søndag, januar 18, 2009

Styres pensjonsfondet av et ideologisk konkursbo?

SVs nestleder Audun Lysbakken har i mange sammenhenger uttrykt sitt syn på kapitalismen og ikke minst en av kapitalismens avleggere: Børsen. I et intervju med VG da han ble valgt til nestleder i 2005, går Lysbakken inn for å legge ned børsen.

- Jeg er revolusjonær i den forstand at jeg mener vi trenger et mer demokratisk samfunn enn kapitalismen. Mitt personlige grunnsyn er at jeg er sosialist og marxist. Jeg mener at kapitalismen som system står ansvarlig for fryktelige overgrep på menneskene i verden gjennom den ulikheten og fattigdommen den skaper, og den driver oss mot økologisk katastrofe, sier Lysbakken til VG.

Lysbakken tror hans bønner om kapitalismens død er hørt, og i talen til landsstyret på fredag sa han bl. a.:

Forøvrig hevdet Lysbakken at finanskrisen ikke bare har medfør bank-konkurser, men også viser at markedsliberalismen har gått ideologisk konkurs. (min uth.) Han mener krisen innebærer noen muligheter, f.eks. når det gjelder å få gehør for tanker om økt offentlig regulering og økt offentlig eierskap i finanssektoren. –.Den muligheten skal vi bruke i årene fremover.

Det er da jeg lurer på om Lysbakken kan ha valgt riktig parti.

For det er vel SV som har ansvaret for finansdepartementet? Og det var vel SVs leder som tilfeldigvis også er finansminister som i 2007 gikk inn for å øke aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland til 60%?

Og i den sammenheng uttalte Kristin Halvorsen bl.a.:

- Vi kan forvente en kompensasjon for den forventede økningen i risiko i form av en betydelig høyere forventet avkastning på lang sikt. En økt aksjeandel vil også gjøre at fordelingen mellom aksjer og obligasjoner i vårt fond blir mer i tråd med hva som er vanlig i andre store fond internasjonalt, sier Halvorsen.
Eller som Lysbakken ville sagt det: "Mer fryktelige overgrep på menneskene i verden."

Den samme finansminister og SV-leder som altså overlater våre fremtidige pensjonspenger til et "ideologisk konkursbo." Og paradoksene blir ikke mindre når en av kapitalistene som Lysbakken vil frata makten: Øystein Stray Spetalen, til de grader advarer mot statens forvaltning av pensjonsmidlene. I tillegg kaller han økningen av aksjeandelen en ren spekulasjon.

Hvordan Lysbakken kan være medlem av et parti som til de grader løper markedsliberalistenes ærend er en gåte. Som i følge ham selv benytter
"et system som står ansvarlig for fryktelige overgrep på menneskene i verden gjennom den ulikheten og fattigdommen den skaper, og den driver oss mot økologisk katastrofe".
Er hans landsmøtetale bare retoriske nødvendighetsøvelser for å tekkes "museumsvokterne" eller er det et nødvendig kompromiss for å få drikke av maktens brønn? Jeg undres.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Svaret er nok begge deler.

Anonym sa...

det som undrer meg er at sv kan være i regjering, men frp aldri kommer i regjering. hvis frp er nasjonalsosialister i øynene på sv, da er jo sv komunister i øynene til resten av verden. norge er den siste sovjet stat, men hvorfor kan man i norge forfordele ett terrorvelde foran et annet? hvorfor er komunismen bedre enn nasjonalsosialismen? det er helt ok og være komunist i norge, vox har ihvertfall en venn han liker, som stadig gir han kommentarer på bloggen. hva ville vox sagt hvis en nasjonalsosialist gjorde det samme? i mine øyne er nasjonalsosialisme og komunisme samma drittet, men ikke i norge forøvrig. norge et demokrati? eller selektiv til hvilket terrorvelde man kan sympatisere med? det artige er at i norge i dag har det som ligger nærmt den opprinnelige nasjonalsosialismen. sosialisme er noe dritt, kan man si det om norge og? er det noen land i verden som har så høy dobbeltmoral enn norge? Det viktigste er det man sier og ”står for” ikke hva man faktisk gjør. Alle sosialister jeg kjenner er de mest ego person i hele venneflokken. Man skal jo ikke se lenger enn landsmoder gro, alle skal betale skatt unntatt meg….nå er jo usa politisk korrekt i hvertfall 4 år fremover, det betyr jo ingenting hva obama gjør eller ikke gjør bare han ikke er republikaner, ikke sant?

Heia sverige!

Before the Flood sa...

Det er mer enn kuriøst nok ja. Men du er nok inne på svaret selv, når du skriver:

"Er hans landsmøtetale bare retoriske nødvendighetsøvelser for å tekkes "museumsvokterne"

Partiet hans synes å (i hvertfall ville) tiltrekke seg to typer velgere:

"SV -velgere", snakker om partiet som SV og unngår dermed assosiasjonene til sosialisme. Typisk kvinner med både høyere utdannelse og lønn enn gjennomsnittet - kunne like gjerne vært vært Høyrevelgere demografisk, opptatt av velferd, litt solidaritet og sånn - og ikke minst: "ungene våre". Kristin Halvorsen/Solhjell m.fl. representerer denne fløyen.

Dernest har vi "Sosialistisk Venstre", sosialisme, revolusjonær ånd, bort med børs og ned med USA/Israel med mere. Lysbakken, Langeland har til oppgave å snakke til disse kadrene.

Normalt (i opposisjon) går denne dobbeltkommunikasjonen greit. I dagens medievirkelighet blir sjelden opposisjonen avkrevd samsvar mellom høyre og venstre hånd. Det kuriøse oppstår når partiet faktisk sitter i regjering - vi får da det fantastiske at et av regjeringspartiene utgjør opposisjonen til sin egen regjering. Som det ble kommentert i helgens Dagens Næringsliv: Audun Lysbakken får det til å høres ut som partiet ikke sitter i regjering...

Nå skal man ikke undres over at partiet deltar i regjering som har sin egen innebygde opposisjon - det er bare nok et selsomt utslag av selvbergingslinjen som står sterkt i både SV og Sp.

Det som man undres mest over er Kolberg/Stoltenberg som skrekkslagne peker på FrP som vil "totalt forandre det norske samfunnet som vi kjenner det". Men Sosialistisk Venstre som vil fjerne børsen, melde oss ut av NATO, fjerne markedstenkning osv - de sitter altså Ap i regjering med. Et parti som mer enn noen andre i nasjonalforsamlingen vil forandre det norske samfunnet "slik vi kjenner det".

Politikk er en underlig verden.