onsdag, november 22, 2006

Dagens understatement

Advokater er godt betalt for å ivareta klientens interesser. Erling Lyngtveit er sikkert ikke noe unntak. I dagens Aftenposten begår den samme Lyngtveit, dagens understatment i forbindelse med at hans klient Jon Sudbø har mistet retten til å praktisere som lege og tannlege.

Statens Helsetilsyn legger ikke fingrene i mellom.
"Det at De har lagt fabrikkerte data til grunn for forskning som er publisert i en vitenskapelig artikkel i et internasjonalt anerkjent tidsskrift, er et så grovt brudd på det som forventes av en lege/tannleges adferd at Statens helsetilsyn finner at den allmenne tillit til Dem som lege og tannlege er betydelig svekket. Etter Statens helsetilsyns vurdering utgjør dette adferd som anses uforenlig med yrkesutøvelse som både lege og tannlege."
Til dette har advokat Lyngtveit følgende kommentar:

- Kom avgjørelsen overraskende?- Ja, for så vidt. At hans glipp i forbindelse med artikkelen i Lancet skulle gjøre han uegnet som lege, mener han er spesielt, sier Lyngtveit.

EN GLIPP? Det kan vel vanskelig betegnes som en glipp når man bevisst forfalsker forskningsmateriale, setter pasienter i livsfare ved at de kan få feil behandling og bidrar til at flere doktorander sannsynligvis mister graden sin.

Glipp kaller jeg det når boka til Eli Hagen kommer uten strek-kode.

Kriminelt og svik er mer dekkende for Sudbøs virksomhet.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Advokat Lyngtveit har kanskje en fortid (eller jobb nr. 2) som eiendomsmegler...

Anonym sa...

lol :)