torsdag, mai 03, 2007

Surprise - surprise: Makta rår

Børge Brende er på krigsstien. De rødgrønne har brukt makt og fjernet Kaci Kullman Five fra Statoilstyret. Og erstattet henne med Kjell Bjørndalen. Man kan få åndenød av mindre. Jeg går ut fra at champagnen gikk i vrangstrupen på Øvre Montebello. Det er selvsagt utenkelig at Høyre i maktposisjon ville fjernet politiske motstandere fra et statseid styre, ikke sant?

Jeg orker ikke å hisse meg opp over akkurat det, liberalkonservativ aldri så mye. Brende har tydeligvis glemt at det var en borgerlig regjering som fjernet LOs representant, Ellen Stensrud fra Statoilstyret i 2002. Hva skal man med makt om man ikke bruker den?

Det jeg orker å hisse meg opp over er at man slenger politiske kjøttbein i form av styreverv i en av landets viktigste bedrifter. Norges største bedrift er for viktig til det.

StatoilHydro fusjonerer fordi man skal satse mer internasjonalt. Man henter inn internasjonal ekspertise i form av Roy Franklin. Det innebærer også at engelsk innføres som styre-språk. Da er det vanskelig å forstå hva Kjell Bjørndalen skal bidra med. Ikke kan han engelsk ( i følge ham selv), ikke har han noe særlig internasjonal erfaring. Hvordan han da øker styrets kompetanse, er vanskelig å få øye på.

Bjørndalen har bidratt med LOs milliarder til de rødgrønne og sitter i APs sentralstyre. Det kan jo ha hjulpet.

Jeg har bare ett spørsmål til majoritetseieren: Hadde dere ingen dyktige kvinner med internasjonal erfaring og engelsk-kunnskaper som et alternativ til Bjørndalen?

3 kommentarer:

Håkon sa...

Like oppsiktsvekkende som mannens manglende engelskkunnskaper er det at han tydeligvis ikke har kjennskap til statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse eller hva som er god skikk i aksjemarkedet.

Knut Johannessen sa...

Håkon: Det er selvsagt et meget godt poeng. Jeg hadde ikke fått med meg hans uttalelser før jeg skrev posten.

Det er ikke bare at det strider mot reglene for Corporate governance, men i tillegg bryter han aksjeloven:
§ 6-28. Misbruk av posisjon i selskapet mv
(1) Styret og andre som etter §§ 6-30 til 6-32 representerer selskapet, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning.

Jeg går ut fra at Bjørndalen har kommet på bedre tanker etter hvert, men en ting skal han ha. Han er i det minste ærlig og sier det som det er.

Håkon sa...

Nå har han vel ikke hatt anledning til å bryte aksjeloven ennå, men det ville nok være en god idé med et kurs i mer enn engelsk før han skal ta fatt på vervet.