onsdag, mars 21, 2007

Har venstresida hegemoniet?

Erik Solheim inntar dommer-rollen i Dagbladet i dag. Og dømmer den globale høyresiden ut. Dette baserer han på to saker som i følge ham selv er det eneste som definerer det globale samfunnet i dag: Irak og klima.

Det er nok i enkleste laget som analyse betraktet. Solheim overser en meget viktig faktor i globaliseringen. Den markedsliberalistiske tilpasningen som skjer i Kina og bl. a. Vietnam. Disse to landene som til overmål er kommunistisk styrt har gått meget langt i å tilpasse seg kapitalismens lover. Og er blant de raskest voksende økonomier i verden. Kina nr. 1 og Vietnam nr. 3.

Fredag 16. mars var en merkedag i så måte i Kina. Da vedtok Folkekongressen i Kina med overvelvende flertall (2799 av 3000 delegater) en lov som sidestiller privat og statlig eierskap. Dette sikrer den private eiendomsretten. Selv om staten eier all jord, vil den nye loven sikre privates rettigheter til boliger og firmaer. Og ikke minst kompensasjon ved statlige reguleringer.
I dag står den private sektoren for 65% av brutto nasjonalprodukt i Kina og 70% av skatteinntektene. Det må være et paradoks for sosialistene. At kommunistiske styrte land kaster planøkonomien overbord som vrakgods.

I tillegg vedtok man en lov som sidestiller nasjonale og utenlandske beboere med hensyn til skatt. Tidligere betalte utlendinger dobbelt så mye som kinesere. Nå skal begge parter betale 25% skatt.

Dette er noe av det Erik Solheim underslår når han dømmer høyresiden ut i det globale samfunnet. En sterk privatisering basert på markedsliberalisme. Og det skaper større velstand for de fleste innbyggerne. Ikke bare for en priviligert elite.

Det gjør nok vondt for sosialistene å se det som skjer, så vondt at man fortrenger det.

3 kommentarer:

Carl Christian sa...

Solheim har forsåvidt rett i at irak og miljøvern er blant de aller viktigste tema som debatteres internasjonalt. Men analysen av forholdet mellom venstre- og høyresiden i politikken er ganske på viddene, av langt flere grunner enn de du oppgir. Men det aller morsomste her er jo at de løsninger han peker på for fremtiden er en unyansert kopi av Kåre Willochs artikkel om globaliseringen i siste nummer av samtiden. Så spørsmålet om hvem som har stjålet hvem sine klær er absolutt relevant.

Carl Christian sa...

...unyansert kopi av Kåre Willochs løsninger i artikkelen om.... var det jeg mente

Programsekretariatet sa...

Problemstillingen er tilsvarende den som Vidar Helgesen tar opp i det første debattheftet fra Høyres programkomite. Han har formulert 4 skisser til en verden i forandring, og reiser spennende spørsmål om etablerte geopolitiske sannheter.

Debattheftet kan lastes ned fra: http://www.hoyre.no/Saker/Hendelse/2006/programarbeidet

Heftet ligger i høyre kolonne og heter Debatthefte 1/2007 Globalisering - utenrikspolitiske utfordringer.