søndag, august 09, 2009

Som LO roper i skogen

Jens Stoltenberg liker dårlig at de rike gir penger til Frp. Han drar det moralske kortet opp av lommen.

Statsminister Jens Stoltenberg mener finanstoppene som gir millioner til Frp burde vist større ydmykhet og takknemlighet for den norske velferdsstaten,

skriver Dagens Næringsliv.

Nå trodde jeg velferdsstaten var et spleiselag der også rike mennesker har bidratt. Både med skattekroner og bygging av arbeidsplasser. Den er i alle fall ikke en fortjeneste som bare skal krediteres Arbeiderpartiet.

Forsvinner formueskatten, slik flere av Frp-giverne ønsker seg, mener Stoltenberg det vil gavne dem, men ikke samfunnet.

- De 100 rikeste menneskene i Norge vil få opp mot fem millioner kroner hver i skattelette hvis man fjerner formuesskatten. Fellesskapet vil få 12 milliarder mindre til sykehus, veier og skole. Det er et uttrykk for at Frp står for politikk der de som har mest fra før, skal få mye mer.


Det gjøres stadige forsøk på å fremstille frafall av formuesskatt som om det vil rasere velferdsstaten. Den utgjør 1,4% av totalt skatteproveny. I tillegg gikk den norske stat med 400 mrd. kr i overskudd i 2008. Men det er mulig Jens tror på dette selv. Jeg tviler.

Jens fremstiller det som om å gi pengestøtte til Frp fordi det gavner giverens interesser, er mer suspekt enn når LO gir støtte til Ap og de andre rødgrønne. Dagsavisen har et merkelig forsøk på å forsvare det samme.

Penger lukter ikke. Men pengegaver fra rikfolk stinker. Pengefolkets motiv for å gi til partier er kjøpe seg politisk innflytelse. Det er forkastelig i et demokrati at privat rikdom skal gi politiske fordeler. Støtten fra fagbevegelsen til de rødgrønne partiene, og til Ap spesielt, er ikke sammenlignbart med dette. Fagbevegelsen gir bidrag etter en åpen og demokratisk prosess i organisasjonene.

Altså, det er ok å kjøpe seg politisk innflytelse dersom det skjer etter en åpen og demokratisk prosess i LO, mens det er forkastelig når andre gjør det. Av allerede beskattede penger. Åpent.

Men selv om LO har 800 000 medlemmer, så det fortsatt ikke flertallet av landets velgere. Kanskje de rike bør etablere en fagforening. Og bevilge penger etter samme retningslinjer. Da kan de kjøpe så mye innflytelse de vil. Om man skal følge Dagsavisens logikk.

En som har skjønt hvordan LO/Ap tenker er Kjell Inge Røkke. Derfor slipper han unna der Stein Erik Hagen korsfestes. For å få et glimt bak kulissene, anbefaler jeg denne artikkelen i Dagens Næringsliv: Klubbkameratene.

Jon Michelet hadde også en skarp kommentar i Klassekampen i 2003. På Røkkes fang

For det er dette Hågensen gjør i Dagbladets intervju når han blir spurt om han er i lomma på Røkke siden han aldri uttaler seg kritisk om ham: «Jeg skal være kritisk når det er behov for det, men da går det i så fall på den jobben han gjør som industrileder, og ikke hva folk mener om hytta, bilene, båtene og kvinnfolka han omgir seg med. Hvis det er det det dreier seg om sitter jeg gjerne på fanget hans, jeg. Ok?»

Symbolfigur

Nei, svarer jeg, dette er for faen i hælvete (for å bruke Hågensen-sjargong) ikke ok. At det ikke er ok, burde også tillitsvalgte og organiserte i LO signalisere.

Det er når slik konstellasjoner oppstår at det er viktig å være på vakt. Når LOs betalte innflytelse i Aps indre gemakker kombineres med kapitalistens. Og i år gir LO de rødgrønne mer penger enn noensinne. Og om 4 år skal kanskje regnskapet gjøres opp. Igjen.

Det er også helt utrolig og udemokratisk at fagbevegelsen kan få gjennomført en AFP-ordning der alle skal betale, men som bare de fagorganiserte skal motta.

Oppdatert 10.08.0929: NRK har laget en oversikt over hvor lønnsom LOs investering i de rødgrønne er for organisasjonen.

Jeg mener av prinsipp at det skal være begrensninger i hvor mye enkeltpersoner og organisasjoner/forbund skal kunne gi i støtte.

Meningsmåling
Men LO-systemet nøyer seg ikke bare med penger. De lager også meningsmålinger. Og jeg har en liten "avsløring" i dag.

I motsetning til de månedlige partimålingene, har oppdragsmålinger to skjebner. Dersom de viser et resultat som tjener oppdragsgiver så blir de publisert. Hvis ikke blir de makulert. Og med en meningsmålingsbransje i nedgang, er det utrolig hva man kan akseptere av spørsmålsstillinger.

Så enten kommer LO til å presentere en meningsmåling om noen dager/uker. Eller dette er målingen som ikke ga det ønskede resultat Og dere vil ikke få vite resultatet. Men her er det LO spør sine medlemmer om:

-Bør midlertidige ansettelser være tillatt.

-Bør utenlandske arbeidstakere ha samme lønn som norske.

-Bør butikker i hovedsak være stengt på søndager.

-Bør alle som jobber deltid ha lovfestet rett til
heltidsstilling.

-Hvilket regjeringsalternativ ønsker du?
En rødgrønn regjeringen med AP, SV og SP
En borgerlig regjering der FrP ikke er med (for eksempel Høyre, Venstre og Krf)
En borgerlig regjering der FrP er med (For eksempel Høyre og
Frp)
Ingen av disse
Vet ikke

-Hvilket regjeringsalternativ vil best sikre arbeidsplasser
til sjøs.

-Bør skip som går mellom norske havner ha norske lønns- og
arbeidsvilkår.

-Hvilken betydning har det for fagbevegelsen hvem som sitter
i regjering.

-Hvor viktig er jobbsikkerhet og sysselsetting for ditt
partivalg.

Stortingsvalgets betydning ift fattigdom.

Er sosiale tjenester som barnevern, sosialhjelp etc viktig
for ditt partivalg.

Bør stat og kommune kunne bruke private til å utføre
tjenester (eks sykehjem og rusbehandling).

Bør private selskaper kunne kjøpe opp naturressurser som
vannkraft.

Hvor viktig er det at Arbeidstilsynet kontrollerer lønns- og
arbeidsvilkår for utenlandsk arbeidskraft.

Og rosinen i pølsa:
Hvor positiv eller negativ vil du være til å betale noe høyere skatt hvis det var nødvendig for å sikre at dagens velferdsordninger kan opprettholdes i framtiden?


Hvilke offentlige tjenester bør kunne konkurranseutsettes
(liste med alle aktuelle som skole, fengel, sykehus, omsorg).

Syn på likelønnspott.

Bare for ordens skyld. Det er overhodet ikke noe suspekt i at LO utfører en meningsmåling. Men jeg undres på hvilket profesjonelt meningsmålingsinstitutt som aksepterer et spørsmål som det om skatt?

Som sagt: Nå vet du at de gjennomfører en meningsmåling. Og om den ikke publiseres så gav den feil svar. Om den publiseres, så er det dette det er spurt om. Kan jo være greitt å vite.

Som LO roper i skogen får de, og gir de svar.

16 kommentarer:

Nemo sa...

Som vanlig ypperlig. Voksenopplæring på høyt nivå ;)

Anonym sa...

Da jeg bor i utlandet ser jeg kun den norske valgkampen via nettaviser, så jeg tar forbehold om at inntrykket man får fra disse ikke er riktig.
Det som forundrer meg er at valgkampen virker å dreie seg kun om skittkasting og partipolitikk. Jeg har ikke fått noen forståelse av hva partiene vil gjøre i neste stortingsperiode. Venstresiden skal ta de rike og øke skattenivået. Høyresiden skal senke skattenivået.
Hvor er det blitt av visjonene?
Hvor er det blitt av politikerene som kan uttrykke lange meningsfulle setninger?

Statsministerens og finansministrenes gretne ytringer om de rike er debatt på ungdomskolenivå og de burde ærlig talt i embeds medfør holde seg for gode til slikt. Man trenger ikke ta igjen med samme mynt - selv om det var slik man gjorde det på ungdomskolen. Det skaper politikerforakt og polarisering, kanskje med unntak av på ytterste venstre fløy - som kanskje er hele poenget.

Lars

Anonym sa...

Det fullstendig absurde er at vi (de norske velgerene) gir totalt blanke i dette.

Med gjentatte skandaler, kameraderi, LO-suppen etc. synes jeg det er rart at så mange velger å støttet AP.

Helt ærlig så tror jeg mange gjør det av gammel vane, og at de faller for skremselspropagandaen.

AP har vært i regjering i majoriteten av tiden etter vi fant oljen. Likevel er det flere land som har tilnærmeret like god velferd som Norge - uten oljeinntekter.

Jeg er overbevist om at får veldig lite igjen for alle pengene vi bruker.

Anonym sa...

Også jeg avla, for noen uker siden, en visitt til LO. Men hverken jeg eller, såvidt jeg kan se, Vox har tatt skikkelig tak i sjølve opphavet til synda, hesten.

Den virkelige synderen må være Ap, som lar seg kjøpe. Én ting er å inngå en deal om at hvis vi får 20 millioner av dere i valgkampstøtte, så skal dere få 110 millioner i skattereduksjon. Å fylle tomrommet felleskassen tar vi igjen ved å legge tilsvarende byrder på «de andre».

En annen og verre sak er å opprette et eget styringsinstitutt i form av spaserturer rundt et vann for der å motta instrukser. Slik sett fikk vi en overstatsminister som aldri ville ha hatt en sjanse om hun hadde stilt opp for folket i valg.

Tilbake til LO, som har så åpne og demokratiske prosesser at det halve kunne ha vært nok. Får vi noengang vite hvor mange av de 800’ medlemmene det er som deltar aktivt i valg av LO-leder? Eller som leverer svar på spørreskjemaer? Mao; Hvor stor (i %) er valgdeltagelsen?

Knut Johannessen sa...

Takk Helge

Lars: Enig. Visjonene mangler. Jeg etterlyste det samme etter 7punkts-erklæringen. Vi er ett av få land i verden som virkelig er i stand til å gjennomføre også.

Anonym: Tilstrekkelig mange gir blaffen. Men det er klart at skremselspropaganda av typen "Etter oss kommer syndefloden" har en viss virkning.

Gunnar: Det er riktig at jeg nok kunne betont Aps rolle sterkere. Det har jeg gjort i andre bloggposter, ikke minst da overstatsministeren herjet som verst.

Jeg er spent på undersøkelsen, jeg har litt bakgrunnsinfo, så få vi se om den blir publisert eller ikke.

Et godt/dårlig eksempel på hvor galt det kan gå når samrøra blir for tett, er dette fra Halden.

Unknown sa...

Her må jeg nok si meg uenige med dere, de fleste om ikke alle partiene har støtteforeninger som har innflytelse / påvirkning på partiet. Senterpartiet har bondelaget, KRf har kristenorganisasjonene, Høyre har NHO etc. Så hva er problemet med det, vi kan vel ikke forvente at politikere / partier skal være helt uavhengige / objektive, de har en ballast, erfaring, historie når de engasjerer seg i politikken. Fri meg fra politiker broilere som ikke har noen erfaring fra arbeidsliv, foreningsliv etc. Så lenge dette er åpent og partiene erkjenner dette så ser ikke jeg problemet.

Ronnie

Anonym sa...

Ronnie: Problemet er som du påpeker ikke begrenset til AP. Flere partier synder på dette området, men AP/LO får størst konsekvenser.

All den grad vi har parlamentarisme som styringsform i Norge så er dette et problem.

Vi har gitt våre stemmer til partiene, og de personene som representerer partiene.

At andre delvis skjulte organisasjoner og personer har innflytelse svekker demokratiet.

Hvorfor trenger det å være slik?
De politiske partiene burde i langt større grad ha et eierskap til sine velgere og ikke sine velgjørere.

Unknown sa...

Til Anonym

LO / AP får størst konsekvenser, dem skjønte jeg ikke. Hvis du mener i kroner kan vi sikkert diskutere det.

Det er kommet fram at LO koster AP 10 milliarder, økt skattefradrag for fagforeningskontigent, opprettholde sykelønnsordningen, opprettholde AFP ordningen. Ja vel de har vel vært gode til å argumentere da.
SP, subsidier til bøndene ca. 25 milliarder i året, ja vel de har vel vært gode til å argumentere.
Høyre med skattelette siste periode med sentrumskameratene ca. 25 milliarder i skatte lette. NHO var vel gode til å argumentere. SV og alle de økte klimaskattene, miljøorganisasjonene har vel vært gode til å argumentere da.

Andre påvirkere er lokaliserings påvirkere, valget av Gardermoen som hovedflyplass vs Hurum det er vel klart i ettertid at dette valget var tatt etter påvirkere
fra regionen. Alle de dyre bruene på Vestlandet med Opseth som samferdelsesminister, det gikk mange milliarder til hjemfylket hans.

Slik kunne jeg fortsatt lista, poenget mitt er at alle prøver å påvirke politikerne til å høre på sitt argument, det er godt demokrati. Alternativet ville jo være diktatur hvor ingen har påvirkning hvor alle beslutninger tas av en engere krets. Takke meg til da å ha et system hvor det er åpent lov å forsøke å påvirke politikerne i sitt syn.

Om jeg ikke er enig i alle beslutningene er jo helt naturlig, men jeg må akseptere dem eller forsøke selv å få de omgjort. Og jeg er kjempeglad at vi har mulighet til å påvirke beslutningstakerne og at de ikke er en lukket klubb.
Når det gjelder LO så er de iallefall åpne om det, de søker makt ved å være aktivt med i partiet.

Og husk at mesteparten av velgjørerene også er velgere.

Og dere skal få se at hvis Siv blir statsminister så vil nok hun gå tur med Stein Erik Hagen.

Ronnie

Admin sa...

Du fortsetter å skape stråmenn. Jens snakker ikke om rasering. Men du fortsetter å påstå at Jens (og co) snakker om rasering.

12 milliarder er 12 milliarder - verken mer eller mindre. Du synes det er lite - Jens vet at det er mye.

Og det å likestillle en håndfull rikingers støtte med en demokratisk organisasjon som jobber på vegne av 800.000 og deres arbeidsplasser og dermed familieøkonomi er smått fantastisk. LOs medlemmer hadde stemt fram støtte til Frp og Høyre om de virkelig mente at disse partiene førte ypperlig arbeiderpolitikk.

Men det gjør de jo ikke. Og medlemsdemokratiet må vel respekteres like stort som alle andre demokratiske organisasjoner. Skulle man tro.

Har problmer med å forstå at blåbloggere ikke forstår dette. Men jeg forstår jo veldig godt at de stemmer på partier som gjør at det koster mer å være medlemmer av fagforeninger som LO.

Problemet fagforeninger må jo bekjempes.

Unknown sa...

Litt usikker på hvordan jeg skal tolke deg Brumlebass, jeg har i denne bloggen ikke nevnt formueskatten. Og jeg forsvarer LO's rett til å påvirke AP i innlegget mitt. Jeg førte argumenter som gikk imot Vox sin blogg, men da har jeg vel vært uklar da. Kort versjonen er ja jeg vil forsvare LO sin rett til å prøve å få sine kampsaker gjennomført, slik andre foreninger også gjør.

Og ja LO sine medlemmers stemmer er viktige.

Og for å gjøre min politiske overbevisning klar jeg er en sosialdemokrat. Men syns Jens har ført partiet for mye til venstre med samarbeidet med Kristin sitt SV. Jeg ønsker meg et AP mer orientert mot sentrum som det var i Gros's mindretalls regjeringer.

Ronnie

Admin sa...

Ronnie: innlegget var ment til Vox, ikke deg. Burde ha presisert det.

Unknown sa...

OK, følte meg nok litt truffet av innlegget ditt, derfor svaret mitt.

Anonym sa...

LO er ikke som andre milliardærer. Det er meg bekjent ingen av dem som har gitt pengegaver til Frp eller Høyre som har krevet gjenytelser i form av skattelettelser og styreplasser i de aktuelle partier. Jeg er heller ikke kjent med at noen har krevet rutinemessige konsultasjoner slik at de «riktige» beslutninger blir tatt.

Det er ingen grunn til å bekjempe fagorganisasjoner eller andre interesseorganisasjoner. Men når én interesseorganisasjon mener seg berettiget til å overstyre personer som skal skjøtte verv gitt dem av folket i valg, da er det grunn til å være på vakt.

Norges Automobilforbund (NAF) er også en interesseorganisasjon (500’ medlemmer). Det kan tenkes at det i denne organisasjonen er en sterk mostand mot bompenger. Det kan (i teorien) tenkes at denne organisasjonen derfor ville ha bevilget penger for å støtte Frps valgkamp. Dersom det hadde stoppet der ville det ha vært greit.

Men dersom NAF hadde satt som betingelse for den økonomiske støtten at

* medlemskontingenten i NAF må gi skattefradrag
* NAFs president må få styreplass i det politiske partiets sentralstyre
* det må holdes regelmessige konsultasjoner slik at NAF kan gi innstrukser om hvordan samferdselspolitikk og annen politikk skal utformes.


da hadde det vært sammenlignbart med samrøret Ap/LO.

Men hvis et parti utenom Ap, hadde stelt seg slik at det lot sine fremste tillitsvalgte vike sete for å gi plass til organisasjonspamper med et selvbilde helt ute av proporsjoner, så ville nok partiet ganske snart ha gått nedenom og hjem.

PS
Ettersom jeg bor i en by har jeg, i likhet med byboere flest, ikke bruk for bil. Jeg har derfor ingen bil og jeg er ikke medlem av NAF.

Anonym sa...

Ronnie: Du overser glatt at det er vesentlig forskjell på de andre eksempelene dine og LO/AP.

Høyre har gitt skattelette til velgerene - det var jo det de gikk til valg på.

SP subsidierer bøndene sier du - vel, hvem tror du er SPs primærvelgere?

Hvem har bestukket Opseth? Fylkeskommunen?

Alle partier og alle systemer vil ha påvirkning.
Problemet med LO er at de kjøper seg makt ved å stille ultimatum for sin pengestøtte.

NRK avslørte jo at dette ikke bare gjelder AP, så det er egentlig LO som fortjener kritikken.

AP/LO etc. er egentlig bare interessant som eksempel.

Jeg mener partistøtten burde være begrenset, og at vi må ha full åpenhet rundt alle typer støtte og lobbying.

USA - lobyistenes hjemland - har jo fått lover som etter det jeg forstår er mye strengere enn det vi noen sinne har hatt.

PS! Jeg er selv LO-medlem. Jeg stemmer garantert ikke AP dette valget, og synes heller LO burde bruke sine ressurser helt uavhengig av parti.

Unknown sa...

Hei Anonym

Du mener det er en stor forskjell på LO og andre pressgrupper. Og du antyder sitat "Problemet med LO er at de kjøper seg makt ved å stille ultimatum for sin pengestøtte". Hvor har du det fra, har du dokumentasjon på den påstanden.

Min argumentasjon går på at ingen pressgrupper er hverken bedre eller verre en andre.

For å belyse det jeg sier så kan vi ta fakta, det er to typer støtte. Partistøtte som du så riktig sa og valgkampstøtte. Til partistøtten se følgende graf fra SSB
Partistøtte Som du ser av grafen er andre og privat partistøtte minimal.

Når det gjelder valgkampstøtte så har LO og særforbundene i LO gitt støtte både til AP, SV og SP, rett nok mest til AP men midlene er bevilget på landsmøtene i en åpen votering. Så hvis du har hørt om bakroms debatter hvor Flåthen truer Jens at hvis du ikke gjør som vi sier så får du ingen penger, så kom gjerne med dokumentasjon for det.

Og husk LO er primærvelgerne til AP sånn du antydet at bøndene var for SP. Det betyr ikke at alle fra LO eller bøndene stemmer som organisasjonen ønsker.

Jeg har nylig bodd nesten tre år i USA og kjenner også til hvordan partiene og valgkampen føregår der. Og det er mange found raising fester i USA hvor målet er å skaffe penger til parti og valgkamp akkurat som her hjemme.

Det du nevner om lobbyister er en helt annen sak. Rett nok tok jeg også de i mitt innlegg tidligere men det vil bli for mye og også ta denne problemstillingen i dette innlegget.

Til slutt sier du at du syns at LO burde bruke sine ressurser helt uavhengig av partier. Det syns jeg er en tøvete påstand, LO går og påvirker der de mener de får mest gjennomslag for sine saker. Og fram til idag har det vært gjennom AP, samme som bondelaget støtter SP og miljøorganisasjonene støtter SV.

Min konklusjon er da at ja vi har pressgrupper, men det er bra for demokratiet. Alternativet er diktatur og det er en styreform jeg ikke ønsker.

Anonym sa...

Vox: Har du dekning for påstanden om hva som skjer med meningsmålinger med feil resultat?