mandag, januar 26, 2009

Ekstrem oppussing

Jeg beklager overfor mine faste lesere at kommentarene til "krisepakka" kommer såpass sent. Men jeg følte et aldri så lite behov for å sette meg inn litt inn i detaljene. Det er der djevelen befinner seg. Så jeg måtte lese litt i stortingsprop 37. Men ble ikke så mye klokere. Og fant ikke mange djevler, bortsett fra noen små.

Så i motsetning til mine medbloggere som stort sett hadde oversikten og vurderingene klare kl. 1105, så har jeg sviktet grovt. Unnskyld.

Først og fremst er pakken en gedigen "Ekstrem oppussing". Lobbyistene fra bygg og anlegg fikk meget god uttelling. Nå synes jeg det er ganske fornuftig at man vedlikeholder offentlige bygg. Så det er greitt nok. Det var ingen store overraskelser. Midlene er drysset jevnt og pent ut over landet. Regjeringen er meget godt fornøyd og opposisjonen er relativt misfornøyd. Da ligger nok sannheten et sted i mellom. Om det virker og hvor godt, er ekspertene usikre på.

Man kan diskutere om hvor fornuftig det er å stimulere en bransje som bare for år og måneder siden hadde gullbuksene på. Det finnes noen små byggherrer som enten ble bedt om å ryke og reise direkte eller som fikk et "skambud" på å sette opp et lite tilbygg.

Som sagt er pakken glimrende for bygg og anlegg, men ikke fullt så god for mange andre. Bygg og anlegg har 9% av arbeidsstokken. I tillegg kommer selvsagt de som leverer varer og tjenester til sektoren. Men fortsatt gjenstår det mange bransjer og bedrifter som ikke får særlig drahjelp av pakken.

For de store bedriftene med mange ansatte er problemet først og fremst finansiering. De får ikke finansiert selv gode prosjekter. Men det er valg i år, så regjeringen porsjonerer ut pakkene. Derfor kommer det en bank/finanspakke 9. februar. Og etter 9. februar vil det komme en tiltakspakke så ofte regjeringen har behov for det. For å unngå å tape valget.

Regjeringes aversjon mot skattelette overrasker ikke. Men det er synd. Å fremstille muligheten til å regne underskudd for 2008 og 2009 mot tidligere overskudd, monner lite. Først og fremst fordi det er tak på 5 millioner pr. bedrift. Det er knuslete. Dessuten er det ikke skattelette, men skatteutsettelse.

Man burde økt avskrivingssatsene, hevet taket på skattekreditten og redusert arbeidsgiveravgiften, spesielt for lærlinger. Det ville kommet flere enn bygg og anlegg til gode.

Når det gjelder personbeskatningen, så tror tydeligvis Kristin Halvorsen at alle mennesker har lån på minst 2 millioner og dermed får hjelp av rentenedsettelser. Det er fortsatt mange som leier bolig eller har nedbetalt hus og som kunne trengt litt mer disponibel inntekt. Det kunne man fått med en skattelette i form av økning i bunnfradraget. Det hadde monnet best for de med lavere inntekter.

Totalt gir jeg regjeringen bestått, men med middels karakter. Vi har flere pakker i vente.

Den største taperen må være ordfører Rita Otervik i "utstillingsvinduet" Trondheim. Hun hadde en ønskeliste på 13 milliarder. Hun fikk 142 millioner + skattekomp. Allikevel smilte hun fra øre til øre i dag.

Om du lurer på hvor de statsrådene som ikke var i medielysløypa befant seg, så kan regjeringens kalender gi en pekepinn. De var "hjemme" og sanket stemmer. Enten i Sogn og Fjordane, Troms, Hordaland, Buskerud, eller Nord-Trøndelag. Man må jo smi mens pakka er varm.

Men for noen kom pakka litt for seint.

Jeg holdt forresten på å glemme mitt hjertebarn: Monarkiet. Som republikaner jubler jeg for at de verdig trengende har fått litt krisestøtte. Alle skal med.

Relaterte poster: Krisepakker

7 kommentarer:

Amos Keppler sa...

som sedvanlig, Vox har du helt feil vinkling.

Knut Johannessen sa...

Amos: Om du hadde skrevet at vinklingen var riktig, hadde jeg blitt alvorlig bekymret. Da hadde jeg nok vært virkelig ute på viddene.

Milton Marx sa...

Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om krisepakken, jeg. Kanskje skulle man spørre om sektoren bygg & annlegg i Norge har en korrekt størrelse, under normale omstendigheter. Jeg har et visst inntrykk av at sektoren er giret til høyere aktivitet enn en norsk økonomi har behov for utenfor bobletider - men det er som sagt kun et inntrykk. Er den dét, burde man kanskje ikke prioritere denne.

Uansett er denne pakken langt mindre skandaløs enn hjelpepakken til Rune Bjerke.

Om alle disse hjelpepakkene vil virke, er jeg skeptisk til. Kanskje fører de bare til at en uunngåelig smertefull prosess trekkes i langdrag. Det kan jo være verdt å huske at en stor økonomi som den japanske ikke greide å løfte seg selv etter håret, til tross for store broprosjekter og årevis med nullrentepolitikk. Enkelte mener vel faktisk at Japan ville vært bedre stilt i dag hvis man i stedet hadde tatt smellen da den kom, i stedet for å forsøke og dempe den.

Anonym sa...

Er egentlig enig i det meste du skriver her, men når det gjelder referansen til monarkiet så begynner jeg å lure litt.

Her er det jo snakk om vedlikehold av bygningsmasse, og jeg har liten tro på at vi ikke hadde vedlikeholdt denne bygningsmassen hvis monarkiet ble avviklet.

En hadde da bare kalt det vedlikehold av historiske bygg og i noen tilfeller nasjonalmonumenter.

s sa...

Dersom økonomien begynner å hente seg inn igjen før alle "ekstraprosjektene" er igangsatt bør i hvert fall disse planene droppes umiddelbart. I motsatt fall vil innhentingen trolig hemmes av disse (feil)allokeringene.

Anonym sa...

OK for bygg og anlegg, men ellers triste greier.

Vedlikehold av offentlige bygg er vel omtrent det eneste som kan settes i gang umiddelbart.

Det er ingen tvil om at vi sårt trenger store nye investeringer i infrastruktur, men veier og jernbane skal planlegges, saksbehandles og vedtas, og får dermed ingen effekt før aller tidligst til høsten, sannsynligvis ikke før 2010/2011. Så det har intet med krisepakke å gjøre. Dette er "tiltak" som bare kjøper positiv omtale og som lett kan trekkes tilbake før de kommer i gang.

Og skatteutsettelsene hjelper heller ikke de bedrifter som sliter . Tvert imot, så vil skatteutsettelsen kunne medføre at småbedrifter blir ytterligere gjeldstynget og får enda større problemer med finansiering senere. Skattegjeld prioriteres som kjent foran øvrig gjeld.

Spesielt kritikkverdig blir det så når treerbanden utnytter krisa til valgtaktikkeri ved å utporsjonere dråper frem mot valget.

Tiltak som hadde virket umiddelbart (bunnfradrag, arbeidsgiveravgift, moms, etc.) blir det tydeligvis for "vondt" for partiideologene å svelge.

Anonym sa...

For meg er det et tankekors at krisen skal brukes på det vedlikehold vi burde gjort i 'gode' tider.