onsdag, august 29, 2007

Frustrerte pendlere er frustrerte velgere?

Det er et mål at flest mulig skal reise kollektivt. Det er en riktig og viktig målsetning. Dersom vi ikke oppnår dette, truer politikere med rushtidsavgift. Men for å få til dette må vi ha fungerende kollektivtilbud.

Jeg tror ikke flertallet av de som står og stanger i timesvis i kø på E-18 og Mosseveien gjør det fordi de har en spesielt masochistisk legning. I hvert fall ikke alle.

Sannsynligvis er det mange flere i Oslo-området som ønsker å reise kollektivt. Men hvordan skal man få til det, når NSB pga lokførermangel innstiller en rekke tog i rushtiden? Og når bussreisende fra f. eks. Drøbak opplever å få et langt dårligere busstilbud enn før. Ja, noen må sågar bestille buss-stopp dagen i forveien!

Dette er hva man byr de som har sin arbeidsreise til/fra Oslo i 2007. Er det rart at folk benytter privatbilen? Er det rart at folk blir forbanna når de risikerer rushtidsavgift, fordi kollektivtilbudet er for dårlig? Og er det rart om man lurer på hva politikerne driver med?

8 kommentarer:

Weinberg sa...

Nei, nei og nei.

At vi lurer på hva politikerne driver med har vi vel alltid gjort uavhengig av dette?

Rushtidsavgift uten et reelt alternativ blir galt, sammen utgjør de et meget godt alternativ.

kjetil sa...

Ja, det er merkelig at folk hisser seg over rushtidsavgift.

Saken er den at veien er et gratis offentlig gode (vel, gratis for bruker - alle betaler tross alt skatt for den). Som alle gratis offentlige goder lider den under "the tragedy of the commons". Den blir overforbrukt, og folk setter seg alene i sin bil og tar opp store deler av veien, noe som skaper kø for alle. Siden det ikke er noen kostnad ved å bruke veien er det ingen incentiver til å rasjonalisere bruken sin ved å ta kollektiv, kjøre sammen med en kollega etc.

Og det er hva en rushtidsavgift kan løse. En rushtidsavgift vil bety at:
1. Det lønner seg å utnytte den begrensede ressursen som vei er på en bedre måte - dersom man f. eks setter seg to eller flere i bilen så kan man dele utgiftene.
2. Det vil luke ut de mest unødvendige bilturene, eller flytte dem til andre tider. For at noen skal gidde å bruke bilen må ærendet være mer verdt enn rushtidsavgiften.
3. Alle sparer inn rushtidsavgiften ved at de sparer enn time til jobben. For dersom rushtidsavgiften er satt på et høyt nok nivå vil trafikken flyte lettere. Dette er til hjelp for fattig så vel som rik.

Vox populi sa...

Kjetil: Så veien er et gratis offentlig gode? Sist jeg sjekket, så betalte jeg over 4000 kr. pr. år i bomavgift for å kjøre til jobben. På to turer til Florø i år tur-retur, var bare bompengene 1140 kr.

Man sammenligner gjerne med Sverige og rushtidsavgift i Stockholm. Da bør man være klar over følgende:

Siden 1990 har Sverige bygget 1650 km motorvei uten å ta inn en krone i bomavgifter. I Norge er det bygget 200 km motorvei og Staten har tatt inn 5 milliarder i bomavgifter. Det er ikke det jeg kaller gratis!

Men når togene kanselleres og busstilbudet reduseres så øker ikke motivasjonen for å bruke kollektive løsninger.

"For at noen skal gidde å bruke bilen må ærendet være mer verdt enn rushtidsavgiften"

Det kan du jo fortelle de som er avhengig av å levere og bringe til barnehage. Jeg tror det er vanskelig med en kost/nytteanalyse for dem.

Carl Christian sa...

Det store problemet med hva politikerne driver med er at både høyre og arbeiderpartiet synes rimelig tafatte i spørsmålet om hvordan skape gode og levelige forhold i de største byene våre.
Svaret derfra synes å være: "bygg mer vei, lukk øynene og håp på det beste"
Selvsagt må rushtidsavgifter samstilles med bedre kollektive løsninger, men det virker som de største partiene ikke er særlig interessert i noen av delene.

Problemet med økte utgifter for småbarnsfamilier kan enkelt løses gjennom barnetrygd, redusert barnehagepris/SFOpris ell. I tillegg anser jeg det som svært sannsynlig at endel (men selvsagt ikke alle) barnefamilier relativt enkelt kan innrette seg annerledes enn hva de gjør i dag.

Carl Christian sa...

også må vi finne ut hva som er det største problemet: at noen får en dyrere transport til og fra jobb/skole/barnehage mm, eller at "alle" reiser langsommere til jobb/skole/barnehage mm, og at "alle" blir utsatt for mer støy og forurrensning?

Kjetil sa...

Vox populi, jeg var vel for rask når jeg skrev at veien er gratis; men den er i det minste for lavt priset. Argumentet gjelder fortsatt. Når den er for lavt priset blir den overforbrukt.

Bompengeavgiften handler om å etterligne markedskreftene til å løse problemet. Markedskreftene er antakelig det beste verktøyet vi har i saker som gjelder knapphet på ressurser. Det er også det eneste som faktisk ha vist seg å virke på sikt.

Vox populi sa...

Kjetil: Hvis argumentet ditt skal ha gyldighet, så må det finnes et alternativ. Det faktum at folk velger bil fra Drammen til Oslo henger ikke bare sammen med prisen. De færreste ønsker vel å sitte i en bilkø som bruker 1 time fra Asker til Oslo. Det har også en pris, ikke minst for næringslivet.

Men at markedsmekanismen fungerer tror jeg på. Problemet er bare at siden kollektivløsningen ikke fungerer, så vil noen blø ekstra mye for å kjøre bil, selv om de ikke ønsker det.

Men vi kan jo bruke ditt argument om at et gode som er gratis eller lavt priset gjør at det benyttes i stor grad.

Få hyppigere tog- og bussavganger i rushtiden. Senk prisene kraftig. Da vil mange flytte over til kollektivmidler, køene på veien reduseres og man trenger ikke innføre rushtidsavgift.

kjetil sa...

Det finnes et alternativ. Å sitte på med naboen til jobben for eksempel. Og selv kollektivtransporttilbudet vi har er ikke så ille at det ikke er et alternativ. Men ettersom kollektivtransport ALDRI kommer til å bli like fleksibelt som en bil kommer stadig det store flertall til å kjøre bil, og selv om avgangene blir litt hyppigere og billigere tror jeg ikke at det kan erstatte bilen. Så en rushtidsavgift må definitivt være der for å regulere.