fredag, juli 24, 2009

Pomperipossan i Monismanien

De litterært udannede lesere av denne blogg vil ikke forstå et skvatt av overskriften. De dannede vil. Men jeg skal i godhet forklare hvorfor jeg har brukt denne overskriften. Men litt senere i posten.

Stein Erik Hagen er et takknemlig bytte. Både for kommentarer i sosiale media og rødgrønne politikere. Det kan selvsagt ha en sammenheng med hans lett pompøse stil, høyt hevede nesegrev og nasale overklassedialekt. Slikt kan bare en mor elske.

Det går ikke hjem i egalitære Norge. Så når han i beste sendetid forklarer hvorfor han vil flytte fra landet får han selvsagt ytterst lite sympati. Det hadde han sikkert regnet med.

Skal man være en godt likt kapitalist i Norge så hjelper det med en korrupsjonsdom og drive med utdriting av næringsministre i beste sendetid. Slike kapitalister vil gamle Norge ha. Da kommer Jens Stoltenberg og setter "godkjent"-stemplet på deg.

«Jeg er her for å hylle pioneren, både som symbol og det Røkke står for».

Sa han under Aker-dagene 2. april. Og staten hjelper gjerne til å gjøre dem rikere.

Men kapitalisten Hagen er personifisert som den "slemme" kapitalisten som man skal ta.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) kom bare med ett konkret løfte på budsjettkonferansen på Thorbjørnrud: At han skal lete med lys og lykte etter muligheter for at Stein Erik Hagen skal betale mer i skatt.

Men i stedet for å gå til massiv fordømmelse av Stein Erik Hagen, kanskje man kan lytte til noe av det han sier. Han sier nemlig ikke at han flykter landet for å slippe å betale skatt:

"-Jeg har ingen uvilje mot å betale skatt, men det er måten det er sammensatt på. Formueskatten har for mange blitt tredoblet under denne regjeringen, og det sier seg selv av man kommer til et punkt hvor det ikke går lenger."

Formuesbeskatningen er en underlig skattereform. Jeg har skrevet om den før, men en god sak fortjener repetisjon:

For det første behandler den ikke formuesobjekter likt. Har du 100 mill i banken, så skatter du av 100 mill. Kjøper du bolig til 100 mill, så skatter du i verste fall av 20 mill kr. Og er du smart nok til å ta opp et lån på 20 mill, skatter du av 0 kr. Som selvsagt gir 0 i formuesskatt.

Dette har vært en solid bidragsyter til å hausse boligmarkedet, da også folk med mer "normale" formuer ser fordelen av å investere i boligeiendom og presser på den måten prisen opp.

Siden formuesskatten er skatt på beholdning og ikke inntekt, kan den for enkelte, skape likviditetsproblemer, spesielt for eiere med formue som ikke gir en løpende avkastning. F. eks. for gründerbedrifter. Et gründerselskap med potensiale vil gjerne på børs for å forbedre tilgang på risikokapital. Børsen priser aksjer på forventning mer enn dagens inntjening. Aksjekursen kan blir høy og for å betale formuesskatten må da gründere selge seg ned for å betale formuesskatt.

Trippelbeskatning:
Går en privateid bedrift med overskudd, blir bedriften beskattet med 28% av overskuddet. I tillegg må eier betale formuesskatt av formuesverdien av bedriften. Om ikke det skal gå ut over eierens likviditet, må bedriften betale utbytte slik at eieren får betalt skatten. Overstiger utbyttet skjermingsrenten, skjer det en trippelbeskatning. Sikkert flott for staten, men ikke så flott for distriktsbedriften som gir arbeid til lokalbefolkningen?

Formuesbeskatningen er uavhengig av lønnsomhet og likviditet.
Selv om bedriften går med underskudd må formuesskatt betales. I slike tilfeller kan det være at man beslutter investeringssprosjekter der aktiva og avkastning ikke blir så synlig. Ref mitt eks. med bolig/næringseiendom.

Det gir lite incitament til å fornye bedriften fordi beskatning på nedskrevet anlegg, driftsmidler og bygninger er lavere enn nyinvesteringer.

Det er viktig for samfunnet at det finnes private eiermiljøer som en motvekt til statlig eierskap. Vår oljeproduksjon er på vei nedover og vi skal i fremtiden lære oss til å leve av andre inntekter. Da er det viktig at vi oppmuntrer til verdiskapning også i privat sektor.

Formuesskatten er ikke egnet virkemiddel. Det er kanskje også grunnen til at bare Norge, Sveits og Frankrike har beholdt den. Frankrike har langt høyere innslagspunkt, mens Sveits har særdeles gunstige regler for utlendinger (Stein Erik Hagen slipper å betale).

Men så kommer vi til overskriften. "Pomperipossan i Monismanien."

Som sagt vil de litterært dannede vite at dette er et "eventyr", skrevet av folkekjære Astrid Lindgren. Som handlet om hvordan den svenske regjeringen skattet personlig næringsdrivende. Selv betalte hun 102% skatt. Selv om det selvsagt er ulikheter i forhold til Stein Erik Hagen, så bidro altså denne eventyrfortellingen til å felle den sosialdemokratiske regjeringen i 1971. Pomperipossan var selvsagt Astrid Lindgren selv og Monismanien var Sverige. Jeg anbefaler alle å lese eventyret. Det er like klokt i dag. Og tar med et lite utdrag:

VAD ÄR DET SOM har farit i dom, tänkte Pomperipossa i sin mörka vrå. Är detta verkligen de vise män som jag beundrade och värderade så högt? Vad är det de strävar efter att åstadkomma - ett samhälle så vrångt och omöjligt som möjligt?

O, du min ungdoms rena blossande socialdemokrati, vad har de gjort med dej, tänkte hon (för nu började hon bli lite patetisk), hur länge ska ditt rena namn missbrukas för att skydda ett maktfullkomligt byråkratiskt orättfärdigt förmyndarsamhälle? Hon hade trott att i ett demokratiskt land skulle a l l a s rätt värnas.

Människor skulle inte straffas och förföljas bara för att de på hederligt sätt - med eller mot sin vilja - råkade tjäna pengar. Men det var, såvitt Pomperipossa kunde förstå, vad som pågick nu. Med rena armodet grinande henne rakt upp i ansiktet var det svårt för henne att se det på något annat sätt. Vad är det, tänkte hon, för ett underligt surt avundsjukt os som har lagt sej över hela Monismanien, och varför säjer ingen ifrån så att det hörs: Så här kan det inte få vara, för då tar all företagsamhet slut i vårt land och där blir inga egna företagare kvar att beskatta.

Astrid Lindgrens eventyr endret svensk skattelov. Det gjør ikke Hagens flyttemelding.

I stedet for å løpe rundt for å gjøre det vanskeligere for de som vil skape noe, kan man heller bruke kreftene på å skape et nytt, enklere og mer rettferdig skattesystem. Et system med flat skatt ville gjøre det. Fjern formuesskatt og "dødsskatt". Sørg for en flat skattesats på både kapital- og arbeidsinntekt. De med lavest inntekt kan beholde mer av inntektene med store bunnfradrag. Smutthullene og skattetilpasningen vil forsvinne. Og staten vil få like mye i skatteinntekter med et skattenivå på ca. 25-30% flat skattesats.

Men hvem skal de rødgrønne mobbe nå? Kan det bli så få igjen at de må begynne å mobbe yndlingskapitalisten. Nei, så ille blir det nok ikke.

Og når Kristin Halvorsen sier at det ikke nytter å true seg til lavere skatter, så lider hun av sterk svekkelse av korttidsminnet. Det var det rederne gjorde. Med stort hell.

11 kommentarer:

Nicolai Rygh sa...

Du skriver som vanlig et bra innlegg. Når det gjelder lave skatter har jeg to kommentarer. For det første koster det like mye å forvalte skattesystemet (ligningsvesen, futen osv) som det man tar inn på skatt på arbeidsinntekt. Dette fordi det er lagt opp til et komplisert system. For det andre, så ble momsen innført på 60-tallet som en erstatning til annen beskatning. Man ønsker å bruke MVA for å legge beskatning på forbruk og ikke inntekt. Her har vi i Norge virkelig gått glipp av noe. En bra model kan være å ta vekk, eller ha en veldig lav flat skatt på inntekt, og legge all skatt som mva på forbruk - og da høyre på luksusgoder.

PS sa...

Det er enkelt og greit en skandale at vi har en finansminister som har som viktigste mantra at "man skal ta de rike" (selvsagt selektivt utvalgte rike).

Ser selv på hva man skal ut med i skatter og avgifter i mitt lille firma - spesielt siden man har ansatte. Man får faktisk bare lyst å legge ned innimellom når man ser hva man får igjen for strevet. Veldig lite takk for at du skaper arbeidsplasser, og veldig mye "kom med penga!".

fabelfisk sa...

Kunne ikke blitt mer enig.. Eat the rich, og end opp med å ikke ha noen å spise.

Nicolai Rygh: Problemet med all skatt på forbruk er at det gjør at de fattigste får det tøffest, ettersom det er de som bruker relativt sett mest av sin inntekt på "nødvendig" forbruk (mat, klær etc.).

Mikal sa...

Utrolig bra skrevet! Jeg synes det er på sin plass at Hagen viser sin avsky på den måten! Halvorsen har sikkert blitt mobbet for mye på skolen for fillete klær, at hun har lagt et intenst hat mot de som har penger..

Men med tanke på lønningsposene til de rødgrønne så er det på tide at vi tar dem og!

KEE sa...

Angående flat skatt: Bør ikke skatt på arbeide være høyere enn kapitalskatt da? Arbeidsinntekt gir jo nivået på trygdeytelser og pensjon, mens den kapitalskatten jeg betaler inn ikke gir annet enn en generell finansiering av Norge, og ingen personlige gjenytelser.

Stian Nordskog sa...

@Mikal: Kristin Halvorsen er datter av en direktør i Hydro og hadde nok ikke fillete klær da hun gikk på skolen.
SV er jo tross alt ikke noe parti for folk med annet enn middelklasse/overklassebakgrunn.

Forøvrig, undertegnede hadde heller ikke fillete klær da han gikk på skolen, men jeg blir ikke noe gladere i de rike for det.

Mye av "lumpenproletariatet" som stemmer FRP derimot, tror jeg nok ofte gjør dette NETTOPP fordi de ofte har hatt det skralt økonomisk. I stedet for å gjøre det som ville vært logisk, støtte en skattepolitikk som ville gjort livet lettere for dem, dyrker de mennesker som Hagen; "enere" som har lykkes.

Kristine sa...

Tusen takk for lenke til Lindgren eventyret:-) Det tror jeg faktisk ikke jeg har lest før, eller, siden jeg kjenner igjen begrepene, kan det hende jeg har lest det på barneskolen men ikke forstått det. Bra skrevet og forklart. Jeg hadde bare lyst til å legge meg ned å dø etter å ha blitt overkjørt av skattekontoret i fjor, all driv og ønske om å betale ned siste bit av restskatt forsvant når de kom trekkende med tvangstrusler tross min prikkfrie betalingshistorie. Fra den lille biten av norsk selskapsbeskatning jeg har følt på kroppen som selvstendig næringsdrivende virker den bare absurd. Jeg mener, i realiteten er skatteprosenten for selvstendige rundt 50% (skatt+trygdeavgift+ billigste forsikring mot sykdom/arbeidsløshet) selv om de tjener aldri så lite. Du kan trekke fra utgifter, selvsagt: flott for kapitalintensive bedrifter, ikke fullt så flott for kunnskapsbedrifter. Og det er bare en liten bit av det absurde ved situasjonen. Nei, takke meg til...

Admin sa...

Et skattesystem der de minst bemidlede får mer å rutte med og de rikeste betaler mest - og som sørger for at det kommer inn det samme til fellesskapet med dette systemet som dagens kan det da umulig være noen politisk uenighet om å gjennomføre.

Hagen flykter fra skattetrykket. Om et nytt system hadde ført til høyere skattetrykk for Hagen - som jo "mindre skatt til lavtlønte" impliserer - så synes jeg det er pussig at han ikke hadde skatteflyktet da også.

Høyresida med Vox inkludert bør være klare på om de ønsker at Hagen og milliardærkameratene skal betale mer, mindre eller samme skatt som i dag. Høyresida går så vidt jeg har fått med meg inn for å avskaffe skatter som rikinger betaler inn mest på. Har ikke hørt at disse pengene skal hankes inn fra andre lommer rikingene måtte ha i buksa si.

Ingen grunn til å underkommunisere dette eventuelle faktum.

Oliver sa...

Svært bra kommentar.

All skatt på eiendom burde i utgangspunktet bort. Faktisk er den eneste rettferdige skatten å opprettholde, inntektsskatten, siden inntekt er det eneste fornuftige å beskatte for å finansiere en statsforvaltning. Hadde av den grunn vært interessant å regnet ut hvor høy inntektskatten måtte ha vært om det skulle vært den eneste.

Moms er også en uting, ettersom det senker verdien av en person sitt arbeid, når personen må regne inn statens andel av prisen på en vare.

Få alt over i flat inntektsskatt, så tror jeg vi er på riktig vei. (Offentlige utgifter må selvsagt senkes her).

Geir Kristiansen sa...

Det virker som Vox og høyresida spiller på hjemmebane og de har selv satt opp dommeren. Da er det godt at brumlebass kommer med en kommentar eller to.

Hagen har en moralsk ryggrad satt sammen av fire gummistrikk. Hele hans formue er basert på det skattesystem som han nå synes er for kjipt. Alle de fradragsmulighetene han har benyttet med hell gjennom årene til å bygge opp en stor formue er glemt når han nå sutrer for formueskatten.

Hvis man tar utgangspunkt i at staten må ha inn x antall kroner for å betale regningen for velferdssamfunnet så bli det nå 12 milliarder mindre dersom vi fjerner formueskatten. Løsningen blir da å hente inn 12 milliarder fra andre steder.

Mulig Hagen synes at det er rett og rimelig å legge dette på økt inntektsskatt siden han ikke betaler dette.

Jeg ønsker Hagen og co en god reise ti Sveits og jeg vil ikke felle en tåre når de drar.

Knut Johannessen sa...

Brumlebass og Geir Kristiansen:

Hvis dere leser hele bloggposten, så ser dere hva som er mitt forslag og som vil kompensere for bortfallet av formuesskatten. Som forøvrig ikke er 12 mrd, men som var 6,8 mrd i 2008 iflg. SSB. Så om dere for et øyeblikk glemmer Hagen og diskuterer sak, så vil bildet kanskje bli noe mer oversiktlig for dere?