mandag, august 25, 2008

Ja vel, nei

Jeg er litt usikker på om statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen har lest den samme utgaven av OECDs siste landrapport.

Jens Stoltenberg:

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) avviser den kraftige kritikken som framkommer i den nye OECD-rapporten.

Stoltenberg svarer nå på OECD-kritikken.

- Vi skal gjennomføre tiltakene i pensjonsreformen, men noen storstilt, strukturell omlegging utover det kommer vi ikke til å gjøre. Her tar OECD feil, sier statsministeren til Klassekampen.


regjeringen.no kan vi lese finansdepartementets oppfatning:

- OECDs vurdering av norsk økonomi er et nyttig innspill i debatten om viktige forhold ved norsk økonomi og den økonomiske politikken. Det er gledelig at rapporten er så rosende i sin omtale av den økonomiske utviklingen i Norge og av både rammeverket og utøvelsen av den økonomiske politikken. Regjeringen deler i hovedsak OECDs syn på hva som er hovedutfordringene for norsk økonomi framover. Dette gjelder blant annet behovet for en ansvarlig forvaltning av oljeformuen, behovet for å fullføre pensjonsreformen og behovet for å sikre høy yrkesdeltagelse og høy produktivitetsvekst, sier statssekretær Roger Schjerva.

1 kommentar:

Amos Keppler sa...

OECD bør ikke lyttes til, så jo mindre man gjør det jo mer positivt er det.