lørdag, august 15, 2009

Misbruk av ministermakt

Er det noe du ikke liker i helse-Norge, kan du ta en telefon til Bjarne Håkon. Men skal du oppnå noe, bør du enten være en god venn. Eller statsrådskollega.

Heidi Grande Røys har suverent hoppet over minst to ledd i beslutningskjeden og fått Bjarne Håkon Hanssen til å omgjøre et vedtak gjort av styret i Helse Førde. Det lukter ikke godt.

Helse Førde sliter i likhet med andre foretak med å nå budsjetterte mål. Derfor er de pålagt en innsparingsramme på 100 mill. Styret vedtok å selge en bygning i Florø som tidligere hadde huset sykehuset der. Bygget som nå ikke er i bruk, belaster regnskapet med 7,5 mill pr. år. Det har en bokført verdi på 75 mill, mens teknisk verdi er anslått til 25 mill.

Kommunen ville kjøpe bygningen, men ikke i en åpen anbudsrunde. Det sa styret i Helse Førde, nei til. Da det ble besluttet å selge bygningen, kom dette fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys for øret. Som i sin tur ringte Bjarne Håkon Hanssen. Og fikk stoppet salget.

At hun og Hanssen dermed overprøvde et demokratisk valgt styre i et helseforetak, later ikke til å bekymre statsråden:

Ministeren stadfestar at ho stansa Helse Førde-salet.

– Ja, det legg eg ikkje skjul på: Mellom anna ringde eg Bjarne Håkon Hanssen frå Island då eg las på NRK Sogn og Fjordane på mobilen min om at det var snakk om sal av sjukehusbygningen. Det salet vart stansa av helseministeren etter at eg tok den telefonen.

Helse Førde som er i ein desperat økonomisk situasjon ville i vår selje sjukehusbygningen i statsråden sin heimkommune Flora for å spare sju millionar i året.

Grande Røys meiner vedtaket var så uakseptabelt at styrevedtaket måtte overprøvast.

- Bort i natta

– Den gongen refererte eg berre det som stod på nettsidene til NRK Sogn og Fjordane, og at eg var kjend med at Flora kommune var inne i biletet i forhold til vidare bruk av huset, og eg meinte det var ville vere rett og slett bort i natta. Det var han samd i, og difor vart salet stoppa

Legg merke til: "eg var kjend med at Flora kommune var inne i bildet...." Heidi Grande Røys deler nemlig seng med kommuneoverlegen i Florø: Jan Helge Dale. En markant politiker for Ap i kommunen. Nå leder for Flora Ap. Som også har en rekke jern i ilden når det gjelder helse i Kommunen. Ikke minst som daglig leder av legegruppa ved Sunnfjord Medisinske Senter

Så det er kanskje ikke så rart at hun "vart kjend med".

I går var det valgkampåpning for SV i Florø. Og nyheten om at Grande Røys hadde fått trumfa gjennom stans av salget, kan være en meget god stemmesanker på kysten av Sogn og Fjordane. Det har alltid vært en strid om de tidligere lokalsykehusene. Ikke minst for Florø/Flora som mistet sitt.

Og Heidi Grande Røys har ingen problem med å skryte av maktmisbruket sitt i valgkampen. I dagens utgave av Firdaposten (ikke på nett ennå) kan vi lese:

SV har aldri hatt så stor gjennomslagskraft her i fylket som dei har hatt med Heidi Grande Røys i regjering. Og ho fortel at ho ikke er redd for å bruke makta.

- Dette handler om å tore å ver politikar. Eg går til val på saker som opptek folk i Sogn og Fjordane, og dei sakene kjemper eg for i den posisjonen eg er i, seier ho.
Og konkluderer med at sykehuset skal i drift igjen. At denne beslutning også til slutt involverer hennes samboer, ser ikke ut til å plage ministeren i nevneverdig grad.

Begrunnelsen som Bjarne Håkon Hanssen bruker, er hensynet til samhandlingsreformen. Men det er en reform som vi bare har sett konturene av. Vi har ikke sett noen detaljer som tilsier at Florø vil få ett nærsykehus. Og om de får det, så er det heller ikke sikkert at det gamle bygget passer. Som ordfører i Flora, Bente Steindal Frøyen, sier som et argument for at kommunen skal få kjøpe det billig:

Ordføraren fortel at om nokon skal overta bygget er kostnadene med rehabilitering store, noko som vil luke ut mange interessentar.

Da passer det jo fint for en kommune som nettopp har kommet ut av Robeks klør.

Denne saken lukter vondt av flere grunner. En ting er at Grande Røys og kommuneoverlegen er samboere. En minst like viktig sak er at man overkjører et demokratisk valgt styre som har fått pålegg om å spare penger. Nå må styret i Helse Førde finne andre poster å kutte på.

Men det er flere statsråder som leker helseminister i Sogn og Fjordane. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har tydeligvis ikke fulle dager i departementet sitt, så hun engasjerer seg for sitt sykehus i Lærdal. Hun har gått enda litt dypere ned i materien og blander seg bort i en midnre omorganisering av ledelsen ved det lokale sykehuset.

Navarsete nøyer seg ikke med en telefon. Hun tar opp saken med Hanssen. Øye til øye.

Jeg skjønner frustrasjonen til styreleder i Helse Førde, Clara Øberg. Hun lurer nå på hvor mange helseministre som egentlig styrer i Sogn og Fjordane.

Styreleiar i Helse Førde Clara Øberg meiner det byrjar å bli vel mange helsestatsrådar i Sogn og Fjordane.

– Det blir veldig vanskeleg for styret å gjere eit arbeid dersom det spreier seg ute blant folk at det ikkje er så nøye kva styret vedtek. Vi berre går til vår minister, så blir det nok ordna. Den haldninga har spreidd seg i Sogn og Fjordane, og det gjer at integriteten til styret blir svekt, og det blir veldig vanskeleg å drive styrearbeid i Helse Førde.


Som en liten etterskrift så kan jeg nevne at jeg kanskje er følelsesmessig inhabil i saken. Jeg er født i Florø og var faktisk med i protesttoget som ble holdt i 1971 da regjeringen Bratteli besluttet å bygge et sentralsykehus i Førde. Noe som var begynnelsen på slutten for sykehuset i Florø. En beslutning som i dagens lys, var riktig. Historien om sykehusstriden i fylket, kan du lese her.

Men det forhindrer ikke at jeg reagerer mot det overtrampet som både Heidi Grande Røys og Bjarne Håkon Hanssen har gjort. Man kan ikke bare overprøve styret i et helseforetak fordi Heidi Grande Røys synes at det er så godt å sitte på stortinget/i regjering. En statsråd må ha mer helhetlig syn enn hensynet til seg selv og sine.

10 kommentarer:

are salomonsen sa...

bare navnet til fru røys passer jo bra her oppe i røysa. en haug med sosialister som sier alle skal tenke på alle, men som bare har egeninteresse i hodet.

Admin sa...

Forstår ikke helt problemet med at folk deler seng og at folket i kommunen blir fornøyd.

"Demokratisk valgt styre"? Om et "demokratisk valgt styre" i et helseforetak går inn for en aldeles håpløs beslutning - kutte ned på desinfiseringsmiddel eller bytte ut alle leger med russiske som ikke kan norsk fordi de er billigere i drift - er det ikke helseministeren som har ansvaret for at de håpløse beslutningene IKKE settes ut i live?

Om svaret er "Nei - 'det demokratisk valgte styret' har all makt og skal ikke besudles" så er det åpenbart systemet det er noe feil med.

Demokratisk kontroll betyr demokratisk kontroll og ikke styrekontroll. Og takk og lov for det.

Og når det er greit at lobbyister påvirker regjeringsmedlemmer da kan det da ikke være så forferdelig at regjeringsmedlemmer påvirker regjeringsmedlemmer.

Flott at man som politiker kan gjøre sitt for lokalbefolkningen som velger en inn. Ser ikke problemet her.

Knut Johannessen sa...

Brumlebass: At du ikke ser problemet,hadde jeg ikke ventet heller.

1. Du glemmer at styret i Helse Førde er underlagt styret i Helse Vest. De burde vel også ha et ord med i laget?

2. Mener du i fullt alvor at det ikke er problematisk om en statsråds samboer er en part i saken? Hvorfor har vi da et regelverk om inhabilitet?

3. Så et vedtak som er fattet av et styre i et statlig organ kan enkelt overprøves av en statsråd som ikke liker det. Vel og merke en statsråd som ikke har fagansvar for området?

Hvis styrer gjør ting som ikke behager eieren, kan han selvsagt bytte dem ut. Men å gå inn og detaljstyre virksomheten ligger ikke i rollefordelingen.

4.Stortingsrepr. velges ikke for en by, men for et fylke. Det er langt fra enighet om det hun har gjort i andre deler av fylket. Uproblematisk?

Men du foretrekker kanskje det uopplyste eneveldet.

Jeg gad vite om din reaksjon hadde vært den samme om en Frp-statsråd hadde gjort det samme?

Kirsti Cath sa...

At handlinger ala dette ikke får noen negative konsekvenser - for noen av de involverte, slutter aldri å forundre meg.

Admin sa...

Vox: om man som borger er misfornøyd med styringen av lokalsykehuset hva er den korrekte framgangsmåten for å ytre denne misnøyen?

Og om nå informasjon om denne misnøyen skulle slumpe til å stige helt opp til de folkevalgte som sitter med makta og ansvaret for styringen av dette sykehuset: hvorfor i alle dager skulle de ikke kunne bruke denne makta til å foreta seg noe umiddelbart?

De som stemte på de rødgrønne og er misfornøyde med regjeringens beslutninger - denne inkludert - finner seg nok da andre partier å stemme på.

Jeg tror jeg dog tilhører den gruppen som ikke ser på det som så gærn't at de man velger inn faktisk benytter seg av makta de har.

For å som borger bli møtt med "dette aldeles håpløse som du her bringer til torgs kan dessverre ikke jeg gjøre noe med fordi det teknisk sett er mer korrekt at styret har det siste ord" fra folkevalgte politikere er med andre ord ikke noe som jeg ønsker meg veldig mye mer av i vårt samfunn.

Er sånn sett mer tilhenger av demokrati enn byråkrati. Folket skal ha makta. Og politikere skal kunne gripe inn mot idioti i det de har ansvaret for. Når som helst.

Og om det kommer fra eller via regjeringskolleger eller regjeringskollegers ektefeller eller regjeringskollegers ektefellers bestemødre eller rett og slett gjennom et signert eller anonymt avisinnlegg det er i alle fall for meg underordnet.

Snakker forøvrig generelt. Og det antar jeg du også gjør. Det handler vel verken om SV eller Frp for noen av oss her, gjør det vel.

Mener du at enhver styrebeslutning i et sykehus ikke skal kunne overprøves av helseministeren?

Jeg antar nei.

Mener du at en slik overprøving aldri skal kunne skje etter tips fra en regjeringskollega?

Jeg antar nei.

Mener du at en slik overprøving aldri skal kunne skje etter tips fra en som en regjeringskollega "deler seng med"?

Her må jeg vel anta at svaret er Ja i og med at du skrev dette blogginnlegget.

Og jeg synes dette bare er rart.

Folket har makta. Makta skal brukes. Og så får hver enkelt gjennom valg si om man har vært fornøyd med regjeringens maktbruk eller ei.

Så også i denne saken.

Knut Johannessen sa...

Folket har makta? I dette tilfellet 1 - en statsråd? Det forteller vel det meste.

Hvor går grensen din for en statsråds maktbruk?

Selvsagt skal en statsråd kunne overprøve et styre. Men da bør det være en alvorligere sak. I dette tilfellet er det en tom bygning som skal selges. Og som belaster et helseforetak med 7,5 mill hvert år. Et foretak som helseministeren har forlangt skal spare 100 mill.

Og som pga av at HGR ikke likte beslutningen, nå må finne andre tiltak.

Vel, du må gjerne fortsette ditt forsvar.

Admin sa...

Vox populi: statsråden kastes om vi som stemte ham fram er tilstrekkelig misfornøyde. Så virker ikke å være tilfelle. Selv klarer jeg knapt nok å mene noe om denne konkrete saken der borte på vestlandet og derfor forsøker jeg å se om det er noen generelle prinsipper bak din argumentasjon.

Men det er det altså ikke: maktbruken er ok - men saken er etter din mening så liten at man ikke burde brukt makt. Jeg antar at en og annen rødgrønn velger - ja kanskje blå også - i Røys sitt hjemfylke som er uenig med deg.

Og om hun er helt alene så er jo dette en dårlig sak både for regjering og involverte partier. Selv klarer jeg altså ikke å bry meg stort.

Anonym sa...

Kirsti: Det forundrer meg også. At politikk betyr at normal etikk og moral ikke gjelder er virkelig forunderlig.

Lars

Sir Isaac sa...

Grande Røys er vel muligens den faglig sett aller svakeste statråd vi har hatt på veldig lang tid. Hun er vel den statsråden (muligens slått av Giske) som har fordelt mest til små pressgrupper på bekostning av felleskapet de siste tyve år. Betimelig spørsmål fra styreleder Øberg egentlig - hva skal vi med styrer til når statsråder allikevel skalter og valter etter eget forgodtbefinnende? Dette er typisk detaljstyring som topppolitikere i Norge elsker å drive med. I stede for å tenke helhet og langsiktig, er det jo så mye lettere å ta tak i filleting og detaljer. Og at andre egentlig har fått den jobben betyr ikke så mye. Respektløst fra de rød/grønne som vanlig, ikke bare for personene som har fått oppgaven å ta disse beslutningene, men først og fremst overfor befolkningen som systemet er opprettet for og beslutningsprosessene som er besluttet. Og at statråder fra S&F er nettopp statråder for S&F er jo ikke første gangen vi ser... Noen som husker Kjell Opseth?

Kim sa...

Nå vet ikke jeg hvem Brumlebass er, men sjelden har jeg sett noen ro så hardt. Det jeg reagerer på er at Røys satt på Island og så på telefonen sin at bygningen skulle selges. Dette likte hun ikke og tok en telefon til BHH som stanset dette. Hva slags beslutningsgrunnlag hadde hun for å stanse dette salget? hadde hun deltatt i utredningen som førte fram til salget, hvilke alternativer som var, kostnader ved å sitte på denne tomme bygningen kontra andre sparetiltak osv? Likevel mener hun at dette var et helt uakseptabelt forslag. Hvordan kan hun si dette? Kanskje har hun hatt sin egen utredning sammen med samboeren, kommuneoverlegen? Selvfølgelig stinker dette.