tirsdag, juli 17, 2007

Usmakelig

Noen ganger kjenner frekkheten ingen grenser. Når generalsekretær Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp benytter leteaksjonen etter Charlotte Moene som en brekkstang for å suge mer penger ut av statskassen, blir det direkte usmakelig.

Han viser til at siden de frivillige organisasjoner mister inntekter fra spilleautomater, så står leteaksjoner som den som nå gjennomføres i Årdal, i fare. Ja vel, nei.

Norsk Folkehjelp har eksistert siden 1939. Spilleautomater fikk vi på 90-tallet. Lette ikke NF etter folk før de fikk spilleautomatene? Jeg har større tiltro til medlemmenes sunne fornuft og engasjement enn til Thoresens dårlige vurderingsevne.

Norsk Folkehjelp som er et underbruk av fagbevegelsen hadde i 2006, 739 millioner i inntekter. Av dette bidro Staten med 95%. Inntekter fra spilleautomater utgjorde 23 mill, eller ca 3%. LO som "eier" bidro med 6,3 mill.

Sett i lys av dette, så tror jeg ikke noen leteaksjoner er truet av pengetørke i NF. I så fall kan jo LO spytte litt mer i kassa. Med 140 mill. i overskudd og en egenkapital på 3 milliarder, skulle det være rikelig å ta av.

Ingen kommentarer: