søndag, mars 14, 2010

Fireårs-kapitalistene

Kvartalskapitalister er ett hyppig brukt skjellsord blant mange politikere. Som for de uinvidde betyr at man har fokus på kortsiktig profitt versus langsiktighet. 

Men politikere har mange av de samme karakteristika. Men i stedet for en horisont på 3 måneder, er deres 4 år. Først velges man, så gjør man alt for å gjenvelges. Da får langsiktiheten heller være. Det kan selvsagt ha en sammenheng med Celius: "Her er det godt at sitte, Lavinia"  Vel, til en viss grad gjelder vel dette for kommunestyrerepresentanter også.

Det er denne fireårshorisonten som gjør at vi er en katastrofe i vedlikehold. Det offentlige Norge er i ferd med å rotne på rot.

Som gjør at togene står, kloakkrørene sprekker og veiene rister biler og mennesker i stykker. Som gjør at vi med vitende og vilje sender våre skolebarn inn i bygninger som sannsynligvis ville blitt stengt for dyrehold. Der vi påfører dem luftveissykdommer. Der de minste ikke orker å gå på toalettet fordi det er ufyselig. Alt dette avslørt i rapporten "The state of the Nation" (En horribel tittel, men god rapport) Ironisk nok skal Rådgivende Ingeniørers Forening utgi denne rapporten; hvert 4. år. 

Eller at vi klatter investeringene utover i form av budsjettperioder i stedet for å fullfinansiere med en gang. 

Så får det heller våge seg at Anders Heger ser Frp-spøkelser på høylys dag.  Noe må han jo mene.

I stedet for de store perspektiver er stortings/kommunestyre-representanten opptatt av å karre til seg et veistykke, en bro, et nytt kulturhus eller en stadion til fotballfolket. Da kan man sole seg i glansen av en snorklipper. Kanskje kommer kongen.

At mer pengene heller burde blitt brukt til å vedlikeholde det man har, vet man, men fortrenger det.  Det gir ikke gjenvalg.

Det merkelige er vi som velgere har en helt annen innstilling. De aller fleste av oss. Vi pusser opp og vedlikeholder hus, leiligheter og hytter. Vi pusser og gnikker på båt og bil. Fordi vi ønsker å ta vare på verdiene våre og fordi mange føler at det er flaut med et ustelt hus eller en rufsete hage. Men når man biir politiker er det ikke like flaut. Merkelig nok.

Det er den gode arven fra bondestanden vi har tatt vare på på privat basis. Det at man jobber for å overlate bruket i bedre stand enn da man overtok det. Hvis ikke er man ikke særlig til bonde.

Men må det være slik? Har vi ikke stått nok og frosset og ventet på et tog som ikke kom?  Har ikke barna våre stupt i et tomt svømmebasseng for mye? Det virker ikke slik. Når det nærmer seg valg, lar vi oss forføre av den nye veistubben eller det nye fotballstadionet, eller at vi blir lovet vann i bassenget.

Same procedure as last year? Same procedure as every year, Jens. 

6 kommentarer:

are salomonsen sa...

@vox: har ikke sverige 4 års perioder som oss?

Knut Johannessen sa...

Jo da, men ikke de samme politikerne. Dessuten så finansieres utbygginger på en annen måte: I Sverige kan infrastrukturetatene etter vedtak i Riksdagen finansiere utbyggingen av samferdselsinfrastrukturer (veg og bane) med lån i den svenske statens internbank "Riksgäldskontoret." Riksgäldskontorets lån er ikke et lån
i vanlig forstand, men et såkalt budsjettlån, lån av en fremtidig bevilgning. Infrastrukturetatene må betale renter for lånene i Riksgäldskontoret, men renter og avdrag trekkes vanligvis fra fremtidige bevilgninger i takt med avskrivningene på de aktuelle anleggene.

Så poenget er ikke at man gjenvelges hvert 4 år, men hvordan man jobber i valgperioden.

Anonym sa...

Jeg har ikke lest rapporten, så; hvor galt er det egentlig?

Hvor mye er vedlikeholdsetterslepet i forhold til oljeformuen? Og hvordan er det i andre land? Er det slik at land som vi burde sammenligne oss med faktisk foretar vedlikeholdet, men i teorien kunne hatt et "oljefond" dersom de bare hadde vært litt mer umoralske?

are salomonsen sa...

@vox: så det du sier er at svenskene som alltid er mye smartere, mer intelligent og villig til og få ting til enn vi her oppe i røysa? det er en systemsvikt i norge som gjør at alt bare er rot? og alle i offentlig sektor sier: det er ikke min feil, det er systemet som har for lite folk, så ansetter de enda flere nepehoder, og der står vi og stamper! er det feil?

Rune sa...

De av oss som bor i sameier/borettslag er denne unnlatelsessynden velkjent - ikke bare i 4-års perspektiv.

Mange vil beholde lave fellesutgifter og stemmer derfor i mot oppussing og vedlikehold. "Det kan jo utsettes" (*jeg skal snart flytte*).

Så moralen fra bondestanden er nok så som så :-)

OJ sa...

Kanskje Sverige ikke bare har andre politikere, men også et annet folk?
;-)