søndag, februar 24, 2008

Kriposdirektør seiler under falskt flagg

I et debattinnlegg i Aftenposten i går skrev sivilingeniør og medlem av personvernkommisjonen Rune Fløisbonn et innlegg med tittelen "Datalagring viktig for personvernet". I artikkelen argumenterer han sterkt for at myndighetene må få tilgang til persondata for etterforskningsforemål og bagatelliserer virkningen dette har på personvernet.

Det Rune Fløisbonn hadde "glemt" i sin egenpresentasjon, er at han i tillegg til å være sivilingenør og personvernkommisjonmedlem, også er avdelingsdirektør for datakrimavdelingen i Kripos.

Men det var kanskje bevisst? Jeg våger påstanden om at han forsøker å seile under falskt flagg. Det skal skapes et inntrykk av at sivilingeniøren og personvernkommisjons-medlemmet er på folkets side og genuint opptatt av personvernet. Da ville selvsagt informasjonen om at han jobber i Kripos forkludre dette bildet. Og når man leser artikkelen kan man forstå det.

Han inngår i rekken av myndighetspersoner som forsøker å bagatellisere effekten av datalagringseffekten. Justisminister Knut Storberget var først. 26. januar sa han følgende:

"– Dette direktivet innebærer ikke at hele folket skal overvåkes. Lagring av trafikkdata er ikke noe nytt, slik man kan få inntrykk av. Det er ikke slik at dette utvider politiets rett til innsyn, sier Storberget til Stavanger Aftenblad."
Storberget hadde nok glemt hva han sa i 2005.

Statsadvokat Stein Vale var ute i Aftenposten 13. februar:

"Lagres allerede.De dataene som teleoperatørene eventuelt skal pålegges å lagre, er data som allerede i dag lagres av teleselskapene. Dagens formål med lagringen er hensynet til fakturering og kundebehandling."

Og for å toppe laget, så kommer altså sivilingeniør, medlem av personvernkommisjonen og avdelingsdirektør i Kripos, Rune Fløisbonn i går:

"De faktiske forhold er at tilbydere av offentlige teletjenester i flere år har lagret trafikkdata for faktureringsformål som et unntak fra sletteplikten i personopplysningsloven.Dette gjelder blant annet telefonnummer som en kunde har koblet seg opp mot, samt klokkeslett, dato og varighet m.v."

Det som er særdeles alvorlig er at alle 3 representantene for lov og rett i Norge, bløffer eller bevisst forsøker å villede folket.

Dersom teleleverandørene i Norge allerede hadde lagret alle trafikkdata om omfattes av direktivet, så hadde de gjort noe ulovlig. Jeg siterer Datatilsynet:

"Følgende typer trafikkdata er per i dag ulovlig for tele- og internettselskapene å lagre:

  • Hvor du geografisk beveget deg når du benyttet mobiltelefonen til å snakke, sende eller motta sms, høre beskjeder i talepostkassen mv.
  • Tidspunktene du logget deg på og av Internett og hvilke IP-adresser du benyttet
  • Logg over når og til hvem du sendte og mottok e-post, herunder IP-adressen du benyttet
Nevnte trafikkdata har tele- og internettselskapene i dag ikke lovlig grunnlag for å lagre."
Så man kan jo undre seg over at de nevnte herrer forsøker å bagatellisere.

Fløisbonn sier noe interessant i sin artikkel:

"Lagring av trafikkdata er nødvendig fordi alle borgere er potensielle fornærmede, spesielt i forbindelse med kriminalitet på Internett. Uten elektroniske spor hos fornærmede eller fornærmedes tele- og nettleverandører, vil sakene ikke kunne etterforskes."

Det innebærer at dersom kriminielle og/eller terrorister benytter teleleverandører utenfor EU/EØS-området, så er Kripos satt sjakk matt. Interessant. Hvordan har Kripos etterforsket dette så langt?

Det er jo ingen ting som hindrer meg eller deg å registrere nett-tilgang hos en leverandør langt utenfor EU/EØS-området. Og samtidig kjøpe en mobiltelefon med kontantkort som heller ikke blir registrert i henhold til direktivet. Det er vel noe i overkant naivt å tro at ikke yrkeskriminelle og terrorister har fått med seg dette allerede.

Jeg synes imidlertid at Fløisbonn burde bekymre seg mer over hva det økte omfanget av lagrede trafikkdata vil gjøre med personvernet. Han kjenner jo godt til at Tele 2 gjorde personnummeret til nesten 60 000 nordmenn tilgjengelig på nettsidene sine. Talkmore gjorde samme brøleren på tross av at Datatilsynet advarte dem. Det bidro til at en rekke nordmenn ble frastjålet id. Kripos henla saken mot Tele2 pga "bevisets stilling". Oslo politikammer henla saken mot Talkmore pga "manglende kapasitet". Den beslutningen er omgjort pga sterke reaksjoner.

Dette er de samme teleoperatører som skal lagre alle våre trafikkdata. Og som sjefen for Økokrim Einar Høgetveit sier:

"Stor tillit.Det bør understrekes at det ikke er tale om lagring hos politiet, men hos teletilbyderne selv. Disse aktørene tillegger vi allerede stor tillit. De har teknisk mulighet til å avlytte i sann tid abonnentenes telefonsamtaler og Internett-trafikk."

Stor tillit? En del av kundene til Tele2 og Talkmore er kanskje ikke enige?

10 kommentarer:

Anonym sa...

Det er jo paradoksalt at han sitter i PVK! Når han faktisk misbruker dette forholdet må jo medlemsskapet hans i kommisjonen vurderes!

Anonym sa...

Har så langt ment at motstanden mot direktivet er storm i vannglass, blandt annet nettopp fordi, som det sies, disse data *allerede* lagres i 10 år på grunn av regnskapslovens krav om dokumentasjon av fakturagrunnlag.

Men hvis direktivet også gir anledning til å lagre de tre ovenfor nevnte punkter (1: "Hvor du geografisk..", 2: "Tidspunktene du logget...", 3: Logg over når...") så er jeg med deg.

Får lese igjennom og evt. vurdere undersktift av opprop i morgen.
:-/

Anonym sa...

Where you stand depends on where you sit, som det heter. Et standpunkt er sjelden bare faglig og nøkternt, de fleste har en agenda.

Knut Johannessen sa...

Ifn:Jeg er usikker på om det er så alvorlig at medlemskapet hans i PVK må vurderes, men jeg synes det er ganske spesielt at han ikke informerer om alle rollene han har når han presenterer seg.

Knut Johannessen sa...

Ivare: Det er ikke riktig at teleselskapene kan lagre trafikkinformasjon i 10 år. Selve trafikkinformasjonen skal slettes når fakturaen er betalt. Det er fakturaen og regnskapsdata som skal lagres i 10 år.

Og ja, du bør se på hva som skal lagres. På denne linken finner du hele direktivteksten.

Knut Johannessen sa...

Konrad: Det er nok en riktig observasjon

Anonym sa...

Nettopp.

Anonym sa...

Hei Vox

Kanskje du bør revidere designet på din ellers utmerkede blogg, det er veldig mye å laste, mye på en side.

Bare et tips!

Knut Johannessen sa...

Konrad: Takk for tilbakemeldingen. Jeg er i ferd med å emigrere til wordpress på eget domene, men skal forsøke å rydde opp litt i mellomtiden.

Carl Christian sa...

ser frem til wordpressversjonen din, har selv samme problem som konrad. (merklig nok fungerer safari langt bedre enn firefox for lesing av bloggen din.

(ditt gode arbeid mot datalagringsdirektivet er forresten både imponerende og innspirerende)
Stå på!