mandag, desember 14, 2009

Ikke skyt Jagland. Han er bare pianospilleren

Det er ikke Torbjørn Jaglands skyld at generalsekretæren i Europarådet ikke betaler skatt. Eller har 4 tjenere og 1 sjåfør. Han arver et avtaleregime helt tilbake fra 1949. Så det kan synes veldig urettferdig at han kritiseres for dette. Ja, kanskje til og med en litt norsk variant av smålighet. Deler av dette er jeg enig i. Og at det er VG som leder an, bør ikke overraske. Jagland har aldri stått høyt i kurs i avisen.

Men, for det er noen men. For det første burde Jagland (og regjeringen) vite at dette ville kjent. Og for det andre at det måtte bli en debatt om temaet. Og det er vel typisk norsk å tørke skitt etter at den har nådd vifta. Finansdepartementet har i en stund visst at Jagland har fått jobben og samtidig visst at betingelsene er skattefrie, og burde derfor tatt fatt i saken da. Nå virker det litt panisk etterpåkloksk.

Norge har selvsagt fullt innsyn i Europarådets gjøren og laden. Vi betaler i år 38 millioner kr. til rådet. Noe som er en økning på 27%. At det økes så kraftig i periode der det drives aktiv valgkamp for en norsk kandidat, er kanskje tilfeldig. I tillegg til dette kommer 2 mill som Jagland har fått til å drive valgkamp for. Derfor kommer ikke dette som biodieselavgiften på miljøvernministeren. Ville man gjort noe med det, kunne og burde det vært tatt opp tidligere.

Men jeg vil dra en aldri så liten parallell. Jagland har akseptert avtaler som er "normale" for denne stillingen og som han ikke har bestemt selv. Vel og bra. Men da Eivind Reiten aksepterte avtaler for sin stilling som heller ikke var bestemt av ham selv, men av en kompensasjonskomite og et styre, så ble han gjenstand for en kritikkstorm av en helt annen styrke. "Honnørord" som grådig og egoistisk haglet. I ukesvis. Jeg hørte ingen politikere som den gang forsvarte Reiten med at dette var smålig kritikk, fordi han ikke hadde bestemt dette selv. Slik Martin Kolberg gjør for sin venn i dag.  Reiten avstod fra en del av opsjonen.

Som sagt, Torbjørn Jagland kan ikke få skylden for avtaleregimet. Så deler av kritikken er urettferdig. Han er bare pianospilleren. Men hans forsvar for den, virker noe umusikalsk. Pianoet burde kanskje vært stemt først.

17 kommentarer:

Anonym sa...

Dessuten er det ingenting i veien for å si at man donerer deler av lønna annet steds henn, så lenge man ikke betaler skatt.

Admin sa...

Du skriver at Reiten ikke stilte lønnskrav - "aksepterte avtaler for sin stilling som heller ikke var bestemt av ham selv".

Tuller du?

Knut Johannessen sa...

@Beaterasteplass: Det er selvsagt en mulighet. Eller at han betalter tilbake deler av valgkampbidraget på 2 mill. Mange muligheter.


@Brumlebass: Hvor skriver jeg at "Reiten ikke stilte lønnskrav". Og hvis du mener at kompensasjonskomiteen og styret i Hydro danset etter Reitens pipe, så diskvalifiserer du deg for seriøs diskusjon. Jeg tror faktisk at du skjønner distingsjonen.

Admin sa...

Du skriver da vitterlig "aksepterte avtaler for sin stilling som heller ikke var bestemt av ham selv"? Som om Reiten ikke forhandlet med Hydro om eget kompensasjon for en toppleder av et slikt et format?

"Reitens lønnsavtale er fra 2001, og ble justert i 2004 etter initiativ fra Eivind Reiten. Styret har ingen foranledning til å ta tak i en slik avtale på ensidig grunnlag,"

http://pub.tv2.no/nettavisen/na24/article2499313.ece


Reiten forhandlet seg fram til feite opsjoner som han innløste i en periode der folkeviljen var sterkt i mot opsjoner - en grov provokasjon han måtte ta og tok følgene av. Kan ikke holde på slik når den største eieren er folket selv.

Jagland, derimot, forhandlet seg ikke seg fram til null skatt.

Synes derfor sammenligningen din halter en smule - verken mer eller mindre.

Knut Johannessen sa...

@brumlebass: Å forhandle om lønn og bestemme lønn er tydeligvis en forskjell du ikke klarer å se forskjell på. Og at følgende styremedlemmer i 2001: Egil Myklebust, formann
Borger A. Lenth, viseformann
Elisabeth Grieg
Ingvild Myhre
Gudmund Per Olsen (valgt av ansatte)
Anne Cathrine Høeg Rasmussen
Odd Semstrøm (valgt av ansatte)
Tom Wachtmeister
Per Wold (valgt av ansatte)

skulle blitt diktert av Reiten hvilke betingelser han skulle ha? Og at det samme skjedde med styret i 2004?

Du glemmer også en viktig detalj. De ansatte stemte for avtalene med Reiten i begge tilfeller. Og arbeiderrepr. i Hydro pleier vanligvis ikke være taleføre mennesker? Problemet var at ingen drømte om at Hydro skulle levere så gode resultater.

Dessuten var det et kompensasjonsutvalg som har hatt et eget mandat for å vurdere konsernledelsens betingelser. Dette utvalget har vært i virksomhet siden Reiten ble ansatt i 2001.

Det er nok riktig at Jagland ikke har forhandlet om skattefrihet. Men om han har forhandlet om andre betingelser vet vi ingen ting om.

Og som vanlig er dine venner på venstresiden på etterskudd og skal plutselig rydde opp i avtaler som man har kjent i 60 år. Og siden du er opptatt av "folkets penger", så har norske skattebetalere betalt 2 mill til Jaglands kampanje for å bli nullskatteyter i Europarådet. Men igjen, det er ikke hans feil.

Men hvis det han har gjort ikke er problematisk, hvorfor rydde opp i det nå?

Anonym sa...

Jeg pleier vanligvis ikke å kommentere blogger, men denne Jagland-saken er så idiotisk at jeg ikke kan la være å drive litt "folkeopplysning":
1. Alle ansatte i internasjonale organisasjoner (Europarådet, EFTA, FN, WTO, WHO etc etc) er fritatt fra nasjonal inntektskatt. Det gjelder altså alle, fra han som distribuerer internposten og sekretæren til toppsjefen. Grunnen til dette er at de skal være nøytrale og ikke ha økonomiske bånd til hjemlandet. Jagland jobber ikke for Norge, han jobber for Europarådet.
2. Jagland har ikke forhandlet om lønnen - den blir fastsatt enstemmig av en ministerkomite bestående av 47 land.
3. Finansdepartementet har ingen mulighet til å endre på reglene eller kreve skatt av Jagland, eller noen annen nordmann som jobber i disse institusjonene.
4. Norge bidrar med 1.71% av Europarådets budsjett. Slik sett er norske skattebetaleres bidrag til Jaglands lønn heller beskjeden. I tillegg yter Norge frivillige tillegg til visse aktiviteter i Europarådet - men det har ingen ting med Jaglands lønn å gjøre.
5. Jeg ser ingen grunn til å sammenligne Jagland med Reiten, men forsåvidt enig i dine kommentarer om sistnevnte også.
6. Til sist, Jaglands lønn er normal for denne type internasjonale stillinger (tenk Kommisjonspresident Barroso, FNs eller NATOs generalsekretær). God lønn, javisst, men vanskelig å skjønne denne voldsomme moralske indignasjonen i Norge.

Trili sa...

Jeg er helt enig - det er Jaglands forsvar som er problemet, og Arbeiderpartiets åpenbare dobbeltmoral. Jeg synes sammenligningen med Eivind Reiten er helt relevant.

Tilbake til Jaglands forsvar så synes jeg faktisk det er problematisk. Mannen er som vanlig ikke spesielt heldig med valg av ord. Se innlegg.http://trilisverden.blogspot.com/2009/12/jaglands-skatt.html

Anonym sa...

som vanlig snakk og ingen handling fra politikerne. og nordmenn godtar det og stemmer inn de samme neste valg.

Anonym sa...

En liten kommentar til det å skyte pianospilleren: Da blir det i alle fall slutt på gneldringa!

...beklager, men jeg greide ikke å dy meg. ;-)

Anonym sa...

Temaet her burde ikke være Jaglands eventuelle nullskatt, men gapestokkjournalistikk eller "den norske dømmesyke" (alternativt Janteloven, som bladfykene spiller på). Jagland-saken (den nåværende, det har jo vært en del....) ble idag fulgt opp av oppslag om Stoltenberg som tar privatfly til København - en parallell sak i prinsippet: Offentlig person er (muligens) feilbarlig. Vi må vel snart være dokumenterte helgener for å ha ytringsrett i saker der moral/etikk er en fasett, her i landet. Kan noen fortelle hvor man får utstedt sådan vandelsattest?
Og: Kan noen fortelle hvor journalistene er blitt av (de to siste - Hegge & Valebrokk - er vel for pensjonister å regne)? Dagens bladfyker er jo bare ute etter gode gapestokkhistorier (type VG) eller fremme egne mer eller mindre religiøse holdninger (type Mathismoen). Er det noen på Bladfykhøyskolen som underviser i gymnastikk (de har kanskje det på pensum)? I så fall inngår forhåpentligvis elementær fotballopplæring i bladfykutdanningen: Man skal ta BALLEN, IKKE mannen........

are salomonsen sa...

vox i øra forsvarer venstresiden igjen, som om det var noen bombe. du burde holde deg til fredagslyrikk vox, det passer du best til.

Admin sa...

Vox:
Jeg skriver ikke at Reiten dikterte sin lønn - jeg skriver at han ikke satt stille og godtok hva det nå enn var som kom fra Hydros styre som første kompensasjonsforslag. Naturligvis var det forhandlinger her Vox - der Reiten kjempet for sine interesser og Hydro for sine. Og så ble man enige om feite bonuser, feite lønninger og feite opsjonsavtaler.

Og når Reiten var så lite smart at han innløste (noen av) disse feite opsjonene samtidig med at hans soleklart største eier hadde slått klart fast at feite opsjoner var noe man var i mot så var det å be om bråk. Han provoserte sin eier og fikk som fortjent. For hvorfor skulle en toppsjef kunne regne å komme unna med slik oppførsel?

Så kan du og Reiten mene at eieren (folkets representanter) var dum og at han hadde juss og endog moral på sin side - det betyr ikke stort: eieren har makta. Og slik må det være. Og det å som direktør provosere sine eiere hjelper i alle fall på ens sak.

Jagland, derimot, forhandlet aldri om stilling, betingelser og lønn. Han visste betingelsene da han satte i gang sin kampanje for å bli VALGT. Og så ble han valgt.

Jeg ser virkelig ikke parallellen. Det er to vidt forskjellige saker. Den ene handler om en toppsjef som provoserer sin eier og det andre handler om en politiker som ble valgt inn i en stilling der alle betingelser, for alle involverte, var kjent på forhånd.

Når det gjelder ansatterepresentantene så vet nok verken du eller jeg hva disse visste og ikke visste om hvor mye toppsjefens avtaler kunne være verdt i og med at det tydeligvis fortsatt ikke er helt klart hva han klarte å få ut av sin topplederpost:

http://www.nettavisen.no/okonomi/article2501509.ece

Observator sa...

Trili har helt rett. Det er mildt sagt ganske oppsiktsvekkende hva en høytstående politiker kan få seg til å si til NRK. Dette er en mann som etter eget utsagn har oppnådd de høyeste vervene noen person i landet kan ha. Et argument han brukte da han innledet sin valgkamp som generalsekretær til Europarådet.

Jo, Vox. La oss skyte pianisten denne gangen! Mannen mangler ikke bare språkelig gehør.

Anonym sa...

Brumlebass har helt rett når han går i rette med det formelle i din sammenligning av Reiten og Jagland. Eivind reiten var sannsynligvis den beste kandidaten til stillingen som toppsjef i Hydro i 2001, og styret i Hydro var villige til å betale det det kostet å få Reiten til å ta stillingen. Det er naivt å tro at Reiten ikke stilte krav til lønn og andre ytelser ved tilsetting. Hvis så er tilfelle, er han sannsynligvis den eneste topplederen i Norge som ikke har forhandlet om lønn med styret. Jagland har ikke forhandlet lønn med Europarådet. den formelle sammenligningen halter derfor på et vesentlig punkt. Så kan vi gjerne diskutere musikalitet. Det er ingen tvil om at Jagland også denne gangen har vist en usedvanlig mangel på forståelse for medienes håndtering av en i utgangspunktet liten og ubetydelig sak. Hadde han med det samme saken fikk offentlig oppmerksomhet sagt at "dette skal jeg se nærmere på", så hadde han unngått mye. Her er sammenligningen med Reiten gyldig: de viste begge en manglende forståelse for signaleffekten deres handlinger og kommunikasjon av disse handlingene hadde offentlig.

Anonym sa...

Jeg synes Vox bommer denne gangen. Klart Jagland skal skytes. Han representerer det partiet som snakker om fellesskapsløsninger, spleiselag og annet tull. Da burde han bidra - samme hvor han jobber, og samme hvem som betaler lønna.

Hadde den som hadde fått jobben derimot i sitt politiske virke argumentert i stil med Fritjof Frank Gundersen, ville problemet vært ikke-eksisterende.

Det er ikke noe galt i at en skattefiende lar være å betale skatt, dersom han kan slippe unna med det. Det er derimot reinspikka hykleri og umnoral dersom en AP-mann tar i mot samme pakka ubeskattet. Det handler kort og godt om hva man har brukt kjeften til tidligere.

Så dypt satt prinsippene og moralen til Jagland!

Man kan bare ikke herpe livet til vanlige nordmenn, for så å dra til utlandet for å leve bong-bong, fordi man ikke liker det systemet man har skapt - enten man heter Jagland eller Bruntland.

Anne sa...

Når en ikke jobber i Norge, så skatter en heller ikke til Norge, men jeg tror at en er medlem av Folketrygden inntil en melder seg ut. Jeg tror, men vet ikke, at han også mister pensjonspoeng for den tida han jobber ute.

Dagsavisen skrev at ansatte i Europarådet betaler til en egen pensjonskasse, som dekker utgiftene Den norske stat ellers ville tatt om Jagland ble syk e.l.

Så hva er egentlig problemet her?

Anonym sa...

Anne:Hadde du endelig hatt rett i det prinsippet! Generelt tviholder Norge på skatteplikten i årevis, og skal du klare å fri deg fra skattefuten på bare drøyt tre år, skal du holde tunga rett i munnen. Har du gjort noe feil, flyttes det aksepterte utflyttingtidspunktet frem i tid. Dermed kan du glatt oppleve at du skatter til Norge fem år etter at du flyttet ut.

Ellers er dette med at den norske stat ikke dekker sykeutgiftene en sær logikk. Dersom du reiser til thailand på ferie med egen reiseforsikring, skulle du med andre ord slippe norsk skatt i den perioden du er borte?

Ideelt sett mener jeg ikke at nordmenn utstasjonert i utlandet skal betale skatt til Norge, men når så ikke er tilfelle, blir det bare SÅ feil når de som pukker hardest på "spleiselaget" og progressiv beskatning selv sniker seg unna. For å si det slik:

Det er ikke et problem at Donald Trump kjører feit bil og bor i et palass. Når Fidel Castro gjør det samme er det derimot et problem. Det er noe med liv og lære.