fredag, september 25, 2009

Vox leser fredagslyrikk - Olav H. Hauge

Olav H. Hauge er en av favorittene og i kveld blir det: Din veg fra diktsamlingen "Under bergfallet" . Har vi ikke alle et ulevd liv?
Din veg

Ingen har varda den vegen

du skal gå

ut i det ukjende,

ut i det blå.

Dette er din veg.

Berre du

skal gå han. Og det er

uråd å snu.

Og ikkje vardar du vegen,

du hell.

Og vinden stryk ut ditt far

i aude fjell.