tirsdag, juli 28, 2009

Norge som skatteparadis

Norge er faktisk et skatteparadis. Ikke hvis du driver med godteripushing (A. Hegers vokabular). Det holder altså ikke med lakrisbåter. Du må drive et rederi med ordentlige båter. Da kan du nesten ikke finne et mer skatteparadisisk sted. Da står Kristin Halvorsen ytterst på den røde løperen og ønsker tonnasjen din hjertelig velkommen.

Da kan du altså nyte godt av alle verdens "skatteparadis". Du kan ha en trust på Cayman Island, være bosatt både i Sveits og England og ha båtene i Norge. Bedre skatteplanlegging kan du nesten ikke få til. Bare spør Kristian Siem.

Jeg skal ikke moralisere over grunnene til at han fortsatt velger å skatte til Sveits, men konstaterer at han finner det norske skattenivået behagelig lavt til å drive rederivirksomhet fra. Og at han ikke liker formuesskatten i Norge:

Verken denne virksomheten eller formuen flagges hjem - Siem er kritisk til den norske formueskatten.

– Formueskatt på driftsmidler i næringslivet er en bestraffelse av industrivirksomhet som ikke tjener samfunnet. Den bør i hvert fall fjernes, mener Siem.I Norge betaler rederiene (ikke rederne) 0,6% i såkalt tonnasjeavgift. That's all. Derfor velger Kristian Siem å flytte båtene sine til Norge. Bare båtene. 0,6% til spleiselaget til Kristin er akkurat passe.

Så det er ingen tvil om at Kristin Halvorsen kan når hun virkelig vil.

Oppdatert 28. juli kl. 1540
Sylvia Brustad er ikke frustrert og sinna i dag. Bare glad for at Kristian Siem flagger båtene til Norge. Fra Cayman Island. (Ett av skatteparadisene som Kristin Halvorsen vil fjerne)

– Dette er en svært gledelig beslutning, sier Brustad. – Siem Offshore vil på denne måten bidra til å styrke verdiskapingen og sysselsettingen i det norske maritime miljøet. Beslutningen vil også ha positive effekter for det øvrige norske maritime næringslivet, og jeg håper flere vil følge Siems eksempel.

– Nyheten er nok en bekreftelse på at regjeringen har lykkes i å skape konkurransedyktige og stabile rammebetingelser for maritime bedrifter som ønsker å drive fra Norge, sier Brustad.

Jeg er helt sikker på at Brustad kunne skrive slike pressemeldinger hver dag, hvis andre bransjer i Norge også fikk 0,6% skatt.

1 kommentar:

Jassmonsteret sa...

De kunne gitt oljebransen 0,6% skatt, så hadde den sikkert blomstret noen år til.