torsdag, august 16, 2007

En skam

På Oslo Politikammer sitter det en mann som har vært der 1,5 år på overtid. Nå er det imidlertid ingen bønn. Han må gå. Finn Abrahamsen, for mange av oss "Mr. Oslo Politi", er det ikke lenger bruk for.

Han kunne riktignok blitt til han var 60, men siden han ikke hadde fått signaler om videre jobb, så valgte han heller et tilbud fra Strix om å delta i programmet "Etterlyst" på den nye tv-kanalen Viasat4

Det er en skam at ikke det finnes ordninger som gjør at Oslo Politikammer fortsatt kan trekke veksler på Abrahamsens erfaring og den respekt han nyter i samfunnet, ikke minst i innvandrermiljøer.

Det er en utrolig sløsing med ressurser når man ikke kan finne en eller annen ordning som gjør at han og andre i politiet kan fortsette om de ønsker det. Vi trenger politimenn av Abrahamsens type. Noen som sier fra når noe er riv ruskende galt i samfunnet. Hvem har vel glemt hans oppgjør med psykiatriomsorgen etter trikkedrapet på Bislett?

Selv om Abrahamsen skal jobbe for Viasat4, så må det finnes noen fornuftige mennesker som kan skjære gjennom byråkrati-tøvet og sørge for en eller annen stilling som passer for ham.

Ingen kommentarer: