søndag, august 27, 2006

Hvorfor straffes ikke justismordere?

Vi har fått vår største retts-skandale noen sinne. Fritz Yngvar Moen er nå post mortem frikjent for begge mordene han ble dømt for. Et verre overgrep mot et menneske har ikke norsk rettsvesen begått. La det bli det siste!

Jeg har vært interessert i sakene helt siden den første etterlysningen etter Sigrid Heggheim kom i september 1976. En av årsakene til det, var at jeg var romkamerat med Sigrids bror da dette skjedde. Vi var sammen i militæret noen måneder før han ble dimmitert. Derfor ble alt om etterforskningen og rettsaken slukt med stor interesse.


«Saken mot Fritz Moen er en katastrofe i norsk rettshistorie. Alle aktører som har bidratt til justismordet må vise ydmykhet. "
Knut Storberget, justisminister
Ydmykhet, herr Justisminister? Det er ikke godt nok.

Dersom man har sett litt på saksgangen, så kan det nesten se som om det er fabrikkert en etterforskning mot Moen. Man har ingen beviser bortsett fra Moens tilståelser. Tilståelser det er all grunn til å stille spørsmål ved. Forsto Moen hva han tilsto? Tidspunket for mordet på Sigrid Heggheim ble endret til et tidspunkt da Moen hadde alibi.

Det er all grunn til å stille spørsmål ved politiets etterforskning. De var presset. To uoppklarte mord på unge jenter var mer enn samfunnet kunne tåle. En gjerningsmann måtte finnes. Fritz Moen var et lemplig valg. Ressursvak, nesten uten språk. En "tyskerunge" som hadde levd hele sitt liv på institusjon. Ham kan vi bruke.

Det er mange spørsmål som burde rettes til de som ledet etterforskningen, vår ikke ukjente skiskytter Magnar Solberg og Kriposetterforsker Eirik Stedje.

Aktor den gang, nå lagmann i Frostating, Olaf Jakhelln burde også forstå at det han var med på ikke var riktig. Jeg nekter å tro at ikke tvilen var der basert på at aktor satt med all informasjon. Og alle vet hva som da skal skje i retten, om tvilen er der.

Rettens administrator, Karl S. Solberg er det for sent å konfrontere nå, hans administrasjon av retten og rettsbelæring ble mildt sagt oppfattet som omstridt.

Fritz Moens forsvarer Olav Hestenes gjorde da også noe han aldri før eller senere gjorde.

"For første gang i skranken tillater jeg meg å si at det er begått justismord."

Lagmann Karl Solberg reagerte heftig og øyeblikkelig: "Jeg vil ha meg frabedt den slags uttalelser i retten."
Kilde: Aftenposten
Man kan ikke bare konstatere at det er begått et uhyrlig justismord. Man bør også etterforske politi, påtalemyndighet og retten. Har noen gjort noe ulovlig bør de straffes, man begår ikke dobbelt justismord og later som om ingenting har skjedd.

Jeg regner ikke med at det blir noe mer enn en bønn om ydmykhet. Jeg kan bare håpe at de gjenlevende aktørene har gått i seg selv og at de sliter med sin egen samvittighet. Noen må ha visst at det de gjorde var galt. Jeg får håpe de kan leve med det.

Fritz Moen måtte leve i fengsel med sin uskyld.

1 kommentar:

Laila sa...

Enig med deg, ihvertfall i den grad en kan påvise uaktsomhet i etterforskningen, bevisvurderingen og/eller domsavsigelsen. Jepp, da burde det få konsekvenser å begå justismord.