søndag, oktober 11, 2009

Pedofilikortet

Det er vel ikke noe som opprører oss så mye som overgrep mot barn. Det er en normal reaksjon. Selv de mest hardbarkede kriminelle plasserer barneovergripere nederst på sin kriminelle rangstige.

Det er derfor ikke uten grunn at politiet i tett samarbeide med Aftenposten trekker frem pedofili-kortet når de skal kjempe for å få datalagringsdirektivet innført. I 3 reportasjer har det blitt drevet kampanjejournalistikk i Aftenpostens spalter. Gad vite hvilket pr-byrå som er benyttet. Strategien er for gjennomarbeidet til at dette er tilfeldig.

Onsdag 7. oktober: "Pedofile slipper unna - Kripos frustrert over regelverket"

I artikkelen står det blant annet:

I dag fungerer nemlig systemet slik at de ulike internettleverandørene i Norge kun lagrer trafikkdataene, som blant annet omhandler IP-adresser, i tre uker. Det har politikerne bestemt med støtte fra Datatilsynet. Årsaken er at man kun skal lagre opplysningene så lenge de har betydning for fakturering.

Dette må skyldes manglende kunnskap hos journalistene. Dette har ikke internettleverandørene lov til å lagre i dag iflg. Datatilsynet:

Følgende typer trafikkdata er per i dag ulovlig for tele- og internettselskapene å lagre:

  • Hvor du geografisk beveget deg når du benyttet mobiltelefonen til å snakke, sende eller motta sms, høre beskjeder i talepostkassen mv.
  • Tidspunktene du logget deg på og av Internett og hvilke IP-adresser du benyttet
  • Logg over når og til hvem du sendte og mottok e-post, herunder IP-adressen du benyttet
Nevnte trafikkdata har tele- og internettselskapene i dag ikke lovlig grunnlag for å lagre.
Derfor blir det litt vanskelig å forstå hva politiet egentlig har gått glipp av, eller om internettoperatørene har lagret noe ulovlig.

Torsdag 8. oktober er statsadvokat Kim R. Sundet i Eurojust er ute i samme ærend: Statsadvokat hardt ut mot norske datalagringsregler

Og det er selvsagt pedofilisaker som eksemplifiseres. Vi skal settes i en følesesmessig tilstand for lettere å svelge politiets argumenter om den totale overvåkning.

Og vi trenger ikke vente lenge på den geskjeftige justisminister: Knut Storberget:
Dagens Aftenposten: Vi har mye å hente på EUs datalagringsdirektiv

"Justisministeren peker på at Sundet trekker frem de positive sidene ved direktivet.

- Man skal kun lagre trafikkdata, ikke innholdet i e-poster og telefonsamtaler, og direktivet gir ikke politiet lettere tilgang til denne informasjonen enn i dag. Samtidig lagres allerede mye av disse dataene, og ingen har til nå beskyldt oss for å leve i et overvåkningssamfunn, sier han."


Igjen tyr justisministeren til en grov bagatellisering. Ja, på kanten av en løgn. Han har gjort det tidligere og fått klar beskjed fra Datatilsynet. Det er nemlig ikke "mye av disse dataene" som lagres i dag. Fordi det ikke er lovlig.

Men det store spørsmålet som Knut Storberget ikke er i stand til å svare på er følgende: Hvis datalagringsdirektivet er så viktig for å oppklare grove forbrytelser, hvorfor har han da ikke løftet en finger for å utrede dette. Regjeringen har oversittet alle frister. Hvorfor har regjeringen somlet?

Sannheten er vel at Storberget ønsker seg datalagringsdirektivet fordi det kan pynte på hans svært miserable oppklaringsprosent. Og det er selvsagt billigere å overvåke enn oppklare. Fordi det er brukerne som skal betale regningen. Men så langt har Sp og SVs motstand i regjeringen bidratt til handlingslammelsen. Heldigvis.

Det er i også svært kort vei fra å lagre trafikkdata til også å lagre innhold. Det er bare å trekke pedofilikortet igjen. Mange vil kjøpe politiets argumenter dersom vi senere får en svært grov overgrepssak.

Jeg forstår politiets frustrasjon. Jeg hater overgrep mot barn like mye som de fleste andre. Men det er utenfor proporsjoner å samle data om hele befolkningen i tilfelle noen begår en forbrytelse. Vi vet også at det er bare de dummeste forbryterne som vil bruke åpne løsninger på nettet. Det er i dag enkelt å "lure" systemet. Som f. eks.:

Strong VPN

Egne VPN-løsninger. Når jeg jobber på hjemmekontoret kan jeg koble meg opp mot flere av bedriftens datamaskiner via vår VPN. Det betyr at jeg eller andre i firmaet i teorien bedrive kriminell aktivitet og legge mistanken på en kollega.

Proxyløsninger med webproxyer som gjør at du kan skjule deg bak en annen ip-adresse er en mulighet.

Tor-prosjektet gir også mulighet til å anonymisere nettbruken.

Og åpne trådløse nettverk er en gylden mulighet for kjeltringer til å kaste mistanke på en uskyldig nettsurfer. Mulighetene for at det kan bli begått justismord er legio. En ip-adresse er ikke det samme som DNA-spor.

De fleste av oss som har engasjert oss mot datalagringsdirektivet er ikke motstandere av at politiet skal få tilgang til adekvate etterforskningsmetoder. Vi vil heller ikke at skyldige pedofile skal få operere fritt.

Det er imidlertid et langt stykke fra det og til å overvåke hele befolkningen i tilfelle man får bruk for det. Det sikreste en kjeltring kan gjøre er snart å bruke posten. Ennå har ingen i fullt alvor foreslått at postansatte skal samle informasjon om all post som sendes av hvem, til hvem, fra hvor den ble sendt etc.

Jeg synes Georg Apenes har beskrevet dette godt. "Det er som å samle inn alle høystakker i tilfelle du får behov for å lete etter en nål".

Så er det bare å vente på hva som er neste utspill i Aftenpostens kampanjeserie. Er det flere enn meg som synes det er litt merkelig at en avis som Aftenposten, opptrer som et ukritisk talerør for de som ønsker å innføre et direktiv som gir assosiasjoner til et overvåkningssamfunn vi helst ikke vil ha. Om vi bare tenker gjennom konsekvensene.

Relatert bloggpost: Datalagringsdirektivet og kriminalitet


20 kommentarer:

SondreB sa...

Veldig bra skrevet, du har konkretisert problematikken på en en bra måte. Jeg liker også veldig dårlig hvordan mange argumenterer for direktivet og andre brudd på personvern med "at det finnes allerede mye informasjon om oss, litt til gjør vel ingenting". Hvis man bruker slik retorikk er det ingen grenser for man man før eller siden aksepterer.

George sa...

Det finnes egentlig bare så mye metadata om en kommunikasjon som kan lagres. Finner derfor argumentet ditt, SondreB, en smule feil.

Videre må jeg si det er deilig å se motstandere av dette direktivet få seg en på snuten etter mediene har vært ukritisk og gjennomgående på deres side hele tiden.

Så snart den "andre" siden får et ord inn, så er det fullt med ramaskrik.

En del av tingene skrevet i dette innlegget ignorerer virkeligheten.

Hva Datatilsynet mener om lovverket er ikke nødvendigvis en garanti for at operatørene følger det de sier - spesielt hvis de er uenige eller loven er tvetydig.

Og det er nettopp en av grunnene til at vi trenger å innføre en eller annen form av dette direktivet: å få på plass en mer konkret og ensartet rutine på hva, hvor, når, og hvordan data skal lagres.

At en del av dem som er imot dette direktivet også er imot EU, er selvfølgelig bare en morsom liten tilfeldighet, n'est pas?

George sa...

Har også et ben å plukke med dette argumentet: "Vi vet også at det er bare de dummeste forbryterne som vil bruke åpne løsninger på nettet."

Terroristene bak 9/11 etterlot seg haugevis med spor. Betyr det at de var dumme forbrytere? Nei, de gav bare fullstendig faen. Alle av dem skulle styrte fly inn i bygninger og dø, hvorfor skulle de bry seg om myndighetene fant ut hvem de hadde kontaktet, når, hvor fra, hvor de hadde oppholdt seg, langt etter de var på vei til himmelriket for å skaffe seg 72 jomfruer?

Det er også slik at nærmest alle forbrytere, dumme eller smarte, en gang blir tatt fordi de gjør en tabbe. Hvis du ser på alle saker som har blitt oppklart, så er det enten fordi de har vært dumme fra starten, eller så er det lure skurker som gjør en feil og blir tatt.

En pedofil bruker helt sikkert noen av de løsningene du ramset opp, Knut, men den vakre dagen de glemmer seg - game over.

Det er menneskelig å feile; smarte forbrytere er ikke et unntak.

Liberalisten sa...

Godt skrevet.

Knut Johannessen sa...

George: Jeg synes det er veldig hyggelig at du får tilfredsstillt din glede med at vi "har fått oss en på snuten". Da er det virkelig verdt det.

Det er også betryggende at det er du som forvalter virkeligheten.

"Hva Datatilsynet mener om lovverket er ikke nødvendigvis en garanti for at operatørene følger det de sier - spesielt hvis de er uenige eller loven er tvetydig."

Her er det ikke bare Datatilsynet som har sagt det samme. Og følger ikke operatørene dette, så bryter de loven. Lovbrudd er vel ikke noe argument for å innføre direktivet.

Vi har regler i dag og trenger derfor ikke direktivet for det formål. Og dersom direktivet innføres blir vel ikke operatørene mer lovlydige av den grunn?

Og du kan glemme EU-motstanden i mitt tilfelle. Jeg er EU-tilhenger og har vært det hele mitt voksne liv sånn ca. 35 år.

Knut Johannessen sa...

Poenget ditt med 9/11 er dårlig. Disse terroristene visste at de skulle dø i en selvmordsaksjon. De hadde jo ikke behov for å skjule sporene sine. Og hadde de blitt pågrepet tidligere hadde de sannsynligvis ikke blitt tatt levende. Så å sammenligne det med forbrytere som skal tjene på en forbrytelse, eller pedofile, blir en dårlig sammenligning.

George sa...

Grunnen til at jeg synes det er flott dere får en på snuten er nettopp fordi deres side i debatten er den eneste som har fått sideoppslag etter sideoppslag i mediene. Debatten har hittil vært fullstendig ensidig, noe dere selvfølgelig synes er flott, men for sannheten sin skyld er ikke dette så veldig flott, som jeg viser til når det angår Aftenpostens løgnaktige dekning fra tidligere.

"Og følger ikke operatørene dette, så bryter de loven. Lovbrudd er vel ikke noe argument for å innføre direktivet."

Det er ikke opp til deg eller Datatilsynet å avgjøre, det er opp til rettsvesenet å avgjøre. Georg Apenes er ingen dommer. Som det står på deres egen nettside:

"Datatilsynet skal informere og gi råd i forhold til personvernet generelt og farar for personvernet spesielt, hjelpe bransjane med å utarbeide eigne normer for åtferd samt gi råd om sikring av personopplysningar."

Datatilsynets tolkning av en lov er ikke bindende, den er ment som veiledende. Hvis Datatilsynet mener noen har brutt loven, kan de selvfølgelig anmelde et slikt forhold. Så vidt jeg vet, har ikke dette skjedd når det angår lagring av IP-adresser eller lokasjonsdata for mobil.

"Vi har regler i dag og trenger derfor ikke direktivet for det formål. Og dersom direktivet innføres blir vel ikke operatørene mer lovlydige av den grunn?"

Du leste visst ikke det jeg siterte fra justis- og politidepartementet. Loven som den er idag er ikke spesifikk nok, og var laget i en litt annen tid enn som er tilfellet nå. Det er ikke noe ordentlig system på hvordan operatørene lagrer ting, hva de lagrer, osv. Dette gjør det svært vanskelig for myndighetene å drive etterforskning når hver operatør har sin egen greie.

Og jo, desto mer spesifikk du gjør en lov, og desto mindre tvetydig den er, øker du sjansene for at loven følges. Gråsoner er nesten en oppfordring til å tøye grensene.

"Og hadde de blitt pågrepet tidligere hadde de sannsynligvis ikke blitt tatt levende. Så å sammenligne det med forbrytere som skal tjene på en forbrytelse, eller pedofile, blir en dårlig sammenligning."

Jeg som trodde oppklaring av kriminalitet var en prioritet. Jeg sammenlignet ikke terrorisme med pedofile, jeg påpekte at i visse tilfeller så har forbryteren ikke behov for å skjule sporene sine.

Pedofile, som alle andre, uansett hvor lure de er, kommer til å gjøre en feil en eller annen gang. Da er det viktig at vi står der med håven for å ta dem når det skjer.

Konrad sa...

Vel talt, Vox!

Det er nedslående at Aposten lar seg bruke, evt driver åpenlys kampanjejournalistikk i denne saken.

Pedofilikortet er genialt fordi det trykker på de rette moralske og emosjonelle knappene. Det meningsløse med Datalagringsdirektivet er at man vil lagre data fordi det er enkelt, ikke fordi det er viktig eller relevant. Dersom det er relevant å totalregistrere all min datatrafikk, kan man like godt registrere alle jeg besøker, alle barer og butikker jeg er innom, og alle turer med trikken (Berge Furres trikketurer ble loggført).

Konrad sa...

PS: Dersom jeg ønsker å gjøre suspekt bruker jeg selvsagt ikke min kontor-PC eller hjemme-PC, jeg logger meg på via naboens (mange har ubeskyttet trådløst nett) eller jeg besøker en internettkafe.

Pedofilikortet er forresten svakt, disse aktivitetene er allerede godt overvåket (politiet kjenner til de suspekte nettsidene).

Knut Sparhell sa...

Jeg er usikker, og leser en masse om datalagringsdirektivet. Denne kampanjen har irritert meg noe, da den ikke bringer inn noe nytt perspektiv.

Dette innlegget er det desidert dårligste jeg har lest om saken. Vox, du skuffer virkelig her.

George Goodings innlegg, blant andre dette http://gooding.no/2009/10/motstandere-av-datalagringsdirektivet-roper-ulv/ er langt bedre.

Skal saken vinnes MOT direktivet så må det bedre argumenter til.'

Jeg ser intet nytt enn lagring av metadata over noe lengre tid enn i dag. Dessverre.

Men generelt er jeg skeptisk mot direktivet. Men gi meg noe mer vann på mølla enn "slippery slope"-argumenter og forvrengninger (lagre tastetrykk, "overvåking") av saken.

Knut Johannessen sa...

Knut: Det hadde jo vært nyttig for meg, når du først slakter innlegget å fortelle hva som er det dårlige.

Er det det at jeg reagerer på at politimyndighetene appellerer til følelser som pedofili nødvendigvis frembringer hos de fleste av oss og bruker det i sin kamp for å få direktivet innført?

Er det det at jeg etterlyser Knut Storbergets handling dersom han mener at det er et stort problem for politiet at man ikke får lagret trafikkdata.

Det store problemet i dag er at regjeringen ikke har tatt tak direktivet i det hele tatt. De har utsatt saken gang på gang.

Og når du skriver;Men gi meg noe mer vann på mølla enn "slippery slope"-argumenter og forvrengninger (lagre tastetrykk, "overvåking", så du nesten fortelle meg hvor i artikkelen jeg har skrevet om "å lagre tastetrykk".

At jeg mener at datalagringsdirektivet fører til mer overvåkning av vår private sfære, er riktig. Men det er en definisjonssak av hva man legger i overvåkning.

Jeg mener det er overvåkning når det er mulig å finne ut hvem jeg har sendt epost til. Hvem jeg har mottatt epost fra, hvilke ipadresser (fysisk plassering( som har vært brukt. Hvem jeg har ringt til, hvor jeg var da jeg ringte, når jeg ringte, hvem jeg ringte til og hvor vedkommende var da jeg ringte. At uttrykket overvåkning da ikke faller i din smak, vel det er ikke mitt problem.

Dessuten mener jeg faktisk at "slippery slope"-argumenter ganske gangbare i saken. Jeg stoler faktisk ikke på at politiet og påtalemakt vil nøye seg med at det bare skal innføres trafikkdata.

Ett godt eksempel på det, er innføringen av bomstasjoner. I starten var dette en tjeneste som var mulig å bruke anonymt via kontantbetaling. Det er borte.

Nå blir alle passeringer registrert. Og andre myndigheter får tilgang til og bruker passeringsdata. Skattemyndighetene sjekker nå kjørelister og om personer kjører firmaregistrerte biler med grønne skilt i privat regi.

Det kan de fordi disse dataene lagret. Og brukes nå til andre formål enn de var tiltenkt. For å nevne ett eks.

Men som sagt, at du ikke liker innlegget, og ikke ser direktivet som noe annet enn lagring av metadata over noe lengre tid??, det får jeg gjort lite med annet enn å konstaterer at vi er uenige.

Knut Johannessen sa...

George: Når du først skal sitere fra hva som er Datatilsynets oppgaver, hvorfor ikke da også ta med deg dette:

"Gjennom aktivt tilsyn og saksbehandling kontrollerer Datatilsynet at lover og forskrifter for behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil og mangler blir rettet."

Det er riktig at de ikke er en domstol,men har et særskilt ansvar for at lovene og forskriftene blir fulgt. Og når de påtaler at de ikke blir fulgt så har de muligheter til å gjennomføre vedtak. Det var det som medførte 3-ukers regelen om lagring som Datatilsynet vedtok. Så du gir nok deres mandat en noe snever tolkning

George sa...

Knut et al,

Jeg tror dere må rett og slett innse at kampen mot direktivet har vært tapt for lengst. Ap og Høyre kommer til å sørge for at den blir gjennomført.

En av grunnene til at jeg går kraftig inn i denne debatten er å vise dere dette, og at dere kaster bort tiden deres på å motarbeide direktivet.

Direktivet kommer til å bli realitet og da er det bedre at dere bruker tiden deres for å sørge for at det innføres på en sånn måte som minimerer problemer for personvern, men det kan også gjøres på en måte som faktisk styrker personvernet over situasjonen idag.

At Georg Apenes åpnet denne debatten ved å kalle alle som er uenige med han som totalitære svermere poengterer det jeg har sagt hele tiden, at denne debatten har aldri vært en redelig debatt fra "deres" side.

Min nyeste innlegg bekrefter dette i bøtter og spann. Mediene og motstandere av direktivet har regelrett løyet og prøvd å skremme folk om det i håp om å få det til å gå bort.

Nå er alle signalene der for at dere har tapt kampen. Legg ned sverdene, dra frem hjernene, og bli med i en debatt om hvordan vi kan innføre direktivet på mest mulig måte for Norge.

Espen sa...

Tilhengere av Datalagringsdirektivet bør godta installasjon av videokamera i stuen og soverommet sitt. Opptakene, som blir lagret utenfor huset, skal selvfølgelig slettes etter noen måneder, og KUN tittes på hvis det er mistanke om at noe kriminelt har skjedd.

George sa...

Og om "Det var det som medførte 3-ukers regelen om lagring som Datatilsynet vedtok. Så du gir nok deres mandat en noe snever tolkning":

Som jeg sa, er ikke Georg Apenes' sine tolkninger av loven siste ord i noen som helst forstand, selv om myndighetene har lagt opp til at bedrifter burde høre på det han sier.

Sitter her med bevismateriale for at iallfall Netcom ikke er enige med tolkningen til Datatilsynet om lokasjonsdata mht. mobil.

Etter en drapstrussel i 2006 fikk jeg utlevert en logg fra Netcom over alle nummere som hadde ringt meg i den perioden, og der står det hvilken GSM-celle jeg brukte ved hvert eneste anrop. Dessverre sto ikke nummeret som ringte meg - det var trolig gjort fra IP-telefoni og ikke mulig å spore fra Netcoms side.

George sa...

Espen, jeg håper du vet at det der var et særdeles ulogisk argument, selv om det er satt på spissen...

Minner meg om folk som sa at tilhengere av krigen mot Saddam Hussein måtte gå kjempe i den selv. Da kan man like godt snu flisa og si at de måtte leve i Saddam Husseins Irak.

Knut Johannessen sa...

George: Din uttalelse: "Som jeg sa, er ikke Georg Apenes' sine tolkninger av loven siste ord i noen som helst forstand, selv om myndighetene har lagt opp til at bedrifter burde høre på det han sier." tyder på at du ikke er særlig informert om Datatilsynets oppgaver slik de er definert i Personopplysningsloven.

Med mindre bedrifter anker Datatilsynets pålegg til Personvernkommisjonen, så er Datatilsynet siste instans. Jeg anbefaler derfor å lese loven og ikke minst hvilke sanksjonsmuligheter som finnes. At en aktør som Netcom ikke er enig, er jo ikke noe argument. I så fall må operatøren anke vedtaket.

Jeg anbefaler kap VIII Tilsyn og sanksjoner

Interessant forøvrig at ikke Netcom kunne spore Ip-telefoni. Viser kanskje noe av svakheten i direktivet og mulighetene for å omgå det.

George sa...

"Med mindre bedrifter anker Datatilsynets pålegg til Personvernkommisjonen, så er Datatilsynet siste instans."

My point exactly. Fra loven du henviser til:

"Oppfyllelsesfristen er 4 uker etter at vedtaket om overtredelsesgebyr er endelig. Dersom et vedtak om overtredelsesgebyr bringes inn for en domstol, kan den prøve alle sider av saken."

Det som er litt av svakheten ved dette opplegget er at Datatilsynet ikke nødvendigvis kan vite om det foregår det de oppfatter som ulovlig virksomhet.

"Interessant forøvrig at ikke Netcom kunne spore Ip-telefoni. Viser kanskje noe av svakheten i direktivet og mulighetene for å omgå det."

Det var et anrop fra USA, så det kan hende det er derfor. Enten det eller så gadd ikke Netcom grave lenger enn A-nummer. Kan hende de bare får tak i B-nummer ved forespørsel.

Hvis politiet hadde tatt saken, hadde de nok funnet ut av det, men de ba meg å ikke anmelde forholdet, selv om personer tilknytta den som ringte truet meg med forbindelser i Interpol og EU.

Var utsatt for grov og høyst uvanlig sjikane pr. telefon
ca. et år siden, og det slutta ikke før jeg tok ferie til USA. Når jeg meldte fra om at det hadde tatt slutt (de ba meg jo ta kontakt hvis noe skjedde), kom jeg hjem fra USA til et søtt lite brev fra politiet. Gjett hva det sto der.

Anonym sa...

http://www.nettavisen.no/it/article2731233.ece

Den Fyren sa...

I en seriøs blogg med seriøs debatt bør man holde seg for god til å poste linker til noe så tvers gjennom journalistisk useriøst som it-avisen.