onsdag, juni 03, 2009

Pølsebua

Olav Gunnar Ballo tar et oppgjør med eget parti for verdivalg. Og kritiserer samtidig regjeringen for at de har gjort stortinget om til en "politisk pølsebu". Pølsene er ferdig produsert fra regjeringens side og det blir lite diskusjon om innhold og smak.

Ballo har et poeng, men det er jo samtidig vanskelig å kritisere en flertallsregjering for ikke å utnytte det flertallet til å gjennomføre sin egen politikk. Slik jeg ser det, er nok heller problemet at SV for mange ganger er blitt overkjørt, slik at de gjerne skulle ha endret sakene i Stortinget. Det er forsåvidt SVs problem og ikke regjeringens. Men det har blitt litt for mange kamelpølser å svelge for SV?

Det begynner forøvrig å bli en gjenganger med litt bitre SVeres avskjedshilsner.

Samtidig kan man jo minnes kritikken fra tidligere om at Stortinget drev "stortingsregjereri". Så det er ikke lett å finne den gode balansen.

Thor Bjarne Bore på bloggen Bore-aktuelt har også en god kommentar.

Men siden Ballo har satt an tonen med si pølsebu, skal jeg også by mine lesere på en skikkelig klassiker. De av oss som har levd en stund, husker kanskje den eminente komiker, Rolf Just Nilsen som Einar Gerhardsen og Nils Langhelle (Ap), John Lyng (H), Jon Leirfall og Per Borten (Sp) og Bent Røiseland (V).

Hør Folkepølsa.

5 kommentarer:

Skjegg sa...

Men hva med maktfordelingsprinsippet? Stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene får sine instrukser fra Regjeringskvartalet, hvilket i praksis innebærer at lovgivende og utøvende myndighet er de samme.

Ikke uproblematisk, akkurat. Ganske udemokratisk.

Anonym sa...

Dette er jo et stort problem med flertallsregjeringer generelt, som er alt for lite debattert. Flertallsregjeringer får alt for stor makt i et parlamentarisk system. Da ofres demokratiske prinsipper som høringer, diskusjon blant de folkevalgte lovgivere osv. på valgtaktikkeriets alter.

La oss derfor håpe på en god mindretallsregjering til høsten, slik at makt kan flyttes tilbake til folket, og ingenting kan vedtas uten at også vippestemmer er hørt!

Sentrumskonservativ sa...

Den eneste måten å fjerne dette demokratiske problemet på, er å avskaffe parlamentarismen - evt. oppfordre folk til å stemme på små partier for at landet skal få mindretallsregjering (men ikke for mye, selvsagt, for da blir det kanskje flertallregjering av "småpartiene")... Etter mitt syn var det også grunnlovsstridig å skrive parlamentarismen inn i Grunnloven i 2007, se f.eks. http://www.smp.no/article/20090516/MENINGER01/442334475, http://www.smp.no/article/20090519/MENINGER05/551237566, http://www.smp.no/article/20090529/MENINGER05/556007113, http://www.liberaleren.no/2007/02/20/parlamentarismen-inn-i-grunnloven/.

At det eksisterer en konstitusjonell sedvanerett, kan betraktes som legitimt da det politiske element som Lagtingets venstremedlemmer representerte i riksrett i den aktuelle riksrettssaken mot ministeriet Selmer i 1884. Å skrive den samme rett inn i Grunnloven, må derimot være i strid med Grunnlovens ånd og dreie seg om mer enn rene modifikasjoner (§ 112), og således må Høyesterett kjenne endringen i 2007 ugyldig. Dette burde da kvalifisere til riksrett for stortingspresident Torbjørn Jagland, men det ville med dagens (og fremtidens) ordning forutsette at Stortinget fulgte Høyesterett i det aktuelle scenario.

Alternativt må Norge få en forfatningsdomstol til hvilken borgerne kan innklage stortingsvedtak de anser i strid med konstitusjonen (slik f.eks. Lisboa-traktaten er blitt i Tyskland).

Sentrumskonservativ sa...

Den eneste måten å fjerne dette demokratiske problemet på, er å avskaffe parlamentarismen - evt. oppfordre folk til å stemme på små partier for at landet skal få mindretallsregjering (men ikke for mye, selvsagt, for da blir det kanskje flertallregjering av "småpartiene")... Etter mitt syn var det også grunnlovsstridig å skrive parlamentarismen inn i Grunnloven i 2007, se f.eks. http://www.smp.no/article/20090516/MENINGER01/442334475, http://www.smp.no/article/20090519/MENINGER05/551237566, http://www.smp.no/article/20090529/MENINGER05/556007113, http://www.liberaleren.no/2007/02/20/parlamentarismen-inn-i-grunnloven/.

At det eksisterer en konstitusjonell sedvanerett, kan betraktes som legitimt da det politiske element som Lagtingets venstremedlemmer representerte i riksrett i den aktuelle riksrettssaken mot ministeriet Selmer i 1884, pr. definisjon var legitimt. Å skrive den samme rett inn i Grunnloven, må derimot være i strid med Grunnlovens ånd og dreie seg om mer enn rene modifikasjoner (§ 112), og således må Høyesterett kjenne endringen i 2007 ugyldig. Dette burde da kvalifisere til riksrett for stortingspresident Torbjørn Jagland, men det ville med dagens (og fremtidens) ordning forutsette at Stortinget fulgte Høyesterett i det aktuelle scenario.

Alternativt må Norge få en forfatningsdomstol til hvilken borgerne kan innklage stortingsvedtak de anser i strid med konstitusjonen (slik f.eks. Lisboa-traktaten er blitt i Tyskland).

Anonym sa...

Jeg krysser fingerene for en mindretallsregjering. Saker bør debateres i det offentlige før de blir avgjort. Det skjer i stor grad ikke nå da politiske saker avgjøres ved hjelp av hestehandel mellom toppstyre regjeringspartier slik at sakene er ferdigbehandlet og ferdigprutet når de blir forelagt stortinget.

BALLO HAR ET MEGET GODT POENG!!!

Forøvrig en dårlig kommentar av Vox.