mandag, januar 03, 2011

Den ukjente soldat

VG skal ha ros for arbeidet med å avdekke manglende registrering av soldater i krigsoperasjoner. Dette er VG på sitt beste.

Jeg er imidlertid litt overrasket over at forsvarsminister Grethe Faremo drives fra studio til studio og må unnskylde manglende registrering. FrPs Jan Arild Ellingsen mener endog at hun har ført Stortinget bak lyset.

For hvis man skal tro tidligere forsvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen, så hadde Forsvaret registreringen på plass allerede i 2008.

I spørretimen 5. mars 2008 fikk hun et relativt enkelt spørsmål fra FrPs Per Roar Bredvold:

Jeg ønsker å stille følgende spørsmål til forsvarsministeren:
«Forsvaret har visstnok ingen oversikt over norske skadde befal og soldater som har vært ute i internasjonale oppdrag.
Vil statsråden sørge for at en slik oversikt finnes, og på den måten kunne være med og bidra til at antall senskader blir redusert?»


Her er et utdrag av Strøm-Erichsens svar:

Forsvaret har oversikt over befal og soldater som er skadet i utenlandstjeneste. I likhet med det sivile helsevesenet er medisinsk personell i Forsvaret forpliktet til å dokumentere all behandling som gis. Informasjon fra de elektroniske legejournalene overføres til Forsvarets helseregister. Eldre papirjournaler er gjort lettere tilgjengelig ved at de nå er skannet elektronisk. På denne måten har Forsvaret registrert relevant helseinformasjon for den enkelte soldat - og befal - som har tjenestegjort i utlandet. Videre har vi gjennom Forsvarets helseregister tilgjengelig statistisk informasjon på et aggregert nivå om en rekke forhold knyttet til helse og tjenestegjøring. Helseregisteret gir dessuten mulighet for å dokumentere sammenhenger mellom tjenesteforhold, eksponering for hendelser og konsekvenser for fremtidig helse.

Hele svaret kan leses her

Hvis ikke Strøm-Erichsen feilinformerte Stortinget i 2008, hvordan kan da ikke Forsvaret ha oversikt i dag, nesten 3 år senere?  Det ser ut som om flere enn Faremo burde sitte på "tiltalebenken" i dag.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Rot, rot og atter rot. Vet ikke hvorfor, men det ser ut som Forsvaret aldri kommer til ro. Den ene skandalen avløser den andre, tenk bare tilbake de siste årene, er det fordi forsvarsministeren alltid er en kvinne? Kristin Krohn Devold 2001 2005, Anne-Grete Strøm-Erichsen 2005 2009, og nå Grete Faremo. Har noen av disse kvinnene gjort en god jobb? Svaret er vel uten tvil et stort Nei. Det er på tide det blir ryddet opp og de ansvarlige blir avskjedikt.

Knutse sa...

Slik har det kanskje alltid vært...?

Mitt møte med forsvaret inkl. Sivilforsvaret for 3-4 tiår siden likner det Josef K opplevde i sin tid (jfr. Kafka))- fornemmelsen av en kalket grav og skygger av skikkelser som delvis svevde delvis gikk forbi hverandre i en evig strøm. Her måtte man virkelig kunne se meningen i å grave et stort hull i jorda og så fylle det igjen neste dag. En standardvits om informasjonsnivået var følgende: "Gamle feil rettes - nye feil kommer."

http://knutmichelsen.blogspot.com

Ole-Asbjørn Fauske sa...

Forsvaret registrerer alle skader. Hvordan det kan ha seg at opplysningene ikke var tilgjengelige for Forsvarsministeren denne uken vet jeg ikke, og det overrasker meg stort. Men dessverre er det ikke dette som er det største problemet. Det største problemer er at Statens Pensjonskasse og NAV tilsynelatende gjør hva de kan for å unngå å utbetale de rettmessige erstaninger skadde soldater har krav på.
Jeg har skrevet om dette her:

http://ofauske.blogspot.com/2011/01/ikke-en-rettsstat-verdig.html

Pål M. Lykkja sa...

Hvis de ikke greier å holde orden på noen få soldaters helse, hvordan kan de holde orden på en hel befolknings trafikkdata? NAV, Forsvarets sikkerhetstjeneste, ambassadesaken, departementenes sikkerhetssystemer tyder jo heller ikke på at hverken moral eller klokskap er særlig framtredende egenskaper til de som sitter og trekker i trådene.

Hvorfor er det slik? Er det kanskje fordi politikerne stoler på at vanstyre ikke påvirker velgerne i særlig stor grad, men heller retter innsatsen sin på PR-framstøt som sikkert gir langt flere velgere per time? Jeg skjønner ikke hvorfor slikt vanstyre ikke får konsekvenser...