tirsdag, august 05, 2008

SV-logikk

Nettleien i utkantstrøk er høyere enn i bymessig bebyggelse. Dette er selvsagt urettferdig. I sin streven etter å nivellere Norge og sørge for likhet, lanserer nå SV forslag om at nettleien i byene skal bli høyere. I følge stortingsrepresentant Lena Jensen:

"- Det er urettferdig at folk i distriktene skal betale mer i nettleie enn andre. SV mener viktig infrastruktur skal koste det samme over hele landet, og da må folk i byene heller belage seg på å betale litt mer enn i dag,"


Men hvorfor ikke ta den helt ut. Folk i byene betaler langt mer for å bo enn de som bor i utkantstrøk. Hvorfor ikke sørge for at alle betaler samme husleie. Ved at de som har valgt å bosette seg i grisgrendte strøk, betaler mer.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg relansere mitt krav om at befolkningen i Troms og Finnmark subsidierer fisken for oss på østlandet, samt at bøndene (personlig, vel å merke, ingen ny prisøkning eller ekstra subsidier) dekker de økte kostnader vi opplever ved transport og prosessering av melk, kjøtt og kornprodukter.

Anonym sa...

Det fineste med de rød-grønnes tankesett, er at det er kun ett saliggjørende stimuli og det er høyere avgifter eller skatter. Jeg har enda tilgode å høre at noen vil harmonisere avgifter ved å sette NED en avgift. Jeg får vel bare krype til korset og innse at jeg nok har missforstått mye ved å ikke noen gang ha vært broiler, som ikke skjønner hva mening mann sliter med.........

Lars

Milton Marx sa...

Tja, saken henger vel litt på gamle forestillinger, fra den gang da drift, utbygging og forvaltning av nettet var offentlig. Da var det jo enkelt å manipulere avgifter.

Nå er det et monopol med statlig oppbakking.

Det er mange grunner som taler for å øke avgiftene for byfolk - ikke bare denne. F.eks. fører den økte befolkningstettheten til mange ekstra utgifter, og påfølgende klagerop om at trafikkproblemene må løses (på statens regning?) eller at staten må gjøre noe med boligmangelen.

Rent økonomisk sett er det vanskelig i dag å begrunne sentraliseringen, all den stund at kommunikasjonen har blitt revolusjonert. Vi faller gjerne ned på noe slikt som at folk faktisk VIL bo i by.

På lang sikt tror jeg ikke landet er tjent med en økning av tilflytningen til byene, og samtidig tror jeg at det er summen av små tiltak - og ikke plutselige straksløsninger - som endrer folks atferd.

Men man argumenterer kanskje ikke slik for tiltaket.....