tirsdag, september 30, 2008

Reddet av idretten

I den grad Trond Giske ber aftenbønn, så ber han nå inderlig om at idretts-Norge sier nei takk til Tromsø 2018. Slik at han slipper å si nei selv.

Når kvalitetssikringen av kostnadsnivået viser nesten 100% økning i nødvendig statsgaranti, og beløpet blir nesten 20 milliarder netto, så ser vel de fleste galskapen. Men noen politikere er feige av natur og vil helst at andre tar beslutningen.

Selv trodde jeg at jeg tok godt i når jeg satte kostnaden til max 30 milliarder i denne bloggposten i 2007. Men det var ikke langt unna. Men erfaringsmessig vet vi at strategien når man skal ha staten til å betale noe, er å underbudsjettere og overforbruke.

Når VG tidligere kunne vise til en dramatisk økning i prisen, så var raske-Roger Ingebrigtsen ute:

I en større kommentar i dag tar imidlertid Roger Ingebrigtsen til motmæle, og da særlig mot oppslagene om at kostnadene er ute av kontroll. Kommunikasjonstoppen mener blant annet at inntektssiden til Tromsø 2018 er det beste tilsvaret på at kostnadsbildet er under kontroll.

Ingebrigtsen viser til budsjettet fra mars 2007 der det er anslått brutto statsgaranti til 15,5 milliarder kroner og et nøkternt inntektsanslag på 6,2 milliarder kroner for inntekter knyttet til tv-rettigheter, sponsorer og billetter, noe som ifølge Tromsø-OL betyr en netto kostnad for Norge på 9,3 milliarder kroner.

- Den minste mobile utedo
Noen forbehold tar imidlertid Ingebrigtsen:

- Selv om Tromsø 2018 AS har brukt den fremste ekspertise i vårt budsjettarbeid – og lagt til grunn vurderinger fra flere statlige organer, blant annet Statens Veivesen og Avinor – har vi ingen garanti for at vi har beregnet hver enkelt komponent med 100 prosent treff ned til den minste mobile utedo. Vi føler oss like fullt trygg på at vi har truffet rimelig bra. Og så langt i vår prosess med departementer og kvalitetssikrere har vi ingen indikasjoner på at VGs tall er i nærheten av å stemme, skriver Ingebrigtsen i dag.


I dag vet vi at det ikke var utedoene som doblet beløpet. Tromsø 2018 har enten bløffet eller ikke hatt bedre kompetanse. Begge deler er ille.

Så på tirsdag kommer idretts-Norge til å redde politikernes ære. De vil ikke betale nesten 900 millioner på anlegg i Tromsø. Takk og pris.

4 kommentarer:

Helge Samuelsen sa...

Ja, takk og pris.

Er det ikke noen som har vett nok til å innse at idretten lever over evne? At denne kostnadskarusellen ikke kan fortsette?

Hvordan de fikk det til før, er en gåte. På den annen side så hadde de råd til å holde eldre våkne på gamlehjemmet også før.

Denne subsidieringen av idretten kan ikke fortsette. Og er også årsaken til at kravmentaliteten er blitt så stor. La billettprisen speile faktiske kostnader, så regulerer dette seg av seg selv. Det vi ser er et resultat av statsvridde markeder. Slikt går aldri bra.

IvarE sa...

OL i Tromsø har vært en rævvva ide fra dag 1!

Og alle uten de aller mest ekstreme skylapper har for lengst sett det!

Tromsø 2018 har BÅDE bevisst bløffet OG totalt manglet kompetanse!!!

Anonym sa...

Artikel nützlich. Mein Blog http://forexhandeln.blogspot.com

Anonym sa...

37 kits (round that up to 9 total quart and a
half kits). First, ready mixed concrete in Sunderland can help you get your
construction job done faster. Flawless Flooring's polished concrete floor product boasts durability and decorative seamless surfaces made mainly from epoxy and polyurethane materials.