søndag, januar 16, 2011

Høyre - rettstatens vokter?

En NTB-artikkel har gått fra redaksjon til redaksjon i dag. Og forteller oss at motstanderne mot Datalagringsdirektivet (DLD) i Høyre har resignert. Jeg tror NTB tar feil.

I så fall er det ikke det Høyre jeg har gitt min stemme til. Da er det et annet Høyre. Et høyre som ofrer sine prinsipper og historie for en kortsiktig politisk gevinst. Det kan bli en Pyrrhos-seier.

Jeg vil minne om en av de mest respekterte ledere i Høyre etter krigen: John Lyng og hans utrettelige kamp for den liberale rettstaten. 

I 1950 var John Lyng saksordfører for de meget omstridte forslag til beredskapslover. Som bl.a inneholdt regler om drastiske rettslige særordninger under krig, eller når krig truer eller vår sikkerhet kommer i fare av "andre grunner". Og striden raste om man skulle koble ut rettstatens normalsystem straks man kom til at Norge var truet. f. eks. "av andre grunner". John Lyng var så misfornøyd med utkastet at han selv skrev om hele utkastet og fjernet de mest kontroverielle delene. Om ikke Datalagringsdirektivet er direkte sammenlignbart, kjenner vi igjen noe grunntrekkene.

Denne saken var ikke enestående. I sak etter sak gikk John Lyng i bresjen for å forsvare den liberale rettstaten mot statsmaktens forsøk på å bruke rettslige normer som bindinger på den politiske maktutøvelse. Retten skal være et vern mot makt, ikke et redskap for statsmakten. Etablerte rettsgarantier skal især beskytte den svake part, og må ikke skyves til side. For John Lyng var ikke dette bare en hjertesak. Det var like mye en hjernesak.
(Kilde og sitater fra Lars Roar Langslets bok: "Veivisere"

Jeg synes Høyre skal hegne om John Lyngs tanker når de skal vurdere Datalagringsdirektivet. I alle fall må de ikke glemme hva de gikk til valg på i siste stortingsperioden og som var en av grunnene til at de fikk min stemme. Fra programmet for perioden kan vi lese:


9.4 For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre:
 • utrede grunnlovsfesting av personvernet.
 • sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger i de store offentlige velferds-, justis- og pasientregistrene, samt gi den enkelte rett til å få vite hvem som vet.
 • fjerne muligheten for å offentliggjøre de samlede søkbare skattelistene.
 • etablere personvernombud ved alle de store offentlige institusjonene.
 • styrke Datatilsynet.
 • redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
 • hindre at offentlige postjournaler og lignende gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.
 • legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon.
 • stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.
 • oppheve blasfemiparagrafen.
 • oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass.

Hvis man er villig til å endre Grunnloven og styrke Datatilsynet, har jeg problemer med å se hvordan man skal samtidig skal kunne bidra til å vedta et Datalagringsdirektiv som for det første bidrar til å endre den liberale rettstat i feil retning ved å kullkaste uskyldpresumsjonen og som Datatilsynet så sterkt har advart mot.

Til det motsatte er bevist, tror jeg Høyre vil forsvare den liberale rettstaten mot et direktiv som vil bidra til å uthule det fundamentet den hviler på. Å kjøpslå om sine prinsipper for en kortsiktig politisk gevinst, strider mot Høyres ånd.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Ja vi er mange som nå følger spent med på om Høyre står rakrygget for essensielle liberale prinsipper.

Hvis Høyre støtter Ap og innfører datalagringsdirektivet i Norge kommer jeg ikke til å glemme det! Og jeg kommer da _aldri_ til å stemme Høyre, _aldri_!

Bernt sa...

Det er vel på tide å spørre seg om Høyres vingling i over et år i et så viktig spørsmål gjør at man kan stole på dem i det hele tatt. Det uavhengig av hvordan de ender opp med å stemme.

Konrad sa...

Det er også verdt å merke seg at John Lyng var aktor (statsadvokat) under rettsoppgjøret etter krigen.

Hans sønn Jon Lyng (også H-mann) var forøvrig Treholts forsvarer.

Interessant familie må man si.

Konrad sa...

PS:
Meget treffende som alltid.

Knut Johannessen sa...

Konrad: Jeg fant en morsom historie i John Lyngs memoarer "Vaktskifte". I en leder som Helge Seip skrev i Dagbladet 13. juni 1960:

"Senterpartiet er i bunn og grunn et temmelig konservativt parti.... Det må være rimelig at Borten orienterer seg mot en høyresamling. Da vil det også bli klare linjer. John Lyng står bare og venter og Høyre med ham"

En ny Borten er snart klar for Sps ledelse og Erna Solberg står bare og venter?

Anonym sa...

Har sett at folk er fornøyde med Ingjerd Schou, fra nei-fylket Østfold, som saksordfører. Østfold Høyre vedtok etter forslag fra Schou, det samme som de fleste andre fylkene..nemlig å avvente høringsresultatet. Dette sa hun om sitt syn på DLD: "Hittil har jeg vært - på bestemte vilkår mer positiv til datalagringsdirektivet enn negativ. Grunnleggende er jeg allikevel skeptisk."
Krystallklar helgardering.
http://ostfold.hoyre.no/artikler/2010/3/1268173780.33
Anbefaler forøvrig Tage Pettersens blogginnlegg om dette. http://tagepettersen.com/veien-videre-for-dld/#more-1484

TheoB sa...

For å sikre personvern og ytringsfrihet vil Høyre hindre at offentlige postjournaler og lignende gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.

Ytringfrihet omhandler også retten til å innhente eller motta informasjon. Skal Høyre være rettsstatens vokter burde de ikke gå inn for å hindre folk å kikke forvaltningen i kortene. Litt på siden av tema, men dog.

Gullstandard sa...

Det er meget lenge siden Lyng var Høires ansikt. Nu for tiden blir H styrt av Foss, som innførte dobbeltbeskatning, og Garbrielsen som opphevet generalsforsamlingens rett til å velge styre, og Solberg som opphevet prinsippet om bevisbyrde i såkalte "diskrimineringssaker".
H har bra retorikk når det passer dem, men aldri holder det til mål når det gjelder.