onsdag, desember 10, 2008

Høyres Stockholmsyndrom

Justispolitisk talskvinne i Høyre, Elisabeth Aspaker må ha blitt offer for det såkalte Stockholmsyndromet. Noen annen forklaring på at hun omfavner Arne Johannessens "generøse" tilbud til det norske folk, finner jeg ikke.

I lang tid har Politiets Fellesforbund via deres leder tatt det norske folk til gisler for deres gode sak. Det er en rå maktkamp der man forsøker å vinne folkets gunst mot arbeidsgiveren. Så fremsetter han et tilbud man ikke kan avslå, i følge Aspaker. Hun uttaler:

Høyre ser ikke på utspillet som et ledd i lønnsforhandlinger:

- Det handler om å forhandle seg frem til en større politistyrke i en tid de har for mange oppgaver. Nå er det viktig at vi får et slagkraftig politi, sier Aspaker.

- Uansvarlig
- Det er uansvarlig og uforståelig av Storberget slår hånden av et slikt tilbud.


Da har enten Stockholmssyndromet slått til, eller så har utdeling av julegaver kommet litt i tidligste laget. Hvordan Høyre til de grader kan gå på Arne Johannessens finte, er ikke lett å forklare. Men de bør tenke seg om to ganger. Minst. Det kan bli en lang kø av gisseltakere dersom Johannessen lykkes.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Høyre har ikke slukt noe agn fra politiet rått, verken i går eller tidligere. La meg understreke at Høyre ikke på noe tidspunkt har tatt stilling i den pågående konflikten mellom politiet og justisministeren. Høyre er helt klare på at spillereglene i arbeidslivet skal følges, herunder fredsplikten. Men vi mener likevel at Regjeringen har håndtert konflikten med de politiansatte på verst tenkelig måte. I en konflikt må man enten gå i dialog for å finne en løsning, eller sette foten ned hvis man egentlig mener at aksjonene er ulovlige. Da er arbeidsretten rette instans. I denne saken har Storberget ikke bidratt til noen av delene.

Forslaget fra Politiets fellesforbund handler om å avtale seg frem til unntak fra arbeidsmiljøloven om utvidet arbeidstid til vi har utdannet flere politifolk. Det må være fullt akseptabelt på samme måte som nøkkelpersonell på sykehusene har avtalefestet lignende avvik om å jobbe utover lovens ramme.

Krisen i politiet er alvorlig noe jeg senest fikk bekreftet da jeg besøkte politiet i Vadsø sist fredag og Ålesund tirsdag denne uka. Regjeringen og Aps justisminister nå må ta ansvaret for at færre alvorlige forbrytelser oppklares, at det er færre politifolk i gatene, at stadig flere tidsfrister i politiet brytes og at sakene hoper seg opp. Denne regjeringen har bevilget for lite penger til politiet, og justisministeren har gjentatte ganger gitt løfter til politiet som han ikke har holdt.

Justisministerens fremste oppgave er å sikre tryggheten til innbyggerne. Hvis han ikke er i stand til dette, bør han ta konsekvensen av det og overlate jobben til noen som evner å løse dagens politikrise.

Elisabeth Aspaker,
justiskomiteen H

Knut Johannessen sa...

Elisabeth Aspaker: Takk for at du tok deg tid til å svare.

Jeg er fortsatt uenig i at dere ikke har tatt stilling til den pågående konflikten i politiet. I mine øyne er det akkurat det dere gjør ved å akseptere denne "pakken" fra PF.

En viktig grunn til at det krise i politiet er jo de aksjonene som i følge AJ ikke finner sted, men som de fleste andre ikke har vansker med å se.

Du underslår også at forslaget til PF handler om langt mer enn å avtale seg frem til unntak fra arbeidsmiljøloven. Den handler penger på bordet, både som kompensasjon for overtiden, risikotillegg og seniortiltak. En samlet ramme på 700 mill.

PF har tatt folket som gisler i sin lønnskamp og hvis Høyre belønner dette med full aksept, er partiet på ville veier.

Man kan godt kritisere justisministeren for håndtering av krisen, men å belønne motparten med full aksept i en fagforeningskamp med urene våpen, er ikke særlig lurt.

Hva gjør Høyre når flyveledere, sykepleiere, lærere m.fl. bruker PFs taktikk?

Arnfinn Pettersen sa...

Jeg sliter litt med å se at det å ikke ville arbeide overtid i helgene og heller være hjemme med familien kan kalles en aksjon. (I så fall aksjonerer jeg hver helg.)

Det er selvsagt påtagelig når det skjer alle på en gang. Men det er også nokså påtagelig at norsk politi ikke kan fungere uten at en masse mennesker jobber overtid. Og at de samme menneskene ikke kan tjene en anstendig lønn uten denne overtiden.

Knut Johannessen sa...

Arnfinn Pettersen: Det er vel en aldri så liten misforståelse å tro at politiet har en normal 8-16 arbeidstid. De har turnustjeneste og da innebærer det at å jobbe i helger er en normal arbeidstid. På samme måte som f. eks. det meste av personellet på våre sykehus.

Men det er ganske avslørende at FP nå forteller oss hva som skal til for å løse konflikten. Det må jo være en innrømmelse av at det er aksjoner i gang. For ellers skulle det vel ikke bli en endring?

Arne Johannessen har sagt at de er villig til å miste noe tillit i det norske folk for å oppnå sine mål. De har trukket svært mye på den kontoen nå.

Det er heller ikke tilfeldig at de har hatt "konsulenthjelp" fra Rolf Skrede. Vi ser sporene.

Vinner han frem med utpresningen sin, så er det fritt frem for andre utsatte yrkesgrupper. For alle vil vel ha en "anstendig lønn"

Arnfinn Pettersen sa...

Vox: For all del, politiet jobber turnus. Men spørsmålet angår overtidsnekt, om den nå er i helgen eller ikke. Og jeg synes fortsatt det er problematisk at vi har et politi som kun kan fungere gjennom utstrakt bruk av overtid. Det sier meg at vi har altfor lite uniformert politi hertillands.

Men for all del, Johannesen & co har drevet en heller ufin kampanje og det er forståelig at Storberget ikke vil gi etter for press.

Problemet er bare at Storberget generelt fremstår som han ikke synes en satsning på politiet er særlig viktig. Han lever fortsatt under den gamle Juvente-forestillingen om at bare vi får bukt med alkoholen, får vi bukt med kriminaliteten. Og denslags feberfantasier er et dårlig utgangspunkt for en fungerende justispolitikk.

Vi trenger flere politifolk, vi trenger langt bedre lønn for politiet (slik at de faktisk blir i jobbene sine), vi trenger en justispolitikk som inkluderer en idé om at gatene skal være trygge, også utenfor Oslo vest, vi trenger en justisminister som innser at den utrygghetsfølelsen som over flere år har bredd om seg i hovedstaden er et virkelig og genuint problem. (Jeg kan ikke snakke for andre byer. Det er Oslo, og særlig Oslos indre østkant, jeg har min erfaring fra.)

Det bekymrer meg når sobre og intelligente venner av meg for alvor tar til orde for borgervern. Ikke fordi de er så redde for sin egen person, men fordi de opplever at politiet over lang tid har nedprioritert sikkerheten for lovlydige borgere i store deler av hovedstaden.

Og alt i alt gleder det meg at Høyre i det minste fremstår som de forstår at det er et problem.

Knut Johannessen sa...

Arnfinn: Jeg deler mange av synspunktene dine, men tror at det er en illusjon at vi kan få politifolk uten overtid, på samme måte som vi har helseansatte uten overtid. Men at det kanskje bør reduseres, er mulig.

Men når vi påstår at vi har for lite uniformert politi, har vi da sett på hvilke oppgaver politiet utfører og hvordan disse kunne vært effektivisert?

Vi skriver snart 2009 og fremdeles kan vi ikke levere enklere anmeldelser på nett. Nå er det riktignok en stund siden sist, men jeg hadde et bilinnbrudd og det tok et par timer å få registrert. Min ventetid + en meget lite tastaturkyndig politibetjent var en lidelse.

Nettløsningen som politiet har brukt 20-30 mill på, viser seg ikke å kunne motta anmeldelser via internett, da må man bruke 15-20 mill til og tiden går. En ting er at prisen er alt for høy, men noen må sørge for å dette gjort. Se på skatte-etaten og deres bruk av IKT.

Jeg vil tro at om folk selv fylte ut anmeldelsen for mindre forseelser, så vil det frigjøre ressurser.

Ett eks: I 2007 ble det innlevert 82000 anmeldelser i Oslo. Av disse var ca. 50 000 for mindre alvorlige forbrytelser/forseelser. Om vi antar at hver anmeldelser tar 30 min å skrive ned, så utgjør dette mellom 15-20 årsverk. Som kunne vært i gatene. Og slik kunne vi holdt på. I tillegg kommer den tiden publikum sparer på det samme.

Og når det gjelder det siste punktet om at politiet har nedprioritert sikkerheten for lovlydige borgere, så er det jo kjernen i aksjonen deres. De balanserer på en knivsegg. Utarter dette noe mer, så er borgervernet på plass. Men en stor del av dette ansvaret har PF og Arne Johannessen.

Det er løsningen til Høyre jeg er redd, ikke at de har forstått problemet. Ved å omfavne PFs forslag begår partiet en dumhet. Dessverre.

Arnfinn Pettersen sa...

Vox: Det er helt sikkert mye å hente på å effektivisere, i politiet som ellers i samfunnet. Men jeg tviler på om det er tilstrekkelig.

Og selvsagt får vi aldri et politi uten overtid, til det er kriminalitetsbildet for labilt. Men et politi som ikke er basert på overtid i normalperioder bør være et mål.

Du skriver: "når det gjelder det siste punktet om at politiet har nedprioritert sikkerheten for lovlydige borgere, så er det jo kjernen i aksjonen deres. De balanserer på en knivsegg. Utarter dette noe mer, så er borgervernet på plass. Men en stor del av dette ansvaret har PF og Arne Johannessen."

Aksjonen har helt klart forverret situasjonen. Men den var ille i utgangspunktet. Hovedproblemet, i det minste i Oslo, er at store ressurser er bundet opp i vakt- og sikkerhetsoppgaver. (Og at altfor mye av byens skattepenger ender i snylterkommunene rundt. Eller som overføringer til rurale strøk.)

Du skriver: "Det er løsningen til Høyre jeg er redd, ikke at de har forstått problemet. Ved å omfavne PFs forslag begår partiet en dumhet. Dessverre."

Jeg er alltid redd løsningene til Høyre. (Om enn mindre enn for de fleste andre.) Jeg synes bare det er hyggelig når de en gang i blant forstår problemet.