onsdag, juli 01, 2009

Blodig valgflesk

Søndag skjedde en svært tragisk ulykke. 5 mennesker mister livet. Alt tyder på at høy fart har vært en medvirkende årsak.

Denne ulykken har valgkampstrategene i Ap funnet ut at de kan bruke til å sanke stemmer. Målet helliger middelet.

Derfor rykker nestleder Helga Pedersen ut i dagens VG og uttaler seg med stor skråsikkerhet om noe hun tydeligvis ikke har satt seg veldig godt inn i.

- Å luke ut verstingene og redde liv går foran alle andre hensyn, slår hun fast overfor VG.
Legg merke til utsagnet. For hun mener det ikke. Det hun egentlig sier er at vi må luke ut verstingene, men det må ikke koste for mye. Derfor satser vi på fotobokser med gjennomsnittsmåling. Problemet løst.

Jeg går ut fra at de pårørende til alle som har mistet livet før denne ulykken, lurer på hvorfor det skulle ta 4 år før Ap fant ut dette.

Om Helga Pedersen hadde vært seriøst opptatt av å få ned antall dødsulykker, så hadde hun kanskje satt seg inn i analysemateriellet som Statens Vegvesen har utarbeidet. F. eks. UAG - Dybdeanalyser av dødsulykker.

I den siste rapporten fra 2007, finner man mye kunnskap om dødsulykker på veiene. Selv om fart er en viktig faktor, så er bildet langt mer sammensatt og komplisert enn det populistiske utspillet til Helga Pedersen. Blant annet er dårlige veier også en viktig årsak.

Pedersen er svært positiv til de nye fotoboksene som blir satt opp i disse dager: De måler gjennomsnittlig hastighet over strekninger på flere kilometer, og ikke bare på ett enkelt punkt, slik fotobokser av den gamle typen gjør.

- Slike vil vi ha flere av. Jeg ser at noen er mot dem på grunn av personvernet. Men her må personvernet vike for å redde liv, sier Pedersen.

Det er alltid en god grunn til at personvernet skal vike. Slik det var for hennes kollega Giske, da han serverte en særdeles mislykket polemikk mot Datatilsynets leder. Det finnes alltid et alter å ofre den på.

Når fiskeriministeren blir så tabloid som her, så er det vanskelig å argumentere mot. Ikke minst fordi det er relatert til en så alvorlig og følelsesladet ulykke. Men Frp og Bård Hoksrud får det ikke lett når han forsøker å argumentere for personvernet. Men også Datatilsynet har betenkeligheter:

Hovedspørsmålet for Datatilsynet er hvordan opplysningene behandles. Her vil tilsynet blant annet se på om det bør vurderes et signal i punkt A på at bilde er tatt, sletterutinene i punkt A og om opplysningene er tilfredsstillende sikret. I tillegg vil sletterutinene for bilder der første sjekk med akselavstand og vekt matcher men det ikke er samme kjøretøy.

Prosjektet vil bli fulgt opp av Datatilsynet. Selv om tilsynet har sagt OK til å prøve ut dette tiltaket, er det ikke sikkert at løsningen vil bli akseptert når den skal evalueres. Et slikt tiltak må også, dersom det skal gjøres permanent og utvides til andre steder enn på prøvestrekningen ved Lillehammer, eventuelt ha grunnlag i lovverket.
Men slike innvendinger møter Helga Pedersen på denne måten:

- Jeg synes Frps motstand er ubegripelig og ubarmhjertig. De viser virkelig mangel på solidaritet med dem som har mistet sine kjære i trafikken, sier Pedersen.


Man unnslår seg ingen ting i en valgkamp tydeligvis. Dette er bare pinlig.

I den perioden Ap har sittet ved makten har ca 1000 mennesker blitt drept i trafikken. Når det er 3 måneder igjen til valget, så har Helga Pedersen løsningen klar. I solidaritet med de pårørende, for å bruke hennes egne ord.

Rått valgflesk er særdeles usmakelig.

Oppdatert 1. juli kl. 2335:

Regjeringen har allerede satt et tak på 400 ATK (fotobokser). Pr. 1. januar var det totale antallet 374. Altså har Helga Pedersen max 26 bokser igjen før hun når grensen. Kilde: Nasjonal Transportplan 2010-2019, side 245.
Sitat:
St.meld. nr. 16 (2008-2009) gir ingen føringer når det gjelder utvikling i omfanget av punktbasert ATK fram mot 2020. Dette har heller ikke vært tema arbeidet med transportetatenes forslag. I gjeldende plan for utvikling av ATK (datert november 2006) er det lagt til grunn at det bør settes et maksimalt tak på antall ATK-bokser i Norge på 400. Pr 01.01.2009 var det til sammenligning 374 ATK-bokser i Norge.


Et annet sitat fra samme Transportplan som viser at utspillet til Helga Pedersen ikke har rot i virkelighetens verden er følgende formulering på side 289:

Spørsmål 143. ATK
Jf. side 286 Streknings-ATK
– Hvordan vil Stortinget få tilbakemelding om resultater av innføring av streknings-ATK?

Svar:

Streknings-ATK etableres som trafikksikkerhetstiltak i Norge fra 2009. Statens vegvesen skal gjennomføre en evaluering av hvilken effekt som oppnås
med hensyn til kjørefart og ulykker. Dette gjennomføres blant annet ved før- og etterregistreringer av fartsnivå og ulykkessituasjon. Resultater knyttet til fartsutviklingen vil kunne foreligge relativt raskt, mens det for å få holdbare
resultater knyttet til endringer i ulykkessituasjonen må påregnes et noe lenger tidsperspektiv (minst to år).

Stortinget vil underrettes om evalueringsresultatene
på egnet måte når disse foreligger.
Man skal altså evaluere de testutplasseringene som finnes før man kommer tilbake til Stortinget med resultatene. Og det tar minst to år å resultatene.

Helga Pedersen derimot, vet at dette virker umiddelbart.:

Ap-toppen mener fotobokser er det virkemidlet som virker raskest for å få ned ulykkestallene.

- Det virker umiddelbart, og vi kan uansett ikke bygge oss bort fra ulykker på veiene. Bedre veier og midtdelere er bra, men vi må også få langt flere fotobokser, sier Pedersen.

Er det noen flere som nå skjønner at dette er en valgbløff og ikke noe annet?

Oppdatert mandag 6. juli kl. 0840

Helga Pedersens utspill blir enda mer pinlig når NRK kan fortelle oss at Vegvesenet bare er halveis i forhold til de planer som er vedtatt og som skulle vært utført nå.

– Budsjettene ble ikke som forutsatt og kostnadssprekk på andre prosjekter har ført til at vi måtte bruke investeringsmidlene der i stedet for til midtrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak, innrømmer trafikkdirektør Kjell Bjørvig i Vegdirektoratet.
Man kan jo lure på om Aps nestleder i det hele tatt vet hva som foregår innenfor trafikksikkerhetsfeltet.

I den første fireårsperioden skulle Vegvesenet gjennomføre tiltak som er beregnet å gi en reduksjon i tallet på drepte og hardt skadde på 180. Men til nå har de bare fått gjennomført tiltak som gir halvparten så stor effekt.

– Vi beklager særlig at vi ikke har bygd mer midtrekkverk, for erfaringene fra Sverige er svært gode. De har hatt en konstant nedgang i tallet på møteulykker, sier trafikkdirektør Kjell Bjørvig i Vegdirektoratet.
Hva var det Helga Pedersen sa: "Redde liv går foran alle andre hensyn"? Ja, bortsett fra budsjettet til Vegvesenet da.

30 kommentarer:

Bjørn Jarle Røberg-Larsen sa...

Totalt usaklig bloggpost fra en notorisk Ap-hetser.

Helga Pedersen og Ap er opptatt av trafkksikkerhet, og vil iverksette tiltak for å få antallet ulykker, skadde og drepte ned.

Dette blir i din forkvaklede verden til et blodig valgkampframstøt. Ærlig talt, dette blir rett og slett for dumt.

Anonym sa...

Bjørn Jarle:

Ja, de ble nettopp opptatt av trafikksikkerhet, gitt.

Noe som er hele poenget i bloggposten til Vox.

Hvorfor i svarte har de ikke iverksatt tiltak før, for å få antallet ulykker, skadde og drepte ned?

Dette er valgflesk, ingenting annet.

Og bloggposten er helt på sin plass, og overhodet ikke usaklig.

Knut Johannessen sa...

Hyggelig med besøk av Aps komiske Ali.

Du er flink med invektiver, det skal du ha,men dessverre har jeg lest for mye av dine bloggposter til å ta deg så veldig seriøst.

Ap-hetser? Er det i samme klasse om Frp-hetser?

Men kan du svare på dette enkle spørsmål. Hvorfor har ikke Helga kommet med dette tiltaket før? Dere har hatt flertallsregjering i 4 år. Og ca. 1000 mennesker har mistet livet.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen sa...

Det har jo vrimlet med trafikksikkerhetstiltak fra regjeringen, bl.a. i forbindelse med NTP.

Det Helga nå tar til orde for er å fortsette dette arbeidet, som dessverre var sørgelig under den borgerlige regjeringen - og som vil bli en katastrofe med Frp (etter partiets egne utsagn om motstand mot midtdelere, motstand mot fartskontroll, motstand mot fartsdumper, salg av alkohol påbensinstasjoner etc).

Å omtale folk med andre politiske oppfatninger som "komiske Ali" viser jo hva slags agenda du har - hets mot Ap.

thoro sa...

Siden komiske Ali må ha det inn med teskje:

@helgape sa at dette "går foran alle andre hensyn". Da er de konkrete spørsmålene Vox og vi andre har bl.a. disse:

- Hvorfor har ikke regjeringen hatt dette som 1st prioritet før, men kommer med det nå i valgkampen i slutten av regjeringwperioden?
- Hvorfor har man ikke en MASSIV forbedring av veistandrder, for å spare liv, inkl 4-feltsveier, veiskiller, etc (øk. må jo være underordnet siden dette går foran ALT annet)
- Hvorfor gir man ikke fullt avgiftsfradrag for alt sikkerhetsutstyr i bil (tapt avgiftsproveny? Dette går jo foran ALT annet)
- Hvorfor redusere avgifter på el-biler, og ikke sikrere biler (dette går foran ALT annet, også klima etc)
- Og for å ta den helt ut: hvorfor ikke redusere max fartsgrense til 30 km/t også på hovedveier (idiotisk ide selvfølgelig, men... dette går jo foran ALT annet)

Du er kanskje ikke klar over det selv, men med innlegg som dette sprer bare ditt velkjente tilnavn seg enda fortere. Og jeg er helt enig i at det er vel fortjent.

Odd Frantzen sa...

Her er mye å kommentere.

For det første, vi står overfor et alvorlig problem som vi inntil nå ikke har greidd å løse. Alle mulige tiltak for å få bukt med problemet bør ønskes velkommen. Det er nesten utrolig at dette skal gjøres til en politisk kamp mellom partiene. DETTE bør vi vel kunne samles om? Man blir så lei denne evige politiske krangelen.

Så overskriften. Hvordan får man forslaget om fotobokser til å bli blodig valgflesk? Tiltaket vil garantert virke.

Og hvor finner man grunlag for å påstå at valgkampstrategene i Ap har funnet ut at dette er en sak de kan sanke stemmer på? Påstanden faller selvsagt på sin egen urimelighet. Jeg tror ikke noen politiske partier profilerer seg på en så alvorlig sak som dette. Bak forslaget ligger nok et ærlig og oppriktig ønske om å få gjort noe med dette alvorlige problemet.

Hvorfor denne kritikken mot fotobokser? Det har blitt sagt at problemet med personvern er mulig å løse. Punktum.

Selvsagt er ikke veiene i Norge så gode som vi skulle ønske oss. Og Arbeiderpartiet jobber for å få de bedre. Men det er selvsagt ikke gjort over natta. Men i veitrafikkloven står det ganske klart av føreren av et kjøretøy har et betydelig ansvar for å tilpasse farten etter forholdene. Alt for mange kjører alt for fort. Fartsgrensene blir oppfattet som veiledende, og ikke absolutte, slik de vitterlig er.

Skal man fokusere på noe som virkelig monner er det sjåførene sine holdningar til fart og fartsgrenser. DER vil jeg tro det er mye å hente. Reduserer man farten reduserer man sannsynligheten for ulykker betraktelig og betydelig. Hvorfor hører vi så lite om føreransvar i denne debatten?

Jeg er enig med Helga Pedersen at det blir noe merkelig å fokusere på personvernet i denne sammenhengen. Når det gjelder FrP så kommer det ikke særlig mange konstruktive forslag til hva man bør gjøre for å få trafikksikkerheten bedre, med unntak av det stadige kravet om bedre veier.

Får vi folk til å respektere de trafikkreglene vi har i dag vil antallet skadde å drepte i trafikken gå ned med det samme. Etter mitt syn bør fokus ligge der.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen sa...

I budsjettet for 2009 og i neste Nasjonal transportplan (2010-2019) vil Arbeiderpartiet ha en storsatsing på trafikksikkerhetstiltak. Viktige virkemidler er:
• midtrekkverk på to- og trefelts veier
• strakstiltak etter trafikkinspeksjoner
• utbedringer av kryss
• rumlefelt
• rydding av sideterreng
• bedre opplysning av utsatte veistrekninger
• flere gang- og sykkelveier og
• rassikring

I 2009 er det planlagt utført ulykkesreduserende tiltak på om lag 740 km ulykkesbelastet riksveg, og det er vil bli bygd midtrekkverk på 15 km to- og trefeltsveg. I tillegg vil det bli igangsatt arbeid med å bygge midtrekkverk på to strekninger, til sammen 15 km. Tiltakspakken, som også inneholder mange hunde millioner i trafikksikkerthetstiltak, er da ikke medregnet

Over 40 % av dødsulykkene er møteulykker – frontkollisjoner. En del av ulykkene skyldes at noen bilister foretar uvettige forbikjøringer. For å få redusert disse ulykkene må det settes inn kontrolltiltak og noe kan sikkert oppnås ved målretta holdningsarbeid. Dette er noe av det Helga er inne på, og sombl.a. Frp tydelig har markert at de er motstandere av.

Ulykker med tunge kjøretøy involvert får ofte fatale konsekvenser. Mer gods over på tog og sjøtransport, og dermed mindre godstransport på vei, er også viktige bidrag til å redusere antall trafikkulykker. Også her er de rødgrønne i en helt annen liga enn høyresiden når det gjelder innsats.

I partiprogrammet for 2009-2013 går Arbeiderpartiet inn for:

• Arbeiderpartiet vil arbeide etter en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Derfor vil vi øke innsatsen vesentlig for bedre trafikksikkerhet. Vi vil ha økt kontrollvirksomhet, mer rassikring, mer holdningsskapende arbeid og målrettede investeringer for redusert ulykkesfrekvens.
• Prioritere vedlikehold og trafikksikkerhet vesentlig høyere innenfor bevilgningene til vei og bane.

Sett dere inn i hva dere driver og ræler om før dere strør rundt dere med desperat personsjikane og kallenavn for å få fokuset vekk fra den totale mangelen på temakunnskap, da gjør dere en stor tjeneste for dere selv og vilkanskje etterhvert kunne bli tatt en liten anelse seriøst.

Knut Johannessen sa...

Bjørn-Jarle: Det er mulig at det er i overkant å bruke betegnelsen Komiske Ali, men dine bloggposter har så mange likheter med den originale Ali i sin totale mangel på selvinnsikt på dine og partiets vegne at det faller ganske naturlig. Men å bruke betegnelsen på deg, betyr jo ikke at jeg hetser Ap, med mindre dere er siamesiske tvillinger.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen sa...

Du kan selvsagt kalle både meg og Ap nøyaktig hva du vil - det samme kan andre folk på høyresida. Det sier tross alt en god del mer om dere enn om de dere beskriver.

Men min kommentar om Ap-hets var altså rettet til bloggposten din, der du kritiserer Ap for å nærmest være hyklerske i spørsmålet om trafikksikkerhet fordi Ap etter din oppfatning ikke har løftet et øyebryn for å se på trafikksikkerhet i inneværende periode. Når sannheten er den stikk motsatte, slik jeg grundig har beskrevet i en av kommentarenemine, da mener jeg det er helt korrekt av meg å si at du driver Ap-hets - og ikke Bjørn Jarle-hets - i bloggposten din.

thoro sa...

B-J R-L:

Om AP virkelig prioriterer dette så at det går foran alt annet, hvorfor er da ikke de tiltakene du lister opp allerede gjennomført i denne perioden?

Og istedet for at dere stadig sier at andre ikke har noen bedre forslag "..med unntak av det stadige kravet om bedre veier." - kanskje dere bør sette dere inn i fagrapportene som faktisk påviser at dette er den viktigste årsak til ulykkesnivået? Det er faktisk en grunn til at mange vil ha bedre veier raskere enn myndighetene får til.

Og før du sutrer mer om kallenavn og slikt, les den første kommentaren til denne bloggposten. Der legger du selv listen med personsjikane av bloggeier.

Knut Johannessen sa...

Odd Frantzen:Hvorfor jeg mener dette er valgflesk? Jo, fordi det kommer nå. Koblet sammen med en tragisk ulykke. Vi har ikke hørt et pip om at Ap skal fylle landet med ATM tidligere. Og fordi det nok ikke kommer til å bli gjennomført i den målestokken som Helga Pedersen proklamerer.

Statens Vegvesen har ett regelverk å forholde seg til når det gjelder ATM enten som frittstående eller som snittmåling. Dette kunne nok Helga P. og Ap fått vite ved å ringe Statens Vegvesen.

Men mitt banale spørsmål er at dersom dette er et så fantastisk virkemiddel, hvorfor har det ikke blitt gjort før? Hvorfor kommer det nå og hvorfor kobles det til den tragiske ulykken?

Og joda, jeg tror valgkampstrategene er akkurat så kyniske som jeg fremstiller det som. Noe som ikke er noe enestående for Ap.

Når du er inne på personvernet. Hvorfor tror du at Datatilsynet har vært kritisk?

Svaret er at vi har en tendens til å utnytte smutthull i så stor grad som mulig.

Alle bilister registreres uansett hastighet ved første fotoboks. I utgangspunktet skal dette slettes når man ikke har brutt fartsgrensen.

Men vi har ingen garanti for at myndighetene på ett senere tidspunkt vil beholde registreringen. For andre formål. Dette har man sett i England. f. eks.

Admin sa...

Ikke hver dag man leser at det å gå inn for flere fotobokser er å bedrive populisme!

Det blir jo så rart at man knapt nok kan ta det alvorlig.

At folk flest reagerer når det rapporteres om at det bedrives fartslek med dødelig utfall på splitter nye, supersikrede milliardveier - og at politikere ikke da sitter som stumme måpende esler men faktisk sier hva man ønsker å foreta seg det er av det gode.

Hver eneste dødsulykke på våre veier fører til at det bes om milliarder ekstra til veisikring. Når nå det ymtes frampå at svaret faktisk kan være noe annet også - at veisikring ikke er nok - så går høyresida v/Vox altså totalt av skaftet.

Man kan ikke annet enn å riste på hodet.

Frp sitt svar på "hvordan få ned grisekjøringen på norske veier" er sprit på bensinstasjoner og ikke et eneste positivt ord om fartsreduserende tiltak som f.eks fotobokser. Tvert i mot mener man fotobokser er en del av problemet.

Ap sitt svar, det som mediene har giddet å videreformidle, er flere fotobokser.

Ørsta-ordføreren sitt svar er tiltak mot ungdommen i bygda. Og jeg tipper kommunen vil be om at det installeres en fotoboks så fort som fy.

Har forøvrig Vox selv noen mening i saken han ønsker å orientere verden om nå når han (vel) har tømt seg for sedvanlige poltiske antipatier?

Morten Myksvoll sa...

Hvis Ap virkelig er for trafikksikkerhet så har jeg en ting å si: Midtdelere.

Knut Johannessen sa...

Brumlebass: Å gå inn for en masse fotobokser med HPs argumentasjon er populisme ikke noe annet.

Jeg har imidlertid en utfordring til deg, Bjørn Jarle og andre som er så kritiske til denne posten.

Hvor stor ulykkesreduksjon oppnår man ved ATK (automatisk trafikkontroll) i

a) tettbygd strøk
b) spredtbygd strøk

Vi snakker alle type ulykker, ikke bare dødsulykker. Tallene er lett tilgjengelig.

Konrad sa...

Det er alltid avveining mellom hensyn, problemet er at personvern alltid må vike fordi personvern er en slags luksus. Derfor er det betimelig at Vox tar opp dette, og det er ganske ekkelt av Ap å slå politisk mynt på en tragedie.

Samtidig gjør Vox spm om ulykker litt for enkelt. Nå er det slik at det uansett er farten som dreper, særlig fart i forhold til veistandard. Det er naivt å tro at man kan "investere vekk" trafikkulykkene, faktum er at noen tiltak for å øke veistandarden paradoksalt nok fører til flere ulykker (dette skyldes det trafikkforskerne kaller overkompensasjon). Hadde bilførere akseptert samme sikkerhetsregime som i luftfarten ville vi opplevd et dramatisk fall i antall alvorlige ulykker.

Anonym sa...

Synes no Ap's komiske Ali er et meget treffende og passende oppnavn på Rødberg-Larsen, jeg.

Anonym sa...

Problemet med ATM er at du blir tatt bilde av ved første passeringspunkt - altså før det er overhode er bevist at du har gjort noe som helst lovbrudd. Dette bildet blir oppbevart til du passerer neste punkt og blir fotografert igjen. Bildene blir så sammenlignet og på bakgrunn av tiden du har brukt på strekningen blir din hastighet regnet ut. I motsetning til vanlig ATK hvor du blir "tatt" når du bryter vegtrafikkloven, blir du med ATM mistenkt for det med en gang du passerer et gitt punkt. Her er "uskyldig til det motsatte er bevist" snudd til "mistenkt til bevist uskyldig". Siden det å sette opp midtdeler eller lage forbikjøringsmuligheter er for dyrt, har ATM akkurat som ATK kun et fiskalt formål. Innkreving av tilleggsskatt forkledd som trafikksikkerhetstiltak. Takk Ap for dette i likhet med 15-20 andre skatte- og avgiftsøkninger. Og vær så snill og husk det til høsten.

Morten Myksvoll sa...

Et av problemene med Ap er at de ser på dette som et lite offer for å få mye bedre trafikksikkerhet. Problemet er at det er mange små offer på haugen allerede, og personvernet holder på dukke under. I tillegg er effekten av fartsmålere forsvinnende liten. Tenk deg nedbremsingen før boksene i dette tilfellet. Jeg kan bare se at det blir verre enn det allerede er. Panikken tar folk når de ser boksen og hugger på bremsen, selv om de kjører i 75 fra før.

Admin sa...

Litt merkelig å sitte her å diskutere noe sånt - når debatten de siste 20 år har handlet om å se veivennlige partier løpe til mediene hver gang en bil kræsjer inn i en annen og se dem rope ut om økte bevilgninger og at "de som styrer" begår mord.

I og med at varianter av denne dansen foretas hver eneste gang så reagerte jeg personlig ikke med vrede og sinne da mandagens debatter handlet om behovet for midtdelere. Sågar i tunneller. I Dagsnytt18 handlet da følgelig debatten om - som den altså alltid gjør i etterkant av ulykker - om veisikring. Organisasjonen "Nei til frontkollisjoner" fikk legge ut om at "om man hadde hatt midtdelere så hadde det ikke skjedd møteulykker". Heldigvis var det en veivesenkar også i studio som fikk slått fast håpløsheten i forslaget "midtdeler i tunnell".

Ingen andre var representert. Sjåførenes rolle var altså ikke på tale i det hele tatt.

Når så nyheten kommer om at den ene sjåføren kan ha kjørt i opp mot 200 kilometer i timen - skal ikke dette diskuteres? Skal politikere overse det. Jeg er selv fra distriktet og vet hvordan det har blitt grisekjørt det siste året. Uten at det har blitt kommentert. "Går det så går det". Jeg forventer og forlanger at politiker er klare og tydelige på hva man ønsker å foreta seg mot slikt. For det går aldeles ikke.

Er det eneste politisk korrekte her å be om enda mer sikring av vei? Er det forbudt å se på andre tiltak - tiltak som demper fart? Dette er åpenbart det siste tabu - visse ting skal rett og slett ikke snakkes om.

At det skal være så sårt å diskutere sjåførers ansvar for egen kjøring har jeg problemer med å forstå.

Flott at Pedersen viser at politikere får med seg og blir med på debatten absolutt alle andre i dette landet også har fått med seg og er med på.

Debatten som ikke handler om ulykken i helga - men det at det norske folk kjører mer og mer gris. Til, naturlig nok, stadig økende fare for det samme norske folk. Og at noe naturligvis må gjøres.

Utfordringen din, Vox, kan du sikkert google deg fram til og skrive en bloggpost om.

Knut Johannessen sa...

Brumlebass: "Debatten som ikke handler om ulykken i helga - men det at det norske folk kjører mer og mer gris. Til, naturlig nok, stadig økende fare for det samme norske folk. Og at noe naturligvis må gjøres."

Det du tydeligvis ikke har fått med deg er at faren faktisk ikke er økende, men minkende.

Hittil i år er det 97 drepte i trafikken. Samme periode i fjor: 137. En reduksjon på 30%.

Jeg trenger ikke google utfordringen, den har jeg selvsagt på plass for lengst, men jeg forstår at fakta forvirrer deg.

Knut Johannessen sa...

Odd Frantzen: En tilleggskommentar til spm ditt: "Så overskriften. Hvordan får man forslaget om fotobokser til å bli blodig valgflesk? Tiltaket vil garantert virke."

Jeg fikk et tips som styrker meg i troen på at dette er bare et valgkamputspill og ikke noe annet.

Helga Pedersen sier at om Ap vinner valget, så skal det settes opp streknings-ATK på alle ulykkesutsatte steder.

Vegdirektoratet sier noe helt annet. I reportasje i Aftenposten 3. juni siteres Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet, forteller til bladet Motor at det vil gå omkring 10 år før alle anleggene er på plass.

Direktoratet ser for seg rundt 40 anlegg for strekningsmåling i Norge.

Men før utbyggingen trappes opp, vil myndighetene se hvordan de første anleggene fungerer.

Sett i lys av dette, så tror jeg trygt påstanden om valgflesk kan opprettholdes.

Anonym sa...

De fleste ser ikke ut til å få det inn i pappen at veinettet er blitt underprioritert i Norge i lang tid, sammtidig så nabolandene har bygd og bygd. Dårlige antikke veier tar liv. Der hvor veier blir utbedret går statstikken ner. Bedre biler med feks antiskli og airbag redder liv. De som stemmer på partier som stemmte ner forslag til oppdatering av veien i tiår etter tiår etter tiår osv har ansvar for mange av de anntall drepte. Det hva simpelten andre ting dere ønsket mer. En fartskampanje har liten effekt da unge tror de er flinkest og udødelige uannsett. Fotobokser er en joke. Gjennomsnittsberegning fører ikke til at han bak deg ikke vil være foran deg. De kan ikke sette fotobokser hver 10 meter eller på alle veier. Får han som kommer mot deg et illbefinnene, så kommer ikke fotoboksen uti veien å hindre han i å mose deg. Fotobokser bygger en som et dårligt plaster på såret for å slippe å bruke penger.

Yosh sa...

bra post Vox. klarte ikke annet enn å riste på hodet da jeg leste saken.

IvarE sa...

Jeg ser rødt (bokstavlig talt :D) når Pedersen presterer å si slikt som: ”- Slike vil vi ha flere av. Jeg ser at noen er mot dem på grunn av personvernet. Men her må personvernet vike for å redde liv”.

Det er få ting jeg anser som mere hellig enn personvernet, og ALLE andre muligheter skal etter min mening prøves før man går på akkord med personvernet.


Odd F.:
”Skal man fokusere på noe som virkelig monner er det sjåførene sine holdninger til fart og fartsgrenser. DER vil jeg tro det er mye å hente. Reduserer man farten reduserer man sannsynligheten for ulykker betraktelig og betydelig. Hvorfor hører vi så lite om føreransvar i denne debatten?”

Nettopp, men du trekker forkjært konklusjon.
Man øker ikke sjåførenes respekt for trafikkregler ved å fokusere på redusert fart som vidundermiddel. Når fartsgrenser settes vilkårlig og / eller i hht diverse politiske / byråkratiske innfall, så mister folk respekten for dem. En gitt fartsgrense er ikke en ”hellig bestemmelse” som gjør alle som kjører fortere til mordere mens alle andre er ufarlige lam. Du kan jo forsøke å kjøre bil inn til Oslo østfra. Ved bygrensen på landets antagelig sikreste vei (4 felt i hver retning, midtdeler, rett og oversiktlig) dropper fartsgrensen plutselig og uforklarlig til 80, fordi det er politisk bestemt at ”vi vil ikke ha høyere fart enn 80 km/t innenfor byens grenser”, og på et utall av mindre veier på østlandet og sørlandet (gjelder formodentlig hele landet) kan du titt og ofte oppleve at en uoversiktlig vei med elendig standard og 80-grense avløses av en oversiktlig og relativt god vei og 50-grense. Typisk idet du passerer en kommunegrense.
De dårlige veiene, de tilsynelatende vilkårlige fartsgrensene og metodene for å flå folk etter boka skaper ikke trafikkrespekt. Tvert om!

Odd og Brumle:
Kan dere vennligst slutte å gjøre som Kristin H.: Uansett hva saken gjelder så svarer hun (og dere) heller med hva dere tror at Frp vil gjøre enn å holde dere til sak.

Anonym:
Her er "uskyldig til det motsatte er bevist" snudd til "mistenkt til bevist uskyldig".
Nettopp, og det er det som gjør Pedersens tankegang så forkastelig. I tillegg til kynismen i valgflesk-utspillet, selvfølgelig.

PS: Hvis dette virkelig ikke var rått bacon, hvorfor er det da Fiskeriministeren, Aps nestleder, som uttaler seg, og ikke samferdselsministeren (på vegne av regjeringen) eller Torstein Rudihagen (Aps samferdselspolitiske talsmann) på vegne av Ap?

Konrad sa...

Noen flere fakta til folket:
Norge har (sammen med Sverige) minst ulykker pr kjørte kilometer, og Sverige har som kjent en annen veistandard. Så hva er forklaringen? Forklaringen er i hovedsak fartsgrenser tilpasset veistandarden kombinert med god opplæring av førere og omfattende trafikkontroll.

Investeringer i fysisk infrastruktur bidrar til trafikksikkerhet først og fremst punktvis der skilting og førerens ferdigheter ikke er tilstrekkelig.

Admin sa...

Vox - du skriver at problemet er i ferd med å bli mindre og bruker antall drepte i trafikken fra ett år til annet som mål på det.

"I 2005 ble det beslaglagt 3633 førerkort. I 2008 hadde tallet økt til 6137, viser UPs statistikk. Det er en økning på hele 69 prosent."

Mulig de rødgrønne har instruert UP til å jobbe hardere og bedre. I så fall er jo flott. Men å tolke 69 prosents økning i førerkortbeslag som et tegn på at ting blir stadig bedre har jeg vondt for å godta sånn uten videre.

Synd at du ikke kommenterer hvorfor det å ta opp føreransvar i en debatt om trafikkulykker skal være så problematisk. Det får da være måte på til politisk korrekthet. Kjører folk i 150-200 så må man tåle at høy fart og sjåførkultur i enkelte miljøer debatteres.

Uten å gå helt fra konseptene.

Konrad: at de fleste i Norge kjører fint er flott. At noen ikke gjør det - ja vi vet alle hvem det er, og bortimot 100% er menn - må vi allikevel kunne diskutere. Gjennomsnittsfarten i Eiksundtunnellen betydde null og niks - det samme gjelder gjennomsnittskjøreegenskapene til den norske sjåfør. Det er utskuddene vi må bekjempe.

Anonym sa...

Er lenge si jeg har sett UP, å sende UP ut for ofte er dyrt. Fotoboks er billigere selv om det ikke vil senke ulykkestatistikken nevneverdig. Fartskampanjer har vi hatt før uten at det fungere. Folket lære ikke, å gidde ikke sette seg inn i saken dypt nok. 2-3 slagord og jeg kunne blitt diktator i dette landet. Å fighte mye for å få på plass restriksjoner på rettigheter er ikke nødvendig. Det tar mye av folket seg av sjøl, servert på et fat til den som ønsker absolutt makt. Ærlig talt så er det få som ikke kjøre for fort galt som det enn er, så de gylne flinke er inne på forumer å ikke ute på veiene mye. Det hva engang folket kjempet for å få rettigheter. Så ble de blaute å gjør hva de kan for å levere ifra seg ansvaret til myndighetene. Farlig dumt er det.

Knut Johannessen sa...

Brumlebass: Det kan jo være at det er korrelasjonen mellom økning i førerkortbeslag og nedgang i antall drepte. Du luker jo ut verstingene ved førerkortbeslaget.

Det er ikke noe bevisst valg å ikke kommentere føreransvar. Den debatten tar jeg gjerne. Det er ikke noe tvil om at det må fokuseres på. At jeg ikke liker HPs utspill og er skeptisk til snitt-ATK, betyr jo ikke at jeg synes det skal være fritt frem i trafikken.

Jeg er faktisk ganske stolt over at jeg i løpet av vel 30 år som sjåfør ikke har fått en eneste fartsbot. Ikke et forelegg en gang. Det betyr ikke at jeg ikke har vært kvalifisert for det. Med snittkjøring på mellom 25-30000 km pr. år, så synes jeg det er bra.

Jeg synes det bør være mer politi på veiene, gjerne i sivil. Da kan man luke ut ikke bare fartsbøllene, men også andre farlige sjåfører. Ikke minst rusa sjåfører. Og vi må bruke mer på trafikksikkerhetstiltak.

Så selv om jeg deler noen av Frps synspunkt på ATK, så betyr det ikke at jeg kjøper øvrige av deres argumenter.

Milton Marx sa...

Det jeg savner med fotobokser i Norge, er bedre varsling. Meningen bør ikke være å avskrekke via usikkerhet. Plasser boksene der hvor det virkelig er avgjørende at førerne senker farten (ulykkesbefengte punkter). Bruk fotoboksene til det de er gode til, og trygg veinettet ellers der det er behov for det, selv om det koster.

Målet er ikke å ta fartssyndere, målet er ikke at loven overholdes - det er å redusere ulykkestallet, hvilket ikke nødvendigvis er det samme. Kutt moralen i alt dette. Det handler ikke om hvordan vi får bilførerne til å bli mer moralske, men om hvordan vi unngår ulykker.

Og la oss da endelig få satt tingene i perspektiv. Det dør dobbelt så mange i Norge som følge av selvmord som det dør i trafikken. Det dør mange ganger flere i Norge som følge av dårlig sykehushygiene. Hvor mange dør ikke mens de fortsatt står i behandlingskø?

God sommer til alle, om med et ønske om at ingen her kommer ut for noen ulykke.

PS: For et par timer siden måtte jeg bremse i en grad jeg aldri før har gjort i mine 25 år bak rattet. En 11-12 års gutt løp over motorveien. Da bilen foran meg bremset var det to ting som reddet meg: Avstanden og ABS-bremser på 4 hjul. En nesten to tonn tung bil bremset så raskt at alle løse gjenstander haglet i dashbordet, men likevel var det en behagelig fartsreduksjon. Det ble ingen ulykke.

Jeg synes saken illustrerer at moderne sikkerhetsutstyr er viktig, og at et flott sikkerhetstiltak ville være å fjerne avgifter på denslags - særlig ettersom at den norske stat har tilstrekkelige inntekter uansett.

Mysil Bergsprekken sa...

BJRL:

"I budsjettet for 2009 og i neste Nasjonal transportplan (2010-2019) vil Arbeiderpartiet ha en storsatsing på trafikksikkerhetstiltak."

Ja, de vil begynne med den storstilte satsninga i 2010. Men DNA har sittet ved makten mesteparten av etterkrigstida. Imens har det offentlige Norge sakte men sikkert (og i økende tempo, kan man få inntrykk av) forfalt. Dårlig standard på og vedlikehold av veier, jernbaner og andre offentlige byggverk (skoler, kirker, svømmehaller). Industri flagges ut pga. for dårlige rammebetingelser. Mesteparten av (om ikke hele) det øvrige Vest-Europa har gått forbi Norge. DNA har hatt sjanser i fleng, men forspilt dem alle.

Hvorfor i huleste skal vi tro på at DNA vil ta skjeen i en annen hånd i 2010? Hvorfor skal folk la seg lure til å stemme på DNA? Vi vet rimelig godt hva vi har fått, og kommer til å få! Skal det fortsette slik, vil Norge være det fattigste landet i Europa før vi vet ordet av det. Et land uten akseptable veier og jernbaner; uten industri og arbeidsplasser. Et land med mye "penger på bok", som ikke kan brukes fordi noen påstår at det gir renteøkninger (noe som angivelig er det verste som kan skje).

Hurra for sosialdemokratiet! Så langt har ingen klart å finne opp en verre ideologi. Jeg trodde ærlig talt at kommunisme var verst, men når man ser på utviklinga i land der sosialdemokratene har fått herje de siste åra (Norge, Sverige og Storbritannia); er det vanskelig å tro at kommunister kunne ha gjort enda større skade.