torsdag, januar 13, 2011

Politikk ved stedfortreder

Maria Amelie-saken har vist oss at politikere snubler rundt i sine egne prinsipper (de som har noen da) når saker blir vanskelige.

Flertallet på Stortinget har outsourcet asyl- og innvandringspolitikken til UNE. Først og fremst fordi de trenger noen å skjule seg bak når det blir ubehagelig. De har tydelig og klart fortalt at dette er for vanskelig til å overlates til våre folkevalgte. Fordi de kunne jo finne på å forskjellsbehandle noen. De som ikke har langt skjegg, tror på Allah og er en trussel for rikets sikkerhet, altså.

Derfor har jeg litt problemer med å ta alle de politiske protestene i dag, helt alvorlig.  SV som har protestert heftig for all verden ved Heikki Holmås, Snorre Valen og Inga Marte Thorkildsen har allikevel blitt med på ferden.  De ønsket riktignok ikke at UNE skulle være hoggestabben, men ville flytte det til en særdomstol. Altså uten den politisk innflytelsen som de forsøker å gi inntrykk av i dag. Senterpartiet har mer enn nok problemer internt til at de skal orke å bry seg.

Høyre og FrP ville ha tilbake den politiske styringen av sakene. Men jeg tillater meg å tvile på om det var for å bli kjekke og snille med asylsøkere. Men kanskje vært følsomme for litt politisk gevinst når stormen blir for sterk.

FrP har hatt litt problemer med luktesansen i dag og har derfor vært litt usikker på vinden blåser.

Venstre og Krf er vel de eneste som har en sånn nogenlunde ren sti. Med vekt på nogenlunde. Odd Einar Dørum ville i sin tid ha de grunnløse ut av landet 48 timer etter vedtak. Da hadde jo ikke Maria rukket å få sin mastergrad. 

Ap synes det er helt greitt å administere bare det ikke blir for mye bråk med politikken som forvaltes. De har stjålet noen av FrPs asylsøkerklær mens de dusjet, av redsel for at FrP skal pine og plage dem med ubehagelige påminnelser om asylpolitikken. Deres mantra i dag er likhet for loven. Javel, nei. Ikke alle oppfatter den likheten i andre sammenhenger.

Derfor er UNEs breie rygg grei å skjule seg bak i asylsaker og Helseforetakene når det gjelder helse og lokalsykehus. Eller politikk med stedfortreder.

Kanskje politikerne er kommet til samme erkjennelse som salige Charles de Gaulle: "Politikken er for alvorlig til å overlates til politikere."

Dagens asylpolitikk vil ikke endre seg vesentlig før valget. Amelie-sak eller ikke. For i bakgrunnen synger de blåblå. 

Når alt dette er sagt, lurer jeg på om Politiets Utlendingsenhet forsøker å si oss noe. Kanskje om at de er drittlei alt bråket som følger med upopulære utvisninger. For jeg nekter å tro at alle i enheten er så umusikalske at de ikke så koblingen mot Nansen og hans humanitære virke. Å hente Maria etter et foredrag på Nansenskolen, i innledningen av Nansenåret, må være politiets hilsen til politikerne.

Så gjenstår bare å se hva som blir resultatet av saken. Jeg tror ikke noen kommer løpende til Stortinget med forslag til lov- eller forskriftsendringer som gir papirløse amnesti.

Mitt tips når det gjelder Maria Amelis skjebne: Hun blir uttransportert til Russland, men er tilbake med arbeidstillatelse innen utgangen av måneden (+/- noen dager)

Og regjeringen vakler fra monstermast til mastergrad.

Oppdatert søndag 16.01.2011 kl. 0830:
Så fant regjeringen det Columbiegg som løser saken slik jeg tippet. Man bender og vrir litt på regelverket slik at Madina Salamova (Maria Amelie) får komme tilbake i ekspressfart. En lex Madina. Og freden senker seg igjen over regjeringskvartalet. For en stakket stund.

Oppdatert fredag 21.01.2011 kl. 0900:
Aftenposten var nok litt tidlig ute med løsningen, men nå har regjeringen hugget over den gordiske knute og sørget for at asylsøkere som VI trenger, får anledning til å skifte over til hurtigfila. Så om du har spesialistkompetanse og kan tjene over 500 000, kan du få bli. Ellers - adjø.

Det må jo også fortone seg som en blåfredag for en del politiske kommentatorer som har mistolket opinionen så grovt. At man klikker på en Facebookside er ikke alltid det samme som et uttrykk for hva man egentlig mener. Og all den politiske ulykke som er meldt, ikke minst fra VGs kommentatorer, ser ut til å utebli. Et hederlig unntak fra flokkmentaliteten har vært Dagbladets Marie Simonsen.

24 kommentarer:

Milton Marx sa...

Jeg tror saken skal ses i sammenheng med resten av nyhetsbildet. Det er nesten litt for tilfeldig at man først får en skikkelig smell mht. statistikken for innvandreres deltakelse i arbeidslivet osv, og så kommer det en utvisning som er nødt til å fremkalle innvandringsvennlige reaksjoner. Maria Amelie brukes som en brikke i et spill.

Beate sa...

Vil hun kunne få arbeidstilatelse her? Er ikke det svært vanskelig for en som kommer fra et land utenfor EU/EØS?

Vigdis sa...

Politiske beslutninger foretas i stadig mindre grad av politikere på de fleste områder. Siden (norsk) politikk i stadig større grad handler om forvaltning, og forvaltning egentlig er byråkrati, er det byråkrater av mange slag som tar de politiske beslutninger. Politikere kan ta imot akklamasjon når det går bra, men skjule seg bak byåkratene når det går dårlig. Man kan altså med rette spørre seg hvem som egentlig styrer, og om styringen er politisk. For å beholde et skinn av makt må derfor staten egle seg inn på stadig flere områder av menneskelivet ved hjelp av regler, reguleringer, direktiver. Dette fører til en sammenblanding av den lovgivende og den utøvende makt. Sistnevnte får legitimitet i sin utøvelse gjennnom å vise til loven, men nettopp fordi makten er outsourcet og lovgivende myndighet toer sine hender i upopulære beslutninger, er den utøvendes makt i virkeligheten oppsmuldret. Men dette er det veldig lite fokus på i Norge. Vi har en nesten rørende tillit til både lovgivende og utøvende myndighet, helt til det angår oss selv. Men også da evner vi i liten grad å gå bakenfor hendelsene og se på og diskutere hva som har skapt uføret vi befinner oss i. Jeg opplever at du forsøker nettopp dette i bloggposten her, og det skal du ha ros for. Du kunne gjerne gått enda lenger inn i det.

Knut Johannessen sa...

Milton: Nei, tilfeldigheter er ikke alltid tilfeldig.

Knut Johannessen sa...

Beate: Ikke hvis regjeringen vil at du skal få arbeidstillatelse. Men seriøst, hvis du har konkrete jobbtilbud som krever spesialistutd er det mulig. F. eks. Statoil som hun skrev mastergraden for.

Beate sa...

Du må ha konkret jobbtilbud, og arbeidsstedet må kunne dokumentere at de ikke kan hente inn denne arbeidskraften annet steds fra. Jeg vet ikke hvor mange som får opphold på denne måten, vet du?

Knut Johannessen sa...

Beate: Her er 2010-tallene(tom oktober):

Vigdis sa...

Hmmm...jeg mente ikke at den utøvendes makt er oppsmuldret men dens legitimitet.

Anonym sa...

Hun kan vel gifte seg og få oppholdstillatelse på familiegjenforeningsgrunnlag?

Anonym sa...

...og det tar nok litt tid før hun kommer seg tilbake, jeg tipper det tar flere måneder å behandle en evt søknad. Men det er jo absolutt bedre at hun får seg lovlig opphold her i landet enn at hun skal vandre rundt papirløs.

Det er ikke noe lett sak, det virker ganske meningsløst og lite formålstjenelig å kaste henne ut, men man kan jo ikke like godt gi amnesti til folk bare fordi de greier å leve "under jorda" i åtte år. Det er i utgangspunktet riv ruskende galt at vi lar folk bo i uvisshet her i landet i to år. Jeg mener det er bedre å akseptere noen gale avgjørelser enn å sende ut folk som er i ferd med å integreres i det norske samfunnet.

Fredrik Mellem sa...

Ja, dette er jo omtrent å regne som langversjonen av min egen sak om dette.

Pleym sa...

tobixen; hvis hun skal gifte seg i Norge må hun ha gyldig oppholdstilladelse. Det har hun som kjent ikke.

Da må hun gifte seg i utlandet, og søke om familiegjenforening. Hvis hun har et utvisningsvedtak mot seg i mellomtiden, slipper hun ikke inn (ihvertfall ikke på flere år).

Hennes største sjanse er nok spesialistkompetanse.

frankie goo tuuu hellll sa...

Ja du verden klart vi skal la alle papir løse innvandere få bli. Hvorfor kan vi ikke åpne grensene helt? la alle som vil komme til Norge så får vi se om 20 år om pipa har den samme lyden da? alle som er så opptatt av at de papirløse skal få bli. Når denne lille staten vi lever i har blitt et sted hvor vi som er etniske normenn er blitt i mindre tall? Vet dere at vi bare er ca 5 millioner innbyggere i dette landet her. Og på verdensbasis er det en befolkning på snart 7 milliarder? Skal vi la alle som vil komme, papirløse eller ei? Prøv å forstå vi kan ikke redde hele verden selv om vi har et oljefond på 3000 milliarder... Det er ikke rart det blir da på hver hvis vi skal la alle som ønsker det få bli? Nei dem får komme på ærlig måte å med papirene i orden. Å det som er så rart er at mennesker som har fått seg en høyere utdanning under ulovlig opphold, skal få det lettere enn de som ikke har fått den muligheten, er det sosialrettferdighet da? Nei kjære normenn vil må ikke tro vi kan redde hele verden Så vi får følge den loven som er satt sorry men hun får reise dit hun kommer fra....

from:frankie goo tuuu hellll

Pleym sa...

Oljefondet klarer ikke engang å berge pensjonene til dem som idag jobber.

Derfor må vi enten:

1. Redusere statens ansvar for pensjoner, og la folk ta ansvaret selv

eller

2. Åpne for arbeidsinnvandring slik at det blir flere yrkesaktive pr pensjonist.

eller

3. Produsere flere barn selv, slik at resultatet blir det samme som i pkt. 2

frankie goo tuuu hellll sa...

ja sant det oljefondet hjelper ikke noen av oss vanlige dødlige.. hmm åpne for arbeidsinnvandring er jo 2/3 deler av de som kom på 70 tallet som går på trygd idag jo, liten hjelp det?

Milton Marx sa...

Pleym: Arbeidsinnvandring for å redde pensjonene har fått seg et skudd for baugen i det siste. Holder ikke med import av hva som helst dersom du skal tjene penger på det. Flyingeniører, seismikkforskere og hotellgründere ja - men ufaglærte med stor kulturell avstand er det verre med.

Du glemte ellers det som norsk høyreside ikke turt å snakke om på 30 år: Man kan kutte i offentlige budsjetter. Bare bistandsbudsjettet er 27 milliarder året, så er det noe med landbruk, privatisering av helsetjenester osv.

Land med verre utgangspunkt enn Norge har greid å komme seg på beina, men så lenge olja brukes som buffer mot enhver ubehagelig beslutning, ser det jo ikke så bra ut.

Selv tror jeg på innvandring, men kun dersom man gjør systemet slik at innvandrerne blir en ressurs. Det blir de jo ikke dersom man sender dem rett inn i en rettighetsmaskin.

Maria Amelie har på mange vis seg selv å takke for sin situasjon. Velger du å utfordre et system for å endre det, og kjører høy profil, så vet du også at det kan koste. Hun valgte å bruke seg selv som brekkstang for en gruppe som ikke er like velintegrert som henne selv.

Etter å ha sovet litt på saken kommer jeg frem til at beslutningen om å sende henne ut står støtt på egne bein.

Det er egentlig en sak som ligner mange andre i samfunnet, enten det er prester som velger å tøye grensene mer og mer og mer - inntil de bare må sparkes, eller om det er andre som bruker egen posisjon til kamp.

Det er mulig at Maria Amelie har gjort et offer, men hun er intet offer selv.

Anonym sa...

"Odd Einar Dørum ville i sin tid ha de grunnløse ut av landet 48 timer etter vedtak. Da hadde jo ikke Maria rukket å få sin mastergrad."
hvilket er det fornuftige tiltaket, hele grunnen til at politikerne ender opp med slikt rot som dette, er jo at grunnløse, papirløse asylsøkere blir gående rundt i landet i årevis.

Anonym sa...

Du har ikke mye peiling, Vox. Hun er ikke fra EØS og har brutt loven og også hos NTNU med dokumentfalsk.

Dette må du sette deg bedre inn i neste gang, for dette holder bare ikke.

Hun er en svindler som jeg har null - 0 empati for. Jeg kjenner kun irritasjon.

Knut Johannessen sa...

Anonym: At jeg ikke har mye peiling er sikkert korriekt, men hvis du mener at man må være fra EØS-land for å få arbeidstillatelse, så er vi to.

Har man spesialistkompetanse og tilbud på jobb med lønn >500K kan man få arbeidstillatelse. At hun i utgangspunktet skal utvises og slik sett skal ha en lengre vei tilbake er også korrekt.

Men jeg har har bare spådd utfallet av saken, at regjeringen pga støy ordner dette på en eller annen måte. Og i går kveld bekreftet statssekretær Pål Lønseth at de skal se på reglene på dette området på nytt.

Derfor opprettholder jeg spådommen om at hun er tilbake i Norge innen utgangen av måneden, regler eller ikke. Svindler eller ikke.

Dette er politikk, ikke jus

are salomonsen sa...

du skriver som en politiker snakker, lange setninger og avsnitt for korte poeng. du er flink, men du skriver unødvendig mye i forhold til innholdet. savner are slettan, han var kort og konsis.

Anonym sa...

Maria Amelie og jeg har egentlig mye til felles...

Ingen av oss heter Maria Amelie, og ingen av oss trenger asyl.

Men hun er en våt drøm for mange journalister. Det er ikke jeg.

Hun er en rambukk de kan bruke for å sette nye innvandringsrekorder. 2010 var et rekordår (tredje på rad). Vi skaffet faktisk flere førstegenerasjonsinnvandrere enn totalantallet nyfødte i Norge.

Men Maria Amelie saken åpner for et interessant spørsmål i fht godhetsregimet til de rødgrønne... Er det mest humant å ha lukkede asylmottak, og alle kluter på for rask saksbehandling (om mulig), eller er det mest humant å ha åpne asylmottak, som gjør at de som sender inn søknaden får muligheten til å gå "under jorda" når de får vite at de ikke har rett på asyl... Det er ikke godt for dem det gjelder, og det er heller ikke godt for landet vårt.

Bare frem til sommeren var slutt, hadde 2824 reist fra mottaket uten å melde ny adresse. Mange, om ikke de fleste, reiser til Groruddalen. Bør vi fortsette slik? I så fall, i hvor mange år?

Anonym sa...

@Pleym.

Det er vanskelig å forstå hvordan du kan mene at det vil løse noen problem...

I Norge i dag er det 0,5 milioner innvandrere/4,4 millioner nordmenn.

Nordmenn får under 2,0 barn i snitt, så det vil gå ned. Men SSB regner med at vi har 7,0 millioner innbyggere i Norge om 50 år (8,3 hvis de legger "høyalternativet" til grunn).
http://www.ssb.no/folkfram/

Da vil innvandere og slekten deres utgjøre 37% av Norge. Legger de høyalterativet til grunn blir det nesten på grensen til at nordmenn blir minoriet. Slik jeg forstår det er den denne innvandringspolitikken du ønsker å gjøre enda åpnere (?), og da med den begrunnelse "å berge pensjonene til dem som idag jobber".

Altså, oljefondet vårt blir halvparten så stort, når det er dobbelt så mange å dele det på. Innvandrerne blir også gamle, hva gjør vi da? Henter inn enda flere?

Jordkloden har på ingen som helst måte godt av å flytte folk fra uland til iland. Det er bedre å hjelpe til i ulandet, og man får mer igjen for hver krone på den måten.

Flertallet av de som har kommet, og kommer til å komme, er fra Afrika, Midtøsten mm.

http://www.ssb.no/innvandring/fig1-utvikling.gif

Denne gruppen er den minst lønnsomme på alle måter. Ikke bare er de ekstremt overrepresentert på "temperamentsforbrytelser"
http://bit.ly/fhGcx8 (enda høyere for andregenerasjon enn første, så det at det "går seg til" er en hypotese basert på tabula rasa, som vi ikke har noen garanti for at er korrekt). Men de er også underrepresentert når det gjelder å skape verdier.

En annen ting som kommer til å gå i vasken er samholdet. Se studien nedenfor (publisert på onsdag)
http://www.physorg.com/news/2011-01-hormone-limits.html

Anonym sa...

For ordens skyld. SSB regner med at FØRSTE og ANDREgenerasjon alene vil utgjøre mellom 22 og 28 prosent i 2060. Slekten deres vil til sammen utgjøre (på høyalternativet) så mange at nordmenn kan bli minoritet...

Jeg er tilhenger å hjelpe mennekser. Men jeg mener den beste måten ikke nødvendigvis er å ta de inn hit. Og i alle fall ikke i et slikt tempo at vi visker ut hele kulturarven vår i løpet av få generasjoner.

Milton Marx sa...

Dersom det jeg sa i den aller første kommentaren var riktig, ser vi her et klassisk eksempel på en skikkelig back fire. Splid internt i regjeringen. Går man til venstre, kommer AP til å lekke til H/FrP. Gjør man det ikke, kommer stemningen internt til å være sur.