fredag, oktober 23, 2009

Vox leser fredagslyrikk - Jan Magnus Bruheim

Slapp av, ro deg ned og lytt litt til Jan Magnus Bruheim og diktet hans: Den annsame.

DEN ANNSAME

Han har ikkje stund til å stogge
og ikkje tid til å sjå.
Menneske som han møter,
dei ansar han aldri på.

Det gjeld um å fara fort.
Mykje var det å gjera.
Det auka dess meir han fekk gjort.

Så lid det til endes på dagen.
Han står der, studd over stav
og spør: Kva har livet gjeve
og kvar er det vorte av?

Slik jaga han gjennom livet
utan å få det fatt.
Ei glede sprang etter på vegen
men nådde han aldri att.

1 kommentar:

Marian Rui Slettebakken sa...

Godt dikt og en viktig påminnelse! Kanskje spesielt i disse influensatider. Opplever vi stress, for lite hvile/søvn i kombinasjon med feil kosthold "ber" vi jo om risiko for smitte.