lørdag, juni 30, 2007

Veien til Helvete er brolagt med gode forsetter

”Kan noen hjelpe meg å stoppe det? Kan dere slippe meg. Det er så vondt”. 8 årige Anisas fortvilte rop om hjelp og hennes vanvittige smerteskrik forfølger meg ennå. Selv om det har gått en uke.

Forrige lørdag var jeg på Tjøme. De rike og vellykkedes nordmenns sommerparadis. Passe langt fra Somalia. Jeg var der kun som gjest. I denne sommeridyllen gikk Laban og jeg tur og ”Ukeslutt” var på øret. Innslaget med Tormod Strand der han fortalte hvordan han hadde laget reportasjen fra Somalia om kjønnslemlestelse gjorde sterkt inntrykk. Ja, det gjorde vondt.

Skrikene til Anisa stod i sterk kontrast til mine egne trygge omgivelser og ubekymrede tilværelse. Hadde jeg møtt noen, hadde de sikkert lurt på hvorfor en voksen mann gikk og tørket tårer.

Vi har jo visst at det foregikk. Både vi, det lege folk, våre journalister og vår elite: politikerne. Men Anisas skrik måtte til for å vekke oss fra vår likegyldighet.

Nå skulle det handles. Og i går la politikerne frem sine tiltak. Som skal iverksettes. Straks? Det er politikeres måte å late som de gjør noe. Dessverre. I følge en pressemelding som ble sendt ut, skal følgende gjøres:

Strakstiltak sommaren 2007:

• Oppsøkande verksemd i heimane i regi av somaliske grupper (BLD)

• Døgnbemanna telefon med informasjon og rettleiing i regi av SEIF (BLD)

• Informasjonsstand på Gardermoen med somaliske ressurspersonar (BLD)

• Utdeling av informasjonsmateriell ved somaliske og andre aktuelle arrangement (BLD)

• Brev om avverjings- og meldeplikt til tilsette i helsevesenet, barnevernet, barnehagar, skular og andre aktuelle etatar (BLD og HOD)

• Opne sommarstengde helsestasjonar i bydelar i Oslo, rådgjeving (HOD)

• Informasjonskampanje på kollektivtransport (tog, trikk, taxi) (HOD

• Samtale med og oppfølging av gravide som sjølv er kjønnslemlesta (HOD)

• Opprette nasjonal rådgjevingsgruppe for regjeringa (HOD)

• Informasjonskampanjar i regi av politiet mot nye asylsøkjarar (JD)

• Vurdere å avslå utsteding av pass ved mistanke om alvorleg lovbrot (JD)

• Utreisekontroll og utreiseforbod ved mistanke om alvorleg lovbrot (JD)

• Etablere førebyggjande samarbeid mellom politi og kommunar (JD)

• Tilbod om informasjon på somalisk til radio- og TV-redaksjonar, nettavisar og nettstader (HOD/SH-dir)

Veien til Helvete er brolagt med gode forsetter. Se på disse tiltakene. Hvor mange av disse tror dere er mulig å gjennomføre som strakstiltak? Og hva er definisjonen på straks? Og vil de virke?
Karita Bekkemellem har laget handlingsplaner før. I 2000 laget hun Handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Det er 7 år og ingen resultater siden. Det er brukt ca. 20 mill. pr. år de siste årene. Penger mer eller mindre rett i dass.

Det er bare ett tiltak som mangler. Visstnok fordi det er strid om det i regjeringen og fordi det må lovreguleres først. Obligatorisk helsesjekk. Frankrike har innført det og det fungerer.

I Norge må vi tenke oss om og vurdere om det er et overgrep nr. 2 mot de som ikke er omskåret. At det er er innført for gutter er visst ikke noe poeng for motstanderne.

At FrP og Sylvi Listhaug vil innføre det i Oslo, står ikke til troende. Det er ren populisme og kynisk utnyttelse av de somaliske barna. Hun vet utmerket godt at det ikke er tillatt og det må en lovendring til. Derfor er hun like ille som de som tror de gjør noe med sine handlingsplaner og strakstiltak.

Men lovendring krever Stortingsvedtak. Stortingspolitikere har ferie og må ikke forstyrres mellom 22. juni og 1. oktober. Kjønnslemlestelse eller ikke. Vi får bare håpe at regjeringen klarer å fatte en beslutning om et tiltak som virker og kan legge frem et lovforslag i oktober. Om obligatorisk helsesjekk.

Så får vi andre kose oss ferien. Med sol og sommer. Med plaskende og glade unger rundt oss. Noen unger skal på en annen ferie. En ferie til Helvete der ”høydepunktet” er et møte med et skarpt barberblad.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Det der med at de skylder på at de ikke kan sette i gang med helsesjekk fordi det ikke er lovlig irriterer meg noe utrolig. De sitter da for f... i regjeringen.

Lag en lov om helsesjekk som sier:
§1: Alle skal gjennomgå obligatorisk helsesjekk.
§2: Det er straffbart å nekte eller hindre andre i å gjennomgå en slik helsesjekk.

Så kan de sikkert fylle ut litt mer, lage språket vanskeligere og så videre, men lag nå den loven.

Knut Johannessen sa...

Nå er det forsåvidt greitt at det ikke er for enkelt å sette i verk nye lover. Men i denne situasjonen har vi hatt god tid på oss. Overgrepene har skjedd i lang tid. Vi vet også at helsesjekk i Frankrike har fungert.

Det største problemet er at regjeringen ikke er samstemt. Sylvia Brustad er i mot. Derfor bør Stoltenberg skjære igjennom og sørge for at det ligger et lovsforslag i Stortinget 1. oktober.

Anonym sa...

Hun er mot, men på hvilket grunnlag?

Det er utrolig at kampen mot kjønnslemlestelse skal forhindres av bastante "liberalere" med dårlige argumenter.

Anonym sa...

Det bør komme en lov om obligatorisk helsesjekk, men jeg blir litt oppgitt over folk (FrPere?) som tror at regjeringen bare kan "skjære igjennom" og skrive lover. Hørt om forskjellen på lovgivende, utøvende og dømmende forsamling? Uansett.

Sylvia Brustad har vel klart å få til fint lite, så vi får satse på at hun ble overkjørt. Men nøyaktig hvordan har man tenkt seg at en slik obligatorisk sjekk vil bli? Det er jo liten vits i å sjekke små barn; man må heller sjekke dem etter at de har vært i den alderen hvor de bli omskjært. Det er også et spørsmål om man bare skal sjekke somaliere eller om man skal sjekke alle; hvis man bare skal sjekke mennesker av en viss etnisitet, hvordan gjøres dette i praksis? De fleste land har vel etter krigen sluttet å loggføre hvilken etnisitet borgerne tilhører. Det enkleste (og dyreste) er kanskje da å sjekke alle jenter med en gynekologisk undersøkelse når de er 15-16, da oppdager vi vel nær sagt alle omskjæringer. Problemet da er at det ikke er sikkert at det vil resultere i mange domfellinger ettersom det da kanskje har gått 10 år siden sist. Nei, dette er ikke enkelt altså.

Knut Johannessen sa...

Aksel: Slik jeg har oppfattet det, så er hun mot fordi store deler av fagmiljøet i Helse-Norge er mot. Dessverre. Man oppfatter det som et overgrep mot små jenter. Noe det tydeligvis ikke er å undersøke gutters testikler.

Nicolas: Se på denne linken for hvordan Frankrike har gjort det. Med stort hell.

Anonym sa...

@Nicolas:
Joda, jeg vet at det tar tid å innføre en lov, men ma må jo starte. Kan ikke bare si at det ikke er lovhjemmel for det. Det er greit, men sett i hvert fall i gang arbeidet.
Nå har vi tom. en regjering med flertall på Stortingen. Burde gjøre det litt lettere for den lovgivende forsamlingen.

@Vox:
Den metoden fra Frankrike så bra ut. Sjekking og, ikke minst, informasjon. Jeg har stor tro på informasjon, men noen ganger må det ligge maktmidler bak for at informasjonen skal bli effektiv.
Derfor håper jeg at fagmiljøene snart endrer mening.

Fredrik Mellem sa...

Jeg er helt enig med deg, og har nettopp sendt en saftig kronikk til Dagsavisen, der jeg går lenger enn jeg gjør i den posten som ligger ute på bloggen min nå.

Anonym sa...

Jeg er så lei av besserwissere som i denne bloggen!

Sylvi Listhaug har jo nettopp satt igang tiltak mot tvangskjæring. Dette er ikke populisme eller tabloid, dette er handling fremfor prat!

FrP mener nettopp at det ikke trengs endringer i regelverket. Regjeringen vet ikke helt nå hva de skal si.

Vet at det er bittert for mange som har studert i årevis på universitet at FrP har en politikk som er gjennomført. Den er også veldig avansert for de av dere som virkelig har kapasitet til å sette seg inn i den, det tviler jeg på at denne bloggen har.

Knut Johannessen sa...

Kjære anonym. Vi trenger alle besserwissere vi kan få. Du er også hjertelig velkommen. Plager det deg for mye, så kan jeg anbefale en strikkeblogg eller marsvinblogg. Du må jo ikke lese min, mener jeg.

Når det gjelder Sylvi Listhaug og hennes tilsynelatende handlingskraft dessverre basert på at obligatorisk kjønnsundersøkelse er regulert av lovverket. På samme måte som all annen tvungen behandling. Derfor må hun basere seg på frivillighet, hvilket ikke løser problemet.

Nå kommer jeg ikke i kategorien "studert på universitet i årevis". Men du har nok rett i at jeg ikke har mental kapasitet til å fatte den avanserte politikken til FrP.

Derfor kunne du jo ta et kurs for oss undermålere. Jeg er alltid klar for å lære noe nytt.

Knut Johannessen sa...

Anonym: En liten tilleggskommentar. Selv om du ikke vil tone flagg, så er det litt interessant å se at kommentaren din er skrevet ett eller annet sted i Stortingets pc-nettverk. Er det Carl-Ivar som er på ferde?

Anonym sa...

CIH har da studert i opptil flere år på høyskole eller universitet, mener jeg å huske.

Det er nok heller kroppsarbeiderslampen Trond Sandberg med tvilsom fortid i fagbevegelsen, eller den rasistiske døgenikten Ulf Erik Knutsen som står bak det anonyme innlegget.

Tenk at det er kommet dithen at utdannelse er blitt et slags skjellsord på linje med "liberaler" i USA. Utdannelse medfører i mange tilfeller at noen faktisk er "besserwissere" i ordets rette betydning: man vet mer enn mennesker som ikke er utdannet. Allmenndannelse. Jeg håper jeg opplever den dagen en FRP'er viser noe slikt, eller i det minste viser respekt for at andre har det.

Forøvrig er jeg enig: en lovendring må til for å stoppe uvesenet. Men loven skal jo være lik for alle og ikke virke diskriminerende, dvs at alle jenter og gutter - uansett etnisitet, nasjonalitet eller religiøs tilhørighet - må gjennom den samme obligatoriske helsekontrollen.