onsdag, juli 23, 2008

Massedrap

Vi har etterhvert blitt lullet inn i forestillingen om Staten som den gode forelder som skal ta vare på oss i alle sammenhenger. Mennesket er snart uten noe ansvar for sine handlinger. Og verre skal det bli.

Vel er det riktig at Staten for våre skattepenger skal sørge for en del basisgode, der f. eks. bygging av gode veier inngår. Men når man begynner å snakke om massedrap fordi det ikke er midtdelere på alle ulykkesutsatte veier, da har man passert en grense.

Kjendisadvokat Mona Høiness går sterkt ut i dagens Dagsavisen:

– Alle vet at møteulykkene står for over 40 prosent av alle dødsulykkene i trafikken i Norge. Dette innebærer at 150 liv kunne vært reddet hvert år av noe så enkelt som å sette opp midtskillere mellom veibanene. Når myndighetene har kunnskap om dette, men likevel lar bilene kjøre mot hverandre og lar folk dø i stort antall mener jeg samfunnets medvirkeransvar ved ikke å gripe inn er så grovt at jeg vil kalle det massedrap satt i system, og godkjent av samfunnet, sier Høiness til Dagsavisen.

Jeg skal gi kjendisadvokaten et par saker til som hun kan bruke sin stringente og krystallklare logikk på.

2500 nordmenn dør av røyking årlig. I tillegg dør det ca. like mange av alkohol som i trafikken. Så venter jeg på neste utspill:

"Når myndighetene har kunnskap om dette, men likevel lar mennesker røyke og drikke, og dermed la folk dø i stort antall mener jeg at samfunnets medvirkeransvar ved ikke å gripe inn er så grovt at jeg vil kalle det et massedrap satt i system, og godkjent av samfunnet, Høiness til Vox populi. "


Selvsagt skal staten bygge gode veier. Selvsagt skal det være regler for røyk og alkohol. Men til syvende og sist er det du og jeg som må ta ansvar de handlinger vi foretar. De som ikke klarer det, må man gripe fatt i. At staten blir utpekt til en massemorder er tøv.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Vel, ikke helt.

Røykeloven kom f. eks. for å beskytte ikke-røykere mot passiv røyking og mulige helseplager (inklusive dødsfall) som følge av røykingen.

Så lenge sterkt trafikkerte veier mangler midtdeler, så "tillater" staten uansvarlige sjåfører å kollidere front mot front med andre som er helt uskyldige. Og drepe eller lemleste dem.

Så jeg synes absolutt hun har et poeng her. Selv om ordbruken kanskje er litt sterk.

Knut Johannessen sa...

Selv med røykelov, dør "uansvarlige røykere". Det dør ca 300 "uansvarlige" av alkohol. Fordi staten "tillater" det. Hennes logikk kan overføres til nesten ethvert samfunnsområde. Det er utfordringen.

Anonym sa...

Ja, men poenget er at midtdelerene må settes opp for å beskytte de uskyldige medtrafikantene, ikke for å beskytte de som grisekjører (de klarer alltids å ta livet av seg uansett).
Akkurat som røykeloven er der for å beskytte de som ikke røyker, ikke for å beskytte røykerne selv.

Anonym sa...

Jeg savner info om hvor mange av de som dør i møteulykker, har hatt sin ulykke på en vei som reelt gir mulighet for midtskille.

Kronglete og smale veier er noe av Norge har forholdsvis mye av - og det blir dyrt om vi skulle ha fysisk midtskille over alt.

Knut Johannessen sa...

ivare: Jeg oppfatter de gode intensjonene, men som sagt, akkurat det argumentetet om å beskytte de "uskyldige" kan brukes på mange andre områder. Ikke minst når det gjelder alkohol.

Argumentet til Høiness kunne også brukes om politikere som ikke bevilger nok penger på helse, selv om de vet at folk dør i helsekø.

Mitt poeng med posten er at vi må ikke komme dithen at enkeltmennesket slutter å ta ansvar fordi det overlates til staten.

Vi så faktisk et dårlig eksempel på dette i Per Sandbergs argumentasjon om at norske veier burde være så sikre at man ikke skadet seg selv om man var ruset.

(Jeg har da valgt den snilleste tolkningen av hans utspill og mistenker ham ikke for å mene at det er ok at folk kjører ruset)

Anonym: Du har selvsagt rett i at det finnes mange veikm uten mulighet for fysiske veiskiller. Men der blir vi nok reddet av de små talls lov ved at disse veiene har relativt liten trafikk.

Ett sted som jeg bruker til å finne informasjon er hos Transportøkonomisk institutt.

Rune Elvik har forresten et interessant utspill om konsekvensene av priotering av midtdelere i sentrale strøk kontra distriktene. Det anskueliggjør det evige dilemmaet som politikere står overfor.

Fredrik Mellem sa...

Godt sagt. Jeg er helt enig - uten at det samtidig er til forhinder for å mene at stamveiene i Norge burde vært i en langt bedre forfatning enn de er.

I Norge har vi dessverre kastet bort alt for mange milliarder på å forlenge bindveier med tunneler og brorer til marginale øysamfunn, i stedet for å bygge - og ikke minst vedlikeholde - et skikkelig stamveinett.

Anonym sa...

Den type logikk Høiness bruker, kan vris i enhver retning, og blir, som Vox viser, dermed ubrukelig. For eksempel er det et relativt sikkert utsagn at hvis alle biler i Norge ble plombert med maks hastighet 30 km, så ville dødsfallene komme nesten til 0. Er det da statlig massedrap når man ikke gjør det?