onsdag, desember 29, 2010

Bare det kan redde telefonregningen er DLD verdt det?

Afteposten har en humorseksjon som blant annet har skrevet om datalagringsdirektivet. I forrige uke lå denne artikkelen ute (senere fjernet, derfor en cachet side) på mobilversjonen uten "advarsel" om at det var satire. Med det resultat at mange gikk fem på. Med alle fantasifulle innslag fra tilhengerne i DLD-debatten, er det ikke rart man har problem med å skille snørr og barter.

I dag er det utenrikspolitisk talsmann i Ap, Svein Roald Hansen som slår til. Han er på leserbrevrunde. I Agderposten flesker han til med: "Nei til datalagring kan gi dyrere telefon"  


Takk til Frank Eivind Rundholt for foto siden artikkelen ikke er på nett.

Sier vi nei til DLD, så er han ikke opptatt av at vi blir en frihavn for kriminelle eller at vi oversvømmes av terrorister. Nei, det blir dyrere å ringe. Og grunnen er at vi ikke lenger vil kunne nyte godt av de nye roamingbestemmelsene til EU.

Hansen skriver:

Hvis Norge skulle si nei til datalagringsdirektivet, er regjeringens vurdering at EU vil sette de delene av EØS-avtalen som dette direktivet berører, ut av kraft. Slik er reglene hvis vi ikke vil godta et direktiv.

Jeg vil gjerne se den vurderingen først, Hansen. Fordi den vurderingen som regjeringen har lagt ved høringsnotat til direktivet, sier noe helt annet. To av landets mest anerkjente eksperter på EU/EØS-rett: Finn Arnesen og Fredrik Sejersted, konkluderer med at: 

4.3 Virkninger av suspensjon 
Hvilke virkninger en suspensjon vil ha avhenger av hvor store deler av Vedlegg XI som EU vil anse for å være berørt av en reservasjon mot datalagringsdirektivet. 
Dersom den berørte del anses som hele Vedlegg XI antar vi at dette vil kunne få store virkninger for telekommunikasjonssektoren. Dette er worst case scenario .
Etter vår vurdering er det ikke materielt grunnlag for så vidtrekkende virkninger,som vil være åpenbart uproporsjonale. Vi har derfor ikke utredet dette nærmere.  
Det neste alternativet er at de to direktivene om datasikkerhet (95/46 og 2002/58) anses berørt Dette vil så langt vi kan se ikke få særlige markedsmessige konsekvenser. Hva gjelder direktiv 2002/58/EF pålegger det medlemsstatene å regulere handlingene til tilbydere av kommunikasjonstjenester underlagt deres jurisdiksjon, samt å sikre brukerne av slike tjenester visse rettigheter overfor tilbyderne.  
Direktivet regulerer ikke markedstilgangen for leverandører av kommunikasjonstjenester etablert i andre land. En midlertidig ut av kraftsetting av direktivet vil følgelig neppe redusere norske myndigheters reguleringsfrihet i de spørsmål direktivet regulerer, ha betydning for norske aktørers tilgang til markeder i  andre EØS-land eller for norske brukeres stilling.

 Skal jeg velge hvem jeg skal lytte til, Arnesen/Sejersted eller Svein Roald Hansen, så taper Hansen. Men det Hansen tilfeldigvis glemmer å nevne er at det blir dyrere med ja til lagring. Kostnadene er beregnet å ligge mellom 250 mill til 2 mrd. Ikke minst gjør lagring av smarttelefoners posisjon at det blir langt flere data. I Danmark ble det i 2008 lagret 450 milliarder dataposter relatert til DLD. 83 000 i snitt pr. danske. Kostnadene for denne lagringen er det forbrukerne som må betale til syvende og sist.

Så Svein Roald Hansen kan spare oss for sin bekymring for telekostnadene. Men jeg venter i spenning på hva desperasjonen i Ap vil medføre av nye utspill. Ingen ting overrasker lenger.

6 kommentarer:

Nyland sa...

Endel av argumentasjonen for DLD begynner å nærme seg det vi så under EU-avstemmingen. Da ble det påstått at dersom vi ble med i EU så kunne vi ikke bruke norske flagg lengre eller feie 17-mai.

indregard sa...

Ang. EU-debatten: Ja, og ja-siden hevdet vi uten problemer kunne si nei til de direktiver vi ønsket, for vi hadde jo reservasjonsrett. Ha-ha.

IvarE sa...

@indregard:
Det å ha reservasjonsrett og det å bruke den er, om du ikke har fått det med deg, to forskjellige ting.
:D

For oss ihuga tilhengere (jeg i hvert fall, kan ikke snakke for Vox), så er det gledelig at Gnore enda ikke har funnet det hensiktsmessig å bruke reservasjonsretten. Ingen av sakene har så langt vært viktige nok til å reservere seg, og dessuten trenger vi av og til rasjonell overstyring av våre lokale sauehuer av noen politikere.
:D

Vi er for alle praktiske forhold med, vi vil bare ikke ha medbestemmelsesrett. Norsk idioti i et nøtteskall.

Men DLD er derimot en utmerktet sak å ta dissens på. Hvilket enkelte EU-land i realiteten også har gjort...

Anonym sa...

Føyer seg vel bare inn i rekken av feilaktige påstander som kommer fra repr. fra dette partiet, jfr f.eks. Marit Nybakks påstand om at "...redder vi bare ett barn, er det verdt det." Hverken Nybakk eller Hansen har fått med seg grunnleggende forutsetninger for DLD som skal være "alvorlig kriminalitet" = terrorhandlinger ol. politiske forbrytelser. Og Hansen, ja, det er han som stemte for å begrense passasjertak på den eneste flyplassen i sitt eget fylke, han som ville stemme for biodieselavgift som førte til at arbeidsplasser gikk tapt i eget fylke (og kommune) og nå dette tullet om at DLD fører til billigere telefoni. Skjønner ikke helt at Østfoldinger ser seg tjent med å ha denne karen på Tinget. Men det sider vel egentlig mest om østfoldinger...

galskapisystem sa...

Direktivet skal innføres, koste hva det koste vil (virker det som)

Dessverre er det en slags konsensus på Stortinget om at EØS-avtalen er en god avtale, selv om den i praksis er en snik-innmelding i EU for Norge sin del. Og la oss ikke glemme at de færreste av de politiske partier hadde på forhånd tatt standpunkt til EØS før valget som ga Stortingssammensetningen som bestemte seg for å bli med i EØS.

Vi kan godt stå utenfor både EU og EØS og heller forhandle frem en egen frihandelsavtale.

Det eneste vi oppnår ved å være en del av EØS er tap av nasjonal råderett og en enorm regning uten å få noe særlig tilbake

Det sies at EU er vår viktigste handelspartner, men hva skal de gjøre om vi sier opp EØS?

Om det blir sanksjoner, toll eller andre reaksjoner kan vi bare stenge gassen til England, så får vel pipa en annen lyd.

Og til Anonym, det var vel Helga Pedersen som kom med 'et barn er verdt det'-påstanden, var det ikke? Har ikke så mye å si, men rett skal nå være rett uansett :)

Anonym sa...

As mentioned, Bitcoins are generated by users
through the official program. Department of Agriculture predicts
that overall food inflation next year, about 2% to 3%.
Though pizzas are incredibly rich and exceptionally fattening Domino's has were able to maintain their nutritional value by using newly baked breads and vegetables and lean meats.

Feel free to visit my homepage check this out