tirsdag, september 09, 2008

Skammens dag

19 menn har betalt for vår oljerikdom med helsa si. De er mer eller mindre invalidisert etter å ha jobbet som dypdykkere i Nordsjøen. Uten deres innsats hadde ikke den norske stat vært i stand til å håve inn de enorme inntektene i denne perioden. På grunn av skadene de har pådratt seg, har de stevnet staten.

I dag falt dommen. Staten frifinnes. Det er en skammens dag.

Dommen må selvsagt ikke bli stående. Når Staten ikke har skamvett nok til å gi Nordsjødykkerne erstatning, så må den ankes. Dette kan ikke være punktum i saken.

Noen ganger blir de knusktørre paragrafer i Norges lover til et overgrep mot mennesker. Og selv om jusen i dette tilfellet skulle være riktig, så bør det finnes en moral ett eller annet sted i regjeringen. Les også LOs svik mot dykkerne. Det er flere som bør være skamfulle i dag.

Denne saken viser også at det finnes advokater som ikke bare er opptatt av eget salær. Advokat Marius Reikerås har jobbet gratis med saken i ett år, godt støttet av pensjonert tingrettsdommer og tidligere direktør i Kommunaldepartementet, Henrik Lunde. De fortjener honnør!

2 kommentarer:

Helge Samuelsen sa...

Ja, her er det klart at statens kynisme nok en gang kommer frem i dagen. Staten var ikke direkte arbeidsgiver, men alle oppegående mennesker ser at staten uansett var pådriver i olje-eventyret, og la de fleste av rammevilkårene for virksomheten.

At staten valgte å holde nordsjødykkerne utenfor rammene til arbeidsmiljøloven i sin tid viser med full tyngde at en var mer oppsatt på å tjene penger enn å ta vare på mennesker.

Ikke uventet. Staten har i lang tid bedrevet forskjellsbehandling og kynisk utnyttelse av mennesker. Dette er en sykdom i samfunnet - Arbeiderpartisamfunnet - som misbruker makt på alle fronter for å nå sine politiske mål.

Trude sa...

Nok en gang har staten vist forakt for den "vanlige" mann, med skader forårsaket av arbeid ved en bedrift som tjener, eller er eid av folket.
De forvalter vår kapital som om den var privateid av noen få sosialistpamper,
der de få henter ut millionlønninger, fallskjermer eller pensjoner etter lukkede forhandlinger, som vi vanlige folk ikke har noe innsyn eller innflytelse over.

Mens vi, FOLKET, som eier kapitalen, må SLÅSS for å få erstatninger og pensjoner som skulle vært selvklare etter lovverket.

Hvordan kan vi tillate dette?
Hvordan kan vi det?
Få regjeringa vekk!

Vår "SOSIALISTISKE" regjering gjør som de pleier. De ignorerer våre krav, og jeg viser blant annet til oppgjøret med krigsseilerne etter krigen og de første løsemiddelskadde oljearbeiderne.

Dette innlegget er krevet av Trude Soleng, datter av krigsseiler, venn av løsemiddelskadd oljearbeider, og som selv er enke med etterlattepensjon.