mandag, mars 12, 2007

Gjør døren lav, gjør porten smal

Biskop Kvarme har ødslet av sin nestekjærlighet. Denne gang er det prest Sven Josefsen som har fått føle Kvarmes varme og inkluderende holdninger.

Sven Josefsen får ikke virke som vikarprest i Bryn Kirke i Bærum. I en 30%-stilling der Josefsen skulle ha ansvaret for to begravelser i uken og en gudstjeneste i måneden. Josefsen er ikke faglig inkompetent. Ikke har har forgrepet seg på sine sognebarn heller. Da kunne man gjøre som vanlig, dysse ned saken. I Guds navn.

Nei, det er langt verre. Josefsen er homofilt samlevende. Derfor må Kvarme vokte sin hjord. Slike ulver som Josefsen kan ikke slippe inn i innhegningen. Skaden kan bli utbotelig.

Jeg gratulerer biskop Kvarme og menighetsrådsleder Tania Randby Garthus i Bryn menighetsråd for deres tolerante og inkluderende holdninger. Blir døren lavere og porten smalere kommer snart ingen inn. Det er kanskje like greitt.

Det er makt i de foldede hender.

(Til slutt vil jeg bekjenne mine egne synder. Overskriften rappet jeg fra Budstikka. Jeg håper på syndsforlatelse.)

Ingen kommentarer: