fredag, juni 05, 2009

Storberget-timen

Storberget og Hanssen har fått en god idè. Storberget kan redusere politibudsjettet og Hanssen helsebudsjettet. Kanskje? Men for å få til det, skal de overkjøre kommunenes rett til å bestemme alkoholpolitikken. Dvs. at kommunene kan godt få bestemme antall skjenkesteder, staten skal bare bestemme når de skal stenge. Derfor foreslår de to statsråder å kutte skjenketiden med 1 time.

Fra pressemeldingen leser vi:

– Vi vet at begrenset tilgjengelighet, herunder begrensede skjenketider, er blant de viktigste virkemidlene for effektivt å forebygge alkoholskader. Videre vet vi at svært mange som oppsøker legevakt etter voldssituasjoner er alkoholpåvirket, uttaler helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. – Gjennom å redusere skjenketidene skal vi begrense skadevirkningene av alkoholbruk. Norge skal ha en alkoholpolitikk som tar forebygging på alvor.


Men finnes det noe godt underlag for påstanden om at en time kortere skjenketid vil redusere volden?

I følge SSB, har antall voldssaker vært meget stabilt. I 2000 var antall voldssaker pr. 1000 innbyggere:5,3. I 2008 var den 5,5.

I samme tidsrom hadde alkoholforbruket økt pr. innbygger fra 5,6 liter til 6,75l. Og antall skjenkesteder hadde økte fra 2000 til 2004 med 7%. Altså har tilgjengeligheten økt, uten at volden øker.

I Østfold rapporterer man om en nedgang i antall voldstilfeller etter at Halden, Fredrikstad og Sarpsborg innførte 1 time skjenkekutt. Men tallene er svært små, så det kan skyldes tilfeldigheter. Noe som vises i Sarpsborg. Der har antallet økt med 50%. Fra 13 til 19 voldstilfeller. I Fredrikstad var gikk det ned fra 36 til 28 tilfeller. Alt for tynt grunnlag til å dra konklusjoner på.

En klar feilkilde som Storberget ikke nevner, forståelig nok, er at mindre tilstedeværelse av politi fører til færre anmeldelser. Erfaringene fra Bergen tyder på det:

I Bergen er skjenketiden redusert med en halvtime, men selv det ser ut til å gi effekt. Morten Ørn, leder for analyse- og registerseksjonen i Hordaland politidistrikt opplyser at anmeldt vold har gått noe ned etter at de nye skjenketidene trådte i kraft. – Det vi ser, er at byen tømmes fortere på helgenettene, og særlig natt til lørdag. Men det er ennå litt tidlig å trekke klare konklusjoner. Den siste måneden av 2008 hadde vi redusert bemanning, og det påvirker antall anmeldte voldssaker.

– Hvordan?

– Nærvær av politi rundt utestedene gir mer anmeldt vold. Det er store mørketall når det gjelder alkoholrelatert vold. At det er politi til stede, øker sjansen for anmeldelser.
Og den siste måneden i året er vel den som gir flest voldstilfeller også?

Så kanskje grunnen til at antall voldsepisoder går ned, er at det rett og slett ikke er nok politifolk til stede og at det ikke har sammenheng med at utestedene stenger tidligere?

I Oslo skjer de fleste voldstilfellene på et konsentrert område. Synlig politi ville sannsynligvis hatt vel så stor effekt på antall voldstilfeller som redusert skjenking. Men så lenge Storberget og Arne Johannessen ligger i krig, så blir det vel ikke noe bedring? Og Storberget vil sikkert skjule sin utilstrekkelighet.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er i alle fall sikker på at volden må bekjempes der den skjer har gode innspill til andre tiltak:

Hun tror ikke skjenketider og andre generelle, forebyggende tiltak har så mye for seg: Vi må inn der volden skjer, med de som utøver den, sier hun og ser for seg et tettere samarbeid mellom skole, barnevern og politi.

Jeg betviler ikke at alkohol er kilde til vold, men jeg vil gjerne se mer fakta på at reduserte skjenketider gir færre voldstilfeller. Der er jeg ikke overbevist.

Og jeg er heller ikke overbevist om at ikke kommunene skal være i stand til å avgjøre dette selv. Det lokale selvstyret prises jo vanligvis i høye toner, men når Storberget vil dekke over et problem, så betyr det ikke så mye.

Interessant å se hva han sa i et møte på Elverum i november i fjor, der han også misjonerte for kortere åpningstider:

Knut Storberget er opptatt av det lokale selvstyret.
– Politikerne i Elverum må selv bestemme hvilken alkoholpolitikk som skal føres i kommunen. Men kommunen har en dyktig politisjef. I andre kommuner lytter politikerne på råd fra politiet. Forebygging handler om å være tøff i politikken., sier justisministeren.

Men det var da, det.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det er nesten 1 år siden Kristiansand reduserte skjenketiden fra 03 til 02. Men det har vært minimale endringer i voldshendelser iflg. denne saken fra slutten av mars: http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/article657667.ece

Jeg har liten tro på at redusert skjenketid vil hjelpe. Resultatet er at fulle folk blir kastet ut i gatene kl 2.
Taxikøen, som er en av de mer utsatte stedene for fylleslagsmål, blir bare lengre når alle må hjem samtidig. Samme med gatekjøkkenene.

Jeg tror heller man burde gå andre veien og utvide skjenketiden til 4-5 på natta. Da vil folk kun gradvis trekke hjemover når de har fått nok. Taxikøene vil bli mindre og utestedene kan selv velge å stenge når det blir tynt nok med folk i lokalet.
For den alkoholrelaterte volden som skjer tidligere på kvelden så er kun mer synlig politi som hjelper. (Men det har de neppe midler til..)

meia sa...

Et annet spørsmål er hvorvidt en effektiv lov er en riktig lov. I dette tilfellet betyr det at man minst må stille seg to spørsmål. For det første, er loven effektiv? Det er sålangt ikke dokumentert. For det andre, er det slik at dersom man får en viss reduksjon i voldstilfeller, betyr dette at man skal korte ned skjenketidene for alle?
Jeg syns alt for ofte at man argumenterer med effekten av en ny lov, og ikke etiske eller moralske spørsmål - effektivitet bør ikke være det viktigste kriteriet for valg i alle spørsmål!

Canute sa...

Mye "alkoholrelatert" vold skyldes heller blandingsmisbruk, der alkohol bare er en komponent i lapskausen.

Personlighetsfortyrrelser er den viktigste årsaken til voldsbruk, selv om rusmisbruk og vold korrelerer.

Milton Marx sa...

Kunne vi ikke gjøre et eksperiment? Ville ikke stortingsrepresentantene og kongehuset bli mindre voldelige hvis vi påla dem å kutte all alkohol? UD har jeg også hørt skal være noen råskinn når det gjelder alkoholinntak. En løs kanon på dekk innen diplomatiet vil jo kunne føre landet inn i de verste kriser! Ansvaret for landets styre og stell er kort og godt for stort til at det kan forenes med alkoholinntak!

Man skal heller ikke se bort fra symbolverdien av politiske tiltak, og da vil det være naturlig å se nærmere på statskirkens altervin. Man kunne selvfølgelig servere alkoholfri altervin, men symbolikken ville fortsatt være uheldig. Hvis vi i stedet brukte melk, ville dette ikke bare symbolisere sunnhet; det ville også trygge sysselsettingen i distriktene.