torsdag, mai 22, 2008

Overvåkning og integritet

Dersom du er opptatt av problemstillinger rundt overvåkning og integritet, bør du lese "Integritetens lilla röde". Den er skrevet av Per Ström som er integritetsombud ved den svenske tenketanken, Den nya välfärden. Og som også utgir nyhetsbrevet: stoppastorebror.se

Boken kan lastes ned som pdf, mp3-fil, eller bestilles som paperback. Du står fritt til å spre innholdet så lenge du ikke tar betalt for det eller endrer det. Boken er på 52 sider og har følgende innholdsoversikt:

1. Vad är det för fel med övervakning?
Sex konkreta risker för medborgarna med en alltför långtgående digital övervakning. Övervakningslagarnas ställning gentemot de mänskliga rättigheterna diskuteras.

2. Databasers inneboende problem.
Sex egenskaper som alla databaser lider av som ökar integritetsriskerna med digital övervakning.

3. Vilken övervakning är mest integritetskänslig?
En modell för hur de olika övervakningsformerna kan analyseras med avseende på hur farliga de är för den personliga integriteten.

4. Drivkrafter bakom övervakningsvågen.
Vad är det egentligen som ligger bakom den väldiga tillväxten hos "storebrors" tuppkam på senare tid?

5. Maktförskjutningen och undersåtefieringen.
Om den förändring i maktbalansen mellan stat och medborgare som vi är inne i.

6. Storebrors vanligaste argument bemöts.
Sju av de vanligaste argumenten som brukar användas för att försvara långtgående övervakningsåtgärder bemöts.

7. Ett politiskt paket för integritetsskydd.
Ett antal åtgärder som skulle kunna vidtas politiskt för att ge integriteten ett reelt skydd.

8. Så tipsar du en journalist anonymt.
En lista på sju åtgärder som bör vidtas av den som vill ringa ett samtal och vara helt säker på att inte lämna några elektroniska fotspår efter sig.


Anbefalt lesning!!

2 kommentarer:

Nemo sa...

Takk for anbefaling, dette høres interessant ut!

Anonym sa...

Denne skal absolutt leses. Takker for tipset.