag fikk jeg følgende svar:

Vi viser til henvendelse i e-post av 19.10.2007.

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen innehar ikke lenger noen styreverv i Norges bondelag. Dette samsvarer med de opplysninger som etter vanlig prosedyre er innrapportert til Stortinget.

Landbruks- og matdepartementet vil gjøre Norges Bondelag oppmerksom på foreliggende feil og be om at forholdet rettes opp på nødvendig måte.


Med hilsen

Yvonne Larssen
Seniorrådgiver
Administrasjons- og økonomiavdelingen
Landbruks- og matdepartementet

Yvonne Larsen har sine ord i behold. Det har nok blitt jobbet i kulissene den siste uka. I dag ble styrerepresentasjonen i Bondelagets Servicekontor endret i Brønnøysundregisteret.

Da jeg sendte henvendelsen 19.10 var nemlig styresammensetningen en annen. I dag er Terje Riis-Johansen borte.

Det er mulig det er Bondelaget som har gjort feil, men jeg går ut fra at et styremedlem har et visst ansvar for å sjekke om han er ute av styret eller ikke. Det ser ikke bra ut at en minister står oppført som styremedlem hos en av statens motparter i landbruksforhandlingene.

onsdag, oktober 25, 2006

The worst political Web sites

Det stunder mot valg i USA og Cnet har rangert de de dårligste politiker-websider i landet. Ingen ting tyder på at de har hatt en vanskelig jobb. Anbefalt lesning! Vi kan bare håpe at norske politikere ikke lar seg inspirere.

Min personlige favoritt er denne. Kanskje vi får se Erna Solberg som Lara Croft?

tirsdag, oktober 24, 2006

Takk, Dag Swanstrøm

Konsernsjef Dag Swanstrøm i Synnøve Finden har fått sparken. Han og hans styre var uenige om veivalget videre. Da vinner eierne og slik må det være. Dag Swanstrøm får uansett min takk fordi han stod opp mot landbrukssamvirket og gav oss en konkurrent til Tine.

Fra han kjøpte selskapet i 1987 med en omsetning på 6,3 millioner i omsetning og 9 ansatte har han bygd stein på stein og i dag omsetter selskapet over 1, 2 milliarder kroner. Imponerende. I denne perioden har han hele tiden vært en småstein i skoene til Tine. En småstein som har blitt stadig større og vondere for konkurrenten.

Derfor fortjener du en stor takk fra meg og andre forbrukere som ønsker et mangfold i monopolenes verden.

søndag, oktober 22, 2006

Den barmhjertige samaritan

Mads Gilbert liker ikke Leger uten grenser. Han liker dem ikke fordi de ikke tar stilling i krigsoperasjoner. Fordi de behandler begge parter om det er nødvendig. En uhyrlighet i hans øyne Derfor gir ikke Mads Gilbert penger til innsamlingsaksjonen. Marxist-leninisten fornekter seg ikke. I hans øyne skal man behandle palestineren, mens jøden ved siden av må dø. Har ikke begge to rødt nok blod for deg? Har du glemt Hippokratis-eden?

Takk for at du viser din humane innstilling. Jeg skal doble min skjerv til aksjonen og merke ene halvdelen: ”Fra Mads Gilberts humane fond”.

Feil gjør oss til mennesker

Det er skriftetid i politikken. Etter at den norske pressen hadde mesket seg i nok svensk statsrådsblod, var det på tide å sette søkelyset på våre egne politikere. Ganske forutsigbart.

Den ene etter den andre sto frem og røpet at jo da, en svart dagmamma her og en like svart snekker der, det hadde nok forekommet. Det ble nesten så idyllisk og forutsigbart at et sitat fra la Rochefoucauld, dukket beleilig opp: ”Vi innrømmer ofte våre små feil for å få folk til å tro at vi ikke har noen store”. Jeg håper jeg tar feil.

Resten kan du lese på Minervas hjemmesider.

lørdag, oktober 21, 2006

Hvorfor drikker Jeppe?

Media kappes i å "avsløre" svartbetalende politikere. Det tok en uke før man oppdaget at svenske media stilte dette spørsmålet. Man kom sent, men godt. Den ene etter den andre av folkets utvalgte har stått frem med krokodilletårer og bedyret at det var dumt gjort og at de angrer dypt og inderlig. Dem om det.

Bare man fikk tenkt seg om litt så dukket det opp en svart barnepasser her og en rørlegger der. 43 av stortingsrepresentantene var ærlige og innrømmet sin brøde. Hvor mange som bløffet vites ikke. De 43 utgjør 26% av representantene og er i takt med resten av folket. I 2005 viste VG til en spørreundersøkelse som viste til at hver tredje nordmann hadde betalt svart for varer og tjenester. I en mer uvitenskaplig måling som VG har på nettet, sier over 70% at de har kjøpt tjenester svart. Jeg tror det riktige svaret ligger et sted mellom 30 og 70%.

Det som forundrer meg er at når så mange av folkets utkårne innrømmer at de har snytt felleskapet ved å betale svart, så kommer ikke det opplagte spørmålet. Hvorfor drikker Jeppe?Eller hvorfor betaler Børge Brende, Øystein Djupedal eller Morten Høglund svart for tjenester?

Når selv de folkevalgte som pålegger rikets øvrige borgere disse reglene ikke klarer å holde sin sti ren, kunne det være interessant å stille seg det spørsmålet. Eller er man redd for svaret?

Jeg tror det norske folk har en rettferdighetssans som tilsier at de er villig til å betale til felleskapet. Men når folket inklusive deres folkevalgte synes reglene blir for kompliserte eller skatte- og avgiftstrykket blir for høyt, så protesterer man. Ikke gjennom å demonstrere på plenen slik SV gjør, men ved å betale tjenester svart. Det oppleves ikke som mer umoralsk enn at Staten stadig kan endre sine regler eller pålegge folk å betale mer skatt.

En slik utvikling burde skremme. Spesielt de skattekåte i den rødgrønne regjeringen.

torsdag, oktober 19, 2006

Seg selv nok

Det er skremmende perspektiver for vår forsvars- og utenrikspolitikk når SV fullstendig tar styringen over den. Som avlat for at de tapte Mongstadsaken, får de slengt til seg et kjøttbein for at de skal slutte å knurre. Slik utøver ikke en ansvarlig regjering sin utenrikspolitikk.
Åslaug Haga har rett i at det ikke bare er USA og England som skal ta seg av dritten. Men hun ”protesterer ikke for all verden, men blir med på ferden” når det blir alvor.Hun ser opplagt at dersom NATO blir ytterligere svekket, så øker EUs innflytelse som forsvarsallianse. Det liker hun selvsagt ikke, fordi det kan øve et press på norsk deltagelse. Det bør være et tankekors for flere at vi kan risikere at Europas forsvarspolitikk kan bli besluttet ved et bord vi ikke er invitert til å sitte ved.

Resten kan du lese på Minerva

onsdag, oktober 18, 2006

Pølsevev fra Landbruksdepartementet

Når det gjelder Landbruksdepartementet er det ingen ting som overrasker. I Aftenposten i dag kan vi lese om siste forsøk på å stikke kjepper i hjulene for landbrukssamvirkets konkurrenter.

Alt departementet foretar seg skal tydeligvis gå ut på å gi Gilde/Prior eller "Tortura" (unnskyld, Nortura, men Undres forslag er bedre) fortrinn i markedet. Det faller tydeligvis dept. tungt for brystet at Tulip utfordrer Gilde på saltpølse. Det må det bli slutt på. Nå er det bare selskaper med "betydelig produksjon" i Norge som skal kunne bearbeide landbruksprodukter utenlands. "Betydelig produksjon" betyr at det bare er Gilde/Prior og Tine som er aktuelle.

At dette kan betyr kroken på døra for en produksjonsbedrift i Halsa som har investert 14 mill, betyr ingen ting for "landbruksmafiaen".

På depts hjemmeside kan vi lese:

Mat- og landbrukspolitikken baserer seg på to grunnleggende forhold:

  • En forbrukerorientering av all virksomhet innenfor de områdene der Landbruks- og matdepartementet har forvaltningsansvar.
  • En effektiv og framtidsretta næringspolitikk som ser samfunns- og næringshensyn i sammenheng.

Man kan fjerne hele første punktet med forbrukerorientering, det er ikke mye forbrukerorientering å fjerne konkurrenter av samvirket med slike prokuratorgrep.

Vi kjenner jo alle Terje Riis-Johansens tette knytning til landbrukssamvirket. Han var ihvert fall frem til han ble statsråd, som leverandør, medeier i Gilde og har fordeler av et sterkt Gilde.

Det som forbauser meg enda mer, er at det forenlig med god forvaltningsskikk at statsråd Riis-Johansen kan figurere som styremedlem i Bondelagets Servicekontor. Selv om Riis-Johansen ikke deltar på styremøtene nå, er han i følge Brønnøysundregistrene fremdeles styremedlem. I mine øyne er dette mer alvorlig enn å betale barnevakten svart.

Hvor mange hatter kan han ha på seg samtidig?

Svorsken har også en post om samme sak.

tirsdag, oktober 17, 2006

USA skal overvåke utenlandske journalister digitalt

USA er i ferd med å utvikle en ”digital støvsuger” som automatisk skal overvåke hvilken innstilling utenlandske medier har til USA. I en database skal ikke bare mediene men også hver journalist få sitt USA-syn poengsatt og kontinuerlig oppdatert. Metoden kalles ”følelsesanalyse” (sentiment analysis), skriver New York Times.

Utviklingsarbeidet kommer til å ta 3 år og vil koste 2,4 millioner dollar. Det er Homeland Security som bidrar med pengene. Selve utviklingen skal gjennomføres av et konsortium bestående av ledende universiteter som Cornell University, University of Pittsburgh og University of Utah.

Det er ment å fungere slik: En digital ”støvsuger” eller spindel vil patruljere internett etter siter med nyhetslignende stoff, over hele verden. En meget avansert tekstanalyse skal granske innholdet i hver artikkel der USA er nevnt og skal bedømme hvor USA-vennlig grunntonen er. Det som skal registreres er både det generelle synet på USA, USAs politikk og amerikanske ledere.

Etter at selve klassifiseringen er gjort skal resultatet lagres i en database. Den skal være ett hjelpemiddel for de amerikanske myndighetene til å vurdere ulike utenlandske medier og journalisters USA-syn, hvordan det varierer over tid og i hvilken grad forskjellige emner påvirker. Databasen skal gjøre det mulig å tolke den enkelte journalist og andre skribenters personlige innstilling.

Den største ufordringen er at å få tekstanalysen og meningstolkningen til å fungere. Vi vil forstå retorikken og hvor intensiv den er, som forskjellen mellom å mislike og avsky, sier Joe Kielman som samordner utviklingsprosjektet. Programvaren må kunne forstå forskjellen mellom formuleringer som: ”Denne spaghettien er bra” og ”denne spaghettien er ikke bra, den er fantastisk”, sier Claire T. Cardie, professor i datavitenskap ved Cornell University.

Den viktigste grunnen til at prosjektet iverkesettes skal være nasjonal sikkerhet. ”Vi vil identifisere et felles mønster fra en masse informasjonskilder som kan utgjøre potensiell trussel mot nasjonen”, sier Home Land Security i en uttalelse.

Den amerikanske sikkerhetseksperten Bruce Schneier er kritisk mot denne automatovervåkningen. På sin blogg skriver han at systemet kan komme til å brukes av amerikanske myndigheter til å spore opp USA-kritiske journalister og utestenge disse fra informasjon og arrangementer og at automatovervåkningen kan brukes til å manipulere utenlandsk presse.

For egen del synes jeg det er et skremmende scenario at det man skriver skal kunne tolkes og vurderes uten at man nødvendigvis kjenner konklusjonen hos de som tolker. Så får man håpe at ironi og satire fanges opp av programvaren.

Kilde: Big Brother Bulletin 9/2006

Linker:

Artikkel New York Times :

Bruce Schneiers blogg:
http://www.schneier.com/blog/archives/2006/10/opinion_monitor.html

Artikkel Cornell:
http://www.cs.cornell.edu/Events/40years/pg26_27.pdf

mandag, oktober 16, 2006

Skal vi la hodejegerne finne kandidater til regjeringen?

Med jevne mellomrom kommer de. Innleggene om hvor dårlig utdannet våre politikere er sammenlignet med andre lands. Og det virker som om problemet er at de er et tverrsnitt av folket. Det er en tvangsøvelse som man tydeligvis må igjennom. Denne gangen er det hodejeger Steinar A. Hopland som gjennomfører ritualet.

Jeg håper bare hans klienter får utført en grundigere research enn hr. Hopland gir uttrykk for å ha gjort i artikkelen. Hopland har for øvrig vært ute i samme ærend tidligere i en artikkel i Aftenposten 13.12. 2005 med tittel ”Forstand i embetet”. Den gang var det mangel på næringslivserfaring som var problemet. Nå er det utdannelsen. Hva blir det neste? Mangel på politisk erfaring?

Han foretar en sammenligning av den svenske regjeringens utdannelse og finner paralleller i den norske. Han starter sterkt. Hans sammenligning av den nye kulturministeren Cecilia Stegö Chilò mot vår Trond Giske er ikke imponerende. Han nevner ikke Stegö Chilòs utdannelse i det hele tatt, bare hennes yrkeserfaring og nevner heller ikke Giskes cand mag-utdannelse. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg trodde det var utdannelse som var poenget?

Nå er jo ikke Stegö Chilòs kulturminister lengre. Hun skjønte, tross sin evt. høye utdannelse og sine mange lederverv, ikke forskjell på rett og galt. Det er jo ikke då smart, det Hopland, når man skal være en leder på så høyt nivå?

Jeg skal ikke gå i detalj på sammenligningene han for øvrig gjør i artikkelen, men dersom man tar seg bryet med å se på utdannelsen til de svenske regjeringsmedlemmene og sammenligner med de norske, så er faktisk ikke forskjellen så veldig stor. Jeg har gjort det. Noen har lite utdannelse og mye praktisk erfaring. Andre har en god utdannelse. Og vi har noen midt i mellom, som en vanlig Gauss-kurve. For meg virker det ganske jevnt fordelt mellom de to landene når man sjekker litt grundigere.

Jeg mistenker Hopland for å ha gjort en dårlig research, funnet noen få opplagte forskjeller og klint til. En god story forblir ikke alltid det når den er sjekket.

Vi har jo hatt våre ”dukser” i Norge også. Victor Normann var en av dem. Ingen utpreget suksess som politiker.

Vi har og har hatt gode politikere med høy utdannelse, men vi har også hatt svært mange med liten formell utdannelse, men som har vært betydelige som politikere. Trygve Bratteli med knapt en fullført folkeskole var en av de skarpeste knivene i skuffen.

Høyre-bølgen personlig: Erling Norvik, kompenserte manglende universitetsutdannelse med politisk klokskap og evne til å kommunisere med sine velgere. Det var en suksess for Høyre. Haakon Lie som kom omtrent rett ut av skogen og ble en av vår mest markante politikere. De finnes også i dag og ville ikke funnet nåde for Hoplands øyne.

Hvilke andre land har bedre erfaringer med andre profiler, Hopland? Frankrike med sine elitistiske ministere? Som ikke klarte å forutse folkets nei til EU-union? England, der den ene skandalen slår den andre i hjel og de politiske lederes popularitet er på bunn-nivå? Eller kanskje det er Tyskland. Hopland forteller oss det ikke, kanskje fordi han ikke kan?

Dette er ikke et innlegg mot høyere utdannelse, men å ha en klokkertro på at mennesker med doktorgrad eller med en MBA fra Harvard blir bedre regjeringsmedlemmer enn andre, virker ikke spesielt innsiktsfullt.

Hopland er sikkert dyktig til å finne mennesker til en bedrift. Det er ikke det samme som en regjering. En bedriftsledelse velges ikke av et folk som føler tilhørighet til lederne de har valgt. Det skal politikerne. Om man da bare skal sette sammen et lag av skoleflinke med topp utdannelse fra inn- og utland, så tror jeg ikke man får den beste regjeringen. Og de blir heller ikke valgt av folket.

I et representativt demokrati som det norske, må folket føle en viss tilknytning til sine politikere. Hvis de ikke gjør det, kan vi avskaffe valget og la Hopland og hans kumpaner headhunte regjeringen. Det hadde nok ikke vært noen suksess.

Å være hodejeger gir nødvendigvis ikke ”forstand i embetet”

søndag, oktober 15, 2006

Svensk blogger felte handelsminister Borelius

Noe som ikke har kommet særlig frem i nyhetene, er at det var en svensk blogger som bidro til at Maria Borelius måtte gå av som handelsminister. Selv i svensk presse er det langt mellom krediteringene. Aftonbladet har imidlertid gitt ham sine fortjenstfulle "minutes of fame"

Det var i bloggen "Magnus tankar" at Magnus Ljungkvist (tidligere pressesekretær hos Socialdemokratarna) først kom med avsløringene om at Maria Borelius slett ikke var den "fattiglusa" hun fremstilte seg selv som. Denne nyheten rappet Expressen uten videre.

I tillegg avslørte Ljungkvist også skattearrangementene med sommerboligene. Ljungkvist brukte vanlige journalistiske metoder og var bedre enn en samla svensk presse på dette.

Bloggsfæren har dermed fått sin første nordiske politikerskalp i beltet. Når kommer den første norske?

Kjendiseriets symbiose

Tåkefyrsten fra Moss møter en puppal blondine. Slikt blir det sex og sssstemte ssss-er av. Tåkefyrsten møter en ekte prinsesse og vinner henne og halve kongeriket. Den "forsmådde" blondine bruker sin sengehygge med tåkefyrsten i en enhver innbringende sammenheng. Han blir fast innslag i hennes standup-nummer. Han blir hennes følgesvenn inn i de tusen hjem hver fredag. Omtrent.

Så blir tåkefyrsten lei og tar hevn i en bok der han lett tilslørt serverer oss blondinen på ett fat. Og dermed kan blondinen resirkulere tåkefyrsten i nye standup-nummer og nye tv-fredager i et evig kretsløp. Slik utvikles symbiose i de kvasikulturelle kjendisenes verden.

torsdag, oktober 12, 2006

Når sjelen er til salgs

September 2005: Rensing fra dag 1

September 2006: Rensing nesten fra dag 1 ( såkalt parallellutbygging)

11. oktober 2006: Rensing fra dag 1460

Dette kalles realpolitikk og drives av politikere som har fått smaken på makt. Makt korrumperer. Også i SV. Selv om vi står politisk et godt stykke fra hverandre, har jeg i dag sympati med Morten Drægni. Befriende ærlig i sin skuffelse og oppgitthet. Han er nok ikke alene i dag. Når kommer opprøret?

mandag, oktober 09, 2006

Ligning med flere ukjente

Journalister får ordgasme når skatteligningen legges på nettet. Dette er årets høydepunkt for mange. Og vi lesere får oss en god latter etterhvert som de skal tolke tallene. Forresten, ikke bare èn. Vi ler mange ganger.

Det som er synd er at i tillegg til at mange av disse journalistene ikke kan norsk, så skjønner de heller ikke skattelistene. Det medfører en del morsomme og originale oppslag, ofte langt fra virkelighetens verden.

Gunnar Thorenfeldt i Dagbladet er en av disse. Han har gått stortingsrepresentantene etter i sømmene og kan servere et topp-oppslag i dag:

Ulf Leirstein fra FrP tjente 4 ganger så mye som Per Olaf Lundteigen (SP) i fjor.
Gjorde han det?

Thorenfeldt har tydeligvis ikke skjønt det enkle faktum at ligningstallene er NETTOINNTEKT. For Thorenfeldts del kan vi opplyse om at NETTOINNTEKT finner man etter at alle FRADRAG er trukket fra. Lundteigen griper selvsagt Thorenfeldts redningsbøye og messer om hvor forferdelig det er på landsbygda og hvor dårlig de tjener.

"- Dette viser at vi kommer fra forskjellige verdner. Jeg tror nok folk burde sett litt nærmere på hvor mye man tjener i bygdenæringen, sier Lundteigen som selv jobbet som gårdsbruker før han kom tilbake på Stortinget."
sier luringen Lundteigen. Og journalisten sluker alt rått.

Per Olaf Lundteigen er bonde. Bønder er selvstendige næringsdrivende. Selvstendige næringsdrivende kan trekke fra alt som er relatert til driften på inntekten. F. eks.: Om Lundteigen vedlikeholdt våningshuset for 200 000,-, så kan dette trekkes fra. Det kan ikke du og jeg som vanlige lønnsmottakere. Derfor blir nettoinntekten lavere. Forøvrig fikk Lundteigen utbetalt et produksjonstilskudd i 2005 på 242 924.

For alt jeg vet kan Lundteigen hatt dobbelt så høy lønn som Leirstein. Men dette må man altså være journalist i Dagbladet for ikke å skjønne.

Barnehager, barnehager, barnehager

En god ting kan ikke sies for ofte. Redselen for at Kristin Halvorsen må oppsøke NAV-kontoret på Grünerløkka er blitt stor og ekte i SV. Derfor har man ikke skydd noen midler i forsøket på å få til full barnehagedekning i 2007. En hver ledig kvm skal tas i bruk. Man kan også vri og vrenge litt på reglementet. Det har Jensemann sagt. Penger skal i hvert fall ikke være noen begrensing.

Full barnehagedekning er et relativt begrep. Det kan man tilpasse litt som man vil. Og det har regjeringen gjort. Dersom man hadde fjernet den kontantstøtten som både AP og SV har konkurrert om å hate mest og satt ned barnehagesatsene til 1750 kr, ville man ikke nådd målet. For da hadde etterspørselen økt enda mer enn tilbudet.

Nå får Djupedal og Halvorsen sette sin lit til at man finner nok polakker til å bygge barnehagene. Hvis ikke får man finne noen Høyre-ordførere som syndebukker.

Hele operasjonen minner meg om 5års-planene i fordums Sovjetunionen. Det var ekstremt viktig at man nådde målsetningene i planene. Hvis ikke kunne et lengre Gulag-opphold i kaldere strøk være innen rekkevidde.

En historie som illustrer dette godt er om en leder for en skruefabrikk utenfor Moskva. Han fikk beskjed fra sin sjef om at han ca. 1 måned før avslutning av 5års-planen manglet noen tonn skruer for å nå planen. Dette resulterte i søvnløse netter før vår mann fikk en genial idè. Det var jo ikke nedfelt noen steder hvor store disse skruene skulle være. De hadde jo bare produsert skruer og muttere "normale" størrelser og ikke tenkt over det. Nå, derimot satte han i gang produksjon av gigantskruer og muttere som veide 50 kg. Totalt ubrukelige selvsagt, men de bidro til at han nådde planen.

Nå må ingen oppfatte meg som barnehagemotstander. Tvert i mot. Begge våre barn har hatt glede av barnehagen, noe som har bidratt til en bedre hverdag for mor og far. Det er bare noe med de norske skippertakene. Omtrent som en ketchupflaske. Først kommer ingenting, så kommer det heller ingenting. Så kommer alt. Det blir av og til litt søl av det.

Så får vi håpe at regjeringens krafttak har like mye kvalitet som kvantitet i seg, og at ungene om 15-20 år finner et universitet som er bra.

søndag, oktober 08, 2006

Fjærkledt svineri

Ill: Grødum, Aftenposten

Jeg slipper ikke Heidi Grande Røys så lett. Hun har vært på hjernevask-kurs hos Landbrukssamvirket. Gilde/Prior (eller Nortura) har forklart statsråden at fjørfekjøtt og rødt kjøtt ikke konkurrerer på samme marked. Så lenge holdt de på at Grande Røys til slutt kjøpte argumentene og godtok fusjonen.

Heidi Grande Røys er jo ikke så glad i konkurranse. Derfor ofrer hun gjerne forbrukernes interesser på samvirkets alter. Hun har gjort det før, uten å blunke, men med like uforståelig argumentasjon.

Er ikke hvitt og rødt kjøtt konkurrerende produkter? Er det noe jeg må være statsråd for å forstå? Jeg foretok en privat undersøkelse og involverte min vesentlig bedre halvdel:

Jeg: Kjære, er det riktig at vi kjøper vesentlig mer fjærfeprodukter nå enn f. eks 5 år siden?
Hun: Dumt spørsmål. Det vet du jo, du handler jo inn du også. I hvert fall spiser du!
Jeg: Takk, men ingen spydigheter nå. Er det også riktig at vi har valgt hvitt kjøtt fordi det er sunnere og at vi har valgt det på bekostning av rødt kjøtt?

Hun: Unnskyld, har du falt og slått deg? Selvsagt går innkjøpet av hvitt kjøtt på bekostning av biffer og steker.
Jeg: Vil du si at hvitt og rødt kjøtt er en del av samme marked og at de to varetypene konkurrerer.
Hun: Du, nå begynner denne blogginga di å få fatale konsekvenser. Du bør vurdere psykiatrisk behandling.

Jeg valgte å avslutte her. Andre har gjort bedre undersøkelser.

Salget av hvitt kjøtt har skutt i været, mens andre kjøtt-typer stagnerer eller går tilbake. Dette har selvsagt uroet markedslederen. Når vi samtidig vet at det er forventet markedsunderskudd på rødt kjøtt for årene 2008-2010, må man finne andre løsninger.

Prior var i dårlig stand. Tidligere års kjempeunderskudd fulgt av et mikroskopisk overskudd i 2005 gjorde dem sårbare. De hadde mistet ICA-kjeden til Cardinal/Den Stolte Hane. Redselen deres var at Gilde ville starte konkurrerende virksomhet. I så fall kunne løpet være kjørt.

Gilde har nemlig noen rigide medlemsregler. Ligner litt på Bush: "Hvis du ikke er med oss, er du imot oss". Om Gilde startet med konkurrerende produkter ville mange bønder få et dilemma:

Jeg siterer fra vedtektene:

"§ 7. Medlemmenes rettigheter og plikter

Medlemmene skal sørge for at formålet til laget blir oppfylt til det beste for alle medlemmene. Medlemmene har rett og plikt til å levere hele sin produksjon av slaktedyr til laget eller den mottaker det bestemmer. Unntatt fra dette er slakt til eget forbruk, til kårfolk og ansatte på gården."

Og om du ikke er snill gutt/jente, så "haben wir ganz andere metoden":

"§ 9. Brudd på vedtektene

Bryter noen sin leveringsplikt, eller på annen måte overtrer vedtektene eller instrukser og pålegg som er gitt med hjemmel i disse, kan konsernstyret gi en advarsel. I gjentakelsestil-feller kan konsernstyret ekskludere et slikt medlem etter fastsatt prosedyre. En slik beslutning av konsernstyret kan ankes inn for årsmøtet. Medlem som er ekskludert, har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd eller andel i lagets formue og taper sin rett til eventuell etterbetaling. Innestående på personlige konti i laget utbetales etter gjeldende regler."

Jeg bare undrer på om disse reglene skal gjelde også etter fusjonen. Da skal det ikke bli lett å finne alternative kjøttleverandører.

I tillegg er også Gilde markedsregulatorer for sine kjøttprodukter, med de maktmidler det innebærer. (Prior er det for fjørfe, men ordningen faller bort)

Nortura blir en gigant i norsk matbransje med en omsetning på 15 milliarder. Sammen med de øvrige bedriftene i Landbrukssamvirket: Tine og Felleskjøpet vil disse totalt omsette for 57 milliarder, noe som ville utgjort landets 5. største bedrift. Det er ikke småsummer vi snakker om.

Noen tror at det man sparer på en fusjon vil komme til forbrukerne tilgode. Glem det. Det kommer under kategorien "corporate bullshit". Det har det aldri gjort. De pengene forsvinner i eiernes lommer enten man er samvirkebedrift eller privateid. I tillegg fusjonerer man for å bli større og mer effektiv og for å konkurrenter av veien. Da kan man ta høyere priser og tjene mer penger.

Derfor har vi Konkurransetilsynet. Som faginstans på konkurranse skal fortelle statsråder og andre når aktørene blir for mektige på forbrukernes bekostning. Men som blir overkjørt for 4. gang på rad av en SV-statsråd som heller ivaretar det mektige samvirkets interesser i stedet for dine og mine.


lørdag, oktober 07, 2006

Vil jeg forfordeles?

Noen ganger stiger adrenalinet mitt mer enn ønskelig. Journalister klarer det ofte. Spesielt når de slurver med språket. Som Kjetil Mæland i Nettavisen. I en sak i dag om at menn diskrimineres der Stig Breistein svarer på spørsmål, skriver Mæland i ingressen:
Stig Breistein mener at menn systematisk diskrimineres av staten og at kvinner forfordeles. Nå svarer han på dine spørsmål!
Da vox populi og flere andre påpekte at denne ingressen egentlig sa at både menn og kvinner ble diskriminert, fordi forfordele betyr at man får mindre enn det man rettmessig skal ha, ble ingressen endret til denne.
"Stig Breistein mener at menn systematisk diskrimineres av staten. Nå svarer han på dine spørsmål."
Man unnskyldte seg med at joda, det korrekte var at forfordele betyr å få mindre, men at man mente at folk flest trodde at det betydde det motsatte.

Da så jeg for meg følgende scenario:

Kjetil Mæland skal forhandle lønn . Jeg er hans motpart. I vårt møte fyrer Mæland av følgende salve: " Nå er det på tide at jeg blir forfordelt i forhold til andre journalister" Da tar jeg ham på ordet og setter ned lønna hans med 10%. Skjønner?

Spøk til side, dersom vi som skjønner hva et ord betyr er i tvil om hva som egentlig er ment, så hadde det kanskje vært en idè å unngå å bruke det, eller forklare hva det egentlig betyr.

fredag, oktober 06, 2006

Her har du 78 mill ekstra, Heidi Grande Røys

Jeg skal ikke trette leserne med statsbudsjettet. Jeg har bare en liten melding til vår Fornyings- og administrasjonsminister.

Du kan med et enkelt håndgrep spare 78,1 mill kr. hvert år. Det er den summen du bevilger til Konkurransetilsynet. Det er et organ som du tydeligvis ikke har bruk for. Waste of money med andre ord.

Heidi Grande Røys har fått 4 saker fra Konkurransetilsynet på sitt bord siden hun overtok. I alle 4 sakene har hun gått mot tilsynet. Siden dept. tydeligvis er bedre skikket enn Konkurransetilsynet i alle sammenhenger, er det sløsing med skattebetalernes penger å opprettholde tilsynet.

Sannsynligvis kunne vi spart enda mer penger om vi avviklet Fornyingsministeren og tok hensyn til Konkurransetilsynet. Det er dessverre en annen skål.