onsdag, november 10, 2010

Fattigdomsbekjempelse - evne eller vilje?

 I dag ga Audun Lysbakken opp å avskaffe fattigdommen i følge VG. Også på dette området har realitetene innhentet SV. Selv om man har programfestet at:


SVs mål er å avskaffe fattigdommen i verdens rikeste land

Jeg skal ikke bringe inn pennestrøket i denne sammenhengen, fordi det visstnok ikke kan dokumenteres at Kristin Halvorsen noen gang har sagt dette. I alle fall har SVs sekreteriatsleder på Stortinget, Thor Egil Braadland gjort grundig research på temaet. Han finner ikke noe om pennestrøket, men skriver bl.a.:

Det vi fant var en uttalelse fra Kristin om at "å bekjempe fattigdom er et spørsmål om politisk vilje".

Dette er heller ikke noe svakt uttrykk. Det understreker poenget om at å bekjempe fattigdom ikke er umulig, snarere tvert i mot: Der det finnes vilje, finnes det evner.

 Jeg er enig. Det er ikke noe svakt uttrykk. Skal vi da tolke dagens innrømmelse fra Lysbakken som at det ikke finnes politisk vilje?

Men det som er en smule pinlig er hva Kristin Halvorsen synes om andre som heller ikke lever opp til SVs målsetninger. Fra spørretimen 25. mai 2005:

Så vil jeg gjerne gjenta det spørsmålet jeg stilte innledningsvis. Dette er nemlig en statsminister som har sagt at han har høye mål når det gjelder å bekjempe fattigdom, og uansett om definisjonene kan være litt krevende å sette, viser alt materiale vi har til nå, at forskjellen øker og fattigdommen øker. Vil det være statsministerens største nederlag?

Vil dagens innrømmelse være SVs største nederlag. For ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har tvert imot fattigdommen blant barn økt fra 3 prosent i treårsperioden 1999-2001 til 8 prosent i 2006-2008. Ifølge SSB er 70.000 barn fattige i Norge, (Kilde: VG)

Selv har jeg aldri forstått hvordan man kan avskaffe noe som er en relativ størrelse. EUs fattigdomsdefinisjon anser de som faller under 60 prosent av medianinntekten til alle barnefamilier i Norge, som fattige. med en slik definisjon vil man aldri kunne avskaffe fattigdom, bare minske gapet. Men det blir ikke så veldig gode politiske poeng av det.

Fattigdomsbekjempelse er altså avhengig av politisk vilje om vi skal tro SV. Er det viljen eller evnen som mangler nå?

Oppdatert, torsdag 11. nov kl. 2220:  I dag dumpet det en pressemelding ned i mailboksen til bloggens eneveldige redaktør. I pressemeldingen dementerer SVoppslaget fra NTB om at de de oppgir fattigdomsmålet. Time will show

4 kommentarer:

IvarE sa...

Viljen, evnen, forståelsen, navlebeskuelsen, geografikunnskapen,...

Det er for så vidt ikke noe nytt at SV vil gi bort andres penger, men når det står "SVs mål er å avskaffe fattigdommen i verdens rikeste land", så spørs det jo hvordan de regner.
- Landet med høyest GDP er USA (eller EU hvis man regner EU som et "land". Med Norge på 23-24. plass.
- Landet med høyest GDP per capita er Liechtenstein eller Luxembourg (avhengig av hvem man spør). Med Norge på 2-4. plass.
- Landet med høyest purcasing power er også Liechtenstein eller Luxembourg (avhengig av hvem man spør). Med Norge på 3-4. plass.
- Og landet med høyest purchasing power per person employed er USA eller Luxembourg (avhengig av hvem man spør). Med Norge på 2-7. plass.

;-)

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

IvarE sa...

Og så kan det seff' hende at de mener det samme med "verdens rikeste land" som våre folkevalgte villedere ofte ellers mener når de snakker om oljefondet.
Men faktum er at når det gjelder akkumulert felles formue - akkumulert felles gjeld så ligger Norge (per innbygger) sånn et sted litt over midt på treet. Igjen avhengig av hvordan man velger å regne. Interesserte kan finne tabeller selv. Men resultatet blir omtrent det samme.

Anonym sa...

Jeg er enig med innlegget, men har et statistisk poeng:

> EUs fattigdomsdefinisjon anser de som faller under 60 prosent av medianinntekten til alle barnefamilier i Norge, som fattige. med en slik definisjon vil man aldri kunne avskaffe fattigdom, bare minske gapet.

Dette er feil, og gjentas litt for ofte for min smak. Hvis inntektsforskjellene er små nok, så vil ingen anses som fattige etter denne definisjonen.

Medianinntekten er den som er i midten når alle inntekter er sortert iht. størrelse --- hvis den laveste er 59% lavere enn den i midten (eller mindre), så har du null fattigdom etter definisjonen. Hvis man da fremdeles vil ha de veldig rike, så holder det at det er få av dem i antall, siden median ikke påvirkes av ekstreme observasjoner sålenge de er få. (http://en.wikipedia.org/wiki/Median)

Evgenij Thorstensen sa...

Noe gikk galt med openID i forrige kommentar, som var min. Kan webmaster fikse det?