søndag, februar 17, 2008

Å lære å lyve

Løgn har vært ett sentralt tema i mediebildet siste uke. Vi har fått nært inn på livet, konsekvensene av ikke å fortelle "the truth, the whole truth and nothing but the truth". Det la en statsrådskarriere i grus.

Men det er ikke bare voksne som lyver. Barn lyver tidlig, ofte og av mange grunner: For å unngå straff, for å knytte tettere bånd til venner og for å få en følelse av kontroll. Dr. Nancy Darling ved Penn State University har avdekket hvorfor denne (u)vanen utvikler seg: Barna kopierer bare foreldrene.

Det var på min leting etter kunnskap om løgnen at jeg dumpet over denne artikkelen i siste utgave av New York Magazine. Den var fascinerende og meget tankevekkende om hvorfor løgnen utvikles hos barn og hvilket ansvar vi voksne har som rollemodeller.

Ingen kommentarer: