søndag, desember 14, 2008

Å stemme mot noe man er for

Sent torsdag kveld viste Arbeiderpartiet seg fra sin aller "beste" taktikk-side. Saken gjaldt forslag fra Frp, Høyre og KrF om fjerning av passasjertak og endret åpningstid på Moss Lufthavn Rygge. Siden Østfold AP har et vedtak om å støtte dette, så signaliserte AP at deres to representanter fra fylket: Svein Roald Hansen og Irene Johansen at de ville støtte forslaget:

Fra behandlingen i Stortinget kan vi lese:

Irene Johansen (A) [14:54:55]

Når det gjelder hvordan vi fra Østfold Arbeiderparti vil stemme, kan jeg berolige dem som er opptatt av det, med at vi vil stemme for, men saken vil få sin avklaring i Samferdselsdepartementet.

Arbeiderpartiet var nok sikre på at Venstre ville stemme mot, siden det var Venstres statsråd Torhild Skogsholm som gikk inn for passasjertaket på 774 000 passasjerer. AP hadde stilt sine Østfoldrepresentanter fritt og som vi ser i sitatet over, så ville de stemme for.

Men så gikk det opp for AP at Venstre ville stemme for. Da var det plutselig flertall for fjerning og de borgerlige ville få all kreditt for forslaget sitt. Da smalt partipisken høyt hos Arbeiderpartiet. Noe som kan leses under. 7 timer etter at de var for, var de nå i mot.

Presidenten: Irene Johansen har bedt om ordet til stemmeforklaring.

Irene Johansen (A) [22:12:02]: I debatten tidligere i dag signaliserte jeg at Østfold Arbeiderpartis representanter ville støtte forslag nr. 21. I løpet av kvelden har dette utviklet seg til et politisk spill som vi ikke vil delta i. Saken er til behandling i Samferdselsdepartementet og avgjøres i Regjeringen. Statsråden har i debatten i dag sagt at hun er i konstruktiv dialog med flyplassen og ser viktigheten av å opprettholde den. Vi vil derfor ikke støtte det framlagte forslaget.

Presidenten: Det er registrert.

Hvilket resulterte i følgende votering:

Presidenten: Det blir votert over forslag nr. 21, frå Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen endre konsesjonsvilkårene for Moss Lufthavn Rygge slik at tak på antall passasjerer fjernes og åpningstid settes til kl. 06.00–24.00. Ved forsinket ankomst tillates landing etter kl. 24.00.»

Venstre har varsla støtte.

Votering:

Forslaget frå Framstegspartiet, Høgre og Kristeleg Folkeparti blei med 52 mot 49 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 22.16.43)


Grunnen til at de borgerlige ikke kunne få denne seieren er nok rett og slett at Liv Signe Navarsete allerede har bestemt seg for å fjerne taket. Men siden det er de rødgrønne og ikke den borgerlige siden som skal fremstå som de som redder Rygge, var det viktig at det ikke ble flertall for forslaget.

Leser man AP-representantenes pressemelding, så kan man lese mye mellom linjene om at saken nok allerede er avgjort andre steder enn i Stortinget.

Alle vet jo at partipisken brukes, men sjelden har vi fått demonstrert spillet så godt som i denne saken. Så neste gang politikere klager på politikerforakt, så kan denne saken kanskje forklare hvorfor?

Folket i Østfold er ikke spesielt imponert over sine AP-reresentanter, så denne gangen kan det hende hukommelsen varer helt til september. Hvis ikke vil nok de borgerlige bistå med å minne om hva som skjedde.

Kommentarene i lokalavisene er ikke hyggelig lesning for Hansen og Johansen:

Jeg er ingen sviker
Det er en trist dag for Østfold
Presset til å si nei
Skuespillet avslørt

Oppdatert 21.12.08:

Navarsete åpen for utvidelse fjerning av passasjertaket på Rygge

For å si det sånn, jeg er ikke direkte overrasket!

8 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Joda: Goliat sliter nå om dagene :)

Fredrik Mellem sa...

Jeg har ikke fulgt saken, men hvis det er slik du sier, at statsråden allerede har bestemt seg for å fjerne taket, kunne jo regjeringspartiene like gjerne stemt for forslaget alle sammen - for å understreke at det var helt overflødig.

Windingstad sa...

Ja denne saken er svært pinlig for de to representatene. Østfold-folk er generelt veldig opptatt av denne saken, så jeg kan love deg at det ikke går upåaktet hen.

Anonym sa...

Hvorfor ble denne saken fremmet for Stortinget i det hele tatt? Hvis Navarsete allerede hadde bestemt seg, og dette var kjent for opposisjonen, så er jo dette sløsing med tid og penger. I tillegg ble det en oppvisning i taktikkeri og tull, noe som kan bli ganske ødeleggende for et par politiske karrierer. Sukk.

Knut Johannessen sa...

Fredrik: Det er min antagelse om at hun har bestemt seg. Angivelig skal det avgjøres 19. des.

Hele poenget er at det var det borgerlige som fremmet forslaget og det var tydeligvis om å gjøre at de ikke fikk æren for det. Noen annen forklaring er vanskelig å finne på de to østfoldrepr. snuoperasjon.

For all del, det kan hende at Navarsete sier nei, men da har uanett Johansen og Hansen et forklaringsproblem overfor sine velgere i Østfold.

Knut Johannessen sa...

Windingstad: Jeg tror heller ikke at denne blir glemt i valgkampen. Det er nok noen som kommer til å dra den frem vil jeg tro.

Knut Johannessen sa...

Anne:Som sagt så er det kun min antagelse om at Navarsete hadde bestemt seg og det ville selvsagt ikke være kjent for opposisjonen. Grunnen til at saken kom opp, var i budsjettbehandlingen og kom som et forslag fra repr. fra Høyre, Fremskrittspartiet og Krf (initiert av Østfoldrepr.)

Anonym sa...

Jeg tviler på at Navarsete hadde tenkt å oppheve passasjertaket. Den gangen åpningstidene var oppe fikk SV gjennomslag for at passasjertaket skulle bli fast. Tror neppe de går med på å heve det nå bare noen mndr etterpå. Det er riktignok lovt et eller annet svar den 19 des, men det blir nok ikke det svaret flyplassforkjemperene ønsker. Jeg gjetter på at hun kommer til å være meget forsiktig positiv, men si at dette kommer vi tilbake til senere. Et av argumentene for at hun ikke kunne si noe forrige uke, var at miljøspørsmålet var så komplekst at det krevde en grundig utredning. Har de rukket det på en uke?
Grunnen til at dette forslaget kom nå var at man ville gi regjeringen et signal om at endringen er ønsket og påkrevet av Stortinget. Man håper nå at Navarsete har fått med seg at selv om forslaget ble stemt ned pga AP's partipisk, så var det egentlig flertall for å oppheve passasjertaket.
En annen grunn til at man ikke kunne vente på at Navarsete skal bestemme seg er at investorene trenger positive signaler nå. Det er store summer det er snakk om og i disse tider skal det ikke mye usikkerhet til før investorene velger å ikke skyte inn fler midler.
Vi kjenner forøvrig etterhvert godt til mannen som har kjempet som besatt for at Rygge skal få like konkurransevilkår som de andre flyplassene i landet. Det er ingen ringere enn den Apenes-utskjelte representanten fra Østfold Høyre, nemlig Martin Engeset. Jeg vil jo si at denne saken (som bare er en av mange) beviser at Apenes tok grundig feil og at han er helt på jordet i sin vurdering av nevnte representant.