mandag, juni 01, 2009

Prokurator Giske og dommen i Strasbourg

Trond Giske fikk en dom mot seg som han ikke likte. Fordi Giske hater å tape, ble ikke dommen anket. I en anke ville argumentene hans på nytt blitt plukket fra hverandre. I stedet valgte han prokuratorens vei. Med politiske finter skal Giske allikevel vinne. Tror han.

I Dagbladet 30. mai tar han til motmæle mot Marie Simonsen og andre som har kritisert ham. Det er interessant å lese hans viktigste grunner til at kommersiell politisk TV-reklame vil svekke demokratiet og ytringsfriheten i Norge:

1. Vi vil få en sterk kostnadsspiral i politikken. Penger til TV-kampanjer blir enormt viktig. Partiene blir mer avhengige av pengegaver, med risiko for at dette blir mer avgjørende for partienes standpunkter.

Dette kunne Giske på en enkel måte unngått. Selv om han aksepterte dommen fra EMD, kunne han legge sterke begrensninger på både frekvens og kostnader. Men han har et poeng når det gjelder risiko for at pengegaver er avgjørende for partienes standpunkter.

Det finnes knapt noen politiske miljøer som over tid har bidratt med mer penger enn det LO har bevilget til Ap. Og at de har bidratt til partienes standpunkter, fikk vi ett godt eksempel på ved siste LO-kongress. Da gjorde Jens Stoltenberg opp regnskap med vert. Han hadde med seg 24 sider som viste at han hadde innfridd 57 av de 58 kravene som LO hadde stilt.

Så hvis Giske er så redd for at store pengegaver skal rokke ved partienes evt. uavhengighet, bør han foreslå et tak på hvor mye privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner kan gi. Kanskje 100 000 er passe stort?

2. Mer av politikernes tid må gå til pengeinnsamling. I land med liberaliserte reklameregler bruker folkevalgte mye tid på dette, tid som burde vært brukt på å ivareta velgernes interesser og forbedre samfunnet.

Nå kunne jeg vært flåsete og kommentert at det er mange som hadde vært fornøyd med at politikerne hadde brukt tiden på pengeinnsamling, men dersom Giske hadde fulgt mitt råd under punkt 1, så er ikke dette noe poeng.

3. Viktigst av alt: De med mest penger får et enda sterkere overtak ikke bare i politikken og i dragkampen mellom partiene, men også i andre tilfeller. For eksempel vil oljeselskapene fullstendig kunne overkjøre miljøbevegelsen med TV-kampanjer om oljeboring i ulike områder.

Tja, det er stort samme argumentene som over. Men eksemplet med oljeselskapene er dårlig. Oljeselskapene er langt smartere enn som så. Jeg tviler på at noen oljeselskap hadde brukt mange kronene på politisk TV-reklame om oljeboring i nord, f.eks.

De ville brukt de på et område som overhodet ikke har restriksjoner verken på penger eller innflytelse: Lobbying. Dette har selskapene gjort i mange år. De vet hvilke knapper de skal trykke på og ville være direkte dumme om de i stedet brukte millioner på tv-reklame.

Men som sagt. Dette kunne Giske regulert både når det gjelder penger og frekvens. Samtidig er det paradoksalt nok en liten politisk aktør som har bidratt til at saken har havnet hos EMD, lille Pensjonistpartiet. Giskes reklameforbud rammer både store og små.

I tillegg mener Giske at politisk reklame vil bidra til en forflating av debatten og svekke den politiske kulturen. Fordi negativ TV-kampanje er mer effektiv enn presentasjon av egen politikk. Now we are talking. Dette kan Giske noe om. For de som lurer på hva han mener anbefaler jeg å følge med på følgende program: DagsnyttAtten, Tabloid og RedaksjonEn.

Men dersom politiske reklame på TV var blitt godkjent, så ville reklamen både vært underlagt redaksjonell vurdering samt markedsføringsloven. På Frikanalen mangler begge deler.

Prokuratorknepene som Giske har tydd til er at han som eier og generalforsamling går inn i NRKs programarbeid og endrer NRK-plakaten. Dette får heldigvis liten virkning fordi vi har en kringkastingssjef som ikke ønsker en over-redaktør.

Det andre knepet er Frikanalen. Der har Giske kjøpt politiske tv-reklame for 10 millioner. Men nå uten redaksjonell og markedsføringsmessig kontroll. Og alle får. Vigrid og Norgesdemokratene og hva de heter alle sammen.

At Giske i tillegg tar opp spørsmålet om hvor demokratisk EMD er:

«Det er jammen meg et godt spørsmål, rent prinsipielt, om sju dommere fra Strasbourg, fra Aserbadsjan og seks andre land, vet bedre hvordan ytringsfriheten i Norge ivaretas enn det Stortingsflertallet gjør.»

viser bare hvor store problemer han har med å forsvare sin handlinger. Men dette utsagnet skal jeg ta i en egen bloggpost som kommer like etter denne. Som handler om rettstat versus politikk.

Det er tragisk å se en statsråd ty til de midlene han har gjort. Det er samtidig noe skremmende. Det er vanligvis ikke problematisk for meg at politikere bruker den makten de har. Men brukt på denne måten og med en slik arroganse, er ikke noe vakkert syn.

9 kommentarer:

Bjørn Stærk sa...

Og samtidig legger alle partiene ut videoer på YouTube. En boikott av alle politiske videoer ville vel vært mer konsekvent? Uansett er debatten for meg litt utdatert, siden jeg ikke ville fått med meg TV-reklamene uansett. Jeg antar også at mange tvilere vil klikke seg inn på ulike partiwebsider og se på videoene deres.

Tore W. Tvedt sa...

Utifra mitt liberale ståsted som forkjemper for et nettverksdemokrati sier jeg meg helt enig med Bloggeren.

Giske's posisjon er fortvilet og uholdbar uansett hvor mye han vrir seg.

Det er dessuten bedre måter å fremme demokrati på enn noen få minutter på Frikanalen hvor Giske kunne gjort en virkelig innsats for de små gruppene.

JonWaa sa...

Et hvert oppegående menneske, som forstår jussen og - viktigere - hensynene/begrunnelsene bak denne jussen, som faktisk dreier seg om politisk ytringsfrihet, i praksis for mindretallet, må jo enten gråte eller le, når de følger med på Giskes håndtering av denne saken. Jeg hører jo blant dem som har kommentert og kritisert dette offentlig i media, og enkelte av bidragene ligger også på min blogg http://jonwaa-uhuru.blogspot.com/ . Jeg kan gjerne le av Giske, fordi hans argumentasjon er så håpløs, slik Bloggeren her også får frem. Det er imidlertid grunnleggende bekymringsfullt å se den totale mengelen på respekt for elementære, demokratiske verdier som en statsråd i denne saken utviser - og som, enda mer bekymringsfullt, et "bredt stortingsflertall" støtter. Det sier noe om tilstanden generelt i Norge, når det gjelder respekt for de verdiene som har skapt vårt tross alt åpne og fredlige demokrati. Overført på isolert sett "viktigere" ting enn om enkeltborgere eller partier skal få lov til å selge sitt politiske budskap som en kort reklamesnutt på tv, mens seerne brygger kaffe, er en slik holdning virkelig skremmende. Vi står blant annet overfor flere lovgivningsspørsmål som berører kjernen i privatlivets fred og ytringsfriheten. Herunder om utvidelser av politiets (PSTs) fullmakter til å bruke "utradisjonelle" etterforskningsmetoder (kommunikasjonskontroll og dataavlesning) - jf Metodekontrollutvalgets pågående arbeid. Dessuten står EUs Datalagringsdirektiv i "tollen" på Svinesund - uten at regjeringen har gitt uttrykk for noen offisiell holdning... Hvis Giskes "flertallsdoktrine" skal brukes også i slike saker, uten hensyn til de rettslige skrankene som gjelder på området, ligger det som er igjen av vårt liberale demokrati virkelg dårlig an... Keep up the critique - and let it be heard! Jon Wessel-Aas

IvarE sa...

Fantastisk godt sagt, Vox!
Ser frem til oppfølgeren.

Det kan vel ikke være tvil om at det Giske er mest redd for er at også andre partier skal få mulighet til å drive en nogenlunde effektiv skittkasting. En av fordelene Ap har hatt ved å sitte i posisjon så store deler av etterkrigstiden er jo tilnærmet enerett på etermediene frem til for 15-20 år siden, og i praksis i stor grad siden også. Og det har de visst å utnytte til fulle. Tenk om andre skulle få mulighet til å ta igjen.

Uhhuhhh, - et ekte GiskeGrøss.. ;)

Virrvarr sa...

Jeg synes det Frikanal-vedtaket er det snodigste til nå. Som Bjørn sier, vi ser jo alle youtubevideoer med reklame for ulike politiske partier, uansett.

Om et parti lager en nisseteit reklame, kommer jeg sikkert til å legge ut reklamen i bloggen så leserne mine får den med seg og kan grøsse litt og fnise litt.

Internet gjør faktisk at politisk reklame på film har kommet for å bli. Ja, kjipt for oss i Rødt at Høyre og Arbeiderpartiet har råd til å sende den på TV. Lager vi noe artig noe, kommer mange til å se filmen likevel.

Nå er det sånn at det meste i valgkampen koster faktisk spenn. Papirmatriell. Stilige nettsider. Skolering av kandidater. Osv. Osv.

Jeg synes det er så absurd at Giske fatter surrealistiske vedtak og later som om dette er skikkelig krise når Internet faktisk har løsnet litt på TV-monopolet uansett.

Resultatet? At alt grums som kan stille liste i et fylke får gå bananas på TV uten redaktør for statens regning.

Ok, jeg ranter. Jeg bare synes vedtaket er så...verdensfjernt?

Kapitalismus sa...

Konsekvensen av Griskes politikk er at politisk betalt tv-reklame skal forbys, samtidig som Giske selv vil betale for at rasistiske partier skal få formidlet sitt budskap. Helt genialt - det er kun Giske som kunne kommet på noe sånt...

At AP selv satser veldig sterkt på betalt politisk reklame, iform av Hadia Tajik sine utmerkede filmsnutter gjør jo ikke dobbeltmoralen noe mindre.

Holten sa...

@virrvarr og Bjørn: Eg trur nok ikkje det stemmer heilt at "vi" ser alle politiske reklamefilmar sålell. Tvilarar eller ei.

Knut: Det hadde gledd meg å sjå den horrible utsegna hans Giske om EMD bli løfta fram i eigen bloggpost. Eller, ho er kanskje vanskeleg å angripe. Teknisk sett har han fullstendig rett. Han meiner altså at det er eit godt spørsmål om norsk lov bør føye seg etter internasjonale konvensjonar og anerkjenne folkerettslege instansar til å dømme over indre høve.

Og det er eit godt spørsmål. Prinsipielt. Og viktig. For dersom Giske får svaret til å bli "nei", lyt han ikkje da - gitt at han ønsker å vera konsekvent - arbeide for å trekkje norsk ratifisering av alle menneskerettsavtalar og melde oss ut av FN?

Bjørn Stærk sa...

"Eg trur nok ikkje det stemmer heilt at "vi" ser alle politiske reklamefilmar sålell. Tvilarar eller ei."

Jeg gjør det. Og hvis man er tviler, burde man iallefall besøke websidene til partiene. Å basere seg på hvilke saker og vinkler som tilfeldigvis blir valgt ut i medievalgkampen er uansvarlig. Men ja, det er nok der valget avgjøres i år også.

Vox populi sa...

Holten: Jeg har jobbet med en post på utsagnet til Giske, men jeg er ikke fornøyd. Vi får se. Det er mulig jeg har vært i overkant ambisiøs. Men det er en viktig debatt han reiser. Men jeg er ikke sikker på om han har tenkt konsekvenser.