torsdag, mars 08, 2007

Granskningsutvalgets 4. medlem

I utgangspunktet skulle granskningsutvalget i Valla-saken ha 3 medlemmer. Trodde vi. I realiteten har det hatt 4. I hvert fall om vi skal tro det vi leser i VG. Olav Versto er tydeligvis like godt orientert som de øvrige medlemmene.

Det merkelige er at Olav Versto og VG bare har følt behov for å referere kun fra det som er negativt for Valla. Noe han og avisen har gjort nesten daglig. Det kan skyldes to ting. Det har ikke fremkommet noe som er positivt for Valla, eller så har VG sin egen agenda i dette spillet.

Jeg er tilbøyelig til å tro det siste. Det føyer seg inn i VGs historie. VG kjørte sitt løp på 80-tallet mot Odvar Nordli. Den gang med møbelhandleren på Jessheim, Arvid Engen i kulissene.

De kjørte sitt løp i striden mellom Jagland og Stoltenberg. Noe som er grundig dokumentert i Rolf E. Halses Masteroppgave: "Maktkamp i åpent landskap".

Man kan jo spørre hva VG ønsker å oppnå og hvem sitt ærend de løper. Tåler de en granskning?

I mellomtiden nærmer vi oss "dommens time", da granskingsutvalget legger frem sine funn. Det som ikke allerede er presentert i VG. Kanskje vi da også får høre om det som ikke er lekket til VG. Eller skrevet om i avisen. Det er jo ikke sikkert det er samme sak.

For de som fortsatt tror dette handler om en personalsak, ønsker jeg fortsatt god søvn i naivitetens drømmeland. I så fall kan jeg anbefale å studere den politiske historien. Man trenger ikke gå langt tilbake heller.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Er du ikke det aller minste interessert i å hvertfall kaste et blikk på rapporten før du konkluderer så bombastisk, Knut? Eller er den også en del av hekseprosessen?

Knut Johannessen sa...

Dersom du leser bloggposten, så handler ikke dette om utvalgets konklusjon, men om VGs agenda. Eller mener du at VGs dekning fra utvalgets lekkasjer er nøytralt dekket?

Hele poenget med å kommentere Versto og VG, var jo nettopp at den ikke skulle farges av konklusjonen.

Anonym sa...

Vel, nå foreligger konklusjonene i rapporten. Hva kunne vært lekket herfra som ville ha skapt et annet bilde?

Knut Johannessen sa...

Jeg beklager at du fortsatt ikke forstår hva jeg mener. Jeg gjør et nytt forsøk:

VG har som eneste avis fått lekkasjer fra granskningsutvalget omtrent hver eneste dag. Og har kjørt et rått løp mot Gerd-Liv Valla. Hvis du mener at det er uproblematisk, er det selvsagt ditt valg. Jeg mener det motsatte. Hva om utvalgets konklusjon hadde vært annerledes?

Dette handler om den agendaen en avis og dens politiske redaktør setter i en bestemt sak, og de midler som benyttes for å kjøre saken. I den sammenheng er Valla-saken en illustrasjon på hva som skjer. Som konflikten mellom Jagland og Stoltenberg.