tirsdag, februar 19, 2008

Statlig norsk barneoppdragelse

Arbeiderpartiet foreslår obligatorisk barnehage for 5-åringer. Vil du ikke, skal du. Sosialismens våte drøm om å styre våre liv fra vugge til grav, blir virkeliggjort, steg for steg.

Marianne Aasen Agdestein, en av flere Barne og innvandringsministere wannabee mener forslaget gir barn en bedre og tryggere skolestart. Mulig det, men hvorfor tvinge gjennom noe som 95% benytter allikevel.

I gårsdagens DagsnyttAtten påsto Trond Jensrud at en slik ordning var bedre i stand til å bygge opp barnas sosiale evner, enn barnas foreldre. Det har han sikkert rett i noen tilfeller. Men det rettferdiggjør ikke tvang.

Jeg vil selv bestemme om mine barn (det er riktignok litt sent nå) skal benytte et slikt tilbud, eller om jeg vil velge noe annet. Det er også et finurlig trekk å skyve innvandringsbarn foran seg som kronargumentet for å innføre ordningen. Det finnes gode målrettede tiltak som fungerer vel så godt som dette tvangstiltaket.

Slik jeg ser det, er forslaget ett av flere "gode" argumenter for å flytte skolestart. Med de problemer skolen står overfor, tror jeg det er en dårlig løsning.

Barnehagene opplever i dag stor mangel på pedagogisk kompetanse, derfor kan det for mange bli en oppbevaring av småbarn i stedet for et godt pedagogisk tilbud og en foreberedelse til skolestart.

Uansett, så sier jeg takk, men nei, takk til tvungen barneoppdragelse.

5 kommentarer:

Laila sa...

«Uansett, så sier jeg takk, men nei, takk til tvungen barneoppdragelse.»

Hvis ordningen blir innført, er jeg redd du ikke får anledning til å si nei takk (medmindre du flytter fra landet).

Jeg er dels oppgitt og dels skremt av disse politikerne. De er sykelig opptatt av MAKT over individene.

Knut Johannessen sa...

Laila: Det er derfor jeg sier nei takk nå. Før det er besluttet. :-)

Laila sa...

Akk ja. Hadde det vært valg i år, så kunne vårt "nei takk" fått noe å si, til og med.

Anonym sa...

Jeg dro igang en diskusjon på dette på VGD for en tid siden, men fikk lite respons.

For meg er det et utrolig viktig prinsipp at man skal kunne velge. Et argument er, som du selv påpeker, at foreldrene i noen tilfeller ønsker å oppdra barna selv. Et annet argument er at det kan være situasjoner/overgangsfaser hvor det kan være praktisk å holde barnet hjemme en periode. F.eks. ved flytting.

Det bør også legges til at Ap ønsker å fjerne kontantstøtten i samme slengen - noe som krenker valgfriheten ytterligere. Da blir dagmamma et svært dyrt alternativ (de tar ofte 4000-6000kr pr barn), og det blir dyrt for mor eller far å bli hjemme.

"Innvandrer argumentet" blir som du sier for tynt.

Jeg håper inderlig at den rødgrønne regjeringen ikke får gjennomslag for dette.

Programsekretariatet sa...

Det grunnnleggende prinsippet (for noen av oss i allefall) er at foreldre er de som er best egnet til å bestemme over eget familieliv og omsorg for barn (og nå dropper jeg å ta med alle forutsetninger).

Forslaget er på ingen måte overraskdene. Sosialdemokratiet og sosialistiske ideer er tufta på større tro på kollektivet, og mindre på individet. Og da blir jo "valget" enkelt. Staten bør styre mest muilig, og individet er ikke i stand til å velge riktig (jadajada jeg spissformulerer)

Sukk. Grr. Arg.