mandag, desember 20, 2010

Resirkulerte personvernargumenter

Hvis man ikke visste bedre skulle man tro at Politiforbundets leder Arne Johannessen, er personvernets høye beskytter. På forbundets hjemmeside 10/12-2010,  finner vi følgende gullkorn:

– Dessuten vil lenger lagring av trafikkdata øke rettssikkerheten, fordi det gir mulighet til å sjekke uskyldige raskt ut av saker, legger han til.

At dette er å snu en av pilarene i den liberale rettstaten, uskyldspresumsjonen på hodet, bekymrer nok ikke Johannessen. Det er bare det at borgere skal ikke bevise sin uskyld. Myndighetene skal bevise borgeres skyld. Men Johannessen er sterk i troen, for han har hevdet dette før:


Romavlytting kan derfor like godt bli brukt til å bevise uskyld som skyld og sjekke personer ut av en sak på et tidlig tidspunkt. Romavlytting kan derfor være et bidrag til å styrke personvernet.

Altså det å misbruke uskyldspresumsjonen er å styrke personvernet. Nytale kalles det. 


Det stod å lese i en høring om forebyggende politimetoder fra 2. mai 2005. Anbefalt lesning! I den samme høringen argumenterer Arne Johannessen meget godt for hvorfor datalagring er et dårlig alternativ:

En erfaring politifolk som arbeider mot organisert kriminalitet har gjort er at KK (kommunikasjonskontroll) i svært liten grad gir informasjon om hva som planlegges eller hva som skal skje. Planleggingen skjer kun i samtaler der personer møtes ansikt til ansikt. Møtene kan finne sted i leiligheter, på leide hotellrom, på utesteder eller ute i det fri.
Telefonsamtaler blir ikke brukt i forbindelse med planlegging av organisert kriminalitet. Deltagerne i nettverkene er helt bevist på å ikke bruke telefoner til slike samtaler. Ofte er det også slik at det er svært få personer som kjenner helheten i planen, de fleste har kun kjenneskap om sin egen rolle.
Den utviklingen som her er beskrevet gjør at politiet står ovenfor helt nye utfordringer når man skal forhindre eller avdekke slik type kriminalitet. Dagens metoder strekker ikke til.

Altså. Selv kommunikasjonskontroll som regnes som langt mer inngripende enn lagring av trafikkdata, er ikke godt nok. Og telefoner brukes ikke i planlegging av organisert kriminalitet. Da er romavlytting det eneste som gjelder. Men nå er det altså datalagring for alle pengene. Det er ikke alltid like lett å ta Arne Johannessen seriøst.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det hjelper lite om du og jeg ikke tar Arne Johannesen seriøst, han slipper lett til i riksmedia og står nok for mange som en troverdig representant for politiet. Jeg synes det er nifst at en fagforeningsleder for ordensmakten har så mange og for mange kontroversielle meninger.

Det haddde smakt mye bedre for meg om han manet til tilbakeholdenhet og ro.
Christian

Anonym sa...

Hvis vi får full innsikt i alle dine hemmeligheter, så vil personvernet ditt styrkes. For da kan vi sjekke din uskyld med en gang. :-D

Arvid sa...

Jeg finner det alarmerende at et slikt viktig innlegg fra en kjent blogger ikke får flere kommentarer.
Det betyr bare at motstandere av overvåkningstaten må intensivere sin innsats.

Pål M. Lykkja sa...

He he, dette viser jo med all tydelighet hvor slappe den profesjonelle pressen er når de forelsker seg i medievante folk. Det må jo ha å gjøre med at Arne Johansen gjør journalistjobben til en enkel og grei affære? Det er bare å sette opp et mikrofonstativ, trykke på knappen, vente fem minutter, trykke på en knapp til, og dra hjem. Dette må bare inn i Den Femte Statsmakt i Aftenposten :-)